033- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכד-קכו למתקדמים |☆כיבוד הורים

033- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכד-קכו למתקדמים |☆כיבוד הורים

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קכד-קכו

יִתְרוֹ קכד-קכו

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ

נִיתָּן לְאָדָם כּוֹחַ רוּחָנִי לֶיָיצֶר אֱמוּנָה מִצַּד עַצְמוֹ.

כוח זה יכול להציל את הלב. הדבר מותנה בכך שהאדם מכבד את המקום הנפשי הזה שהוא בחינת אב – כלל, אחרת הוא פוגם. כיבוד אב זו הידיעה שאני פרט מתוך הכלל אותו עלי לשרת ולמלא תפקידי בכלל זה.

המלכות היא כמו האני הכוזב של האדם, החושב רק על הרצון לקבל לעצמו. ומאחר ועל האדם להיות בביטול לעליון, העלייה לבינה, להשפעה – מאפשרת את הכוח הזה. לאני של האדם אין את הכוח לייצר השפעה זו לבדו ולכן מנותק הוא ממקום של קדושה. עלייה זו היא מעין הכללת השתוקקות גופנית עם דבר רוחני.

חמשת הדיברות מצד שמאל הם פרטים הכלולים בחמשת הדיברות מימין. וכך בכל מקום, השמאל לא בא מצד עצמו, אלא הוא פרט שבא לבטא את הימין, הוא סוג שליח דרכו עובדים את השם, וכך מצוות שבין אדם לחברו מבטאות קשר עמוק יותר עם בורא עולם. מכאן: הָרָצוֹן לְקַבֵּל צָרִיך לִהְיוֹת תַּחַת הָרָצוֹן לְהַשְׁפִּיעַ.

 

תפה) רבי חייא פתח: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר זהו הנביעה של המבוע, שיוצא תמיד ואינו נפסק. ומן הנהר של המעיין הזה מושקה כל גן העדן. ונהר ההוא של המעיין הקדוש נקרא אב, משום שהוא נובע להזין את הגן (המלכות). דהיינו שהוא מקור ממנו יוצאים המים. זו"ן מצד אצילותם אינם ראויים לקבל אור העליון, משום ששולט בהם מלכות דצ"א. וכדי שיהיו ראויים לקבלת האור, העלתה הבינה אליה את המלכות הזו, שע"י עלייה זו נעשתה ראויה לקבלת האור. ומטעם תיקון הזה, השתנה שמם של חו"ב שבבינה, לאו"א, וזו"ן נקראים בנים שלהם, להיותם מתקנים ודואגים לתיקון זו"ן, כאו"א על בנים.

והנה עלייה הראשונה בעולם התיקון של המלכות במקום בינה הייתה בראש א"א, שמחמת עלייה זו יצאה הבינה מראש א"א, שמטעם זה נקרא א"א, ראשית כמ"ש: ונהר יוצא מעדן . כי עדן, הוא חכמה דא"א. נהר, הבינה שיצאה מראש ונעשתה לגוף דא"א בלי ראש. והייתה זה כדי להשקות את הגן, לתת אור אל המלכות. כי לולא העלאה הזו לא יכולה המלכות לקבל אור לעולם. המלכות בעלייתה לבינה עשתה הפסק והבינה יצאה מחוץ לראש כדי להשפיע.

חכמה דא"א נקראת עדן. והוא המעיין. ובינה, היוצאת ממנו, נקראת נביעה. ונקראת נהר. הבינה הזו נקראת אב, משום שהיא קיבלה המלכות לתוכה והתמעטה על ידה לגוף, כדי לתקנה. ומטעם זה נקרא חו"ב שבה בשם או"א. שמטעם שהיא דואגת לתיקון הגן, המלכות לתת לה חוכמה, ע"כ נקראת אב. צמצום א' אומר שהמלכות חסומה מלקבל.

תפו) רבי אבא אמר: עדן עצמו נקרא אב, משום שעדן הזה נמשך ממקום שנקרא אַין, כתר דא"א, שבו אין שום השגה. ותחילת הגילוי לתיקון המלכות בבינה נעשה בראש א"א, שנקרא עדן. שמטעם זה נקרא א"א ראשית, ומשום זה נקרא אב. המקום שממנו מתחיל להימשך הכול, נקרא אתה, ונקרא אב כמ"ש: כי אתה אבינו.

תפז) רבי אלעזר אמר: כבד את אביך ואת אימך. כבד את אביך, זה הקב"ה, ז"א דאצילות. ואת אימך, זו כנ"י, מלכות שהם או"א כלפי נשמות הצדיקים. את אביך, את, שבא לכלול השכינה העליונה, נוקבא העומדת מחזה ולמעלה דז"א. רבי יהודה אומר: כבד את אביך, סתם. ואת אימך, סתם. כי הכול הוא בחשבון. כלומר שרומזים הן לחו"ב והן לזו"ן. כי את, בא לרבות כל מה שלמעלה ומטה. הן או"א והן זו"ן. אומר סתם דהיינו באופן כללי, וזה נכון בכל מדרגה.

תפח) רבי יוסי אמר: הוא שאמר רבי אבא: שהמקום שממנו מתחיל להימשך הכול נקרא אתה יפה הוא. ההוא, שנסתר ואין בו התחלה להשפעת המוחין, נקרא הוא. שהוא לשון נסתר. המקום, שממנו נמצא התחלה להשפעת המוחין, אנו קוראים, אתה, ונקרא אב. המקום העליון, מקור הנק' נסתר, והשורש גם הוא מקום – מקור גלוי.

תפט) רבי חזקיה אמר: ודאי הכול אחד. כבד את אביך, זה הקב"ה, ז"א. ואת אימך, זו כנ"י, המלכות. אמר רבי שמעון כתוב: בנים אתם לה' אלוקיכם, מקום ההוא, שנקרא בנים, שהם זו"ן. ומשום זה סָתם הדבר, כבד את אביך ואת אימך, רבי יצחק אמר: לכלול הכול, או"א שלמעלה ולמטה. לכלול בו את הרב שהוא מביאו לחיי העוה"ב והוא בכלל הקב"ה.

תצ) בחמשת הדיברות שבימין כלול הכול. באלו חמשת הדיברות נחקקו חמישה אחרות שבשמאל. חמישה תוך חמישה. כיצד? אנוכי ה' אלוקיך, הוא כנגד לא תרצח. שניים אלו בכלל אחד נכללו. כי מי שרצח ממעיט דמות וצלם של אדונו, כמ"ש: כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וכתוב: ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם.

תצא) אמר רבי חייא כתוב: שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. מי ששופך דם, כאילו ממעיט דמות וצלם שלמעלה. כלומר, לא מיעט דמות זה של התחתון, אלא דמות אחר. באדם העליון מגיע פגם ההוא מדם ששפך. משום שכתוב: כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ומשום זה תלויים זה בזה, אנוכי ה' אלוקיך תלוי בלא תרצח.

תצב) לא יהיה לך אלוהים אחרים, הוא כנגד, לא תנאף. הנואף, משקר בשמו של הקב"ה, שנרשם באדם. ובזה כמה חטאים וגזרות ועונשים תלויים. ומי שמשקר בזה משקר במלך, כמ"ש: בה' בגדו כי בנים זרים ילדו. וכתוב: לא תשתחווה להם ולא תעבדם. וזה בזה תלויים. לא יהיה לך תלוי בלא תנאף.

תצג) לא תישא את שם ה', הוא כנגד, לא תגנוב. כתוב: חולק עם גנב שונא נפשו, אָלה ישמע ולא יגיד. ודאי זה בזה תלוי. כי לגנב מזדמן להישבע לשקר, מי שעושה זה עושה זה. גונב דעתו של אדם ע"י שבועת שקר.

תצד) זכור את יום השבת, הוא כנגד, לא תענה ברעך עד שקר. שבת נקרא עדות. וצריך האדם להעיד ע"ז שכתוב: כי ששת ימים עשה ה'. ושבת הוא כלל הכול. אמר רבי יוסי כתוב: תיתן אמת ליעקב, הוא כמ"ש: ושמרו בני ישראל את השבת. שמי שמעיד שקר, משקר בשבת, שהוא עדות אמת. ומי שמשקר בשבת, משקר בכל התורה. ומשום זה, זכור תלוי בלא תענה.

תצה) כבד את אביך, הוא כנגד, לא תחמוד אשת רעך. כבד את אביך, אביך ממש. כי מי שחומד אישה ומוליד בן, בן ההוא מכבד לאחר שאינו אביו. כתוב: לא תחמוד בית רעך שׂדהו. וכתוב כאן, בכבד את אביך, על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך, שפירושו, זה שנותן יהיה שלך, ולא תחמוד אחר. ודאי שכבד את אביך תלוי בלא תחמוד.

תצו) ובאלו חמישה דיברות הראשונות שבימין, כלולות חמישה דיברות האחרות. ומשום זה כתוב: מימינו אש דת למו. שהכול נעשה ימין. וע"כ ניתנה התורה בחמישה קולות. כל עשרת הדיברות היו חמישה תוך חמישה, וכנגדם חמישה חומשי תורה.

תצז) באלו עשרת הדיברות נחקקו כל מצוות התורה, הגזרות והעונשים: טהרה וטומאה, ענפים ושורשים, אילנות ונטיעות, שמים וארץ, ימים ותהומות. כי התורה היא שמו של הקב"ה. כמו ששמו של הקב"ה נחקק בעשרת הדיברות, אף התורה נחקקה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם שמו של הקב"ה. והתורה כולה הוא שם אחד, שם הקדוש של הקב"ה ממש.

תצח) אשרי חלקו של מי שזכה בה, שמי שזכה בתורה זכה בשמו הקדוש. זכה בהקב"ה ממש, כי הוא ושמו אחד הוא.

תגיות: כבד את אביך, עשרת הדברות

נִיתָּן לְאָדָם כּוֹחַ רוּחָנִי לֶיָיצֶר אֱמוּנָה מִצַּד עַצְמוֹ.

כוח זה יכול להציל את הלב. הדבר מותנה בכך שהאדם מכבד את המקום הנפשי הזה שהוא בחינת אב – כלל, אחרת הוא פוגם. כיבוד אב זו הידיעה שאני פרט מתוך הכלל אותו עלי לשרת ולמלא תפקידי בכלל זה.

המלכות היא כמו האני הכוזב של האדם, החושב רק על הרצון לקבל לעצמו. ומאחר ועל האדם להיות בביטול לעליון, העלייה לבינה, להשפעה – מאפשרת את הכוח הזה. לאני של האדם אין את הכוח לייצר השפעה זו לבדו ולכן מנותק הוא ממקום של קדושה. עלייה זו היא מעין הכללת השתוקקות גופנית עם דבר רוחני.

חמשת הדיברות מצד שמאל הם פרטים הכלולים בחמשת הדיברות מימין. וכך בכל מקום, השמאל לא בא מצד עצמו, אלא הוא פרט שבא לבטא את הימין, הוא סוג שליח דרכו עובדים את השם, וכך מצוות שבין אדם לחברו מבטאות קשר עמוק יותר עם בורא עולם. מכאן: הָרָצוֹן לְקַבֵּל צָרִיך לִהְיוֹת תַּחַת הָרָצוֹן לְהַשְׁפִּיעַ.

 

תפה) רבי חייא פתח: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. נהר זהו הנביעה של המבוע, שיוצא תמיד ואינו נפסק. ומן הנהר של המעיין הזה מושקה כל גן העדן. ונהר ההוא של המעיין הקדוש נקרא אב, משום שהוא נובע להזין את הגן (המלכות). דהיינו שהוא מקור ממנו יוצאים המים. זו"ן מצד אצילותם אינם ראויים לקבל אור העליון, משום ששולט בהם מלכות דצ"א. וכדי שיהיו ראויים לקבלת האור, העלתה הבינה אליה את המלכות הזו, שע"י עלייה זו נעשתה ראויה לקבלת האור. ומטעם תיקון הזה, השתנה שמם של חו"ב שבבינה, לאו"א, וזו"ן נקראים בנים שלהם, להיותם מתקנים ודואגים לתיקון זו"ן, כאו"א על בנים.

והנה עלייה הראשונה בעולם התיקון של המלכות במקום בינה הייתה בראש א"א, שמחמת עלייה זו יצאה הבינה מראש א"א, שמטעם זה נקרא א"א, ראשית כמ"ש: ונהר יוצא מעדן . כי עדן, הוא חכמה דא"א. נהר, הבינה שיצאה מראש ונעשתה לגוף דא"א בלי ראש. והייתה זה כדי להשקות את הגן, לתת אור אל המלכות. כי לולא העלאה הזו לא יכולה המלכות לקבל אור לעולם. המלכות בעלייתה לבינה עשתה הפסק והבינה יצאה מחוץ לראש כדי להשפיע.

חכמה דא"א נקראת עדן. והוא המעיין. ובינה, היוצאת ממנו, נקראת נביעה. ונקראת נהר. הבינה הזו נקראת אב, משום שהיא קיבלה המלכות לתוכה והתמעטה על ידה לגוף, כדי לתקנה. ומטעם זה נקרא חו"ב שבה בשם או"א. שמטעם שהיא דואגת לתיקון הגן, המלכות לתת לה חוכמה, ע"כ נקראת אב. צמצום א' אומר שהמלכות חסומה מלקבל.

תפו) רבי אבא אמר: עדן עצמו נקרא אב, משום שעדן הזה נמשך ממקום שנקרא אַין, כתר דא"א, שבו אין שום השגה. ותחילת הגילוי לתיקון המלכות בבינה נעשה בראש א"א, שנקרא עדן. שמטעם זה נקרא א"א ראשית, ומשום זה נקרא אב. המקום שממנו מתחיל להימשך הכול, נקרא אתה, ונקרא אב כמ"ש: כי אתה אבינו.

תפז) רבי אלעזר אמר: כבד את אביך ואת אימך. כבד את אביך, זה הקב"ה, ז"א דאצילות. ואת אימך, זו כנ"י, מלכות שהם או"א כלפי נשמות הצדיקים. את אביך, את, שבא לכלול השכינה העליונה, נוקבא העומדת מחזה ולמעלה דז"א. רבי יהודה אומר: כבד את אביך, סתם. ואת אימך, סתם. כי הכול הוא בחשבון. כלומר שרומזים הן לחו"ב והן לזו"ן. כי את, בא לרבות כל מה שלמעלה ומטה. הן או"א והן זו"ן. אומר סתם דהיינו באופן כללי, וזה נכון בכל מדרגה.

תפח) רבי יוסי אמר: הוא שאמר רבי אבא: שהמקום שממנו מתחיל להימשך הכול נקרא אתה יפה הוא. ההוא, שנסתר ואין בו התחלה להשפעת המוחין, נקרא הוא. שהוא לשון נסתר. המקום, שממנו נמצא התחלה להשפעת המוחין, אנו קוראים, אתה, ונקרא אב. המקום העליון, מקור הנק' נסתר, והשורש גם הוא מקום – מקור גלוי.

תפט) רבי חזקיה אמר: ודאי הכול אחד. כבד את אביך, זה הקב"ה, ז"א. ואת אימך, זו כנ"י, המלכות. אמר רבי שמעון כתוב: בנים אתם לה' אלוקיכם, מקום ההוא, שנקרא בנים, שהם זו"ן. ומשום זה סָתם הדבר, כבד את אביך ואת אימך, רבי יצחק אמר: לכלול הכול, או"א שלמעלה ולמטה. לכלול בו את הרב שהוא מביאו לחיי העוה"ב והוא בכלל הקב"ה.

תצ) בחמשת הדיברות שבימין כלול הכול. באלו חמשת הדיברות נחקקו חמישה אחרות שבשמאל. חמישה תוך חמישה. כיצד? אנוכי ה' אלוקיך, הוא כנגד לא תרצח. שניים אלו בכלל אחד נכללו. כי מי שרצח ממעיט דמות וצלם של אדונו, כמ"ש: כי בצלם אלוקים עשה את האדם. וכתוב: ועל דמות הכיסא, דמות כמראה אדם.

תצא) אמר רבי חייא כתוב: שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. מי ששופך דם, כאילו ממעיט דמות וצלם שלמעלה. כלומר, לא מיעט דמות זה של התחתון, אלא דמות אחר. באדם העליון מגיע פגם ההוא מדם ששפך. משום שכתוב: כי בצלם אלוקים עשה את האדם. ומשום זה תלויים זה בזה, אנוכי ה' אלוקיך תלוי בלא תרצח.

תצב) לא יהיה לך אלוהים אחרים, הוא כנגד, לא תנאף. הנואף, משקר בשמו של הקב"ה, שנרשם באדם. ובזה כמה חטאים וגזרות ועונשים תלויים. ומי שמשקר בזה משקר במלך, כמ"ש: בה' בגדו כי בנים זרים ילדו. וכתוב: לא תשתחווה להם ולא תעבדם. וזה בזה תלויים. לא יהיה לך תלוי בלא תנאף.

תצג) לא תישא את שם ה', הוא כנגד, לא תגנוב. כתוב: חולק עם גנב שונא נפשו, אָלה ישמע ולא יגיד. ודאי זה בזה תלוי. כי לגנב מזדמן להישבע לשקר, מי שעושה זה עושה זה. גונב דעתו של אדם ע"י שבועת שקר.

תצד) זכור את יום השבת, הוא כנגד, לא תענה ברעך עד שקר. שבת נקרא עדות. וצריך האדם להעיד ע"ז שכתוב: כי ששת ימים עשה ה'. ושבת הוא כלל הכול. אמר רבי יוסי כתוב: תיתן אמת ליעקב, הוא כמ"ש: ושמרו בני ישראל את השבת. שמי שמעיד שקר, משקר בשבת, שהוא עדות אמת. ומי שמשקר בשבת, משקר בכל התורה. ומשום זה, זכור תלוי בלא תענה.

תצה) כבד את אביך, הוא כנגד, לא תחמוד אשת רעך. כבד את אביך, אביך ממש. כי מי שחומד אישה ומוליד בן, בן ההוא מכבד לאחר שאינו אביו. כתוב: לא תחמוד בית רעך שׂדהו. וכתוב כאן, בכבד את אביך, על האדמה אשר ה' אלוקיך נותן לך, שפירושו, זה שנותן יהיה שלך, ולא תחמוד אחר. ודאי שכבד את אביך תלוי בלא תחמוד.

תצו) ובאלו חמישה דיברות הראשונות שבימין, כלולות חמישה דיברות האחרות. ומשום זה כתוב: מימינו אש דת למו. שהכול נעשה ימין. וע"כ ניתנה התורה בחמישה קולות. כל עשרת הדיברות היו חמישה תוך חמישה, וכנגדם חמישה חומשי תורה.

תצז) באלו עשרת הדיברות נחקקו כל מצוות התורה, הגזרות והעונשים: טהרה וטומאה, ענפים ושורשים, אילנות ונטיעות, שמים וארץ, ימים ותהומות. כי התורה היא שמו של הקב"ה. כמו ששמו של הקב"ה נחקק בעשרת הדיברות, אף התורה נחקקה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם שמו של הקב"ה. והתורה כולה הוא שם אחד, שם הקדוש של הקב"ה ממש.

תצח) אשרי חלקו של מי שזכה בה, שמי שזכה בתורה זכה בשמו הקדוש. זכה בהקב"ה ממש, כי הוא ושמו אחד הוא.

תגיות: כבד את אביך, עשרת הדברות

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קכד-קכו
1. הסבר מהו נהר היוצא מעדן להשקות את הגן", וכיצד זה קשור ל"כבד את אביך"?
2. ערוך וטבלא והראה את השווה והשונה בעניין כיבוד אב בין הדעות של רבי אבא, רבי אלעזר, רבי יהודה, רבי יוסי, רבי חזקיה ורבי יצחק.
3. ערוך טבלא של כל אחת מחמש הדברות הראשונות, ומה כנגד חמש הדברות השניות, ואת הסיבה הקושרת את חמשת הדברות השמאליות לראשונות.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב