028- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פה-פז למתקדמים

028- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – פה-פז למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורדשאלות לחזרה ושינון בשלח פה-פז
1. מדוע משה עולה בענן ולא באופן גלוי לקבל את התורה?
2. אילו ג’ מדרגות של גדלות צריך לעבור משה כדי לקבל את התורה בשלמותה?
3. מה תפקיד המלאכים ומי היו אותם המלאכים שאתגרו ובכך העוליו למשה בדרך עלייתו בסדר המדרגות עד שהגיע לאצילות ויכל לקבל שם את התורה בשלמותה?

בְּשַׁלַּח פה-פז

בשעה שמֹשֶׁה נכנס בְּתוֹךְ הֶעָנָן

הכוח מוּל כָּל הָפּחָדִים בָּא מֶלִימוּד הַתּוֹרָה.

אחת הדרכים להתגבר על פחד זה לחשוף את מקורו, וכך לקבל פרופורציה ממצב נתון. לכן כשעלה משה למרום המדרגות הרוחניות, ופחד מהמלאכים שבדרך, “אמר לו הקב”ה, משה, וכי אתה הוא שהרבית דברים עימי בסנה, שרצית לדעת הסוד של השם הקדוש, ולא פחדת. ועתה אתה מפחד מפני אחד משמשיי. כיוון ששמע משה קולו של הקב”ה, התחזק”. וכך בהמשך “בכל פעם שהזדעזע משה מחמת אש החזק של סנדלפון (המלאך), החזיק בו הקב”ה ולמד עימו תורה”

על האדם להשיג את השלמות של התורה ודרכה יכול להגיע לדבקות בהשם. תפקיד המלאכים (כוחות בנפש האדם) לאתגר ולעזור לנשמות להשיג מה שצריכים, אפילו המלאכים הנראים כמפחידים, באים לשרת את האדם.

 

אדם יותר חזק מכל הכוחות שבעולם, בתנאי שיזכור את המקור של הכוח, שהייתה בסנה ודרשת שם את ידיעת השם.

גם כשיש גדלות לצורך תיקון הנשמה עליה לעלות לעולם אצילות. אדם ראשון נחצב מעולם הבריאה, ולא יכול היה לקבל א מדרגת השבת.

משה הגיע למדרגה זו כאשר קנה את שלמותו מדרגת יחידה.

רק משה טיפס בדרך להגיע לעולם שכולו שבת, זמן השלמות,

תפקיד המלאכים לאתגר את האדם בדרך, תפקיד עוזר.

ניתן לו כוח הפירוד, י”ב ובעזרתו בהתגברותו על הפירוד יגיע לשלמות.

מתוך הקטנות, העיבור יכול להגיע למדרגה הבאה.

סנדל שומע מאחרי הפרגוד של עולם אצילות, ששם הדינים עדיין לא פועלים שהוא עומד מחזה ולמעלה של עולם הבריאה.

 

רצח) אמר רבי אלעזר: בשעה שמשה נכנס בתוך הענן כמ”ש: וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן, כאדם ההולך במקום הרוח, פגש בו מלאך גדול אחד, ששמו קמואל, הממונה על י”ב אלפים ממונים שליחים. רצה להתחבר במשה. פתח משה פיו, בי”ב אותיות חקוקות של השם הקדוש, שלימד אותו הקב”ה בסנה, והתרחק ממנו י”ב אלף פרסאות. והיה הולך משה בענן, ועיניו לוהטות כגחלי אש. אין לנקוב בשם מלאך שלא מוכר וידוע, מפני שבכך קוראים לו, ואז הוא בא ורואה שלא התכוונו לקראו. המושג י”ב מורה על מספר של חלוקה – דין.

בכל מדרגה יש נרנח”י. וכשבא משה למדרגת קבלת התורה בשביל ישראל, היה צריך להשיג את הנרנח”י של מדרגה ההיא. גם נודע שתפקיד המלאכים הוא לעזור את הנשמות שישיגו מה שצריכים. וכן מלאכים אלו שלפנינו, באו לעזור למשה, שישיג את הנרנח”י הגדולים הללו. והנה בחינת נפש רוח, השיג משה ע”י הענן עצמו. וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן, כאדם ההולך במקום הרוח, שהענן היה לו למקום השגת אור הרוח, ו”ק בחיסרון ג”ר. וכדי לעזרו להשגת ג”ר, נגלה לו המלאך קמואל, שהוא ממונה על י”ב אלפים ממונים שליחים, אור ג”ר, המקובל ע”י ג’ קווים בד’ פנים חו”ב תו”מ, שהם י”ב. שמשיג את בחינת הגוף, שהוא צד החלוקה, הרצון לקבל, והאורות מתקבלים כשמשיגים את בחינת הגוף.ולהיותם ממשיכים חכמה, הם במספר אלפים. וי”ב אלפים אלו, ממונים שליחים לעזור לנשמה להשגת ג”ר.

ורצה להתחבר במשה, ומיד השיג משה הג”ר דנשמה, הנקרא פה. ע”כ נאמר, פתח משה פיו, שזכה לאור הנשמה, המכונה פתחון פה (מלכות ולא נקבי עינים), בי”ב אותיות חקוקות של השם הקדוש, שלימד אותו הקב”ה בסנה, כי אלו י”ב אותיות חקוקות שקבל משה בסנה היו ג”כ בחינת אור הנשמה לפי המדרגה שלו אז (יצא מהעיבור דגדלות שנק’ ענן, ובהסתרה זו נפתח הפה). ונודע שאור הנשמה דוחה חכמה ומתדבק בחסדים, כמ”ש:  כי חפץ חסד הוא. וע”כ דחה משה את המלאך קמואל, הממשיך ג”ר בהארת חכמה, והתדבק באור החסדים. וע”כ נאמר, והתרחק ממנו י”ב אלפים פרסאות. כלומר י”ב פנים דנשמה, העומדים בשליטת אור החסדים (של גדלות, של נשמה), דוחים י”ב פנים, העומדים בשליטת החכמה, הנקראים אלפים.

התרחק ממנו י”ב אלפים פרסאות, מחמת חשקו לחסדים. וחזר להתדבק באור הרוח שבענן ועיניו לוהטות כגחלי אש, כי לא הוכר הארת הג”ר בעיניו, מחמת שהתדבק בקומת הרוח, שיש שם דינים דמסך דבחי”א, הנקראים גחלי אש.

רצט) עד שפגש בו מלאך הדרניאל, גדול ומכובד מהראשון. והוא עליון על שאר המלאכים אלף ושישים ריבוא פרסאות, וקולו הולך במאתיים אלף רקיעים, המסתובבים באש לבנה. כיוון שראה אותו משה, לא יכול לדבר, רצה להפיל עצמו מתוך הענן.

ש) אמר לו הקב”ה, משה, וכי אתה הוא שהרבית דברים עימי בסנה, שרצית לדעת הסוד של השם הקדוש, ולא פחדת. ועתה אתה מפחד מפני אחד ממשמשיי. כיוון ששמע משה קולו של הקב”ה, התחזק. פתח פיו בע”ב (72) האותיות של השם העליון. כיוון ששמע הדרניאל האותיות של השם הקדוש מפי משה, הזדעזע. קרב אליו, אמר לו: אשרי חלקך משה, שנגלה לך מה שלא נגלה למלאכים עליונים.

כי אחר שהשיג בעזרת קמואל מוחין דנשמה. היה צריך להשיג עתה מוחין דחיה. ונשלח לו לעזרה המלאך הדרניאל שהוא גדול ומכובד מהראשון, כדי לעזור לו במוחין דחיה היותר חשובים. והזוהר מפרש גדלות ג’ הקווים של הדריאל. ונודע, שהחכמה הוא במספר אלף, והחסדים הם במספר ריבוא. והוא עליון על שאר המלאכים, שחשיבותו הוא אלף וס’ (60) ריבוא פרסאות. ס’ ריבוא פרסאות בימינוֹ, שהם חסדים הנמשכים משש ספירות תחתוניות דעתיק, שספירותיו עשרה ריבוא. והם שישים ריבוא. ובשמאלו אלף, שהוא החכמה שמספרה אלף.

וקולו, קו אמצעי המכונה קול, הולך במאתיים אלף רקיעים דאו”א עילאין, אלף רקיעים לאבא ואלף רקיעים לאמא. המסתובבים באש לבנה, כי או”א עילאין הם באוירא דכיא, שהי’ אינה יוצאת מאויר שלהם, ובהם מתוקן המנעולא (איזקא דכיא), המלכות דמדה”ד, שנקראת אש. אלא מתוך שאו”א עילאין הם תמיד כי חפץ חסד הוא, אין האש הזה פוגם אצלם כלום, וע”כ נקרא אש לבנה, שאין בו פגם משהו, וקולו של הדרניאל, שהוא קו אמצעי שלו, ממשיך האוירא דכיא הזה דאו”א עילאין. וכיוון שראה אותו משה, לא יכול לדבר. מחמת הפחד של אש לבנה, שראה בו מלכות דמדה”ד, שמפחד הזה לא יכול לשמש עם הג”ר דנשמה שלו, הנקראים דיבור. ולא עוד, אלא אפילו קומת רוח, שהיה לו מכוח הענן, לא יכול לשמש עימה, מטעם היותה ממלכות הממותקת בבינה. רצה להפיל עצמו מתוך הענן, כי המלכות דמדה”ד שראה, פגמה מדרגת הענן, שהייתה ממלכות דמדה”ר. ואז נגלה לו קולו של הקב”ה, שהוא ז”א, שקול הזה ממתיק כל הדינים. כיוון ששמע משה קולו של הקב”ה, התחזק. ואז, בעזרתו של (קו אמצעי של ) הדרניאל, המשיך המוחין דחיה, פתח פיו בע”ב (72) האותיות של השם העליון, שהשיג פתחון פה, ג”ר מע”ב. וכששמע הדרניאל, שכבר משך מוחין דע”ב, התחבר עימו.

שא) והיה הולך עימו עד שהגיע לאש החזק של מלאך סנדלפון, הגבוה על שאר חבריו חמש מאות שנים. והוא עומד אחר הפרגוד של אדונו, וקושר לו כתרים מבקשותיהם של תפילות ישראל. ובשעה שמגיע כתר הזה לראש המלך הקדוש, הוא מקבל תפילות ישראל. וכל הצבאות וההמונים מזדעזעים ונוהמים ואומרים, ברוך כבוד ה’ ממקום בית שכינתו. מאחדות עם ישראל ובקשותיהם שעולים מעלה.

שב) אמר הדרניאל למשה: איני יכול ללכת עימך, מפחד שלא ישרוף אותי אש החזק של סנדלפון. בו בשעה הזדעזע משה, עד שהחזיק הקב”ה

והזיו של אותו הנועם, והיה פני משה מאירים בכל הרקיעים. וכל צבאות השמים היו מזדעזעים לפניו, בשעה שהיה יורד עם התורה.

סנדלפון עומד בראש עולם הבריאה מתחת המסך של המלכות דאצילות. שנאמר, והוא עומד אחר הפרגוד של אדונו. ומקבל שם מהארת חג”ת נ”ה דבינה. וספירות דבינה במספר מאות. וע”כ הם ה’ מאות. וע”כ נאמר, שהוא הגבוה על שאר חבריו חמש מאות שנה. והוא מעלה מ”ן לצורך זיווג המלכות עם ז”א, מתפילות ישראל. וקושר לו כתרים מבקשותיהם של תפילות ישראל, ובשעה שמגיע כתר הזה לראש המלך הקדוש, הוא מקבל תפילות ישראל. ולהיות עמידתו תחת המסך דמלכות נבחן בו אש חזק, מדינים שבמסך דמלכות. ע”כ אמר הדרניאל למשה, איני יכול ללכת עימך, מפחד שלא ישרוף אותי אש החזק של סנדלפון. ואז, הזדעזע משה עד שהחזיק הקב”ה במשה, והושיבו לפניו, ולימד אותו תורה. ויש כאן סוד גדול. כי בכל פעם שהזדעזע משה מחמת אש החזק של סנדלפון, החזיק בו הקב”ה ולמד עימו תורה, עד שלימדו הקב”ה כל התורה והמצווה, שבגמר גילויַים זכה משה לאור היחידה.

תגיות: משה עלה למרום, מלאכים וכוחות הנפש

אין תגובות

להגיב