010- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – כח-ל למתקדמים |☆ תגיות...

010- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – כח-ל למתקדמים |☆ תגיות :עבודת הגר, גילוי רזי תורה

מִּשְׁפָּטִים כח – ל

הַסַבָּא

לֹא יַחְפֹּץ כְּסִיל בִּתְבוּנָה: כִּי אִם-בְּהִתְגַּלּוֹת לִבּוֹ.

אומר הסבא: טבע אדם הריק, שאם יודע איזה דבר עושה רעש ומפרסם עצמו.

אל לו לאדם לחשוב שעבודת המידות היא המקשרת ישירות להשם, אלא היא אמצעי הכרחי בלבד, היא בחינת עבודת הגר המקשר בין הרצונות רק כאשר פועלים אותם עם רצון יהודי לדבקות בהשם.

הגר הוא בחינת אמצעי בין נשמת ישראל, לנשמת הגוי אשר יצא מחוץ למסגרת מפני שלא רצה לקבל תורה. לעומת הגוי הגר כן מתאמץ לבוא בקהל השם, אף שלא עמד במעמד סיני ואינו בן להשם יתברך.

נשמה זה התלבשות של אור בכלי, וכשאר הכלי מקושר ישירות להשם, אזי הלבוש מאפשר את הקשר של התענוג להשם ישירות, זהו לבוש בעל מנת להשפיע. לבוש הגר אינו מתחבר ישירות להשם, אך כן מתחבר דרך הנפש השכלית שביהודי.

פח) אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ. כמה גלגולים ישֵנים כאן, שלא נגלו עד עתה, וכולם אמת כראוי, כי אין לנטות מדרך אמת, אפילו כמלוא חוט השערה. בתחילה יש להעיר, נשמות הגרים כולם, פורחות מגן העדן בדרך סתום, ומתלבשות בגרים. כשמסתלקים מעוה"ז, הנשמות, שהרוויחו הגרים מגן עדן, לאיזה מקום הן חוזרות? מי מעלה
אותן בחזרה למקום שיצאו משם, לגן עדן? נשמות הגרים באות מגן עדן באור סתום, שואל מי מחזיר אותם.

פט) מי שלוקח ואוחז מתחילה בנכסי הגר, שאין לו יורשים שאין לו בנים או אשה איתה התחתן לאחר הגיור, זוכה בהם. אף כאן, כל אלו הנשמות הקדושות העליונות, שהקב"ה הזמין אותם לבוא למטה, כולן אלו שלא חיללו שבת בפרהסיא יוצאות בשבת ויו"ט ור"ח, להשתעשע בגן עדן, ופוגשות באלו נשמות הגרים ויכולות לאחוז בנכסי הגר. מי מאלו הנשמות, שאוחזת בהן, זוכה בהן, ומתלבשות בהן ועולות. וכולן עומדות בלבוש הזה, ויורדות לגן העדן בלבוש הזה. משום שבגן העדן אינם עומדים שם אלא בלבוש, כל אלו הנמצאים שם. ונמצא, שאותן הנשמות מעלים את נשמות הגרים בחזרה לגן העדן. והרי לבוש הגר פחות טוב מלבוש נשמות אלו?

צ) אם תאמר שבשביל לבוש ההוא של נשמות הגרים, גורעים לנשמות האלו מכל העונג, שהיה להם מתחילה? ע"ז כתוב: אִם אַחֶרֶת יִקַּח לוֹ שְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעֹנָתָהּ, לֹא יִגְרָע. בגן העדן עומדות בלבוש הזה, שקדמו לאחוז בהם וזכו בהם. כלומר, הלבוש מנשמות הגרים, וכשעולים למעלה, מתפשטות ממנו, כי שם למעלה, אין עומדים בלבוש.

צא) בכה הזקן כבתחילה ואמר לעצמו: זקן זקן בוודאי יש לך לבכות, בוודאי יש לך לשפוך דמעות על כל מילה ומילה. אבל גלוי לפני הקב"ה ושכינתו הקדושה, שאני בחפץ לב ובעבודתם אני אומר, משום שהם בעליו של כל מילה, והם מתעטרים  בהן. כלומר הסבא מאמין שדבריו לטובת החברים בהם יוכלו להתגדל.

צב) כל אלו הנשמות הקדושות, כשיורדות לעוה"ז, כדי שכל אחת תשרה על מקומה הראוי להם, בבני אדם. כולן יורדות, מתלבשות באלו נשמות הגרים. וכך נכנסות בזרע הקדוש. ובמלבוש הזה עומדות להשתעבד מהם בעוה"ז, במצוות ובמע"ט. וכשנשאבים המלבושים מדברי עוה"ז, מהמצוות, אלו נשמות הקדושות ניזונות מהריח, שמריחות מלבושיהן האלו. המלבושים מנשמות הגרים נעשו אמצעים בין הנשמות ובין הגוף. והמצוות, שאדם עושה, מגיעים למלבושים, והנשמות מקבלים מזונות מהריח, שמריחים מהמלבושים. שהנשמות עצמן גבוהות ואינן משתעבדות ממעשה הגוף, אלא המלבושים שלהן משתעבדות במעשה המצוות, והנשמות מקבלות מריח המלבושים.

צג) הקב"ה, כל הדברים הסתומים שעושה, הכניס אותם בתורה הקדושה, והכול נמצא בתורה. ודבר סתום מגלה אותו התורה, ומיד מתלבשת בלבוש אחר, ומסתתרת שם, ואינה מתגלה גילוי המופיע ברמז. והחכמים, מלאים עיניים, אע"פ שהדבר ההוא הסתתר בלבוש שלו, הם רואים אותו מתוך הלבוש. ובשעה שהתגלה דבר ההוא, מטרם שנכנס בחזרה ללבושו, מטילים בו פקיחת עיניים. ואע"פ שנעלם מיד, אינו נאבד עוד מעיניהם. כאשר חכם מסתכל ברזי התורה ואפילו ברמז קטן מבינים המון, שאין אנחנו מסוגלים לפנעח ללא עזרה דברים כה סתומים. וכך, בכדי להבין את עיניני הגר, צריך עיני חכם שיפשט אותם.

צד) בכמה מקומות הזהיר הקב"ה על הגר, שזרע הקדוש, ישראל, יהיו נזהרים בו, ושלאחר זה יצא דבר הסתום מנרתיקו, מהכיסוי שלו. ולאחר שנגלה, חזר מיד לנרתיקו, ומתלבש שם.

נשמה זה בחינת תענוג. נשמת גר זהו תענוג שבא למקום שהוא גר מהרצון. בְּאֶרֶץ לֹא לָהֶם, הוא רק גר שם אך אינו תושב קבע, דהיינו יכול להיות תענוג אמיתי, אך מלובש שלא במקומו. כך למשל אדם שרוצה לבטא את היכולות שלו ונותן יגיעה בספורט. וכמובן שאין יגיע זו קשורה ישירות לעבודת השם, זוהי עבודת גרות. כך עבודת המידות אינה קשורה ישירות, אלא רק משמשת לעבודת השם כאשר מקיימים מצוות במידות מתוקנות, אך לא המידות עצמן ותיקונן יקראו עבודת השם.

בעבודה לא ישירה אין מרגישים את התענוג ממש, ולא את עוצמת הס"א, אלא בין לבין, זהו מצב הגרות.

צה) כיוון שהזהיר על הגר בכל אלו המקומות, יצא הדבר מנרתיקה, והתגלה, ואמר: וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר, מתוך שהנשמות מלובשות בו. ומיד נכנסת לנרתיקה וחוזרת ללבושה ומסתתרת, כמ"ש: כִּי גֵרִים הֱיִיתֶם, בְּאֶרֶץ מִצְרָיִם. שהוא טעם צדדי. והכתוב חושב, שמשום שהתלבש מיד, לא היה מי שישגיח בנפש הגר הזו. יודעת הנשמה בדברי עוה"ז, ונהנית מהם. להיותה אמצעי בין הנשמה ובין הגוף. וע"כ כתוב: וְאַתֶּם יְדַעְתֶּם אֶת נֶפֶשׁ הַגֵּר.

צו) פתח הזקן ההוא ואמר: וַיָּבֹא מֹשֶׁה בְּתוֹךְ הֶעָנָן, וַיַּעַל אֶל הָהָר. ענן, כמ"ש: אֶת-קַשְׁתִּי, נָתַתִּי בֶּעָנָן; וְהָיְתָה לְאוֹת בְּרִית, בֵּינִי וּבֵין הָאָרֶץ. קשת הזה, המלכות שמקבלת ג' גוונים לבן, אדום, ירוק, שהם לבושיה, מג' קווים דז"א, פשטה את לבושיה, ונתנה אותם למשה. ובלבוש ההוא עלה משה אל ההר, וממנו ראה מה שראה, ונהנה מכל. כשהגיע הזקן עד המקום הזה, באו אליו החברים, דהיינו רבי חייא ורבי יוסי, השתטחו לפניו ואמרו: אם לא באנו לעולם אלא לשמוע דברים אלו מפיך, די לנו.

צז) אמר הזקן: חברים! לא משום זה בלבד התחלתי לדבר, כי זקן כמותי לא בדבר אחד עושה רעש ואינו קורא לפרסם עצמו. דהיינו שלא כטבע אדם ריק שאם יודע איזה דבר עושה רעש ומפרסם עצמו כמ"ש אסתירא בלגינא קיש קיש קריא. כמה הם בני העולם בבלבול הדעת, ואינם רואים בתורה בדרך אמת, והתורה קוראת אותם בכל יום באהבה אליהם, ואינם רוצים להחזיר ראשם, להקשיב אליה.

צח) ואע"פ שאמרתי כי בתורה יוצא דבר מנרתיקו, ונראה מעט, ומיד מסתתר. ובזמן שמתגלה מתוך הנרתיק ומסתתר מיד, אין התורה עושה זה, אלא לאלו שיודעים בה ונודעים בה.

צט) הדבר דומה לאהובה, יפת מראה ויפת תואר, המסתתרת בהיכלה. ויש לה אוהב, שבני אדם אינם יודעים בו, אלא הוא מסתתר. אוהב ההוא, מתוך האהבה שאוהב אותה, עובר תמיד בשער ביתה, נושא עיניו לכל צד. היא, יודעת שאוהבה מסבב תמיד שער ביתה. היא פותחת פתח קטן בהיכלה, ומגלה פניה אל אהובה. ומיד חוזרת ומתכסה. כל אלו שהיו עם האוהב, לא ראו ולא הסתכלו, רק האוהב לבדו, שמֵעיו וליבו ונפשו הולכים אחריה, ויודע שמשום האהבה, שהיא אוהבת אותו, מתגלה אליו רגע אחד, לעורר האהבה אליו. כך הוא דבר תורה, אינה מתגלה אלא לאוהבה, יודעת התורה שחכם לב ההוא, מסבב שער ביתה בכל יום. מה עושה? גילתה פניה אליו מתוך ההיכל, ורמזה לו רמז. ומיד חזרה למקומה, ונסתרה שהרי כל כבודה בת מלך פנימה. כל אלו משם, לא ידעו ולא הסתכלו. אלא הוא לבדו, ומעיו וליבו ונפשו הולכים אחריה. וע"כ התורה מתגלה ומתכסה והולכת באהבה אל אוהבה, לעורר עימו האהבה.

בכדי לגלות רזי תורה, לא מספיק עיון שכלי, אלא דרושה חמדת הלב, השתוקקות לחיבור וגילוי העומקים תוך אהבה לאמת.

תגיות: גילוי רזי תורה, עבודת הגר

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים כח-ל
1. מהי נשמה של גר?
2. האם יש השארת נשמה לגר, אם כן כיצד מרוויחים את זה ישראל שהם תכלית הבריאה?
3. האם נשמות ישראל המתלבשים בנשמות הגרים מפסידים מכך ולכן צריכים להיות מעוכבים ע"י לבוש נשמות הגרים? הסבר ונמק.
4. כיצד ניתן להבין את היחס בין נשמת ישראל לנשמת הגר בעבודת ה' ובלימוד התורה?
5. מדוע בגר אנו רואים את הרעיון של "מגלה טפח ומכסה טפחיים" ומדוע כך נכון לגלות?
6. הסבר את המשל שמביא הזהר באות צ"ט?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב