035- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב למתקדמים |☆ תגיות:...

035- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קל-קלב למתקדמים |☆ תגיות: שמור וזכור בדיבור אחד, צניעות

שיעור שמע:
הורד Mp3

יִתְרוֹ קל-קלב

אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ

 הבסיס של כל האמונה זו הקבלה שיש בורא בעולם, וקשר של הנברא אליו צריך להיות באהבה. לכן שני הדיברות הראשונות באו מלמעלה, הם כלל התורה, ובחינת אקסיומה אמונית שאין להרהר או להפעיל הגיון לגביהם. לכל השאר ניתן להביא הסבר רציונאלי. זהו שמור וזכור שנאמרו בדיבור אחד, ימין ושמאל הבאים יחד בקו אמצעי.

 

תקד) וַיְדַבֵּר אֱלֹהִים, אֵת כָּל הַדְּבָרִים הָאֵלֶּה לֵאמֹר. כל הדברים, כלל הזה הוא כלל הכול, כלל למעלה ושל מטה, הכול נכלל בעשרת הדיברות.

תקה) אנוכי ה' אלוקיך. אנוכי, הוא עולם העליון, הנוקבא שמחזה ולמעלה דז"א, השם הקדוש יה"ו, שהם ג' קווים חג"ת, שהנוקבא מקבלת מז"א. אנוכי, המלכות, שהתגלתה ואח"כ נגנזה ברדלא בצמצום ב'. התגלתה בכיסא, בינה, שהמלכות נעשתה לו רגל רביעי. שהלבנה, המלכות, עומדת אז בהשתוקקות שיכולה להביא את כל הרצון ליחד בשלמות עם ז"א כאחד. שקומתם שווה, ושניהם משתמשים בכתר אחד שהושפע לה חוכמה. והלבנה נגנזת, בשעה שהשמש, ז"א, שולט, והיא מאירה ממנו, ואין לה אז שום שבח חסדים מעצמה, חוץ משבח האור שז"א מאיר עליה. ונמצאת, שבחינתה עצמה נגנזה דהיינו מוותרת על ההשתוקקות שלה לחוכמה. ומצב הזה נעשה אחר שהתמעטה הלבנה. בתוך המילה אנכי ישנה האות כ, היא הצורה של האני, וכאן זו הצורה של העולם העליון, האמונה הגבוהה ביותר. יש להיזהר כאשר ההשתוקקות גדולה, עלולים להפנות אותה, את האות כ לרצון לקבל. כך בעבודת הנפש, יכול אדם להרגיש תאווה למאכל מסוים, אך מוותר עליו מפני שמרגיש שאינו יכול להפנות השתוקקות זו לשם שמים. צדיק מואס מהשתוקקויות כאלו שאין לו עליהם מסך, דהיינו כוח התגברות, וזו בחינת: אבן מאסו הבונים. לבסוף אבן זו תהיה לראש פינה, דהיינו בגמר תיקון ניתן יהיה להתמודד עם הרצונות הגדולים.

תקו) אנוכי, המלכות, כשהיא בהשלמת השלמות של כיסא התחתון. אחר שהתמעטה וירדה מלמעלה מחזה אל למטה מחזה. וניתקנה שם בכיסא תחתון. והסתלקו ממנה החיות הקדושות שמחזה ולמעלה אריה שור נשר. והיא ניתקנה בתיקוניה. וכשהיא יפת מראה כאשר היא צנועה, דהיינו את ההשתוקקות הגדולה שלה היא גונזת ומגלה אותה רק במקום קדושה, ובעלה, ז"א בא אצלה. אז נקראת אנוכי. צניעות באה מהרעיון, שאת הרצון הפנימי החזק שלא ניתן לפעול בקדושה, גונזים. אין הוא יכול להיות גלוי לכל דבר, שאחרת הס"א תחמוס אותו. צניעות זו יפה ברמה הגופנית, הנפשית והרוחנית. כשישנה השתוקקות גדולה לעבודת השם, עושים אותה בפנים.

תקז) אנוכי, כולל הכול יחד. שכולל יחד כ"ב (22) אותיות ול"ב (32) שבילי החכמה. בכלל כל האותיות, שהם כ"ב, ובשבילי אורייתא, שהם ל"ב, היוצאים מתוך העליון, מחכמה. באנוכי הזה תלויים סודות העליונים והתחתונים גם מצד האור המושפע מלמעלה בסוד ל"ב נתיבות החוכמה, וגם מהשתוקקות האותיות – החסרונות הבאות מלמטה. אנוכי, הוא עניין לתת שכר טוב לצדיקים המחכים לו ושומרים מצוות התורה. באנוכי יש להם ביטחון בהשם כראוי לעוה"ב כמ"ש: אני פרעה. שאמר כן, כדי לתת ביטחון ליוסף, שיתקיימו דבריו. לעומת מה שאמר הבורא אָנֹכִי יְהוָה אֱלֹהֶיךָ. הביטחון הגדול, הכוח הגדול עליו ניתן לסמוך, זו ההליכה בדרכי התורה, בדרך השם.

תקח) אנוכי ה' אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים בדיבור אחד נאמרו. אנוכי ולא יהיה לך, זהו זכור ושמור זכר ונקבה יחד. שאנוכי, זכור. ולא יהיה לך, שמור. אנוכי, הוא סתום וגנוז בכל אלו המדרגות של עולם העליון, שהן יה"ו, בכלל אחד. וכיוון שנאמר אנוכי, התחבר הכול יחד באחד. כלומר, שאנוכי הוא תמצית של התחברות כל המדרגות יחד מפני שהעליון הוא כלל המחבר את כל הפרטים.

תקט) אנוכי הוא שני הכיסאות. כיסא עליון, בינה, במה שהמלכות משמשת לה לרגל רביעי. וכיסא התחתון, המלכות, אחר שהתמעטה. אנ"י של אנוכי רומזת לכיסא התחתון. כ' של אנוכי רומזת לכיסא העליון. ואנכי הוא סוד שני הכסאות. אני זה המלכות, הלב – והאות כ היא הצורה של הבינה שנטמנה במלכות. זו בחינת הרצון הגופני שתכלל בבינה עליונה. שהבינה היא שליחה של הראש ואני הוא הלב, שעליהם לעבוד יחד.

תקי) אנוכי, מורה, שנטהר המקדש, המלכות. וזר לא מתקרב אליו. והמקדש מאיר בלבדו.שהתבטל בשעה ההיא היצה"ר מהעולם, והקב"ה התעלה בכבודו בלבדו. ואז כתוב: אנוכי ה' אלוקיך. זהו, שלם בשם הקדוש. א' של אנוכי מורה, לייחד השם הקדוש במדרגותיו להיות אחד. כי הסוד שלו הוא ו' של הויה צד הזכר. נ' של אנוכי הוא צד הנקבה, ליראה את הקב"ה ולדעת שיש דין ויש דיין, ויש שכר טוב לצדיקים ועונש לרשעים. כי הוא ה"ת דהויה.

תקיא) כ' של אנוכי, הוא לקדש השם הקדוש בכל יום, ולהתקדש במדרגות הקדושות, ולהתפלל תפילה אליו בכל זמן, להעלות כתר העליון, כיסא העליון, בינה, על החיות העליונות כראוי, שהם חו"ג תו"מ, שמחזה ולמעלה דז"א, ארבע רגלי הכיסא, שהמלכות הוא חיה רביעית ורגל רביעי. כי כ' הוא ה"ר של השם הויה, בינה. כי מבחינת מה שהמלכות רגל רביעי אל כיסא העליון, בינה, היא נחשבת לבחינת בינה, וה"ר של הויה.

תקיב) י' של אנוכי, היא לעסוק בתורה ימים ולילות. ולמול מילה בשמונת ימים, ולקדש הבכור, ולהניח תפילין וציצית ומזוזה, ולמסור הנפש אל הקב"ה ולהתדבק בו. אלו הן י"ב מצוות עליונות, הרמוזים באנוכי, הכוללים רל"ו (236) מצוות אחרות, שהם באנוכי, שביחד הן רמ"ח (248) מצוות עשה, שהם כלל של זכור. כי זכור כולל רמ"ח מצוות עשה, ושמור כולל שס"ה (365) מצוות לא תעשה. ואות י' זו אינה מתחלפת במקום אחר, כמו א' נ' כ' של אנכי, שמתחלפות על ה' ו' ה' דהויה. משום שהיא י', סוד העליון כלל התורה, חכמה תתאה, המתייחדת עם י' דהויה, חכמה עילאה. וע"כ אין זה חילוף מקום. ובאלו י"ב מצוות יש י"ב מידות הרחמים התלויות מהן, ואחת השולטת בכולן, שהיא עצם המלכות הנקראת אנוכי, והם י"ג. כנגד י"ג מידות הרחמים. והם באצילות שזו שלימות בלתי משתנה.

תקיג) לא יהיה לך, הוא סוד שמור, הכולל שס"ה מצוות לא תעשה שבתורה. ל' של לא יהיה לך, הוא שלא לתת כבוד וגדולה לאלוהים אחרים. ל', מגדל גדלות הפורח ועולה באויר, חכמה הנגלית ע"י יציאת י' מאויר ונשאר אור. וע"י זה שבה בינה להיות חכמה. שלא יסור לבבו לבנות מגדל לאלוהים אחרים. כמו שיש בונה מגדל, בדור הפּלַגה. ל', שלא יסתכל בצורת עבודה זרה, שלא יהרהר אחריה, שלא ישתחווה, ולא יכניע עצמו לאלוהים אחרים כל מה שאדם מעריץ שאינו הבורא יתברך.

תקיד) א', של לא יהיה לך, שלא יחליף ייחוד קשר אדונו בשביל אלוהים כוח אחרים. א', שלא יהרהר, שיש אל אחר חוץ ממנו. א', שלא יסור אחר אוב וידעוני בצורת אדם, ולא בצורה אחרת. א', שלא לשאול ממתים ולא לעשות כשפים. א', שלא יישבע בפיו בשם אלוהים אחרים. עד כאן י"ב מצוות אחרות, שהם מצוות הכלולות בשמור. ובאלו י"ב תלויים שנ"ג (353) מצוות אחרות של שמור, הכלולות באלו י"ב, שביחד הן שס"ה. וזה פירוש, אנוכי ולא יהיה לך.

לא יהיה לך אלהים אחרים. אלוקים זה כוח, ואסור לאדם להחליף את האמונה בהשם בכוחות מיסטיים או בכוחו עצמו.

תקטו) רבי שמעון אומר: אנוכי הוא כלל של מעלה ושל מטה. כלל של עליונים ותחתונים. כלל של חיות הקדושות הכלולות בו. הכול הוא באנוכי. לא יהיה לך, הוא למטה, י"ב חיות תחתונות, שהן במלכות.

תקטז) לא תעשה לך פסל וכל תמונה. פסל, פסולת ממקום העליון, ממקום קדוש, מצד שמאל דקדושה. פסולת דקדושה, הוא אלוהים אחרים כמ"ש: וארֶא, והנה רוח סערה באה מן הצפון שהוא צד שמאל של הקדושה, הפסולת של הצפון זו עבודה זרה, ענן גדול ואש מתלקחת. הצפון, שמאל דקדושה. וכל תמונה, זה שכתוב: ואש מתלקחת. וכתוב: כי אנוכי ה' אלוקיך אל קנא. אנוכי ה' אלוקיך, בשביל לעורר הלב כלפי מעלה, ולא לרדת למטה, ולא להתקרב לשער הבית של הס"א. אל קנא, שבמקום זה יש קנאה.

תקיז) תחת שלוש רגזה ארץ. לא תעשה לך, אחד. פסל, שניים. וכל תמונה, שלוש.

תקיח) פוקד עוון אבות על בנים על שילֵשים ועל ריבֵּעים. א"כ, למה כתוב: ובנים לא יומתו על אבות? אלא, זה נשמה אחת, שנטע פעם אחת, ושתי פעמים, ושלוש פעמים, וארבע פעמים. כלומר, שהתגלגלה ובאה בארבעה גופים. נפקד על עוונות הראשונים בגלגול הרביעי. כי אב ובן ושלישי ורביעי, ארבעה גלגולים האלו שהם נשמה אחת, כשלא ניתקן ולא דאג להיתקן. וע"כ נענש על הגלגולים הראשונים. וכן להפך מזה, כשניתקן כראוי במשך זמן הגלגולים, ועומד על קיומו, אז כתוב עליו, ועושה חסד. עונש הוא אתגר לתיקון, ומי שאינו רואה את ההשגחה אינו מבין מה קורה לו, כאשר החשבון איתו הולך גם על גלגולים קודמים.

תגיות: שמור וזכור בדיבור אחד, צניעות

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב