030- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צא-צג למתקדמים

030- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – צא-צג למתקדמים

שיעור שמע:

MP3-הורד

שאלות לחזרה ושינון בשלח צא-צג
1. מיהו האילן החזק שבו ניזונים עליונים ותחתונים?
2. מה קורה כשמגיע עת הממשלה לכל ענף וענף? מה קורה כשמגיעה הממשלה של גוף האילן?
3. כיצד מתיישבת הסתירה שמצד אחד כתוב שכל המעשים הם מהבל ורעות רוח ומאידך "והיה מעשה הצדקה שלום"?
4. מה ההבדל בין הבל המאביד את העולם לבין הבל ורעות רוח והיכן עומדים?
5. מה ההבדל עפ"י רשב"י בין בית המקדש שיבנה לעתיד לבוא לבין המקדש שנחרב?

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייס%T7וק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב