010- הדף היומי בזוהר ה- סולם – יתרו – כח-ל למתקדמים |☆תגיות:...

010- הדף היומי בזוהר ה- סולם – יתרו – כח-ל למתקדמים |☆תגיות: חכמת הפרצוף, סוד הפנים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ כח-ל

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה בְּסוֹד הַפָּנִים

יֵשׁ לְהַפְסִיק לְהִשְׁתַּחֲווֹת לְמַה חוֹשְׁבִים עָלַי.

אומר בעל הסולם זצוק"ל שהאבן השואבת בדור שלנו היא מה חושבים עלינו הסביבה, על זה יש להתגבר. גם אדם שמנסה באמת להתמודד ולהשתפר, אך בסתר הוא נופל לפעמים ופועל באופן שלילי, קשה לו להסתכל בעיניים, וחושש שיודעים בו. צריך אדם לוותר על גאוותו ולהפסיק "לחשבן" לתדמיתו ולפעול רק את האמת גם בסתר. אחרת בחינת האריה שבנפש, שאינו מוותר על גאוותו, יהיה לו הדבר לרועץ ואפילו שמתגבר לפרקים, יקבל גאווה שתשוב ותפגע בו.

צורת האריה שבנפש מפגישה את האדם בכל פעם מחדש באתגר ההתגברות. צורת השור שבנפש, צד השמאל קשה שעליו להיות כפוף לימין, שבטבעו הוא מוּעד, אין להשאיר אותו לבד וחייב סביבה תומכת.

 

צורת הפנים ניכרת מתוך אווירת הנפש, כמו שחשים שיש לאדם רוחני מאור פנים. הפנים משתנים מעת לעת לפי המצב בנפשי.

צח) ציור הראשון הוא, כשהולך האדם בדרך האמת, אותם שיודעים בסוד אדונם מסתכלים בו, משום שרוח ההוא שבפנים מתתקן בו, ובולט לחוץ ציור הכולל הכול, וציור ההוא נק' פני האדם. הוא ציור השלם יותר מכל הציורים והעובר לפי שעה לפני עיניהם של חכמי לב. זה, כשמסתכלים בפניו בחוץ, אלו הפנים העומדים לפניו, עיני הלב אוהבות אותם. פני אדם זו הדרגה הגבוהה ביותר, אך רק חכמי לב יודיעם לראות בסימני הפנים.

צט) ארבעה סימנים של אותיות יש בהם (בבעלי דרגה גבוהה זו של פני אדם): גיד אחד בולט בפניו בשקיעה, שאינו בולט לחוץ, אלא כמו שבולט בשקיעה, מצד ימין. וגיד אחד הכולל ב' אחרים האחוזים בו, מצד שמאל של הפנים. אלו ד' סימנים הם ד' אותיות במילה עדות. וסימן זה הוא אות ע', גיד ההוא שמצד ימין הבולט בשקיעה, כלומר, בשכיבה. אות ד' ושתי אותיות המתחברות עימו, שהן ו' ת', הן גיד ההוא, הכולל שני גידים האחרים שמצד שמאל של הפנים. וזהו כמ"ש: עדות ביהוסף שמו. שכל מי שראה אותו, היה אוהב אותו בליבו. ובאהבה הוא נשלם.

 

ק) זרעו של דוד מתהפכים בו המראות של הגוונים. וע"כ טעה שמואל, שכתוב: אל תבט אל מראהו (שחשב להמליך את הגדול, אליהב). משום שהצד האחר היה באליאב, שלא היה כן בדוד, הצורות של דוד מכוסות הן, כי הצורות של הצד האחר נכללו תוך הצורות שלו, והצורה של הצד האחר נראה בו תחילה, שעוברת על העיניים לפי שעה, והלב מבוהל ומתיירא. ואח"כ כתוב: וְהוּא אַדְמוֹנִי, עִם יְפֵה עֵינַיִם וְטוֹב רֹאִי. וזהו עדות אצלו, והכן זכה דוד לפני אדם, וגם קיבל את שבעים שנותיו מאדם הראשון, כאשר שבעים מסמל תיקון של 7 מידות תחתונות של האדם. אדם ראשון חטא ב – ז' תחתונות ודוד תיקנם.

קא) צורה זו של פני אדם, כולל לכל הצורות, וכולן כלולות בו. זה, אינו מבוהל ברוחו. בשעת כעסו הוא במנוחה, ודבריו בנחת, ומיד מתרצה. יודע הוא לנהל את כעסו ולכבוש את יצרו. אלו התכונות שעל האדם לרכוש, צורות פנים כאלו.

קב) זרעו של דוד, אשר נראה בו צורה ההיא של הס"א בתחילה ועוברת לפי שעה לפני העיניים. בכעסו הוא במנוחה ומיד מתרצה. אבל נוטר שנאה כנחש לבסוף (לא תיקום במעשה ולא תיטור במחשבה – לס"א צריך לנטור שכתוב כך על עמלק). משום שהצד ההוא גרם לו זה, שמסובב בכל הצדדים, עד שלוקח נקמתו, אבל המוח שבתוך קליפה זו והלב מתיישרים. וזה נכון לצדיקים, אבל הרשעים אינם סרים מאותה צורה הראשונה הרעה, ומתחברים בה לגמרי. יש ומגיע כעס לאדם, אך עליו ללמוד לנהל אותו, וזה מיישר אותו מוח ולב כשהוא צדיק. הרשע חושב שצריך להשאיר את הכעס בחוץ.

קג) הציור השני הוא, אם אדם ההוא אינו הולך כל כך בדרך הרע, וסר מדרך ההוא ושב לאדונו זה, רוח טוב מתחיל לשרות עליו, ומתחזק על זוהמה הראשונה שהייתה בו, ובולט לחוץ, בהסתכלות עיניים לפי שעה, כצורה אחת של אריה המתגבר. זה, בשעה שרואים בו צורה זו, מראה ההיא גרמה לו, שיעבור בליבו אריה המתגבר לפי שעה, שליבו יתגבר על צד הרע לפי שעה. זהו צד שאדם חייב ללמוד לנהל בעצמו ולהתקדם כמו האריה, שיש בו גבורה, אך גם את מידת החסד.  אדם כבר יכול להתגבר באופן תמידי, אריה יכול לפרקים. ואנו בזמן תיקון שעוד לא הגענו לפני אדם שלם, צריכים להתגבר כארי בכל פעם שמופיע הכעס.

קד) זה שיש לו פני אריה המתגבר, כשמסתכלים בפניו אח"כ, הם פנים שהלב אינו אוהב אותם לפי שעה, ומיד חוזר ליבו ואוהב אותם. כשמסתכלים בו מתבייש, וחושב שהכול יודעים בו, כלומר, שנדמה לו שיודעים כל מה שחושב ועושה במסתרים. ומתוך בושה, פניו מתמלאים בדם לפי שעה, ואח"כ מתהפכים ללבן או לירוק.

קה) ג' גידים דקים יש בפניו. א' לימין, שזה מתפשט בפניו ונאחז בו. ואחד, שעולה לחוטמו למעלה. ושניים לשמאל, ואחד מתפשט למטה מאלו השניים, ואוחז בזה ובזה. ואלו הן אותיות הנחקקות בפניו, והן בולטות ואינן שוקעות. וכשמתיישב ומתרגל בדרך האמת, הן שוקעות. יש בו סוג של קִרבה, כי היה רחוק והתקרב.

קו) ועניין של אלו האותיות, הוא קירוב. כי זה היה רחוק, ועתה ששב והתקרב, בולטות אלו האותיות בפניו ומעידות עליו בחופזה. וסימן זה הוא, ק' מצד ימין של הפנים. והאותיות האחרות שהן רוב, הן מצד שמאל של הפנים. ואע"פ שגידים אחרים מתראים בפניו, אינם בולטים לחוץ כמו אלו. חוץ אם הולך בדרך עקלקלות. בולטות גם הן.

קז) זה שהוא מזרעו של דוד, הוא מתהפך ממראה זו, מתחילה נראה בצורת אדם, ואח"כ עומד בצורת אריה, ונפרד מצד האחר. ובכל דבר, הוא מתהפך משאר בני אדם. הציור השני הוא התיקון של מידת החסד – ביטול האגו.

קח) ציור השלישי הוא, אם אדם ההוא הולך בדרך שאינו מתוקן, ודרכיו סרים מדרך התורה. ההוא, רוח הקדוש מסתלק ממנו, ורוח אחר נראה בו, וצורה אחרת, ובולט לחוץ, בהסתכלות עיניים של חכמי לב לפי שעה, צורה של שור. בשעה שרואים אותו, חכמי הלב, מעבירים בליבם צורה ההיא של שור, ומסתכלים בה.

קט) כשלושה גרעינים אדומים של כרכום פראי הנקרא קוּרטָמא, בפניו מצד ימין, והם גידים אדומים קטנים. וג' בשמאל של הפנים. אלו הן האותיות הבולטות בו. אחד, מן הג' שבימין ושמאל, הוא גיד קטן בעיגול, וב' גידים קטנים עליו, וכולם בעיגול. ואז עיניו שקועות בתוך המצח.

קי) והסוד של אלו האותיות הוא, שאחד משלושה הוא כ', ושני גידים האחרים הם ר"ת. וכן השלושה של צד השמאל, אחד מהם הוא כ' והאחרים ר"ת. וסימן זה הוא כמ"ש: הַכָּרַת פְּנֵיהֶם עָנְתָה בָּם. ואלו האותיות בולטות בפנים יותר מכל שאר הגידים ואם שב בתשובה משמאל, ובא לצד ימין, נכנע רוח ההוא ומתחזק רוח של הקדושה, ואלו הגידים שוקעים ואחרים בולטים לחוץ. השמאל צריך להיכנע לימין. חזרה בתשובה על דרך השמאל כרוכה ביסורים, ויש להיזהר בהם.

קיא) זרעו של דוד הוא להיפך שאינו מתחיל בשמאל, בצד הדינים. שנראה בצורת אריה תחילה, ואח"כ חוזר לצורת שור. שני גידים שחורים בפניו, אחד מימין ואחד משמאל, ואלו הם האותיות, אחד נקרא ד' ואחד נקרא ע'. וכולו מתהפך משאר בני אדם.

קיב) ציור הרביעי, זהו ציור של אדם, העומד תמיד להתתקן על מה שעשה בראשונה, ואינו פוגם יותר. זהו מראֶה לחכמי לב בצורת נשר. רוח ההוא שלו הוא רוח חלש. זה אינו מראֶה בפנים אותיות בולטות לחוץ, כי אבדו ממנו ושקעו בזמן אחר בקדמות ימיו, שהסתלקו ממנו אז, וע"כ אינן בולטות בו.

קיג) עיניו אינן מאירות בהתנוצצות כשהוא בשמחה, ובזמן שגוזז שׂיער ראשו וזקנו, משום שרוחו אינו מאיר לו באותיות, ושקע ההתנוצצות שלו שהייתה לו מתחילה. אינו עומד בהסתכלות הפנים להסתכל בו, מפני שאין לו אותיות בולטות. והוא כמ"ש: וְשַׁבֵּחַ אֲנִי אֶת-הַמֵּתִים, שֶׁכְּבָר מֵתוּ מִן-הַחַיִּים, אֲשֶׁר הֵמָּה חַיִּים עֲדֶנָה. זרעו של דוד כמ"ש: סוד ה' ליראיו ובריתו להודיעם.

קיד) ברוח האדם מצטיירים אותיות, והוא מבליט אותן לחוץ על הפנים. ונמסר חכמה זו לחכמי לב לדעת ולהכיר. הרוח עומד בעניין שכתוב: זה ספר, והכול עומדים בעניין זה, חוץ ממראֶה הפנים שנידון באופן אחר, כפי שליטת הרוח או בעל הרוח. אשרי הם החכמים שהכול נמסר להם לדעת. עד כאן סוד הפנים.

כתוביות: השפעת הסביבה, התגברות על הגאווה

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב