013- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – לז-לט למתקדמים |☆ תגיות:...

013- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – לז-לט למתקדמים |☆ תגיות: יבום

מִּשְׁפָּטִים לז – לט

הַסַבָּא

לֶרַעָיוֹן שׁנִשְׁאָר בָּאַוִויר אֵין קִיּוּם.

ההשגחה העליונה מפגישה את האדם עם מקרים וחוויות שהוא עובר, מהם עליו להוליד הבנות חדשות בהתקדמות בדרך השם, אחרת הוא משאיר רעיון באוויר בלי קיום. במקרה של פיספוס כזה יקבל את הניסיון הבא במקום אחר, ואם ימשיך להתעלם מהפקת לקח, דהיינו הולדת הבנה חדשה שמקרבת אותו לתכלית, יקבל התמודדות שונה לגמרי בכדי להביאו לדרך הישר.

בן הוא בחינת הבנה, וכאשר אדם לא מוליד בן דהיינו הבנה חדשה מהחוויה הראשונית שעבר, ולא ממלא בכישרון שניתן לו כפיקדון את יעודו, אותו כישרון מופנה לדבר שאינו אמיתי.

כאשר נעשה ייבום, אז אותו גוף שמת יקבל בתחיית המתים את אותו רוח שהשאיר בביאה ראשונה שהרי אין העדר ברוחני. ואם לא היה ייבום, אז אותה נשמה, רוח תהיה לְדִרְאוֹן עוֹלָם, דהיינו לא יהיה לו איפה להיתקן.

צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן – כשאדם יוצא מהתפיסה הגשמית, יכול הוא לראות בבנות ציון, מדרגת היסוד, דהיינו הרצונות, דרך התפיסה העליונה, דרך אור חוזר שהוא המקשר בין התפיסה הפרטית העיגול, לבין האור שבא מלמעלה.

קיז) אבל הגוף, עד שלא יקום לתחייה, עונשו גדול, כי משום שלא זכה להתגדל בבנים, מורידים אותו לתוך אדמה הסמוך לארץ ארקא. ששבע ארצות יש: ארץ, אדמה, גיא, נשייה, צייה, ארקא, תבל. ונידון שם. ואח"כ מעלים אותו לתבל הזה, שאנו נמצאים בו. עתה יורד בחזרה לאדמה. ועתה עולה, הנה עולה והנה יורד, אין לו מנוחה, חוץ בשבתות ובימים טובים ובראשי חודשים.

קיח) ואלו הם הישֵנים באדמַת עפר. אדמת נקרא ע"ש שהוא מאדמה. עפר נקרא ע"ש שהוא מתבל. ועל אלו כתוב: וְרַבִּים מִיְּשֵׁנֵי אַדְמַת עָפָר יָקִיצוּ; אֵלֶּה לְחַיֵּי עוֹלָם. אם הרוח הערום זכה, הרוח של המת בלי בנים, כי חזר לעוה"ז כבתחילה, בבן הנולד מהייבום, הוא זכאי להיתקן. כי הרוח שעזב בביאה הראשונה באשתו, ושהסתתר בסלע, ייתקן בגוף הראשון, שהניח המת בלי בנים. ועל אלו כתוב: וְאֵלֶּה לַחֲרָפוֹת לְדִרְאוֹן עוֹלָם. כלומר, כל אלו שלא זכו להיתקן.

 

קיט) ואלו הם גבורות עליונות של מלך העליון הקדוש, שלא נאבד כלום, אפילו הבל פֶה יש לו מקום ומעמד. והקב"ה עושה ממנו מה שעושה. ואפילו מילה של אדם, ואפילו קול, אינם לריק, ומקום ומעמד יש לכל. והרי האדם רצה שיהיו לו בנים ואין זו אשמתו שלא זכה.

קכ) זה שנבנה עתה, המת בלי בנים, שהתגלגל בבן הנולד מהייבום, ויצא לעולם ברייה חדשה, אין לו בת זוג, וע"ז אינם מכריזים על בת זוגו קודם שנולד, כי בת זוגו נאבד ממנו, הבת זוג שהייתה לו נעשית אימו, ואחיו נעשה אביו.

קכא) אמר לעצמו זקן זקן, מה עשית שנשמע לכאורה שמתיר גילוי ערויות, שתיקה היתה טובה לך, הרי אמרתי שנכנסת בים הגדול בלי חבלים ובלי דגל. מה תעשה, אם תאמר שתעלה למעלה לא תוכל. אם תאמר שתרד למטה הרי העומק של תהום הגדול, מה תעשה. אי סבא, לא יש לך לחזור לאחור, בזמנים כאלה לא היית ולא התרגלת להתחלש בתוקפך, כי ידעת שכל אדם אחר, בכל דור הזה לא נכנס באניה בעמקות הזו שאתה שמה.

קכב) בנו של יוחאי, רבי אלעזר, יודע לשמור דרכיו, ואם נכנס בים עמוק, משגיח מתחילה. עתה זקן, כיון שאתה שם, לא תחלש בתוקפך, לא תעזוב בכל דרכך לשוטט לימין ושמאל, לאורך ולרוחב, לעומק ולרום, אל תירא, התחזק בגבורתך. כמה גבורים חזקים שברת בגבורתם וכמה מלחמות נצחת. חושש הסבא שהפירוש שנתן עמוק מאד, ועלול לא להיות מובן כראוי.

קכג) בכה, פתח ואמר: צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה בָּעֲטָרָה  שֶׁעִטְּרָה לּוֹ אִמּוֹ בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ, וּבְיוֹם שִׂמְחַת לִבּוֹ. מי יכול לראות במלך שלמה, המלך שהשלום שלו דהיינו ז"א, והרי הוא סתום מכל צבאות מרומים שלמעלה במקום בינה, במקום שכתוב עליו, עַיִן לֹא-רָאָתָה, אֱלֹהִים זוּלָתְךָ יַעֲשֶׂה, לִמְחַכֵּה-לוֹ. ואתה אמרת: צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה? ועוד, הרי כבוד שלו, כל המלאכים העליונים שואלים ואומרים, איה מקום כבודו, ההסתר? ומהו השבח של צאנה וראינה? וכי ניתן לצאת מהבחינה העצמית? לצאת מהרצון ולראות את הקב"ה, שאפילו המלאכים לא יכולים.

קכד) אלא, צְאֶנָה וּרְאֶינָה בְּנוֹת צִיּוֹן, בַּמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה כתוב: בָּעֲטָרָה לא כתוב: ובעטרה. שכל מי שרואה עטרה, המלכות, רואה הנועם של המלך שהשלום שלו. שעיטרה לו אימו, מלכות המקיפה את ז"א. קורא לה בת, וקורא לה אחות, וקורא לה אם. והיא הכול, והכול הוא בה. מי שיסתכל ויידע במלכות, יידע חכמה עליונה. העטרה היא בחינת כתר, אור חוזר. ובכדי לתקן יש להתסכל במלכות, בתיקון האני של האדם. כאשר מצד האמת, מצד הסתכלות העליון הכל הוא דבר אחד, ומצד התורה לא יוכל להתחתן עם אמו או אחותו. אך מצד התיקונים יודע האדם שעליו לעבור תיקונים בהדרגה, שפעם הוא בת, פעם אחות ופעם אם.

קכה) אמר הזקן לעצמו: ועתה מה אעשה, אם אומר סוד סתום זה אין צריך לגלותו, אם לא אומר ישארו צדיקים אלו יתומים מסוד זה. נפל על פניו ואמר: בְּיָדְךָ אַפְקִיד רוּחִי פָּדִיתָ אוֹתִי יְהוָה אֵל אֱמֶת דהיינו שחייב לצאת מהתפיסה העצמית ורק מצד השם יכול לבוא התיקון. הכלי שהיה למטה, היְבָמה שהייתה מקודם אשתו של המת בלי בנים, והייתה למטה ממנו, איך ייעשה למעלה, שיהיה אימו? בעלה, המת בלי בנים, שהיה למעלה ממנה, איך התהפך והיה למטה, שנעשה בנה? בת זוגו נעשה לאימו. אחיו הוא אביו. אם אביו של הראשונה, של אשתו, היה גואל אותו, שהיה מייבם את אשתו, היה יפה. אבל אחיו, שיהיה אביו? וכי אין זה פליאה? ודאי עולם הפוך הוא, עליונים למטה ותחתונים למעלה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים לז-לט
1. מה קורה עם הגוף של ההוא שמת בלי בנים ולא היה לו גואל דהיינו מי שייבם את אישתו?
2. כיצד יוצא שאשתו נהייתה אמו ואחיו נהיה אביו? ואם כך הרי זה גילוי עריות.
3. ממה נבהל הסבא וכיצד עוזרת לו נשמתו של רשב"י?
4. מדוע התסתכלות בעטרה של שלמה היא המקום דרכו צריך לפרש את ענין היבום?
5. מדוע הפירוש יכול להיות רק במקום שבו אדם מפקיד רוחו לה' ית', רק מתוך חלום או נבואה אפשר יהיה לפתור את הקושיה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב