024- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עג-עה למתקדמים

024- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – עג-עה למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בזהר בשלח ע-עב
1. מהו "ספר מלחמות ה'", ומה זה אומר לאדם על מקום מציאות האהבה?
2. מדוע כתוב "ספר מלחמות ה'" ולא "תורת מלחמות ה'"?
3. כיצד קשורה העלוקה לכך שכתוב "את והב בסופה"?
4. כיצד יש לפרש את המילה "ארנון" בכתוב "ואת הנחלים ארנון", כיצד היא קשורה לשמחה?
5. מי הם אלו שכלפיהם נקרא הקב"ה "איש מלחמה"?
6. הסבר מבחינה פנימית את דברי רבי יהודה על השיחה בין המלאך הממונה על הים לקב"ה על פי דברי רבי אלעזר באות רס"ב.

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב