014- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מ-מב למתקדמים |☆...

014- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מ-מב למתקדמים |☆ תגיות: ייבום, גילגול

.

מִּשְׁפָּטִים לז – לט

הַסַבָּא

מִּשְׁפָּטִים מ – מב

הַסַבָּא

אִי אֶפְשָׁר לֳבְחוֹן מְצִיאוּת עַל פִּי גִּלְגּוּל אֶחָד: מִשְׁפְּטֵי יְהוָה אֱמֶת; צָדְקוּ יַחְדָּו.

המציאות היא מקום האימון של האדם. הפרט, המקרה, המצב של העולם הזה אינו קובע – התיקון קובע. מכאן שאם בייבום הבן הנולד הוא בעלה לשעבר של האלמנה, אין להקשות מפני שעולם זה הוא רק מקום אימון מעין סימולאטור דינאמי המשתנה בהתאם לתיקון הנדרש, דהיינו יכול להתגלגל פעם אחת ולהתאמן כבעלה, ובגלגול אחר להתאמן כבן שלה. יכולה נשמה להתגלגל פעם כמלך, ופעם כעבד, והכל כתהליך מצטבר לתיקון כללי.

לכן אל לו לאדם להיות נרעש ממצב זה או אחר, כל גלגול או מקרה שמונח לפניו מגיע בחסד ובהשגחה עליונה לצורך תיקונו.

וטעות כואבת היא לבוא לעולם הזה כדי לקבל במקום לתקן ולהשפיע. לא כדאי ולא משתלם לנסות לברוח מהתיקון, שממילא הכל צפוי ולך ניתנת רשות לתקן עכשיו או חלילה מאחר יותר, ואולי קשה יותר.

קכו) מי שהוא במקום האור, אינו יכול להסתכל ולראות בחושך. אבל הקב"ה אינו כן, יודע מה בחושך, אע"פ שהאור שורה עימו. מתוך האור מסתכל בחושך, ויודע כל מה שיש שם. מי שנמצא במקום האור אינו יכול לראות במקום חשוך. החושך הוא בעיני המסתכל כאשר המקום עצמו הוא אור. במחלוקת בית הלל לבית שמאי מתי ראש השנה לאילנות, האם ב – א' שבט או טו. בית הילל אומר טו שאז הלבנה מלאה וניתן לראות הפרי, ומלמד הרב"ש שכבר בתחילת החודש, החושך לכאורה הוא חלק מתהליך בו יראה הפרי.

כאשר אדם יורד נראה הדבר כחושך, אך כאשר זה חלק מתהליך העליה, בוחנים את כל המהלך כאור. כלומר השפיטה הנכונה היא ראיית הכלל ולא פרט זה או אחר.

קכז) כאן יש להקדים בתחילה דבר אחד, שאמרו הראשונים באלו מראות הלילה בחלום. מי שבא על אימו בחלום יצפה לבינה כמ"ש: כִּי אִם לַבִּינָה תִקְרָא. אִם משום שהיא אֵם, ע"כ יצפה לבינה, יפה הוא, אלא שהיה לו לכתוב כך, שמי שראה את אימו בחלום, יזכה לבינה. אבל מי שבא על אימו, למה זה?

קכח) משום שהתהפך ועלה מלמטה למעלה, בן היה תחילה, למטה ממנה. כיוון שעלה למעלה, שבא עליה, התהפך האילן, והוא נעשה מעולם העליון ושולט עליה, וזוכה לבינה. זהו סוד עליון שרואה כמה גילגולים יחד ולא רק גלגול פרטי, דהיינו ראיית הכלל, ואז ניתן לראות גם ירידות המשמשות לעליה.

ביבום רואים שהאשה נעשתה אימו של בעלה שנפטר וחזר והתגלגל בעזרת אחיו המייבם.

קכט) בתחילה, כשעלה אדם לי"ג שנים, כתוב: יְהוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ. שנעשה בן אל המלכות, והמלכות היא אימו. ואז הוא למטה ממנה. כיוון שעלה עליה, שנעשה בעלה, זה הוא מעולם העליון, ז"א. כי עלה למדרגת יוסף, יסוד דז"א, זכה לבינה, כמו ז"א, שיש לו מוחין דבינה. שעלה למדרגת משפיע אל המלכות ולא רק נולד ממנה.

אדם בתחילה נולד עם רצון לקבל ואחר כך שולט עליו.

קל) אף כן כלי הזה, אשת המת, בתחילה היה הוא בעלה המת. במדרגת יוסף, יסוד דז"א, הבעל של אילן התחתון, מלכות, שנשמעת לרצונו ושולט עליה. כי כל נקבה עומדת בצורת הנוקבא, אילן התחתון, מלכות. כיוון שלא רצה להתקיים במדרגת יוסף, ולא התקיים לשמש בו שלא הוליד בנים, ולהרבות בעולם ולעשות תולדות, ומת בלי בנים, אז ירד למטה, שמתגלגל בבן הנולד מהייבום, והיא, אשתו, נעשית אימו. והגואל, היָבם, ירש ירושת יוסף שהיה אחיו בתחילה, וירד למטה, שהתגלגל בבן הנולד.

מאחר והקב"ה שותף בהולדה, סדר המדרגות אינו משתנה, כך שגם אם הנשמה נולדת ממלכות, אז כאשר המלכות עולה, עולה גם הנשמה. גם בשבירת הכלים המדרגות היו גבוהות מאד, וכאשר נפלו, נפלו נמוך מהתחתון שלהם, ולאחר מכן בתיקון החלו לעלות.

קלא) כיוון שירד למטה, התקיים בו הכתוב: יְהוָה אָמַר אֵלַי בְּנִי אַתָּה אֲנִי הַיּוֹם יְלִדְתִּיךָ. שנעשה בן אליה, התהפך האילן, מה שהיה למטה, והוא היה שולט עליה, כבעל על אשתו. כיוון שירד למטה, שהתגלגל בבן הנולד מהייבום, ההוא שירש ירושת מקום יוסף, אחיו היבם, נקרא אביו. והכול הוא על תיקונו כראוי.

קלב) בתחילה היה מעולם הזכר, יוסף, ונעקר משם, ועתה הוא מעולם הנקבה, המלכות. ומה שהיה שולט עליה, שולטת עתה היא עליו, והוחזר להיות בעולם הנקבה. וע"כ אין לו בת זוג כלל, ואין מכריזים עליו על נקבה, כמו שמכריזים על כל אדם בטרם שנולד, בת פלוני לפלוני. כי הוחזר לעולם הנקבה.

קלג) והגוף הראשון שעזב, המת בלי בנים היה עצלן, היו לו תירוצים, אם היו יודעים ומסתכלים בני העולם, הצער שיש לו בעת שנעקר מעולם הזכר ומוחזר לעולם הנקבה בתחילה נוח לו ומרגיש שאינו צריך להוליד השפעה מתוך עצמו, היו יודעים שאין צער בעולם כצער ההוא. בת זוגו אין לו, משום שאינו עומד במקום הזכר. אין מכריזים עליו על נקבה, משום שהוא מעולם הנקבה. ואם יש לו בת זוג, הוא ברחמים ע"י תפילה נפגש עם נקבה, שעד עתה לא היה לה בן זוג. כמו שלומדים, אולי יקדמנו אחר ברחמים. כי המת בלי בנים, נקרא אחר. והכול הוא על תיקונו.

קלד) וּבַת כֹּהֵן זו הנשמה שצריכה לעבור תיקון כִּי תִהְיֶה אַלְמָנָה אין לה אלא מנה וּגְרוּשָׁה, וְזֶרַע אֵין לָהּ וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ, מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל; וְכָל זָר לֹא יֹאכַל בּוֹ. ובת כהן, הנשמה. אלמנה, מהגוף הראשון של המת בלי בנים. וגרושה, שאינה נכנסת לפרגוד המלך. כי כל אלו שאינם עומדים בעולם הזכר בחינת השפעה, אין להם חלק בו, הוא הסתלק מצורת השפעה ועקר את עצמו מעולם הזכר, אין לו חלק במלך, ז"א. וע"כ היא גרושה. וזרע אין לה, כי אם היה לה זרע, לא הייתה נעקרת מעולם הזכר, ולא הייתה יורדת לעולם הנקבה. אדם צריך להוליד מהמקום בו הוא נמצא, צריך לעשות פרי ולא להיות רדום, לייצר משהו מעצמו.

קלה) וְשָׁבָה אֶל בֵּית אָבִיהָ כִּנְעוּרֶיהָ. בית אביה זהו עולם הנקבה. כי עולם ההוא נקרא בית אביה. וכלי ההוא, אשתו, שהיה מתוקן להשתמש בו, נהפך, והוא ירד למטה, וכלי ההוא עלה למעלה. כנעוריה, בזמן שכתוב: אני היום ילדתיךָ, שנעשה בן אל הנקבה, המלכות. ילדתיך, ישוב לימי עלומיו, כמו שהיה מי"ג שנים ומעלה.

קלו) אם זכתה להיתקן, כיוון ששבה אל בית אביה, כתוב: מִלֶּחֶם אָבִיהָ תֹּאכֵל, תתענג מעונג של עולם הנקבה, שאוכלים מלחם אבירים היורד מלמעלה, מז"א. אבל להסתכל וליהנות במה שנהנים שאר הצדיקים אינה יכולה, משום שהיא זר שם. שכתוב עליה, וְכָל זָר, לֹא יֹאכַל בּוֹ. מפני שקודש הוא בעולם הזכר. אבל אוכלת תרומה, מפני שהיא יושבת בעולם הנקבה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים מ-מב
1. כיצד הוא המצב שאפשר להסתכל מהאור לחושך כפי שהקב"ה רואה? שהרי סדר העולם שהנמצא בחושך יכול לראות לאור ולא ההפך.
2. מדוע הראיה בחלום שמי שבא על אימו יצפה לבינה?
3. מה ההבדל בין גיל י"ג לגיל כ' בסדרי התיקון?
4. הסבר את תשובת הסבא, על פיו המצב של עולם הזה לא מחייב.
5. מהו הצער הגדול לנשמה?
6. עפ"י מה נקבעים המצבים בעולם ומדוע המצבים בעולם אינם מחוייבים עפ"י הסדר הקוסמי?
7. הסבר את הפסוק "ובת כהן כי תהיה אלמנה וגרושה וזרע אין לה ושבה אל בית אביה כנעוריה".
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב