003- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ז-ט למתקדמים |☆תגיות :...

003- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – ז-ט למתקדמים |☆תגיות : סבא דמשפטים, פירוש המציאות

מִּשְׁפָּטִים ז – ט

הַסַבָּא

אֲנָשִׁים רֵיקִים מַגִּיעִים לַשָּׁקֶר שֶׁהוא: כָּל אֶחָד וְהָאֱמֶת שֶׁלּוֹ.

 ישנה אמת אחת ברורה שצריך להגיע לאהבת השם. אפשר לומר על אנשים חיצוניים: כל אחד והתאוות שלו, אצלם כל אחד נותן פירושים לפי שרירות ליבו לאהבה עצמית. נבחן האדם למה הוא מפנה את התענוג שמקבל, האם לגופו, או לנשמה שתביא אותו לתכלית.

הסבא הוא אותה בחינת חוכמה שלמה טבעית שניתנה באדם מלמעלה, ועל האדם להיחשף אליה בהדרגה. אנשים ריקים, ואפילו אלו העוסקים בצורה רדודה רק בחיצוניות התורה, חושבים שדברי התורה ריקים חלילה. ואז מגיעים לשקר: שכל אחד והאמת שלו.

מלמד כאן על התקדמות האדם בחייו, כדי להגבר על יצר הרע הוא הנחש הנמצא בין שיניו. מצד אחד שולח הוא ארס, ומצד התיקון באים לבחינת הנשר – הבינה אשר מוכנה לחצות את עצמה מבחינת אותה תודעה המוכנה לקבל חלקיות כדי להגיע לאמת הראויה, ע"י מנעולא וכניסה לנקודה פנימית, ע"י היכולת לוותר על הרצון.

כל מדרגות הביניים של הליכה בדרך, הם הקישוטים אותם קונים בהדרגה והקיום שלהם בא לידי ביטוי רק בהצטרפות כל הבחינות יחד.

טז) כל זה שאל בדרך ונצטערתי, ועתה יש לי נחת. ואילו היינו יחד עוסקים בדברי תורה, מה שהייתי בדברים אחרים של תהו. אמר רבי חייא: וסוחר הזקן ההוא, כלום אתה יודע אותו? אמר רבי יוסי לו יודע אני שאין תוכן בדבריו, שאילו היה יודע, היה פותח בתורה והדרך לא היה בריק. אמר חייא: והסוחר ההוא יש נמצא כאן, כי לפעמים באלו הריקים, ימצא אדם זגים של זהב, כלומר ענבל כלי של זהב. אמר לו הוא כאן! ומתקן את חמורו גופו באכילה. הפעמון הוא בחינת פעימת הלב, ורימון הוא יראת הרוממות.

יז) קראו אותו ובא לפניהם. אמר להם עתה שנים הם שלושה, כי אחד שנתחבר עמהם נעשו שלשה, ושלשה הם כאחד, דהיינו שנתחברו יחד רמז להם שמתלת נפקי חד, דהיינו ג' קווים כשהתחתון עולה לביקוש מאו"א ואז מתפשטים לאחד. אמר רבי יוסי: לא אמרתי לך שכל דבריו ריקים והם לריק. ישב לפניהם.

יח) אמר להם רבנן: אני נעשיתי סוחר, ומימים מועטים, כי בתחילה לא הייתי סוחר, אבל בן אחד קטן היה לי ז"א, ונתתי אותו בבית הספר, ורציתי שיעסוק בתורה, לכן נעשיתי סוחר, כדי שאוכל לסעדו זו הבחינה שהנשר מסכים לספוג את החץ במוקם בניו. כאן מוכן הוא להיות סוחר, לוותר על עצמו, בחינת הבינה – להיות בהשפעה ולקבל בשביל התחתון. בחינה זו נק' נושא עוון כלומר לאבא אין את החסרון הזה אך מוכן לקבל על עצמו חסרון זה בשביל הבן. וכשאני מוצא אחד מן הרבנים ההולך בדרך, אני מחמר אחריו. וביום הזה חשבתי שאשמע דברים חדשים בתורה מהם אני מתפרנס ולא שמעתי כלום.

יט) אמר רבי יוסי: בכל הדברים ששמעתי שאמרת, לא נפלאתי אלא מאחד. או אתה בסכלות אמרת, או דברים ריקים הם. שאל הזקן ההוא: ומהו? אמר רבי יוסי: עלמה יפה שאין לה עיניים מדרגת חוכמה, והגוף נסתר ונגלה, היא יוצאת בבוקר ומתכסה ביום. מתקשטת בקישוטים שלא היו.

כ) פתח הזקן ההוא ואמר: יְהוָה לִי לֹא אִירָא; מַה יַּעֲשֶׂה לִי אָדָם.  יְהוָה לִי, בְּעֹזְרָי; וַאֲנִי אֶרְאֶה בְשֹׂנְאָי.  טוֹב לַחֲסוֹת בַּיהוָה מִבְּטֹחַ בָּאָדָם. כמה טובים ונעימים ויקרים ועליונים דברי תורה, ואני איך אומר לפני רבנן שלא שמעתי מפיהם עד עתה אילו מלה אחת. אבל יש לי לומר, כי אין בושה כלל לומר דברי תורה לפני כל.

כא) נתעטף אותו זקן בחינת הסתרה – חסדים מכוסים שכאשר מתעטף יודע הוא לגלות ולהסתיר שרק מי שראוי יוכל להבין, פתח ואמר: וּבַת-כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר:  הִוא, בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל. מקרא זה נסמך על מקרא אחר: וּבַת-כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה וּגְרוּשָׁה, וְזֶרַע אֵין לָהּ וְשָׁבָה אֶל-בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל; וְכָל-זָר, לֹא-יֹאכַל בּוֹ. דברי תורה דברים סתומים המה, שיש סודות לכל דבר ודבר. בפשט המקראות יש לנהוג בדיוק שזו היא ההלכה, אך צריך להסתכל בפנמיות הדברים.

כב) כמה הם דברי החכמה הסתומים בכל מילה ומילה שבתורה והם נודעים לחכמים היודעים דרכי התורה. כי התורה אינם דברי חלומות, שנמסרו למי שפותר אותם כאוות נפשו, והולכים אחר הפה של הפותר אותם לא כל אחד והאמת שלו. ועכ"ז צריכים לפתור אותם לפי דרכיהם. ואם דברי חלומות צריכים לפתור אותם לפי דרכיהם, הרי דברי תורה, שהם שעשועים של המלך הקדוש, על אחת כמה וכמה, שצריכים ללכת בהם בדרך אמת, שכתוב: כִּי-יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְהוָה, וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפֹשְׁעִים, יִכָּשְׁלוּ בָם. פתרון ראוי בדרך הישר משמעו בדרך שתביא למטרה, לאהבת השם. פירוש נכון של דברי תורה מביא לאהבת השם.

כג) ובת כהן, זו נשמה עליונה, בתו של אברהם אבינו, הראשון לגֵרים, חסד, והוא מושך לנשמה הזו ממקום עליון שהוא בינה. יש כהן שנקרא איש כהן, ולא כהן ממש. ועד"ז, יש כהן, ויש סגן, ויש כהן גדול, ויש כהן שאינו גדול. כהן סתם גדול ועליון, יותר מאיש כהן. וע"כ יש מדרגות נר"ן בנשמה. מכהן גדול נשמה. מכהן סתם רוח. מאיש כהן נפש. שלוש מדרגות של נשמה רוח ונפש, לפי כהן גדול, כהן סתם ואיש כהן בהתאמה.

כד) וּבַת כֹּהֵן מדרגת נשמה כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר. זו היא נשמה הקדושה, שנמשכה ממקום עליון, בינה. ונכנסת לתוך הסתום של עה"ח, ז"א. וכשהרוח של כהן העליון, חסד דז"א, נושב ונותן נשמות, שמלביש את הנשמות בחסד ונותן אותם באילן הזה, ז"א, פורחות משם הנשמות ונכנסות באוצר אחד, מלכות. כאשר יש זיווג ז"א ומלכות, נותן ז"א את ההזרעה, החסד במלכות דאצילות.

כה) אוי לעולם, שבני אדם אינם יודעים להישמר, שהם מושכים המשכת הנשמה לתוך לתענוגות הגוף בעת זיווגם עם היצה"ר, איש זר. ובת כהן, הנשמה, פורחת למטה ומוצאת גוף באיש זר. ומשום שזה רצון אדונה נכנסת שמה ונכנעת, ואינה יכולה לשלוט, ואינה נשלמת בעוה"ז, כשיוצאת ממנו. הִוא בִּתְרוּמַת הַקֳּדָשִׁים לֹא תֹאכֵל, כשאר כל הנשמות, שנשלמו בעוה"ז. ניתן לאדם תענוג, אך אם לוקח הוא את התענוג רק למקום גופני, לפרטיות, ובכך מונע מהנשמה להגיע לשלמותה בעולם הזה, ולא תוכל לקבל אהבה. כך מוצא עצמו אדם בלי אהבה, מהסיבה שמושך הכל לתאווה אישית. אדם המושך תענוג לפרטיותו, ירגיש זר בפנימיותו. ירגיש כך כאשר מעדיף את התענוג הגופני על התענוג הנפשי.

כו) וּבַת כֹּהֵן כִּי תִהְיֶה, לְאִישׁ זָר. הנשמה הקדושה נכלמת, כי תהיה לאיש זר, כלומר נמשכת על גר שהתגייר, ופורחת עליו מגן עדן בדרך סתום, על גוף, שנבנה מעורלה הטמאה, כי אבותיו לא נימולו. זהו, לאיש זר. באופן רגיל באה נשמה ליהודי מאם יהודייה, אך יש שבאה מאיש נכרי, ואז צריך לתקן, דהיינו לגייר אותו. זהו דבר קשה לנשמה ואין מדובר כאן על דבר חיצוני. יש ובאה תשוקה לאדם ממקום הקליפה, ועליו לתקן רצון זה. מי שלא גדל בבית טוב עם חינוך תורני ראוי, והרגיל עצמו לתענוגות לעצמו, עליו לגייר את הרצונות הללו, וכל זה קורה בגלל גילגולים קודמים.

תגיות: פירוש נכון, תענוג ראוי

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים ז-ט
1. על מה הצטער רבי יוסי בהליכתו עם הסבא?
2. מיהו רבי חייא בנפש האדם ומדוע מבקש הוא לראות את אותו סוחר ולא מסכים לראות בדברי תורה דברים ריקים, אף לא בסיפורים ולא בדברי העולם?
3. מאיזה דבר נפלא רבי יוסי מדברי הסבא ומדוע דווקא מהם?
4. מהי ההתעטפות של הסבא לפני שכתב דברי תורה?
5. מהי הדרך לפרש את דברי התורה ומהי הדרך שאינה ראויה על פי אות כב?
6. מה ההבדל בין כהן גדול, כהן סתם ואיש כהן במדרגת הנשמה?
7. מהם ב' הפירושים "ובת כהן כי תהיה לאיש זר" הן באות כ'ה והן באות כ'ו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב