039- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכא-קכג למתקדמים

039- הדף היומי בזוהר הסולם – בשלח – קכא-קכג למתקדמים

שיעור שמע:
MP3-הורד

שאלות לחזרה ושינון זהר בשלח קכא-קכג
1. מי הם שור וחמור ומתי עיקר השליטה שלהם?
2. כיצד נקראת הקליפה היוצאת מהשילוב של שור וחמור בבחינת לא תחרוש בשור וחמור יחדיו?
3. כיצד הכתוב "היש ה' בקרבנו אם אין" שאומרים עם ישראל לקליפה הרעה הנקראת כלב?
4. מדוע נקרא עמלק ראשית גוים והלא היו גוים עוד לפניו?
5. מה ההבדל בין תהומא זוטא לתהומה רבא? ומדוע אגב כך צריך להיכנס הס"א לתהומה רבא אם עיניינן היה צריך להיות תהומה זוטא?

בְּשַׁלַּח קכא-קכג

וַיָּבֹא עֲמָלֵק.

כּשֵׁמָּתחִיל אָדָם לַחֲזוֹר בִּתְשׁוּבָה,  מִתְעוֹרֵר עֲמָלֵק שֵׁבָּנֶפשׁוֹ.

כשמתחיל אדם לצאת ולהכיר בקליפה שהיא נגדו, מתעורר היצר כנגדו, שעד כה לא היה לו עניין להתעסק איתו.

עמלק הוא מושג נפשי המבטא את מקום האתגר של המתחיל להתקרב, מלווה וגדל איתו עד לגמר תיקונו. עיקר פעולת קליפה ראשית זו, באה לידי ביטוי כשאדם ברפיון מאמונה ביכולתו להגיע לשלמות ולדבקות. ללא אמונה אין אפשרות לחבר שמאל בימין ואז נשארות לכאורה ב' רשויות נפרדות של שור וחמור, שזו כפירה מאחר והכול בא מלמעלה באחדות שלמה. שור בחינת ראש וחמור לב מצד הקליפות, ומצד הקדושה חייבים לחברם ע"י אמונה. פנימיות שור – האות ו, פנימיות חמור – אותיות מו, סה"כ 52 גימטרייה כלב.

במקורם הקליפות רוצות את מידת הדין, שם הרצון לקבל. אך כאשר מידת דין מתכללת בבינה, בהשפעה שזו בחינת עם ישראל, באות הקליפות לצאת כנגד קו אמצעי זה, וכאן עליהן להתחזק ולשאוב כוח מהתהום הגדול כדי לבוא להילחם גם בצד הקדושה.

 

תלז) וַיָּבֹא עֲמָלֵק; וַיִּלָּחֶם עִם יִשְׂרָאֵל בִּרְפִידִם, רבי יוסי פתח: אשריכם זורעי על כל מים משלחֵי רגל השור והחמור. כמה מים נמצאים, כלומר שיש כמה מיני אורות (המים הוא סוג של הארה הנמצאת ב-ו"ק, והאור עצמו בג"ר). מים מתוקים דקדושה, ויש מים המרים ומים הזֵדונים. אשרי הם ישראל, שאין זרע להם אלא על המים (שהתענוג של הקדושה מכניע את התענוג המזויף של הס"א), להכניע כל מיני מים דס"א, כמ"ש: ויחנו שם על המים. על אלו המים שהיו תחת ענפי האילן של הקב"ה, שהם מים (חיים שמכניעים את המים ה)זדונים.

תלח) יש אילן להקב"ה, לבינה, והוא אילן גדול וחזק, ז"א, ובו נמצא מזונות לכל. והוא מוגבל בי"ב גבולים (י"ב מסכים), ג' קווים לכל אחד מחו"ג תו"מ, שהם י"ב. ומתחזק בד' רוחות העולם, שהם חו"ג תו"מ. וע' (70) ענפים אחוזים בו, שהם ע' (70) השרים של ע' (70) האומות. וישראל נמצאים בגוף של האילן הזה, וע' (70) ענפים הם מסביב להם, מסביב לישראל האחוזים בגוף האילן.

תלט) כתוב: וַיָּבֹאוּ אֵילִמָה וְשָׁם שְׁתֵּים עֶשְׂרֵה עֵינֹת מַיִם, וְשִׁבְעִים תְּמָרִים; וַיַּחֲנוּ שָׁם, עַל הַמָּיִם. מה זה, ויחנו שם על המים? אלא באותו זמן שלטו ישראל על אלו המים, שהם תחת ענפי האילן, הנקראים המים הזדונים. ועל זה כתוב:  אשריכם זורעי על כל מים. כלומר, להכניע כל מיני מים דס"א.

תמ) משלחֵי רגל השור והחמור. הם ב' כתרים של השמאל, שנאחזים בהם העמים עכו"ם, הנקראים שור וחמור שכתוב: עם לָבָן גרתי, ויהי לי שור וחמור. משום שלבן חכם היה בכשפים ובאלו כתרים התחתונים. ובאלו שור וחמור רצה לאבד את יעקב כמ"ש: ארמי אובד אבי. וכשישראל זוכים משלחים אותם, ואינם יכולים לשלוט עליהם כמ"ש: משלחי רגל השור והחמור. שאינם שולטים בהם.

תמא) כשמזדווגים יחד (ימין ושמאל בלי קו אמצעי), לא יכלו בני העולם לעמוד בהם וע"ז כתוב:  לא תחרוש בשור וחמור יחדיו. לא יתן אדם מקום למינים הרעים. כי במעשה האדם מתעורר מה שלא צריך. וכשמזדווגים יחד, לא היה אפשר לעמוד בהם. מבֵּין הצד שלהם, יוצא מעצמותם קליפה אחת, וּלְכֹל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, לֹא יֶחֱרַץ-כֶּלֶב לְשֹׁנוֹ. אמר הקב"ה: אתם אמרתם, היש ה' בקרבנו אם אין? הרי אני מוסר אתכם לכלב. מיד, ויבוא עמלק וילחם עם ישראל.

תמב) כתוב: ראשית גויים עמלק ואחריתו עַדֵי אובֵד. והאם ראשית גויים עמלק? והלוא כמה לשונות ועמים ואומות היו בעולם מטרם שבא עמלק?

תמג) אלא, כשיצאו ישראל ממצרים, פחד ואימה של ישראל נפל על כל עמי העולם כמ"ש: שמעו עמים ירגזון. ולא היה עם שלא היה ירא מגבורות עליונות של הקב"ה. ועמלק לא היה ירא כמ"ש: ולא ירֵא אלקים. לא ירא להתקרב אליך, וע"כ הוא ראשית גויים.

תמד) הראשון שבא לעשות מלחמה בישראל היה עמלק. ומשום זה, ואחריתו עַדֵי אובד שכתוב: כי מָחֹה אמחה את זכר עמלק וכתוב:  תמחה את זכר עמלק. למה כתוב: ואחריתו עדי אובד? (אבדון הוא המדור התחתון בגהינם) הלוא עדי אבדו, היה צריך לומר? אלא עד שיבוא הקב"ה ויאבד אותו כמ"ש: כי מחה אמחה. אמר רבי אלעזר: אע"פ שהצור תמים פָעולו, ועשה עימהם חסד להוציא להם מים, לא עזב את שלו. שהרי כתוב: ויבוא עמלק.

תמה) כתוב: יֵשׁ רָעָה חוֹלָה, רָאִיתִי תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. כמה בני אדם הם אטומי הלב, משום שאינם עוסקים בתורה. יש רעה חולה. והאם יש רעה, שהיא חולה, ויש רעה שאינו חולה? אלא ודאי יש רעה חולה, שמצד שמאל יוצאים כמה בעלי הדין, הבוקעים באוויר.

תמו) וכשרוצים לצאת, הולכים ונבלעים בנקב תהום הגדול. ואח"כ יוצאים ומתחברים יחד ובוקעים אווירים, ומשוטטים בעולם, ומתקרבים אל בני אדם, וכל אחד נקרא רעה כמ"ש:  לא תאונה אליך רעה. משום שבאים בעלילה על בני אדם.

יש תהום הקטן, הנאחזת במלכות דמדה"ד. ויש תהום הגדול, הנאחזת במלכות דמדה"ר הממותקת בבינה. והנה בעלי הדין נמשכים ממלכות דמדה"ד, ומקורם בתהום הקטן. אלא שרוצים להיאחז בנשמות הבאים ממלכות הממותקת בבינה. ע"כ הם נבלעים תחילה ונשאבים בתהום הגדול.

כשרוצים לצאת ולהזיק, הולכים ונבלעים בנקב תהום הגדול, כדי שיוכלו להזיק לנשמות הבאים ממלכות הממותקת. ובוקעים אווירים ומשוטטים בעולם, שמכניסים י' באור של הנשמות ונעשה מן אור אויר, ומדרגת הנשמה נבקעת, שבינה ותו"מ שלה נופלים ממנו. וכל אחד נקרא רעה, כמ"ש:  לא תאונה אליך רעה. משום שבאים בעלילה על בני אדם. כי מצד שורת הדין אינם יכולים להזיק אלא רק לנשמות הנמשכות ממלכות דמדה"ד. אלא מחמת שנשאבו בנקב תהום הגדול, מזיקים גם לנשמות דמלכות הממותקת, שזהו עלילה סתם.

תגיות: עמלק, יצר הרע, שור וחמור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

אין תגובות

להגיב