036- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעט-קפ (למתקדמים)

036- הדף היומי בזוהר הסולם – בראשית א' – עמודים קעט-קפ (למתקדמים)

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר הקירטא ( אבן הקֵלַע)

אם הרשב"י צריך עזרה וגיבוי במקום הנחש, קל וחומר לחלשים כמונו שבקושי יכולים להתמודד עם זבוב!

רשב"י אומר: "האזינו העליונים והתאספו התחתונים, בעלי הישיבה של מעלה, ושל מטה. אליהו! אני משביע אותך, קבל רשות מהקב"ה, ורד כאן (וכן הוריד גם את חנוך-מטטרון וכל בעלי הישיבה שלו) כי מלחמה גדולה נזדמנה".
מלחמה בדרך השם – תיקון חטא הנחש!

כי אלו הצדיקים בעלי הזהר ובוודאי רשב"י, היו מחשבתם ודיבורם בבחינת מעשה ממש, שהם גוזרים והשם מקיים. צדיק יכול לשנות את כל העולם, כמו בעל הסולם שאמר שכעת יהיה גילוי לזוהר בעולם, ועצם האמירה הביאה לגילוי. לכן צריך ללכת אחרי הצדיק בהכרת תודה, באהבה, מסירות והתבטלות מוחלטת.

רשב"י הכין עצמו להלחם עם הנחש הקדמוני ולהכניעו, ע"י יחוד הקירטא, ופתח פתח בשביל העולם שידעו גם הם איך להכניע את הנחש. ונודע שאין אדם יכול לתקן במקום שאינו שם. עליו לרדת לפגוש את המציאות והעלות משם את הניצוץ, ואז הקליפה נעלמת.

בעטיו של נחש אדם חוטא, כִּי אָדָם אֵין צַדִּיק בָּאָרֶץ אֲשֶׁר יַעֲשֶׂה-טּוֹב וְלֹא יֶחֱטָא. מזמן לו השם יתברך ניסיון דומה לחטא שפגם, ואם מצליח לעמוד בו, מעלה את הניצוץ שהיה בו. ההשגחה מפגישה אותנו עם הנקודות הללו, במיוחד בנושא תיקון הברית.
אסור לרדת לבור בלי חבלי הצלה שהם: הסולם לעלות, תרי"ג מצוות, הכרה ברורה, סביבה, גבולות, שעליך לשים על עצמך. חבלים מוצקים בעזרתם נוכל לעמוד בניסיון, ולא ליפול שוב. לתפוס בחבל אומר לקחת איתנו את הצדיק בלב, את חכמי ישראל — אחרת אי אפשר לעשות את המלחמה.

בכוונת התפילה צריך לקבל את הרצון הנקרא השכינה הקדושה באמונה מתוך בחירה. יש לבחור כל יום מחדש. בלימוד טעמי המקרא זרקא מקף שופר הולך סגולתא — מלמד הרשב"י כיצד יש להעלות תפלה בשני שלבים למקום אהבת השם, כמו אבן הקלע המוּקלעת (מכוונת) למטרה הידועה. בזמן תיקון לתקן במדרגת שמירה – יראה ולאחר מכן מדרגת זכירה – אהבה, שָׁמוֹר וְזָכוֹר.

הלב של יהודי צריך להיות מכוון לתכלית, כמו אבן הקלע. השם יתברך שלח לנו צדיקים לסלול הדרך ללמד מהי התכלית, ומהי הדרך בכדי להגיע אליה באופן כללי, ופרטי לכל אחד.
רשב"י תיקן את חטא הנחש, ומלמד שיש לתקן את המלכות ע"י יראה ואהבה.

בעולם זה עליך לרדת עם חבלים, שבלעדיהם בטוח תיפול. זכינו והחבלים שלנו הם אמונה והתכללות בצדיקים, שרשרת מפוארת מהרשב"י, הארי הקדוש, בעל הסולם, הרב"ש והרב הגאון אדם סיני שליט"א.

הדרך נסללה! דרכה ניתן לתקן תוך ירידה למקום התיקון, למפגש עם הנחש שבתוכנו, בגיבוי של חבלים מאסיביים. ושם לפעול בצורה חיובית, במקום בו נכשלנו בעבר.

אין תגובות

להגיב