016- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מט-נא למתקדמים |☆

016- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – מט-נא למתקדמים |☆

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ מט-נא

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה סוֹדִי סוֹדוֹת

כּדַאי לִדבּוֹק בֶתְכוּנוֹת הָאֱמֶת.

לתכונות הנפש יש סימנים בשֹער הראש בקווי הידיים וכדומה, ומאחר ויש קשר בין החיצוני לפנימי, כדאי ללמוד אותם בכדי להגיע לנקודה הפנימית ולרכוש את תכונות ההשפעה.

קפז) זר"ה פס"ץ. עיקרם הן חמש אותיות זרה פס, שהן אותיות זה ספר. והץ' מתחבר עימהם, להיותה מתחלפת תמיד עם האותיות ההן. אות ז' היא דבר העומד בשערות האדם, זין, כלומר כלי זין, וכלי זין של שמשון היו בשערותיו, שבהן הייתה כל גבורתו. וזהו נזר האלוקים שעליו.

קפח) שיער העומד להיות מוכר ותלוי ממעלה למטה. זה עומד באות ז' ומתחברת בו אות צ', זו נכנסת ומוציאה אות ס'.

קפט) אם שערות אלו תלויות ושחורות, ובמצח יש ג' קווים מצד ימין, וב' מצד שמאל, ואינן מתחברות אלו באלו. בצד ימין יש שלוש רשימות דקות העוברות עליהן, והן שבילים לעבור על אלו קווים האחרים. ובצד שמאל חמישה קווים, ואחד מהם קטן באורכו, זה עומד בתוך אות ז' ואות ץ'. אז תשכח גבות חזקות שעל חורי עיניו שמתחברים זה בזה.

קצ) זהו אדם בעל כעס, ולא במהרה, ומעכב את מצב המנוחה שלו. מחזיק עצמו שהוא חכם ואינו כן. מרים ראשו תמיד להסתכל בגאווה. בעל מריבה הוא בחוץ, ובביתו אינו כן. אינו מחשיב התורה להסתכל בה. דברי בני אדם נחשבים לו כמשא, ומשיב דברים נמרצים עליהם.

קצא) ואם נפרדות הגבות זו מזו, מגיעים ואינם מגיעים זה לזה, אז תמצא במצח לצד ימין, שני קווים גדולים ואחד קטן, ושתי רשימות קטנות שנכנסות ביניהם ברוחב. ולצד שמאל שניים, אחד גדול ואחד קטן, ורשימה אחת קטנה שנכנסת באחד ואינה מגיעה לשני.

קצב) זהו בעל כעס, לפי שעה מתמלא בכעס, ולפי שעה שוכך כעסו. בעל מריבה בביתו, ואינו ברוח נוח. פעם אחת בימיו משיב נמרצות לבני אדם ובד"כ שותק. מסתכל למטה. מצחו נקמט בשעת כעסו, ודומה לכלב, ומיד שוכך כעסו ומשיב רכות נחמד מבחוץ. זהו אדם שהרוח שלו והרצון שלו לעסוק בסחורה, ולתת כל מיני מיסים למלך. ובהשתדלותו במסחר עולה לעשירות. כי נחלף אות צ' באות ס'.

קצג) ואם הגבות נפרדות זו מזו, ושערות אחרות קטנות נכנסות בין זו לזו, זהו תמיד נוטר שנאה גדול. טוב הוא בביתו. והוא שמח ועצוב עם בני אדם. זה עומד בין ץ' ובין ס'. מסתיר כספו, אינו רוצה להתגלות, ושיתגלו מעשיו. קמצן הוא, ושערותיו שוות זו עם זו ותלויות. אינו מחשיב את עצמו שיתלבש כראוי. מה שלובש אינו מתוקן בו. מצחו גדול, ג' קווים בימין, וד' בשמאל, שתי רשימות נכנסות ביניהם.

קצד) זה, כשמדבר, פושט את עור מצחו, ואלו הקווים אינם נראים כל כך. כופף ראשו והולך. הימין ממנו משמשת כשמאל, והשמאל ממנו משמשת כימין. הוא עצוב תמיד. בעל לשון הרע. מחזיק עצמו חכם בכל מעשיו. בעל שנאה לכל העוסקים בתורה.

קצה) אם בזרוע שמאל יש לו רשימה שחורה, ושתי שערות גדולות התלויות בה הן אדומות, וארבע שערות קטנות בה, חלקות ותלויות, והן אינן אדומות ואינן שחורות. המצח שלו אינו גדול ואינו קטן. זה עומד בין אות ס' ובין אות ץ', כלול באות ז'.

קצו) קו אחד גדול במצחו ההולך ברוחב מצד זה לצד זה. ב' קווים אחרים, אבל אינם רשומים כל כך, כי אינם נמשכים מצד זה לצד זה, כמו קו האחד. ארבעה קמטים קטנים עומדים בין שתי גבות שבראש החוטם למעלה.

קצז) זהו איש שמח. חכם. פיקח, ותרן בכספו. בכל מה שמשתדל לדעת הוא חכם. לפי שעה כועס ולפי שעה נח כעסו. אינו נוטר שנאה לעולם. לפעמים הוא טוב, ולפעמים אינו כן כל כך, אלא שנמצא במשקל, לא טוב ביותר ולא רע ביותר. כששב בתשובה לאדונו, אדונו אוחזו בידו, ועולה לכבוד גדול. הכול צריכים אליו. האות ס' הולך אצלו תמיד יותר מאות ז'. כל אלו המייעצים עליו עצה רעה, אינם מצליחים והעצה אינה מתקיימת, ואינם יכולים להזיק לו. נראה שהוא רמאי ואינו כן. אות ס' ואות ץ' מתאבקים עליו, וע"כ פעם עולה ופעם יורד. כששב לאדונו מנצח אות ס' ומתמלא רצונו בכל דבר. הוא רחמן, ובוכה כשמתמלא רחמים.

קצח) רשימה אחת יש לו בזרוע ימין, והפרצוף עומד ואין עליו שערות כלל. ואם השערות מסולסלות ואינן תלויות תחת אוזניו, והן עומדות מסולסלות למעלה מאוזניו. זה עומד בדיבורו.

קצט) מצחו גדול ולא כל כך, הקווים שלו חמישה, שלושה עוברים מצד זה לצד זה של המצח, ושניים אינם עוברים. בעל מחלוקת הוא, וביותר בביתו. כל מעשיו במהירות, נראה טוב ואינו כן. משבח עצמו במה שאין בו. זה עומד באות ז' לבד ועולה למרחוק באות צ' לבד, הוא מגיע ואינו מגיע. אות ס' אין בו כלל. ותרן בדיבורו ולא יותר. מכניס עצמו במה שאינו ראוי לו. מי שמשתתף עימו צריך להיזהר מהחמדה שלו, אבל מצליח עימו.

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו מט-נא
1. על מה מצביעות האותיות "זה ספר" ועל מה האות צ'?
2. בלימוד היום למדנו על ששה סוגי בני אדם, מה ההבדל ומה השווה שהנך רואה ביניהם?
3. מה תפקיד האות צ' באותיות זר"ה פס"ץ?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב