031- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיח-קכ למתקדמים|☆ תגיות:...

031- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קיח-קכ למתקדמים|☆ תגיות: שמירת שבת, אמונה ובטחון

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קיח-קכ

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ

תסג) בכל ששת ימי השבת (השבוע), כשמגיע שעת תפילת המנחה לאחר צהרי היום כשהשמש המייצגת את ההטבה האלוקית של ז"א למלכות, מתחילה לסגת, דין קשה שולט, וכל הדינים מתעוררים. אבל ביום השבת, כשמגיע שעת תפילת המנחה, רצון הרצונות נמצא, ועתיקא קדישא מגלה הרצון שלו, וכל הדינים נכנעים, ונמצא רצון ושמחה בכל. רצון הרצונות הוא הרצון האמוני שנעתק מתפיסת האדם, לכן סעודה שלישית היא הגבוהה ביותר בחשיבות. כאשר מצרפים את הרצון הגדול לאמונה, כשמתכופף השמאל לימין, הדין מסב שמחה ותענוג. במצב זה דין של השפעה מביא שמחה ודין של רצון לקבל מביא עונג. זהו דין שמתגברים עליו ע"י אמונה.

תסד) וברצון הזה (מנחה של שבת) הסתלק משה, הנביא הנאמן הקדוש, מן העולם, כדי לדעת שלא הסתלק בדין (שמנחה זמן דין). ובשעה ההיא יצא נשמתו ברצון של עתיקא קדישא, ונגנז בו. משום זה כתוב: ולא ידע איש את קבורתו משה הוא בחינת האמונה, ובאמונה לא שייך ידיעה והשגה. כמו שעתיקא קדישא נעלם מכל נעלם, ולא יודעים אותו עליונים ותחתונים, אף כאן נשמה זה שהסתתרה ברצון הזה של עתיקא קדישא, שהתגלה בשעת תפילת המנחה של שבת, כתוב בה, ולא ידע איש את קבורתו, והוא נסתר מכל הנסתרות שבעולם, ודין אינו שולט בו. אשרי חלקו של משה.

לא כל מי שנפטר במנחה בשבת נאמר שנשמתו כה גבוהה, אלא אצל משה זהו סימן נוסף על הידיעה שיש לנו.

תסה) ביום שבת התורה מתעטרת בו מקבלת כתרים מתעטרת בכל אלו המצוות, בכל אלו הגזרות והעונשים, בשבעים ענפים של אור המאיר בכל צד וצד. כי ז"ס הם חג"ת נהי"מ, וכל אחת כלולה מעשר, הם שבעים. מי ראה הענפים היוצאים מכל ענף וענף של שבעים הענפים. חמישה עומדים בתוך האילן, ה"ס חג"ת נ"ה שבז"א, הנקרא אילן. המקבל אותם מבינה. כל הפנים נאחזים בהם. מי ראה אלו השערים הנפתחים בכל צד וצד מהם, שכל אחת כלולה מעשר, והם חמישים שערים. כולם זוהרים ומאירים באור ההוא, היוצא ואינו נפסק. כשאדם מקיים את מצוות עונג שבת, האורות מתגברים

תסו) קול כרוז יוצא, התעוררו קדושים העליונים, התעוררו עַם קדוש הנבחר למעלה ולמטה, עוררו שמחה לפני אדוניכם, התעוררו בשמחה שלמה, הזדמנו בשלוש שמחות של שלושה אבות, שלוש סעודות, הזדמנו לקראת האמונה, שהיא שמחת השמחות. אשרי חלקכם ישראל הקדושים בעוה"ז ובעוה"ב. זו הירושה שלכם יותר מכל העמים עכו"ם. וע"ז כתוב: ביני ובין בני ישראל.

תסז) כן הוא ודאי, וע"כ כתוב: זכור את יום השבת לקדשו. וכתוב: קדושים תהיו כי קדוש אני ה'. וכתוב: וקראת לשבת עונג, לקדוש ה' מכובד.

תסח) ביום שבת, כל נשמות הצדיקים מתעדנים בתענוגי עתיקא קדישא הסתום מכל סתומים, הכתר. ורוח אחד מעונג עתיקא קדישא, מתפשט בכל העולמות, ועולה ויורד, ומתפשט לכל בנים הקדושים, לכל שומרי התורה. ונחים במנוחה שלמה, ונשכחים מכולם כל רוגז, כל הדינים וכל עבודה קשה כמ"ש: ביום הניח ה' לך מעוצבך ומרוגזך ומן העבודה הקשה. קושי בשבת אינו מיגיעת הגוף, וגם המנוחה אינה מנוחת הגוף, אלא מנוחה נפשית הבאה לידי ביטוי ע"י האמונה.

 

מִי שֶׁלּא מַאֲמִין  ,הוּא חֲסַר מְנוּחָה.

אדם מאמין, גם כשעובד פיזית קשה, הוא מרגיש מצב של מנוחה ושקט פנימי. זהו הקשר האמוני השלם עם הקב"ה משרה רוגע ובטחון נצחי. זוהי אמונת השבת אהבה שלמה, בה מותר לקבל גם על הרצון לקבל. אמונה של יום טוב, של נתינה פחות טובה, לכן לימד שיש להזמין עני בסעודה של יום טוב. היצר הרע מסלף לאדם תמונה כאילו מנוחת הגוף אמיתית, או אם יזכה לגשמיות רבה, תהיה לו מנוחה, אך חז"ל אומרים: מרבה נכסים מרבה דאגה. עם כל הטכנולוגיה והמכשירים אין לאנשים מנוחה, וזה מחוסר אמונה. לכן המטרה בעבודה הנפשית אינה דע את עצמך אלא, "הבא עצמך לאמונתך"

להתרגל לרעיון של שבת, שהכל מוכן אין לטרוח, זו מעין הכנה לתכלית, לאלף השביעי.

תסט) משום זה שקולה שבת כנגד התורה. וכל השומר שבת כאילו שמר התורה כולה וכתוב: אשרי (אפילו) אנוש (שזו המדרגה הנמוכה אנוש, גבר, איש ואדם) יעשה זאת ובן אדם יחזיק בה, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. משמע, שמי ששומר שבת, כמי ששומר התורה כולה. מפני שהשבת היא התכלית, מדרגת אהבה, מתנה מעבר למה שחייב.

תע) רבי יהודאי שאל את רבי שמעון אותו פגש בדרך, כתוב: כִּי-כֹה אָמַר יְהוָה, לַסָּרִיסִים אֲשֶׁר יִשְׁמְרוּ אֶת-שַׁבְּתוֹתַי, וּבָחֲרוּ, בַּאֲשֶׁר חָפָצְתִּי; וּמַחֲזִיקִים, בִּבְרִיתִי וְנָתַתִּי לָהֶם בְּבֵיתִי וּבְחוֹמֹתַי, יָד וָשֵׁם טוֹב, מִבָּנִים וּמִבָּנוֹת:  שֵׁם עוֹלָם אֶתֶּן-לוֹ, אֲשֶׁר לֹא יִכָּרֵת. מה אומר כאן הנביא? אמר לו רבי שמעון: קשור חמורך בגדר ורד, דהיינו עשה תיקון, קשור את החומריות שלך בגדרי התורה ורד מהגאווה, שדברי תורה צריכים צחות השכל. עונה לו רבי יוהדאי שילך אחריו באמונה. בגוף אחד, רבי שמעון הוא מדרגת יחידה, האמונה ורבי יהודאי מדרגת נשמה.

תעב) אמר רבי שמעון: כה אמר ה' לסריסים. סריסים הם החברים העוסקים בתורה ומסרסים עצמם מלקבל עונג כל ששת ימי השבת ועוסקים בתורה, ובליל שבת מזרזים עצמם בזיווג שלהם, משום שיודעים סוד העליון, בשעה שהמטרוניתא מתחברת במלך.

תעג) ואלו החברים היודעים סוד הזה, מכוונים את ליבם לאמונת אדונם, ומתברכים בפרי בטנם ברצון לקבל בלילה ההוא. וזש"כ: ואביו שמר את הדבר (הרצון לקבל).

תעד) ונקראים ודאי סריסים, משום שמחכים עד השבת זמן כלל ולא מחפשים את התענוג בפרטים למצוא רצון של אדונם כמ"ש: ובחרו באשר חפצתי. זהו הזיווג של מטרוניתא. ומחזיקים בבריתי, זיווג. בבריתי סתם, יסוד העליון המתחבר עם המטרוניתא. אשרי חלקו של מי שמתקדש בקדושה זו, ויודע סוד הזה.

תגיות: שמירת שבת, אמונה ובטחון

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קיח-קכ
1. במה מיוחדת תפילת מנחה שניתן לה השם רעוא דרעוין, רצון הרצונות?
2. מהו הסימן בכך שמשה נסתלק במנחה דשבת? כיצד זה קשור ל- "ולא ידע איש קבורתו"?
3. במה מתבטאת המנוחה האמיתית בשבת? מדוע היא קשורה דוקא לעם ישראל ולא לאומות עולם?
4. מדוע מי שומר שבת הוא כמי ששומר התורה כולה?
5. מהי תשובתו של רשב"י לרבי יודאי על הסריסים אשר ישמרו את שבתותי ומה זה אומר לנו בעבודת נפש?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב