034- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קו-קח למתקדמים

034- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קו-קח למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון בשלח קט-קיא
1. מהם המייחלים לחסדו שזה הפירוש ליראיו לפי רבי אבא?
2. מדוע מתפאר הקב"ה בתפילין שמניח היהודי?
3. מה הקשר עפ"י רבי ייסא בין תפילה לבין קניית האמונה?
4. הצורה שבה לקטו את המן היא דרך הבדיקה להיות האדם בן אמונה או שאינו, הסבר דרך בדיקה זו.
5. מדוע בטן רשעים תחסר?
6. מהו ההסבר לכך שבני אמונה יכולים לטעום כל טעם שרוצים לטעום ולא משנה מה טועמים ולעומת זאת הנחש כל דבר שהוא אוכל ולא משנה מה הוא טועם טעם של עפר?
7. מהו שכתוב על חלק מהעם "שטו העם ולקטו"? ומה מצביע על כך שטחנו ברחים או דכו במדוכה?
8. מה אתה למד מאות שצ"ט על אלו שרדופים אחרי מזון עולם הזה?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב