017- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נב-נד למתקדמים |☆תגיות:...

017- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – נב-נד למתקדמים |☆תגיות: קריאה קבלית בסימני העין, חכמת הפרצוף

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ נב-נד

וְאַתָּה תֶּחֱזֶה סוֹדִי סוֹדוֹת

עבודת השם אמיתית נעשית בסתר מיצר הרע, אך יש הפועלים בחשאי מבחינה חיצונית, כדי לא להראות פרצופם האמיתי, משקרים גם את עצמם, ובמקום לתקן, מתרצים.

לעומת ההולכים בחשאי, בעלי האות ס בסימנים מעידים הם על השפעה וסמיכה, זו נקודה נפשית אליה יש להתחבר, זו היכולת לוותר על הגאווה ולבקש חיבור. הטבעיים כשלעצמם אינם רעים, אלא השאלה היא תמיד להיכן לוקח האדם את פעולותיו וכוונותיו, האם חלילה לקבלה לרצון לקבל, או להשפעה כפי שצריך. אפילו הגאווה אינה שלילית כאשר היא מופנית לדרכי השם יתברך.

ר) שערות התלויות ואינן חלקות, ושערותיו רבות, חמישה קווים בו שמגיעים ואינם מגיעים זה לזה. העיניים שלו צהובות ופקוחות. זה כופף ראשו, נראה טוב וצדיק ואינו כן. משבח את עצמו. אם עוסק בתורה הוא כאדם גדול. גיבור ביצרו, כשמדבר מקמט את חוטמו ופושט עור מצחו. כל מעשיו הם למראה בני אדם. מצליח בעשירות, רמאי הוא בכל מעשיו. בעל לשון הרע. יודע להישמר בכל דבר מפני בני אדם. שיגעון בו, ומתכסה במה שעושה, שאינו ניכר. מביא מחלוקת בין אדם לחברו בחשאי.

רא) אוזניו גדולות, עומדות על קיומן תחת השערות. זה עומד באות ץ' ואות ז'. ומשום זה, מעשיו הם לעיני בני אדם. אם בין כתפיו תלויות שלוש שערות, בלא רושם כלל. מי שמשתתף עימו אינו מצליח. והוא מצליח ברמאות שלו. ונראה כצדיק כלפי אחר, וחושב שעשה עימו מעשים של אמת. אפילו את עצמו מרמה.

רב) אם השערות קמוטות ותלויות תחת אוזניו, אם הוא פנוי מאישה, קו אחד במצחו, ושלושה קמטים על ראש החוטם, בין הגבות שלו. הוא איש שמח. פיקח בכל דבר. רמאי. ותרן, ומוותר לאלו המתקרבים לו. זה עומד באות ס' ואות ז'. וכשיזקין, תתחלפנה האותיות, אות ז' בתחילה, ואות ס' עימו. אינו ותרן אלא בביתו. מצליח בעשירות. אינו רמאי, ומסיר את עצמו מדרך הזה. צורת האות ס מעידה על השפעה ונתינה והאות ז הרשומה בסימנים מרמזת על הדינים.

רג) על גבה השמאלית יש רושם אחד קטן, שהכה אותו אדם בימי נעוריו. עין ימין סתום' חמישה קמטים על ראש חוטמו ברוחבו בין גבות עיניו. שערות מסולסלות מעט על ראשו' מקמט את העיניים. זהו באות ז' לבד. הוא בלא תבונה' שיגעון יש בליבו' מבוהל במעשיו.

רד) קו אחד על מצחו, וארבעה אחרים קטנים. אין בו אמונה. לא ישתתף עימו אדם, כי לא יצלח. רשע הוא לאדונו בכל מעשיו. ותולדה אחת קטנה, יש לו על ירך השמאל, לפעמים נמחה, ולפעמים חוזר ונולד. ואם ד' קווים, על מצחו, יש בו כל זה, אבל אין בו תולדה על ירכו השמאלית. ואם ג' קווים גדולים וג' קטנים על מצחו, והם באמצע המצח. הוא בעל שערות יפות.

רה) המצח מתבאר בשערות, והמצח מתבאר בעיניים, העיניים מתבארות בשערות, לארבעה צדדים: בבת עין, בצבעים שבעין, בלבן שבעין, ובשחור שבעין. כל הסתכלות להסתכל בכל אלו ששת הסימנים, בשיער המצח, אינם אלא מי"ג שנים ומעלה, שכבר נפרד באדם, רוח הקדושה מרוח הטומאה ויצר הטוב מתגלה. חוץ בקווים בלבד, כי הקווים בין קטן ובין גדול מתחלפים תמיד. ואפשר לבחון בהם, אם הם מטומאה או מקדושה.

רו) ויבחר משה אנשי חיל מכל ישראל. כי הסימנים האחרים חוץ מאנשי חיל, ביקש ולא מצא. וכן, הבו לכם אנשים חכמים וידועים לשבטיכם. ידועים, שנודעים באלו סימנים, ומצא, חוץ מנבונים שלא מצא. מכאן משמע, שאנשי חיל וחכמים מעלתם קרובות זו לזו, כי כאן כתוב, ויבחר משה אנשי חיל. ובדברים כתוב, ואקח את ראשי שבטיכם אנשים חכמים. מכאן שמי שהוא איש חייל, קרוב הוא לחכם.

רז) העין באות ר' ואות פ', שהגבות לבנות, והשיער אדום. אם גבות עיניו לבנות, זהו אדם שאנשים צריכים להישמר מפניו. כל דבריו ברמאות. פיקח הוא, נוטר שנאה. זהו באות ר' בלבד, ולא התחברה עימו אות פ', אלא הולכת ומשוטטת עליו, ואינה מתיישבת בו. עיניו של זה שקועות. מהיר במעשיו דהיינו פזיז. וכן כל מי שעיניו שקועות צריכים להישמר ממנו בכל המעשים. רמאי הוא, וברמאות נותן טעם לדבריו.

רח) אם המצח שלו גדול ואינו עגול, שתי רשימות גדולות הולכות ברוחב המצח מצד לצד, וארבע קטנות. השערות שלו תלויות. קר מוח הוא. וע"כ פיקח הוא. אוזניו קטנות. בזרועותיו שיער רב. מנוקד הוא בנקודות של רשימות שחורות. ואם רשימות אדומות, חוזר לפעמים לעשות טוב, ומתקיים בו זמן קצר, ולפעמים חוזר לסורו, בעל חמדה הוא.

רט) זרעו של דוד הוא בהיפוך. דוד המלך ירש אדום הזה הנאֵה, כדי לעשות דין ולעשות מעשים נאים. עיניו עיניים של רחמים יושבות על מִלֵאת, מעלות חן וחסד, חוט אחד ירוק הולך ביניהן, בשעה שעושה מלחמה, חוט ההוא מתהפך ונעשה אדום כוורד.נח כעסו במלחמה, חוזר החוט כבתחילה. ניסים גדולים היו בעיניו: היו שמחים, היו מתאווים לראותן, היו בהן, נקודות בשלושה צבעים, שמחת לב הייתה בכל הלב, הרשעים שהיו מסתכלים בהן, היו זעים ומפחדים ועלה בליבם אימה ופחד.

תגיות: קריאה קבלית בסימני העין

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו נה-נד
1. מה ההבדל בין התכונות כאשר אות צ' מצרפת ל-ז' לעומת אות ס' שמצטרפת ל-ז' ולעומת ה-ז' שעומדת לבדה?
2. מאילו ד' צדדים מתבהרות העיניים?
3. מהיכן האמירה שאנשי חייל ואנשים חכמים מעלתם קורובות זו לזו ראה אות ר"ו.
4. מה ההבדל בין מי שיש בו רשימות אדומות – דהיינו אדמוני, לבין האדמומיות של דוד המלך וזרעו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב