009- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כה-כז למתקדמים |☆ סוד...

009- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – כה-כז למתקדמים |☆ סוד העיניים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ כה-כז

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד הָעֵינַיִם

חוֹכְמָּה ראוּיה מִתְקָייֵמת בְּמִסְגֶּרֶת וּבְשִׁילוּב שֶׁל הֲטָבָה ויִגִּיעָה.

 העיניים הם מקום מדרגת החוכמה הכי קרוב לפנימיות האדם, וניתן ללמוד לפי מיקומם – בולטות או שקועות ועל פי הצבע הסובב אותן.

כאן ישנה הבחנה כנגד ד' בחינות של אור ישר, האישון השחור כנגד המלכות, הלבן המקיף ושני צבעים אדום וירוק כנגד בינה וז"א, ששם עיקר התנועה של האדם, הן בתודעה והן בפעולה.

עיקר ההבחנה בחוכמת האדם היא דרך הצבעים, האם הוא מפרש ומבין את העולם בצורה מאוזנת, או שהוא מעוות את תפיסתו.  צריך האדם עין טובה, ונבחן בתנועת הצבע הירוק שבא לקשר דהיינו רואה פרטים הבאים ויוצאים, מביע ומקבל. כאשר הוא נגוע בבחינה עצמית אנכית, ילך בדרך הרע, וכאשר יתחבר הירוק לבחינת המקיף הלבן ילך בדרך כלל לצד הטוב, שכל הבוטח בהשם חסד יסובבנו. שני דברים צריכים לשלוט בבחינת החוכמה של האדם: שילוב של הטבה ושל יגיעה, בתוך גבולות אמיתיים. זוהי הראיה הנכונה, ואדם זה יכול להתעסק בסודות התורה.

פה) סוד העיניים, באות ס'. יש להסתכל בצבע, הסובב על העיניים בחוץ. וכמו שהעין יושבת. אם יושבת על מילואה, שאינה שקועה בעומק המצח, זה אינו רמאי, והוא רחוק מרמאות, שאין בו כלל.

פו) הצבעים שבעיניים הם ארבעה:

א. הלבן שבחוץ הסובב את העין, כעין שיש בכל אדם, שאין בזה חילוק בין אדם לאדם. בחינת המקיף הלבן שהיא התורה השווה לכל העולם.

ב. לפנים ממנו צבע השחור הסובב. ונכללו הלבן והשחור יחד, הרומזים על חו"ג, הנכללים זה בזה. הלבן בחינת החסד והגבורה אדם, אך כאן מונה אותה בבחינת שחור, אלא כאשר המלכות השחורה עולה לבינה, נוגעת בבחינת האדמומית של הבינה ומראה גם את המיעוט בבינה.

ג. לפנים ממנו ירוק, הרומז על ת"ת, ונכלל בשחור.

ד. לפנים ממנו בת עין, שהיא נקודה שחורה, הרומזת על המלכות. זהו אדם שצוחק תמיד ושמח בשמחה. וחושב מחשבות לטוב. והמחשבות אינן נשלמות, משום שמעלה אותן מיד מרצונו. עוסק בדברי העולם. וכשהוא עוסק בדברי שמים, הוא מצליח. זה, צריכים לעודד אותו שיעסוק בתורה, כי יצליח בה.

פז) אם גבות עיניו גדולות ומכסות למטה. ואם בצבעים שבעיניים יש רשימות אדומות באורך. אלו הרשימות נקראות, אותיות קטנות שבעין, משום שהם צבעים שבעין, ואם מאירים באור, אור ההוא מעלה אותיות, להראות לאלו בעלי ריב, עם אלו רשימות האחרות הקטנות. וזהו באות ס' וכלול באות ה'.

פח) עיניים ירוקות המסובבות בלבן, והירוק מתערב בלבן ההוא: הוא רחמן וחושב תמיד רק לתועלתו, בעל אופי חלש ואינו מחשיב את נזק האחרים כלום.

פט) אם גוון שחור לא נראה בו, הוא חומד, ולא מצד הרע. ואם עולה בידו דבר מצד הרע, לא ישיב ממנו. נאמן הוא במה שנודע, ואינו נאמן במה שלא נודע. בעל סוד הוא בדבר שהוא סוד, עד שישמע הסוד במקום אחר. כיוון ששמע אותו, הוא מגלה הכול, ואין עוד עימו סוד כלל. כי כל דבריו אינם בשלמות. מי שצבעי עיניו מסובבים בלבן וירוק, זהו באות ה', ונכלל באות ז', ובאות ס'.

צ) אם עיניו צהובות וירוקות: יש בו שיגעון. ומשום השיגעון שבו, הוא פה מדבר גדולות, ועושה עצמו כאדם גדול בגאוותו, (רק מבחוץ נראה גדול) ומי שמתקיפו מנצחו. אינו ראוי לסודות התורה, כי ליבו אינו שקט בסודות, עד שיגלה אותם לאחרים (כבר שיודע מעט, מדבר הרבה ומגזים). כדי לעשות עצמו אדם גדול בהם. זהו באות ה', ונכלל באות ז' לבדה, ומתרחק מאות ס'. ומשום שמנהיג עצמו בגאווה, הוא מתרחק מאות ס', ואינו קרב אליה. כשהוא מדבר, עושה קמטים רבים במצחו, מפני שאינו ישר.

צא) עיניים לבנות, המסובבות קצת בירוק: הוא בעל כעס, רחמן על פי רוב. וכשמתמלא בכעס, אין בו אהבה כלל, ומתהפך לאכזריות. אין הוא בעל סוד. זהו באות ה', שנכלל באות ס'.

צב) עיניים ירוקות ולבנות ביחד, ומעט מצבע שחור בהן: זהו בעל סודות, ומצליח בהם. ואם מתחיל להצליח, הוא מצליח ועולה. שונאיו לא יכלו לו. והוא שולט עליהם בשליטה גמורה, והם נכנעים לפניו. זהו באות כ', הנכלל באות ס'. וע"כ הוא שולט, אם מתחיל לשלוט. עד כאן סוד העיניים לאלו בעלי החכמה.

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד הַפָּנִים

הפנים הם לשון פנימיות.

צג) סוד הפנים לאלו בעלי החכמה הפנימית. צורות הפנים אינן ניכרות ברשימות שמבחוץ על עור הפנים, כמו במצח, אלא בתוך רשימה של סודות פנימיים, כי צורות הפנים מתהפכות ובאות מכוח הצורות של רשימות הפנים, שהן סתומות ברוח, השורה בפנימיות, ומתוך הרוח ההוא, נראות מבחוץ צורות הפנים, שהן ניכרות אל אלו החכמים, בעלי חכמה הפנימית.

צד) צורות הפנים ניכרות מתוך הרוח (הרוחניות שבאדם), שיש באדם, שהאותיות חקוקות בו, וכל כ"ב (22) אותיות סתומות בתוך הרוח. ולפי השעה של האדם, עולות רשימות של אלו האותיות לתוך הפנים. וכמו שאלו האותיות עולות, כן הפנים נראות בצורות הרשומות לפי שעה (לא נראות באופן קבוע) של האדם, במראה שאינה מתקיימת, אלא הן צורות עוברות. ובעלי החכמה בלבד רואים אותן ומתקיימות בהם ואינן נשכחות מהם. למרות שנראה פנים משתנות משמחה, כעס וכדומה, לאחר השינוי רושם נשאר.

צה) ממקום שנקרא עוה"ב, בינה, יוצא התורה, ז"א, בכל כ"ב אותיות, כלל הכול. ונהר היוצא מעדן, ז"א, לוקח הכול. וכשפורחים ממנו הרוחות והנשמות, כולם מצטיירים בציור של האותיות האלו. וכן יוצאים כולם. וע"כ רוח האדם המצטייר בציור של האותיות, עושה ציור בפנים של האדם.

צו) אמר רבי שמעון: ציור של אימו של הרוח, מלכות, אינו מצטייר תוך רוח ההוא. כי האותיות הן באות מאבי הרוח, ז"א. ציור האותיות בא מז"א, וציור של אמא, המלכות, שהוא ד' פנים שנא"ן, מצטייר ברוח ההוא מלמטה. וציור האותיות, הבאות מז"א, נגנזות מבפנים. וציור של אמא בולט לחוץ.

צז) הציור של אמא, מלכות, פני אדם, פני אריה, פני שור, פני נשר. חסד כנגד אריה, גבורה כנגד השור, נשר ת"ת, ומלכות אדם.

והרוח עושה ציור של כולם רק לפי שעה, כי כל מה שמצד הרוח, בולט לחוץ ונראה ומיד נגנז. וכל אלו הצורות נראות מצטיירות בציור האותיות, הבאות מז"א, אע"פ שהן גנוזות מבפנים. אלו ארבע צורות נראות לפי שעה לאלו בעלי העיניים, בעלי החכמה, היודעים בסוד החכמה להסתכל בהן. דהיינו שיודעים איזו נקודה בתוכו פועלת.

תגיות: חכמה הפרצוף, עיניים, פנים

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו כה-כז
1. מה הסוד שהעין יושבת על מילואה ואינה שקועה בעומק המצח?
2. מהם ד' צבעי העין וכנגד מה הם?
3. מה הסוד שהעיניים ירוקיות ומסובבות בלבן והירוק מתערב בלבן?
4. מהו הסוד שאם גוון שחור לא נראה בו?
5. מהו שעיניו צהובות וירוקות?
6. מה שעיניו לבנות המסובבות קצת בירוק?
7. מהו סוד שעיניים ירוקות ולבנות ביחד ומעט מצבע שחור בהן?
8. מהיכן ניכרות צורות הפנים ומדוע הן כה נסתרות?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב