003- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ז-ט למתקדמים

003- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – ז-ט למתקדמים

שיעור שמע:
הורד Mp3

שאלות לחזרה ושינון זהר יתרו
1. מה שמע יתרו? הבא ד' תשבות.
2. מה ההבדל בין שמיעת יתרו שעליו כתוב "ישמע יתרו" לבין שמיעת שאר עמים שעליהם כתוב "ישמעו עמים"?
3. מדוע אין דבר בעולם שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בזיון? הדגם דרך משל במעשה רבי אלעזר ורבי חזקיה?
4. הסבר הפסוק "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד".
5. כיצד מתבטא הטוב מאד דרך פרצופים עתיק וא"א ושאר הפרצופים?
"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

יִתְרוֹ ז-ט

וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ

בִּכְדִי לְהַבְחִין בֵּין-טוֹב לְרָע צָרִיך לֵב שֹׁמֵעַ.

ובכדי לזכות לשמיעה כזו, צריך להעריך את מי שמשמיע לאוזן, לייקר את נותן המתנה. ישנה תכונה תכונה נפשית שהיא בחינת  – כהן און, שמוכנה לעבוד כדי להשיג שיהיה לו טוב בחיים, נוח, קל, מיסטיקה כתחליף לרוחניות אמיתית, כבוד וכדומה. היכולת להתעורר לשמיעה אמיתית, לְהָבִין בֵּין-טוֹב לְרָע, דהיינו שמיעת הלב שהשם הוא האלוקים, תלויה ביכולת לחבר את הפרטים, את המקרים לכלל, לפירוש אחד: שהקב"ה אחראי על כל הקורה, משגיח ומציל אותנו מכל הסכנות. את זה שמע יתרו בלב, שכל מה שעושה הקב"ה הכול הוא אמת ופעולתו אמת. ואין לך דבר בעולם, שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בביזיון, כי כולם פעולות אמת הם, והַכּוֹל נִצְרָך בָּעוֹלָם, גם יצר הרע, ויֵש לְהוֹרִיד לַלֵּב אֶת הָהַרְגּשָׁה שֶׁאֵין מַה לְהִתְלוֹנֵן. את המציאות יש לפרש רק במסגרת האמונה, ואז ניתן להבחין בין טוֹב לְטוֹב מְאֹד.

 

כד) רבי חייא אמר: וַיִּשְׁמַע יִתְרוֹ כֹהֵן מִדְיָן, חֹתֵן מֹשֶׁה, אֵת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה, וּלְיִשְׂרָאֵל עַמּוֹ:  כִּי הוֹצִיא יְהוָה אֶת-יִשְׂרָאֵל, מִמִּצְרָיִם. בתחילה כתוב: את כל אשר עשה אלוקים למשה. ואח"כ כתוב: כי הוציא ה'. עשה אלוקים, המלכות, זהו השם שהגן על משה ועל ישראל ולא סר מהם בגלות. ואח"כ שם העליון, יובֵל, בינה, הוציא אותם ממצרים.

כה) כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה אֱלֹהִים לְמֹשֶׁה. כשנשלך לנהר, וכשהצילו מחרב פרעה. ולישראל עמו, כמ"ש: וישמע אלוקים את נאקתם. וכתוב: וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. ראה יתרו שהקב"ה עוזר לישראל בסכנות שהיו בהם.

כו) רבי יוסי פתח: פְּדוּת שָׁלַח לְעַמּוֹ, צִוָּה לְעוֹלָם בְּרִיתוֹ קָדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ.  למה בכל הפסוקים בפרק זה בתהילים יש שתי תיבות מא"ב, ובפסוק הזה ובפסוק שלאחריו יש שלוש תיבות? כדי להשלים שש בחינות בא"ב, שהם ג' גאולות, ותורה נביאים וכתובים. מקרא הזה הוא כנגד ג' גאולות של ישראל: בבל יוון אֶדום. חוץ מגאולה הראשונה של מצרים, שכבר הייתה. וכנגד תורה נביאים כתובים.

כז) פְּדוּת שָׁלַח לְעַמּוֹ, כשהוציא את ישראל ממצרים ועשה להם ניסים וגבורות, ציווה לעולם בריתו. כלומר, כשבא יתרו, וקיבל אותו הקב"ה, וקירב אותו לעבודתו. משם התקרבו כל אלו הגֵרים תחת כנפי השכינה. משם ולהלאה, קָדוֹשׁ וְנוֹרָא שְׁמוֹ. כי אז התקדש שמו של הקב"ה, כשנשבר ונכנע הס"א.

כח) וישמע יתרו. היתכן שיתרו שמע, וכל העולם לא שמעו? אלא כל העולם שמעו, ולא נשברו, וע"כ אין שמיעתם שמיעה. והוא שמע, ונשבר, ונכנע לפני הקב"ה, והתקרב ליראתו. ע"כ שמיעתו שמיעה.

כט) רבי אבא אמר: כל מה שעושה הקב"ה למעלה ולמטה, הכול הוא אמת ופעולתו אמת. ואין לך דבר בעולם, שהאדם צריך לדחותו ולנהוג בו בביזיון, כי כולם פעולות אמת הם, והכול נצרך בעולם.

ל) כי פעם אחת היה רבי אלעזר הולך בדרך עם רבי חזקיה. ראו נחש אחד. קם רבי חזקיה להרגו, אמר לו רבי אלעזר: עזוב אותו אל תהרגהו. אמר לו והרי דבר רע הוא שהורג בני אדם? אמר לו והרי כתוב: אִם יִשֹּׁךְ הַנָּחָשׁ, בְּלוֹא לָחַשׁ. אין הנחש נושך בני אדם, עד שלוחשים לו מלמעלה, ואומרים, לך הרוג את פלוני.

לא) ולפעמים כמו שעושה זה, כן מציל את האדם מדברים אחרים. ועל ידו עושה הקב"ה נס לבני אדם. והכול בידי הקב"ה תלוי, והכול הוא מעשה ידיו. והעולם צריך להם. ואם לא היה העולם צריך להם, לא עשה אותם הקב"ה. וע"כ אין האדם צריך לנהוג בביזיון בדברי העולם. בדבריו ובמעשה הקב"ה על אחת כמה וכמה.

לב) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה, וְהִנֵּה טוֹב מְאֹד. וירא אלוקים, זה אלוקים חיים, בינה. וירא, שהסתכל להאיר להם ולהשגיח עליהם. את כל אשר עשה, הכול בכלל אחד, למעלה ולמטה. והנה טוב, צד ימין. מאוד, צד שמאל. טוב, מלאך חיים. מאוד, מלאך המוות. והכול עניין אחד, לאלו שמסתכלים בסוד החכמה.

לג) וַיַּרְא אֱלֹהִים אֶת כָּל אֲשֶׁר עָשָׂה. בכל מעשה בראשית כתוב: וירא אלוקים כי טוב. וכאן, וירא אלוקים את כל אשר עשה. אלוקים למטה, המלכות, שולט על תחתונים. אלוקים למעלה, בינה, שולט על העליונים. אלוקים למעלה השולט על עליונים, זהו אלוקים חיים, בינה. שזהו, וירא אלוקים את כל אשר עשה, כי האיר והדליק כל אלו הנרות העליונים והתחתונים, ומשם יוצאים כל אלו האורות להאיר.

לד) במכוסה מכל המכוסים, בעתיק, נרשם רושם של מסך המלכות דמדה"ד המשתמשת בעתיק, שלא נראה ואינו מתגלה. רושם פרצוף שני, א"א, רושם ואינו רושם, כי לא נרשם ממנו. בעלי התבונה ועיניים פקוחות, שהם בעלי החכמה, אינם יכולים לעמוד עליו. הוא קיום הכול. רושם שבא"א הוא קטן, אינו נראה ואינו מתגלה, עומד שם ברצון לקיים הכול. שמציאותו מורגש רק ברצון שיהיה. כי בגללה מתקיים הכול. לקבל מה שמקבל ממה שאין בו רשימו ולא רצון, ואינו נראה, שהוא א"ס. ולולא הרושם ההוא, לא יכלו לקבל מא"ס.  הזוהר מבאר סדר האצילות של פרצופי אצילות: עתיק, א"א, או"א, ז"א. ואיך מקור הכול, מסך המלכות של מדה"ד, משתמשת בפרצוף עתיק, ופועלת בא"א, לסתום שָם החכמה. ואיך חלק ממנה נמתק בבינה, הנקרא היכל. והיא עצמה נגנזה בג"ר של היכל, שהם או"א עילאין (באמונה, גניזו דאבא ואמא חסדים מכוסים). ואח"כ מבאר ו"ק דז"א בעניין שישה יריעות. ויריעה המרוקמת, ג"ר דז"א.

הרושם שמקבל אריך אנפין הוא של צמצום ב' עתיק אינו משפיע ישירות אלא דרך אריך אנפין שנעשה בו מיעוט, ודרך המיעוט מנהל ה' את העולם.

תגיות: לב שומע, היצר הרע טוב מאד

 

אין תגובות

להגיב