006- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – טז-יח למתקדמים

006- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – טז-יח למתקדמים

שיעור שמע:
הורד Mp3

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו טז-יח
1. מה יהיה היחס של עמים רבים שירצו לבוא תחת כנפי השכינה?
2. מה הפירוש שההר שעליו בית המקדש נקרא הפקר? מה זה אומר לגבי השלום העולמי?
3. מדוע כתוב על ביאת יתרו למשה "אל המדבר"? שהרי ברור שמשה היה במדבר.
4. ממה נגזר המושג גר צדק?
5. מהו זה ספר ומה נולד ממנו?
6. מהי שהאדם נעשה בדמות אלוקים ומדוע אומר שהצורות אינן עומדות אלא נעברות?
7. מהו אחור וקדם צרתני?

יִתְרוֹ טז-יח

וַיָּבֹא יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה

מלמד כאן על תהליך הגיור. מי שלא בא אל ההרהור האלוקי דווקא במצב נפשי של מדבר, מקום בו אדם מוותר על גאוותו ומוכן להודות על האמת, לא יוכל להסתפח תחת כנפי השכינה.

גר צדק הוא מי ששם דירתו במקום שלא הכיר קודם.

נז) וְהָלְכוּ עַמִּים רַבִּים וְאָמְרוּ לְכוּ וְנַעֲלֶה אֶל הַר ה' אֶל בֵּית אֱלֹהֵי יַעֲקֹב. עתידים שאר העמים לבוא תחת כנפי השכינה. כל אלילי העולם יש להם ירידה. ומי שמתדבק בהקב"ה יש בו עלייה ע"כ כתוב: לכו ונעלה.  לכן למצרים, לעבודה זרה יורדים – ולהשם יתברך עולים.

נח) אֶל הַר ה', זה אברהם כמ"ש: אשר יאמר היום בהר ה' יראה. כי אברהם קרא לו הר. כמו הר הפקר לכל מי שרוצה בעולם, אף מקום זה הקדוש, ביהמ"ק, הוא לקבל לכל מי שרוצה בעולם. אל בית, זה יעקב, שקרא למקום הזה בית. כמ"ש: אין זה כי אם בית אלוקים.

כמו כן בית הוא בחינת הלב, בחינת עם ישראל. יש להשתחרר מהתפיסה שיש להילחם עם כל העולם על הר הבית, יש ללמד לכולם את הזוהר, שהר הבית שייך לכל מי שחפץ בהשם.

נט) הר ובית, אע"פ שהכול מדרגה אחת, עולה זה על זה. הר הוא לשאר העמים, כשבאים להיכנס תחת כנפיו. בית הוא לישראל, להיות עימהם, כאישה עם בעלה בדירה אחת בשמחה, ורובץ עליהם כאם על הבנים.

ס) כתוב: וַיָּבֹא יִתְרוֹ חֹתֵן מֹשֶׁה, וּבָנָיו וְאִשְׁתּוֹ אֶל מֹשֶׁה: אֶל-הַמִּדְבָּר, אֲשֶׁר-הוּא חֹנֶה שָׁם הַר הָאֱלֹהִים. כיוון שכתוב: אל משה, למה כתוב אל המדבר? אלא עיקר הכול הוא מה, שיתרו בא אל המדבר. ומי הוא? הוא הר האלוקים, שזהו המקום לגֵרים להתגייר וע"כ כתוב: אל משה אל המדבר. אל משה, לגייר אותם, ולהביאם תחת כנפי השכינה. אל המדבר, היו באים. שהוא הר האלוקים, לעשות נפשותם, לקבל משם נפש הגר.

סא) ומשום זה עומד המקום ההוא בסוד הר. שכל מי שבא זוכה בו. ונקרא גר צדק. והרי, גר נקרא אע"פ שהתדבק במקום זה העליון הקדוש. כי מפני שעזב עמו ואבותיו, נקרא גר. גר צדק נקרא, כמי ששם דירתו במקום שלא ידע מקודם לכן. כלומר, בשכינה, שנקראת צדק.

זֶה סֵפֶר

סב) כתוב: זֶה סֵפֶר, תּוֹלְדֹת אָדָם:  בְּיוֹם  בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם, בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ. הראה הקב"ה את אדה"ר, כל אלו הדורות שעתידים לבוא לעולם, וכל אלו פרנסים וכל אלו החכמים, העתידים להיות בכל דור ודור.

סג) זה ספר. יש ספר ויש ספר. יש ספר למעלה ויש ספר למטה. הספר למטה נקרא ספר הזיכרון, שפירושו, ספר של זיכרון ההוא, והוא צדיק אחד, יסוד. ונקרא זה. והמלכות היא הספר שלו. וכדי שלא להפרידם, כי הם תמיד ביחד, בייחוד אחד, ע"כ כתוב: זה ספר. שתי מדרגות שהם אחת. שהם כלל של זכר ונקבה, כי זה זכר, יסוד, וספר נקבה, מלכות.

סד) וזה הוא כלל אחד. שכל אלו הנשמות והרוחות, הפורחות בבני אדם, שהם כלל של כל התולדות, הם תולדות אדם ודאי, כלומר, תולדות אדם העליון, ז"א. כי מצדיק הזה פורחות אלו הנשמות בתשוקה אחת. וזהו השיקוי של הגן, שמשקה נהר היוצא מעדן, כמ"ש: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן, שפירושו, שהיסוד משפיע הנשמות והרוחות של הגן, המלכות. וזהו הסוד של אדם, שכתוב: תּוֹלְדֹת אָדָם.

סה) אחר כך שכתוב: בְּיוֹם, בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם. זהו אדם שלמטה. כי שני אדם כתובים במקרא הזה. אחד הוא אדם שלמעלה, ואחד הוא אדם שלמטה. אדם שלמעלה, ז"א, הוא בגניזה שגנז הכתוב בזכר ונקבה בסוד אחד, שכתוב: זה ספר, שהוא כלל זכר ונקבה ביחד. כיוון שעשו תולדות ביחד קרא להם אדם, כמ"ש: תּוֹלְדֹת אָדָם.

סו) לאחר שהדבר נגלה, מתוך הסתום העליון הראשון שבכתוב: שנגלה שזה ספר סובבים על אדם העליון, שתולדותיהם הם נשמות ורוחות בני אדם, ברא אדם שלמטה, כמ"ש: בְּיוֹם  בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם, בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתוֹ. בדמות, פירושו, שאדם הוא כמראה הזה, שהצורות נראות בו. והצורות אינן עומדות במראה ההוא בצורות של קיום, אלא עוברים ממנו. אף כאן כן הוא בדמות אלוקים.

סז) בִּדְמוּת אֱלֹהִים, פירושו, צורת האיברים זכר ונוקבא, כמ"ש: אחור וקדם. אחור, הוא שָמוֹר, הנוקבא. קדם, הוא זָכוֹר, ז"א. ובאלו תלויים כל מצוות התורה. תרי"ג (613) מצוות התורה, שהם כלל הכול. אדם נברא אחור למעשה בראשית, וקדם למעשה מרכבה. והכול תלוי זה בזה. בדמות אלוקים, בצורה זו ממש של המלכות.

האדם הנראה בחוץ הוא בבועה דרכה ניתן ללמוד על דרכי האלוקים, כאשר לומדים את הפנימיות ע"י חלק מהסימנים החיצוניים שמלמד הזוהר הקדוש.

הר השם הוא המקום להסתפח עם השכינה הקדושה.

אדם נעשה בדמות אלוקית, והצורה תלויה באדם עצמו, כמה הוא מראה נקיה המקיים את התורה ומצוות תוך ביטול לעליון, אחרת צורתו נאבדת ממנו.

תגיות: גיור, הר הבית

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב