034- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט למתקדמים |☆ תגיות:...

034- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קכז-קכט למתקדמים |☆ תגיות: כלל והפרט, שמותיו של הקב"ה

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

יִתְרוֹ קכז-קכט

לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי

  תצז) אמר רבי אלעזר: באלו עשרת הדיברות נחקקו כל מצוות התורה, הגזרות והעונשים: טהרה וטומאה, ענפים ושורשים, אילנות ונטיעות, שמים וארץ, ימים ותהומות. כי התורה היא שמו של הקב"ה. כמו ששמו של הקב"ה נחקק בעשרת הדיברות, אף התורה נחקקה בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות הם שמו של הקב"ה. והתורה כולה הוא שם אחד, שם הקדוש של הקב"ה ממש. שמו גימטרייה רצון, והתורה מבטאת את רצונו של השם בעולם שזה כלל, ופירוט המצוות הם פרטים השייכים לכלל זה. פוסקי ההלכה אומרים שלא נכון המנהג לעמוד בעת קריאת עשרת הדיברות, כדי לא לומר שהם חשובים יותר משאר הפסוקים, כפי שאומר הרמב"ם אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ (מעשרת הדברות) חשוב כמו הפסוק: וַאֲחוֹת לוֹטָן תִּמְנָע.

תצח) אשרי חלקו של מי שזכה בה, שמי שזכה זיכך עצמו כדי שיוכל להתחבר בתורה זכה בשמו הקדוש. זכה בהקב"ה ממש, כי הוא ושמו אחד הוא. זכיה מלשון זכות, לזכך. זכות זו מידת השפעה המאפשרת להתחבר, בשונה מגסות של הרצון לקבל לעצמו. את הזכויות בעולם מחלק הכלל לפרטים, ומי שתורם כפרט לכלל, יכול לזכות ולקבל ממנו. אֵין זְכוּת הַפְּרָט, זְכוּיוֹת מְחֻלָּק רַק הַכְּלָל. הכלל הוא הקב"ה וכל השאר הם פרטים בכלל, ואפשר שיקבלו זכות להתחבר אם יזככו עצמם תוך יראה וויתור על האגו. כפי שאומר ריש לקיש: אֵין הַתּוֹרָה מִתְּקָיֶימּת אֶלָּא בְּמִי שְׂמֶמִית עַצְמוֹ עָלֶיהָ – ממית את הרצון לפרטיות. רק אדם המזדכך במידת השפעה ונקרא ברוך, יוכל להתדבק בבורא יתברך, ואין ארור (אגואיסט) מתדבק בברוך.

ריבוי הפרטים והמקרים באים לאפשר לאדם להגדיל את האמונה והשמחה, כאשר משכיל הוא לראות בכל פרט את ההשגחה והקשר שלו לכלל.

תצט) לֹא תַעֲשׂוּן אִתִּי אֱלֹהֵי כֶסֶף וֵאלֹהֵי זָהָב, לֹא תַעֲשׂוּ לָכֶם. משום שכתוב: לי הכסף ולי הזהב. ואע"פ שלי הכסף ולי הזהב, לא תעשון איתי, כלומר אותי. לי אומר שאני מעליהם, אדון להם. גם אם יש לאדם פרטים, הם אינם הוא עצמו אלא שייכים לו. כך התורה היא שמותיו של הקב"ה ואין לעשותה כסף (רצון להשפיע) ולא זהב (רצון לקבל). גדולה מורה על חסד, שזו תכונת ההשפעה של השם יתברך.

תק) אמר רבי יצחק כתוב: מאין כמוך ה', גדול אתה וגדול שמך בגבורה. גדול אתה, כלומר לי הכסף, חסד, קו ימין. וגדול שמך בגבורה, כלומר ולי הזהב, גבורה, קו שמאל כנגד הרצון לקבל. שני גוונים אלו אינם נראים, ואינם מתפארים, אלא רק כשהם חקוקים במקום אחד, בישראל, קו אמצעי, ת"ת, המכריע ומקיים את שני הקווים. כאן נראים הגוונים להתפאר כמ"ש: ישראל אשר בך אתפאר.

תקא) רבי יהודה פתח: שׂושׂ אשׂישׂ בה', תגל נפשי באלוקי, כי הלבישני בגדי ישע, מעיל צדקה יעטני. אשרי חלקם של ישראל יותר מעמים עכו"ם, שהשמחה והתענוג שלהם הוא בהקב"ה, כמ"ש: שוש אשיש בה'. כיוון שאמר בה', למה כתוב: באלוקי? אלא, אם ברחמים בא על ישראל, שוש אשיש בהויה, שהוא רחמים. אם בדין, תגל נפשי באלוקי, שהוא דין. זו בחינת התפארת שבכל מקרה שמחים גם כשקשה

תקב) ישראל שמחים הן בחסד והן בדין, משום שאלו נחקקו בו, בהקב"ה כמ"ש: כי הלבישני בגדי ישע, שהם גוונים של חו"ג, שנחקקו, כדי להסתכל בו, להמשיך חכמה ממלכות כמ"ש: יִשעוּ ואין מושיע אל ה'. הרי שישע הוא הסתכלות. מי שרוצה להסתכל בי, יסתכל בגוונים שלי שלא ניתן לראות את הפרטים בלי הכלל, שהם חו"ג. משום שכתוב: מעיל צדקה יעטני. המלכות נקראת צדקה, שהגוונים נחקקו בה, כלומר, שהחכמה נמשכת רק ממלכות. כחתן יכהן פאר, הוא גוון חסד. וככלה תַעדֶה כליה, גוון גבורה. וכשהגוונים מתחברים בקו אמצעי, בה בשעה הם נראים, והכול מתאווים לראות, ולהסתכל בו. היכולת לראות את הכלל אפשרית רק אם תופסים את הגוונים, לראות את הערוגות בתוך כלל הגינה. כך רעיון כללי ניתן לפעמים רק לחוש בו כהרגשה כללית, אך בכדי להבינו צריכים את הפרטים השייכים לו.

תקג) שוש אשיש בה', תגל נפשי באלוקי. שתי שמחות כאן. בה', הוא ברחמים. תגל נפשי באלוקיי, הוא בדין. בכל הם שמחים, הן ברחמים והן בדין, שמחה על שמחה. ושמחת ציון, עתיד הקב"ה לשמח את ישראל בשמחה יתרה מכל כמ"ש: ופדויי ה' ישובון, ובאו ציון ברינה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון. ופדויי ה' ישובון, הרי אחת. ובאו ציון ברינה, הרי שתיים. ושמחת עולם על ראשם, הרי שלוש. ששון ושמחה ישיגון, הרי ארבע. הם כנגד ארבע פעמים שהתפזרו ישראל בין העמים. ואז כתוב: ואמרתם ביום ההוא, הודו לה' קראו בשמו.

תגיות: כלל והפרט, שמותיו של הקב"ה

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב