032- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכא-קכג למתקדמים |☆ תגיות:...

032- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכא-קכג למתקדמים |☆ תגיות: שמירת שבת, שבת

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קכא-קכד

זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַּׁבָּת לְקַדְּשׁו

מִי שֶׁהוֹפֶך אֶת הַשַּׁבָּת לחול ,פּוֹגֶם בִּיכוֹלְתּו לֶאֵהוֹב.

השבת היא הכלל, היא בחינת האהבה. ומי שפוגם בכלל הוא כמו מחבל, ואומר הזוהר: הם כבהמות, שראוי לעשות בהם דין אפילו ביוה"כ. ואין יכול הוא לומר שמירת שבת זה עסק פרטי שלי, שהרי יש לכל אחד מעם ישראל ערבות הדדית. שבת היא שביתת הגוף בה יש תפקיד ליחד. גמרנו לייצר את חומר הגלם, דהיינו לעבוד על הרצונות הפרטיים, ומי שאינו יודע להפסיק את היצור, אין לו מקום לקבלת התענוג. ימי חול זה מושג נפשי בו אדם חושב על הפרטיות שלו – השבת מייצגת את האהבה, היחד.

בשמירת שבת תוך כוונה לתכלית, בונים הבנות אמוניות דהיינו קונים היגיון אמוני. זהו תהליך של הכנה תוך התעלמות מהרצון לקבל הגופני שבודק כל הבנה בקריטריון מה יצא לי מזה.

לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ, בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם  בְּיוֹם הַשַּׁבָּת. אש היא צד שמאל המעורר דינים. מותר להשתמש בסיר חם בשבת, שהסיר זו הנקודה הנפשית הנושאת הפכים ומחברת בין דיני האש לבין חסדים -המים. לֹא תְבַעֲרוּ אֵשׁ בחיצוניות בוודאי, ולא פחות חשוב לא לעורר כעסים ביום קדוש זה.

דברי תורה צריכים צחות השכל.

תעה) כתוב: ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך ויום השביעי שבת לה' אלוקיך. כל מלאכתך, מורה, שבאלו שישה ימים נמצא מעשיהם של בני אדם מעשה אומר שאדם לוקח את חומר הגלם ומייצר ממנו מוצר, צורה חדשה – כך הרצון של האדם הוא חומר גלם של תאווה, נותנים בו צורה ראויה המאפשרת קבלת תענוג בשבת. ובגלל דבר זה החברים אינם מזדווגים, אלא רק בזמן שלא נמצא מעשיהם של בני אדם, אלא מעשיו של הקב"ה. בשבת, שאסור לאדם עשיית מלאכה. מעשיו, הוא הזיווג עם מטרוניתא, המלכות, להוציא נשמות קדושות לעולם. נשמה אומר תענוג מהאמת, מהיחד בקשר עם ה'. בניית הכלים בימי החול, קבלת האור בשבת, בנייה בששת אלפי שנות זמן תיקון, קבת האור באלף השביעי. כאשר אדם רדוף אחר תאוותיו, מחפש הוא לקבל את התענוג הגופני בימי החול .

תעו) ומשום זה בלילה הזה, החברים מתקדשים בקדושת אדונם, ומכוונים ליבם, ויוצאים בנים טובים, בנים קדושים, שאינם סרים ימין ושמאל, בנים של המלך והמטרוניתא. ועל אלו כתוב: בנים אתם לה' אלוקיכם. לה' אלוקיכם ודאי, משום שאלו נקראים בנים שלו, בנים של המלך ומטרוניתא. דהיינו הבנות אמיתיות ולא כוזבות.

תעז) והרי דעת החברים היודעים סוד הזה, מתדבקים בזה. ומשום זה נקראים בנים להקב"ה. ואלו הם שהעולם מתקיים בזכותם. וכשהעולם עולה בדין, מסתכל הקב"ה בבניו אלו, ומרחם על העולם. וע"ז כתוב: כולו זרע אמת, טבעת הקדושה השלמה (עיזקא דכיה – טבעת זכה), שהם בקו האמצעי, לא לימין ולא לשמאל, כמו מוקפים בטבעת כמ"ש: תיתן אמת ליעקב. ויעקב קו האמצעי. ומשום זה זרע אמת ודאי. אדם היודע לשים עצמו בתוך אותה טבעת, היא טבעת התשובה, המקום שבו אדם מוכן לוותר לגמרי על הרצון שלו, טבעת של אמונה שלמה, מקום הנסתר של האדם שהוא בבחינת חסדים מכוסים. כאשר אדם משיג נקודה פנימית זו, הוא מפסיק לבזבז זמנו במשחקים חיצוניים לרצות את הסביבה. זהו המקום של מרדכי היהודי, שלא אברהם, משה ושאר הצדיקים, וזו נקודת הצדיק בכוח שישנה בנפש כל יהודי, וראוי לו לתת יגיע כדי לזכות במקום נפשי זה.

תעח) אמר לו רבי יהודאי: ברוך הרחמן ששלחני לכאן, שדבר זה שמעתי מפיך, בכה. שאל רבי שמעון למה אתה בוכה? אמר לו אני בוכה שאני אומר  אוי לבני העולם שדרכם כבהמות, ואינם יודעים ואינם מסתכלים, שטוב להם שלא נבראו. אוי לעולם כשרבי שמעון ייצא ממנו, מי יוכל לגלות סודות, ומי יידע אותם, ומי יסתכל בדרכי התורה? חייב תלמיד להודות על התפעמות ותזוזה נפשית אותה קיבל מרבו, ללא ההודאה גם אין שינוי פנימי. אוי לאדם שאינו מוכן שאת התענוג הוא יקבל מהכלל מהיחד, ורק חושב על עצמו. הסימן לכך היא השבת, האם היא כיום חול בשבילו.

תעט) אמר להם רבי שמעון: חייך, אין העולם אלא בשביל החברים העוסקים בתורה, ויודעים נסתרות התורה. ודאי באמת גזרו החברים על עמי הארץ שמחבלים דרכם ואינם יודעים בין ימין לשמאל, כי הם כבהמות, שראוי לעשות בהם דין אפילו ביוה"כ. ועל בניהם כתוב: כי בני זנונים המה.

תפ) כתוב: ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם, טוב מבנים ומבנות, שם עולם אתן לו. הלוא, אתן להם, היה צריך לומר?

תפא) ונתתי להם בביתי. ביתי כמ"ש: בכל ביתי נאמן הוא. השכינה, הנקראת בית. ובחומותי כמ"ש: על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. שהוא חיצוניות השכינה. יד ושם, שיוציאו נשמות קדושות ממקום הזה, מן השכינה, ויד ההיא, פירושו חלק השלמות. טוב, פירושו, מלא מבנים ובנות. שם עולם אתן לו, לחלק השלמות, הנקרא יד. אשר לו כרת לדורי דורות. פירוש אחר, אתן לו, לאותו שיודע סוד הדבר, של הסריסים אשר ישמרו את שבתותיי, ויכוון מה שצריך לכוון. מי שיקבל את האור הגדול, זו אותה נקודה פנימית, הצדיק שבנפש, וכל השאר הם בחינות הכנה לשבת, הם רק  חומות ירושלים, חיצוניות התורה שבאה לשמור על הפנים.

תפב) אמר רבי שמעון כתוב: לא תבַערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת אש היא צד שמאל המעורר דינים. משום שאין דין נראה ביום ההוא. והמבעיר אש גורם שיתעורר הדין. א"כ, למה עולה לגבוה, אש המזבח שנוהג גם בשבת? אלא, במושבותיכם כתוב ולא לגבוה. ואש ההוא העולה לגבוה, עולה להכניע דין אחר, ואש המזבח אוכלת אש אחרת, שלא יהיה לו שליטה בימות החול. יש אש בשבת, אך היא עולה למעלה. יש אש אך אסור להבעיר אותה דהיינו לייצר מקור אש. תפג) ומשום זה, מתגלה עתיקא קדישא ביום ההוא יותר מכל שאר הימים. ובזמן שמתגלה עתיקא, אינו נראה דין כלל. וכל העליונים והתחתונים נמצאים בשמחה שלמה והדין אינו שולט.

תפד) כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ. ששת ימים חג"ת נה"י, שמהם נעשו שמים וארץ, זו"ן. ואלו ימים הקדושים העליונים נקראים ימים, שהשם הקדוש, המלכות, ארץ, נכלל בהם, והם נכללו בו. אשרי חלקם של ישראל מכל העמים עכו"ם, עליהם כתוב , ואתם הדבקים בה' אלוקיכם חיים כולכם היום.

תגיות: חשיבות שמירת השבת, השבת היא התכלית

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קכא-קכג
1. מה ההשלכה של איסור מלאכה בשבת לכך שאינם מזדווגים החברים אלא בשבת?
2. מדוע מזיווג דשבת יוצאים בנים קדושים ואילו בזיווג של יום חול יוצאים בנים שאינם קדושים?
3. מהו אמת לפי אות תע'ז?
4. מה תשובת רבי יהודאי לרשב"י על שאלתו "למה אתה בוכה"?
5. בשביל מי העולם?
6. מדוע הבנים של עמי הארץ שמחבלים דרכם ואינם יודעים בין ימין ושמאל נקראים בני זנונים?
7. מי הם השומרים על חומות ירושלים בדרך התורה ומיהו המקבל שם עולם?
8. מהו לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב