039- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קמב-קמד למתקדמים |☆תגיות: כיבוד...

039- הדף היומי בזוהר הסולם – יתרו – קמב-קמד למתקדמים |☆תגיות: כיבוד הורים

שיעור שמע:
הורד Mp3

 

יִתְרוֹ קמב-קמד

כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ

אֵין אָדָם עָנִי,  אֶלָּא כְּשֶׁהוּא עָנִי מִן הַתּוֹרָה וּמִן הָמִּצְווֹת.

יש לרצות ללמוד ולקיים את התורה לשמה ולא לעשותה עטרה להתגדל בה. כבוד הורים מופיע בעשרת הדברות בצד ימין, כסימן שעל האדם לכבד את הוריו הביולוגים בזכותם זה לקיום הגוף, ועוד יותר לכבד את הקב"ה שנתן לו נשמה כפיקדון, צד פנימי מושלם בתוכו, שאם מכבד צד זה יכול להגיע לקדושה ולהשלים את תכליתו.  

 

גם במצוות שילוח הקן בה מונעים צער מהאם כתוב למען יאריכון ימיך, בכדי להבין שהכל בא מאמא, בינה.

 

תקנ) כַּבֵּד אֶת אָבִיךָ וְאֶת אִמֶּךָ לְמַעַן, יַאֲרִכוּן יָמֶיךָ, עַל הָאֲדָמָה, אֲשֶׁר-יְהוָה אֱלֹהֶיךָ נֹתֵן לָךְ. לכבדם בכל מיני כבוד, לשמחם במע"ט כמ"ש: גיל יגיל אבי צדיק. וזהו כיבוד אביו ואימו.

תקנא) כבד את הקב"ה ז"א דאצילות, שנקרא אביך, והמלכות, שנקראת אימך. בבגד נקי, שהוא כנפי מצווה, טלית נאה. כי טלית בציצית נקרא, תשמיש מצווה. כתוב: כבד את ה' מהונך, זה תורה ומצוות כמ"ש: אורך ימים בימינה, בשמאלה עושר וכבוד. שאין אדם עני, אלא כשהוא עני מן התורה ומן המצוות. אשר עושר של האדם הוא תורה ומצוות. תורה ומצוות עושים בחיצוניות, אך העיקר הוא לקנות תוצאה פנימית נפשית, שאוהבת יותר את השם

תקנב) ומשום זה, כבד את ה' מהונך, ולא תעסוק בתורה כדי להתגדל בה. כמו שלומדים, ואל תעשם עטרה להתגדל בהם. ואל תאמר, אקרא בעבור שיקראוני רבי, אלא כמ"ש: גַדלו לה' איתי, כבד את ה' מהונך, כבן שהוא חייב בכבוד אביו ואימו. לעשות זאת כבן ולא כדי לקבל שכר.

תקנג) משום שהוא משותף משתי טיפות, שמהן גופו של האדם. מטיפה של אביו נעשה הלבן שבעיניים ועצמות ואיברים. ומטיפה של אימו נעשה, השחור שבעין ושערות ועור ובשר. ומגדלים אותו בתורה ומע"ט. הוא משתמש במה שנתנו לו הוריו, ממילא חלק ממה שמרגיש ששיך לו – שייך להם, כלומר מה שנותן להוריו הוא לא עושה להם טובה, אלא מהם הוא חי.

תקנד) כי האדם חייב ללמד בנו תורה שכתוב: ושיננתם לבניך. ואם אינו מלמד אותו תורה ומצוות, הוא כאילו עושה לו פסל. ומשום זה כתוב: לא תעשה לך פסל, ועתיד להיות בן סורר ומורה, ומבזה אביו ואימו, וגוזל ממנו כמה ברכות. כי משום שהוא עם הארץ, הוא חשוד על הכול, ואפילו על שפיכות דמים וגילוי עריות ועבודה זרה. כי מי שהוא עם הארץ והולך למקום שאין מכירים אותו, ואינו יודע לברך, חושדים אותו שהוא עובד עבודה זרה.

תקנה) כבד את ה' מהונך. מהונך, מכספך. מהונך, מן החן שלך, בשמחה של ניגון. כי זהו שמחת הלב כמו הניגון שבכל העולם, המשמח את הלב, מעשים ישרים של הבן משמחים לב אביו ואימו. מהונך, מכספך לכל מה שצריך.

תקנו) כמו שאדם מכבד את הקב"ה, כן צריך לכבד את אביו ואימו, משום ששותפות אחד יש להם עם הקב"ה, עליו. כי שלושה שותפים יש באדם, הקב"ה ואביו ואימו. שאביו ואימו נותנים לו הגוף, והקב"ה הנשמה. וכמו שצריכים לירוא מהקב"ה, כן צריכים לירוא מאביו ואימו. ולכבד אותם יחד בכל מיני כבוד. מראה קשר בין המקור של האדם והצורך לכבד

תקנז) תכלית הכיבוד למען יאריכון ימיך. משום שיש ימים למעלה כמו שאברהם בא בימים, דהיינו שפעל בגילוי ה' בעולם, חג"ת נהי"מ, שבהם תלויים חיי האדם בעוה"ז. ואלו הימים של האדם בעולם למעלה, כולם עומדים לפני הקב"ה, ובהם נודע חיי האדם. למעלה שופטים אותו כשעולה לעולם העליון, נשפט על פי הימים – דהיינו המצוות שצבר בעולם הזה.

תקנח) על האדמה אשר ה' אלוהיך נותן לך. הוא הבטחה ליהנות במראה המאירה. וזהו, על האדמה, זהו מראה המאירה באלו ימים העליונים חג"ת נהי"מ דז"א, המאירים מתוך המעיין של כל, בינה.

תקנט) מה השינוי, שבאלו שתי מצוות התורה, שבשתיהן כתוב: למען יאריכון ימיך. בזה ובשילוח הקן? אלא שתי מצוות אלו, תלויות כולן למעלה: או"א, זכור ושמור כאחד, ז"א ומלכות. ומשום זה כתוב: למען יאריכון ימיך. ובשילוח הקן שכתוב: שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך, האם, עולם העליון, בינה, שנקראת אם. שפירושו, שלא ניתנה רשות להסתכל בה, וצריכים לשלחה מלשאול שאלה ולהסתכל בה. בשילוח הקן יש רק את האם ובכיבוד הורים יש גם את האב.

תקס) ואת הבנים תיקח לך, שהם ז"א ומלכות שכתוב: כי שאל נא לימים הראשונים אשר היו לפניך, ולמקצה השמים ועד קצה השמים. ז"א הנקרא שמים, יש בו שאלה והסתכלות. אבל למעלה מקצה השמים, מז"א, שלח תשלח ממחשבתך לשאול. ולקבל באמונה שלמה

תקסא) ובזה כתוב: למען ייטב לך והארכת ימים. למען ייטב לך, במקום העליון מקום שמטיב לכל, הוא עולם הסתום והגנוז, בינה. והארכת ימים, בכוחך עצמך, כי ברשות האדם הוא. להתדבק בבנים, ז"א ומלכות, שבהם אריכות ימים. בזה אדם מאריך ימים שהוא דבק במקור החיים.

תקסב) ואם מזדמן לו מעשה של מצווה ומכוון בה, הוא צדיק. ואע"פ שאינו מכוון בה, הוא צדיק, שעושה מצוות ריבונו, כי מצוות אינן צריכות כוונה. אבל אינו חשוב כמי שעושה רצונו לשמה, ומכוון בה ברצון של הסתכלות בכבוד ריבונו, כמי שאינו יודע להבין הטעם, כי ברצון תלוי הדבר של לשמה. ובמעשה שלמטה, שעושה לשמה, מתעלה המעשה של מעלה, המלכות, הנקרא מעשה, ומיתקן כראוי. אם לא מכוון הוא פועל כמי שאינו מבין את הטעם.

תקסג) כעין זה במעשה של הגוף, ניתקן ברצון הזה המעשה של הנפש. כי הקב"ה רוצה הלב והרצון של האדם. ועם זה, אם אין שם רצון הלב, שהוא עיקר הכול, התפלל דוד ע"ז ואמר, ומעשה ידינו כונְנָה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. כי אין כל אדם יודע לשים הרצון והלב לתקן הכול ולעשות מעשה המצווה. וע"כ התפלל תפילה זו:  וִיהִי נֹעַם אֲדֹנָי אֱלֹהֵינוּ עָלֵינוּ וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ, כּוֹנְנָה עָלֵינוּ  וּמַעֲשֵׂה יָדֵינוּ  כּוֹנְנֵהוּ. מבקש דוד אנא כוון את ידינו, דהיינו את המעשה, שגם אם לא יודעים לעשות את הכוונה, לפחות מעשה המצווה יתקן. צריך אדם לפעול את הכוונה הפנימית, ואם אינו יכול, חייב הוא לרצות ולשאוף להגיע לכך, כפי שחייב לרצות להגיע ללשמה. וכמובן שאין זה פותר את האדם שיודע לכוון. השם נתן לנו אפשרות ללמוד את תורת הקבלה בדרך הסולם, אז אל יאמר מספיק לי המעשה, אלא יש לתת יגיעה ראויה ללימוד הכוונות, וכך מכבד את השורשים שלו. מי שאינו מכבד את אביו ואמו אינו מכבד את פנימיותו. גילוי של דבר חיצוני בלי הפנימי הוא כגוף בלי נשמה

תקסד) וכוננה עלינו. כוננה, והתקן תיקונך למעלה כראוי. עלינו, אע"פ שאין אנו יודעים לשים הרצון, אלא מעשה בלבד. מעשה ידינו כוננהו למדרגה שצריכים לתקנה, למלכות. כוננהו, שיהיה בחיבור אחד עם האבות, חג"ת דז"א, שיהיה מתוקן בהם ע"י מעשה מצווה הזו כראוי.

תגיות: כבוד הורים, כוונה במצוות, תורה לשמה

שאלות לחזרה ושינון בזהר יתרו קמב-קמ

1. כיצד צריך לכבד את אביו ואת אימו ומדוע?
2. מהי עניות? ומהו העושר של האדם?
3. כיצד קשור כיבוד אב ואם לכבוד ה'?
4. מהן ההשלכות מכך שאין האדם מלמד את בנו תורה אעפ"י שחייב הוא בכך?
5. מהי תכלית מצות כיבוד אב ואם וכיצד היא קשורה לשילוח הקן?
6. מה היחס בין המעשה לכוונה במצווה? אגב כך הסבר מה הפירוש "ומעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב