018- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נה-נז למתקדמים

018- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – נה-נז למתקדמים

שיעור  שמע:

bmp3 (1)

שאלות לחזרה ושינון בשלח נה-נז
1. כיצד אומר שנשלם יד השמאל שהוא גבורה מתוך שכתוב וירא ישראל את היד הגדולה והרי הגדולה היא חסד?
2. מה ההבדל בין פרעה שחיזק את ליבו לבין סיחון ועוג שחיזקו אף הם את ליבם?
3. מהו הכח שגרם לפרעה לחזק את ליבו? ומה אתה למד מכך בדרך עבודה?
4. כיצד ניתן להבין שהשכינה הקדושה – על ידה דן הקב"ה דיניו למטה?
5. מה היתה טענת איוב באומרו תם ורשע הוא מכלה?
6. מהיכן על האדם לקחת כח בעת ירידותיו על פי אות קצ"ב?
7. מהו "וירא ישראל את היד הגדולה" ואח"כ – "ויראו העם את השם", וכיצד הפס' "ואנכי הלכה גם הלום" מסביר זה?

בְּשַׁלַּח נה-נז

וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה

כַּאֲשֶׁר פַּרְעֹה שׁבַּנֶפֵשׁ שׁוֹלֵט, נִזְרָקִים מִדֶּרֶך הָאֱמֶת.

פרעה אומר שבשכל אי אפשר לצאת ממצרים, ולא לוקח בחשבון שיש כוח על  – האמונה. השמאל הפכפך, כשניתקל בקושי מוכן הוא ללכת בדרך הישר, אך רק באופן זמני.

לא ניתן להגיע לקדושה, אלא בזכות האמונה שהיא הכלל. היחד, כנסת ישראל דנה את האדם שמחפש פרטיות לעצמו.

התעסקות עם קו שמאל, צד הביקורת מסוכנת, עלולה להיות טומאה ולהפיל האדם, אך גם יש בה פוטנציאל לגאולה גדולה כאשר פועלים אותה כראוי. לכאורה קו השמאל הוא האויב, אך זה בדיוק תפקידנו להפכו לאוהב.

יש בנפש את צד פרעה, צד איוב וצד יעקב, והכול תלוי האם הולכים בדרך אמונה. פרעה הוא קו שמאל שיש להשפילו ולהכותו מפני שמסרב ללכת באמונה. כל פעולתו היא בתוך השכל, בתוך ההגיון ולא רואה שישנה אפשרות לצאת לגאולה. פרעה הכיר בכוח שיש מעל כל כוחות השמאל – כוח האמונה.

לכאורה הייתה ליעקב טענה ולא רצה לרדת למצרים, בתחילה היה לכאורה בסדר בגלות, ולאחר מכן השתעבדו – אז אומר לו הקב"ה: אתה יורד למצרים ואני יורד איתך. הראה לו שיש חיבור בגאולה בין השורש לתכלית, שׁיֵשׁ לְהִסְתַּכֵּל עַל הַחַיִּים בּפֶּרסְפֵּקטִיבָה רָחְבָּהּ יִוָּתֶר – המקרה הבודד לא קובע.

רַק עַל יְדֵי הָאֱמוּנָה נִיתַּן לִרְאוֹת בַּגְאוּלָה וְלִהְיוֹת חֵלֶק מִמֶּנָּה

קפה) וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה, אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה בְּמִצְרַיִם  כאן ביד הגדולה נשלם יד השמאל, גבורה וכל האצבעות חג"ת נ"ה שבה, מטעם שנכלל בימין, שהכול נכלל בימין ותלוי בימין כמ"ש: יְמִינְךָ יְהוָה  נֶאְדָּרִי בַּכֹּחַ; יְמִינְךָ יְהוָה תִּרְעַץ אוֹיֵב. ואע"פ שזה שייך לגבורה, מ"מ כיוון שתלוי ביד ימין, ע"כ נקרא על שמו. הימין הוא בחינת האמונה השולט על הכול, הוא בחינת כוח הבורא שבנברא. יש והשמאל מסרב להיכלל בימין כמו פרעה – לא ניתן לתקנו.

קפו) אמר רבי יצחק: לא נמצא מי שחיזק את ליבו לפני הקב"ה, כפרעה. אמנם סיחון ועוג חיזקו ג"כ את ליבם. אך הם חיזקו את ליבם כנגד ישראל, אבל כנגד הקב"ה לא חיזקו את ליבם, כמו שחיזק פרעה את רוחו כנגדו, שהיה רואה גבורותיו ולא היה שב.

קפז) פרעה היה חכם יותר מכל מכשפיו. ובכל אלו הכתרים ובכל אלו הידיעות של הס"א הסתכל. ובכל הצד שלהם לא ראה שיהיה גאולה לישראל, ולא הייתה תלויה באחד מהכתרים שלהם. ועוד, כי בכל הכוחות העליונים של הס"א קשרו קשר על ישראל, שלא יוכלו לצאת מתחת ידיהם. ופרעה לא חשב, שיש קשר אחר של אמונה, השולט על כל הכוחות של הס"א. וע"כ היה מחזק את ליבו.

 

 

קפח) רבי אבא אמר: לא חיזק פרעה את ליבו אלא על השם הויה (שם האמונה). כי כשהיה אומר משה כה אמר הויה, חיזק את ליבו. כי בכל החכמה שלו לא מצא ששם הזה ישלוט בארץ, וע"כ אמר: מי הויה אשר אשמע בקולו? ואח"כ, כשחשב לשוב, אמר: הויה הצדיק. אח"כ אמר, חטאתי להויה. פֶה הזה שאמר, מי הויה, אמר, חטאתי להויה. זו הפכפכות של הס"א, שכאשר קשה מוכנים לזמן ללכת בדרך האמת.

קפט) רבי חזקיה פתח: אחת היא על כן אמרתי, תם ורשע הוא מכַלֶה. אחת היא, כמ"ש: אַחַת הִיא, יוֹנָתִי תַמָּתִי אַחַת הִיא לְאִמָּהּ, המלכות. ובזו דן הקב"ה דיניו למטה, ודן דיניו למעלה בכל. מתוך זה שלכלל יש להגיע, לשכינה – משם כוח הדין ליישר אורחות אדם.

קצ) כשהקב"ה מעורר דיניו, דן דיניו בכתר, שהוא המלכות כתוב: תם ורשע הוא מְכַלֶה, משום שהצדיקים נתפשים בעוונות הרשעים (לכן אין להיות בשוק כשמידת הדין מצויה)  כמ"ש:  ויאמר ה' למלאך המשחית בעם רַב. שפירושו, קח הרב שבהם. וע"כ אמר איוב דבר זה: תם ורשע הוא מכלה. ולא פירש איוב, שהכוונה על הצדיקים, הנתפשים בעוונות הרשעים. רבי ייסא אמר: אחת היא, זו כנ"י בגלות מצרים, שבשבילה (שהיא התכלית אליה יש להגיע) הרג הקב"ה במצרים ועשה בהם נקמות כמ"ש: תם ורשע הוא מכלה. שהרי גם תמימים היו שם, שלא שִעבדו את ישראל, ונהרגו יחד עם הרשעים שבהם.

קצא) רבי חייא אמר: איוב (שהיה אחד מיועצי פרעה) לא נלקה אלא בזמן שיצאו ישראל ממצרים. אמר איוב, א"כ כל הפנים שווים, תם ורשע הוא מכלה. פרעה התקיף את ישראל, ואמר: מי ה' אשר אשמע בקולו. ואני לא התקפתי אותם, ולא עשיתי כלום (ישב איוב ולא אמר כלום, לא מיחה), תם ורשע הוא מכלה כמ"ש: היָרֵא את דבר ה' מעבדֵי פרעה, זהו איוב. כי היה בזמן יציאת מצרים.

קצב) רבי יהודה אמר: אבני ברד האלו, שהיו יורדים על המצרים ונעכבו ע"י משה (שאמר לברד לעצור, ולא ניתן לבטלם אלא לעכבם), עשו אח"כ נקמות בימי יהושע. ולעת"ל עתידים לרדת הנשארים, על אדום ובנותיה אמר רבי יוסי, כמ"ש: כִּימֵי צֵאתְךָ  מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם, אַרְאֶנּוּ נִפְלָאוֹת. על האדם לדעת שכאשר ה' בא לעזור, כוח זה יבוא לידי ביטוי, אין יאוש כלל, ניתן לחזור בתשובה ולשאוב כוחות לפעולה נגד האויבים.

קצג) וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה, אֲשֶׁר עָשָׂה יְהוָה בְּמִצְרַיִם, וַיִּירְאוּ הָעָם, אֶת-יְהוָה. מקרא זה אין ראשו קשור לסופו, ואין סופו קשור לראשו. מתחילה כתוב:  וירא ישראל את היד הגדולה. ואח"כ, וייראו העם את ה'. האם וירא ישראל הוא סיבה אל וייראו העם את ה', ומלפני כן לא ייראו את ה'? אלא אמר רבי יהודה: זקן ההוא (יעקב) שירד עם בניו לגלות, וסבל עליו הגלות, והכניס את בניו בגלות, הוא ממש ראה כל אלו הנקמות וכל הגבורות שעשה הקב"ה במצרים כמ"ש: וירא ישראל, ישראל ממש, כלומר יעקב שראה מלמעלה, ולאחר מכן ראו העם למטה.

קצד) אמר רבי יהודה: העלה הקב"ה לאותו זקן, ואמר לו, קום ראה את בניך היוצאים מתוך עם חזק, קום ראה הגבורות שעשיתי בשביל בניך במצרים.

קצה) אמר רבי ייסא: בשעה שנסעו ישראל לרדת בגלות מצרים, יראָה ואימה חזקה נפלה עליו, אמר הקב"ה ליעקב, למה אתה מתיירא, אל תירא מרְדָה מצריימה. ממה שכתוב:  אל תירא, משמע שהיה מתיירא.

קצו) אמר לו, מתיירא אני שיְכָלוּ את בני. אמר לו, אנוכי ארד עימך מצריימה. אמר לו שוב, מתיירא אני שלא אזכה להיקבר בין אבותיי ולא אראה הגאולה של בני, והגבורות שתעשה להם. אמר לו, ואנוכי אעלך גם עלֹה. אעלך, להיקבר בקבר אבותיך. גם עלֹה, לראות הגאולה של בניך, והגבורות שאעשה להם.

השמאל יכול להשתלם רק בזכות האמונה הימין, זה וירא את היד הגדולה. כוח הגאולה בא בזכות האמונה.

תגיות: כוח האמונה, היד הגדולה, גאולה

 

אין תגובות

להגיב