017- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מט-נא למתקדמים |☆ תגיות:...

017- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – מט-נא למתקדמים |☆ תגיות: ייבום, אלמנה, גרושה על פי הקבלה

מִּשְׁפָּטִים מט – נא

הַסַבָּא

הַאִם כּדַאי לְאָדָם לָשֵׂאת אַלְמָנָה?

הרי מלמד הזוהר שרוחו של הבעל השני מגיע לאימות עם רוחו של הראשון, אשר עלול לדחותה, דהיינו לגרום להסתלכותו מהעולם. מצד שני יכול להיות שדווקא הבעל השני הוא זה שאמור היה להתחבר לנשמתה לכתחילה. במקרה כזה היה דין על בעלה הראשון לפי חשבונות של מעלה, שעליו לשאת אישה ולהידחות מהעולם, וזה בדיוק מה שעושה לו רוחו של הבעל השני אשר מיועד לאלמנה, כפי שאוריה הקדים את דוד המלך עם בת שבע שהייתה מיועדת לדוד עוד מבריאת העולם.

המצב מסתבך כאשר חושב אדם שגירושין יביאו לו את המזור לכל צרותיו. רק לעיתים רחוקות הפרידה יכולה להואיל, בד"כ על האדם לשנות את ההתייחסות שלו ולבחון את המציאות דרך הכלל ולא דרך הפרטיות. הדגש העיקרי צריך להיות על עבודה פנימית ולא לחפש לתקן את האחר.

לעיתים במהלך זמן תיקון לא ניתן לתת לאדם את האישה הראויה לו מפני שהוא לא תיקן, אלא רק לאחר מספר אתגרים גלגולים יכול שיקבל את האשה הראויה.

ישנם דברים הנראים משונים ומוזרים וקשים כמו למשל אישה ההופכת לאלמנה צעירה, או מקרים בהם שואל אדם את עצמו למה ה' מנהל כך את העולם. לנו אין תפיסה בחשבונות של מעלה לכן עלינו להיצמד לאמונה הראשונית שהשם יתברך טוב ומטיב.

קנז) אלמנה שלא נישאת, אע"פ שבא בן זוגה, והיא אינה רוצה להינשא, הקב"ה אינו מכריח אותה מן הדין, והקב"ה מזמין לאיש ההוא אישה אחרת. והאלמנה אינה נכנסת לדין בזה בעולם ההוא, ואע"פ שאין לה בן, כי אישה אינה מצוּוה על פרייה ורבייה. למה דווקא האישה שהיא זו שיכולה להוליד אינה מצווה על כך, ואילו האיש שאינו יכול, מצווה? אלא שכל מדרגת החוכמה צריכה להינתן מהאיש, הוא הנותן את האור, צד הזכר הוא זה שבורא, שיולד, הלידה רק עוברת דרך האישה. לכן אין דין לאשה להתחתן, לאיש כן.

קנח) אישה שלא נישאת פעם שנית, רוח שעזב בה בעלה בביאה הראשונה, יושב באישה י"ב חודשים. ובכל לילה ולילה יוצא, ופוקד את הנפש, וחוזר למקומו. לאחר י"ב חודשים, שהסתלק הדין של בעלה, כי כל אלו י"ב חודשים הרוח מושפל בעצבות כל היום, לאחר י"ב חודשים יוצא מהאישה, והולך ועומד בשער גן העדן, ופוקד בעוה"ז את הכלי, האישה, שיצא ממנו. וכשהאישה מסתלקת מהעולם, יוצא רוח ההוא ומתלבש ברוח שלה, וזוכָה בו אצל בעלה, ומאירים שניהם כראוי, בחיבור אחד.

קנט) כיון שבאתי למקום הזה, יש לגלות עתה דרכים הסתומים של ריבון העולם, שבני אדם אינם יודעים בהם. וכולם הולכים בדרך אמת, כמ"ש: כִּי-יְשָׁרִים דַּרְכֵי יְהוָה, וְצַדִּקִים יֵלְכוּ בָם, וּפֹשְׁעִים, יִכָּשְׁלוּ בָם פושע הוא מי שלוקח את אור החוכמה לעצמו. ובני אדם אינם יודעים ואינם משגיחים, כמה עליונים הם מעשי הקב"ה וכמה משונים הם מהתפיסה הגשמית של בני האדם. ובני עולם אינם יודעים, וכולם בדרך אמת, שאינם סרים לימין ולשמאל.

קס) אלו המגולגלים שגורשו בגירושים מעולם ההוא, ואין להם בת זוג. מי הן אותן הנשים, הבת זוג, שמזדווגים עימהן בעוה"ז? שהרי לכל אדם יש בת זוג חוץ מזה המגולגל.

קסא) ראו עתה, כמה הן גדולות וחשובות הגבורות שלו. מי שמגרש אשתו הראשונה, המזבח מוריד עליו דמעות. כל הנשים שבעולם עומדות בצורה של מזבח הזה, המלכות, שכל אישה יש לה שורש במלכות. וע"כ הן יורשות שבע ברכות, שכולן הן מכנ"י, המלכות. ואם הוא מגרש את אשתו הראשונה, חוזרת האבן של מזבח העליון, השורש של האישה שבמלכות, למיעוט וגירעון, מהטעם שמתחברות הגרושות יחד הארץ התחתונה והעליונה. שכמו שגורשה מבעלה, כן גורשה משורשה שבמלכות. צד הזכר הוא המגרש את צד הנקבה. טבע הנקבה שהיא רוצה את הזכר ותלויה בו נפשית והיא רוצה בהמשך הקשר לאחר הנישואין יותר ממנו.

קסב) וזהו שכתוב: וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְנָתַן בְּיָדָהּ, וְשִׁלְּחָהּ מִבֵּיתוֹ. וְיָצְאָה, מִבֵּיתוֹ; וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ-אַחֵר. כיוון שכתוב: והלכה והייתה לאיש, שאינו אותו שגירש אותה, למה כתוב: אחר? אלא אחר כתוב: ואחר קוראים אותו. שכתוב: וּמֵעָפָר, אַחֵר יִצְמָחוּ. הרי שהמגולגל נקרא אחר, והגרושות מתחברות יחד, גרוש שבעולם ההוא, האיש המגולגל, שאין לו בת זוג, שגורש מעולם ההוא לעוה"ז, שלקח הגרושה, שבעוה"ז, מבעלה. ומה שאישה הזו הייתה בצורה עליונה, במלכות, השתעבדה עתה לצורה תחתונה, למגולגל, שאין לו בת זוג, שלקח אותה לאישה, וקוראים אותו אחר. משום שהתדבק באל אחר, ע"כ חזר והתגלגל לעוה"ז.

קסג) וקוראים אותו אחרון. כמ"ש: וְאַחֲרוֹן, עַל-עָפָר יָקוּם. הרי שהמגולגל נקרא אחרון. וכאן כתוב: ושְׂנֵאה האיש האחרון, או כי ימות האיש האחרון. למה אחרון? האם לא שני היה צריך לכתוב? ואין הכתוב בא לאסור, שלא תזדווג לעשרה בזה אחר זה. האם לבעל הזה תזדווג ולא לאחר? ולמה תהיה אסורה לאחר? וא"כ למה נקרא אחרון?

קסד) אלא, אחר, והוא אחר והוא אחרון. כי עתה האבן מתגלגלת בכף הקלע. שביחס גוף הראשון שמת, נקרא המגולגל בכף הקלע, שחזר שנית לעולם, בשם, אחר ואחרון. ומשום שאין לו בת זוג, לקח הגרושה. וע"כ מכנהו הכתוב: אחר, אחרון. למה נקרא אחר ביחס הגוף הראשון שמת? הרי כל הבניין, הגוף הראשון, נפל וחזר לעפר, והוא כמו שלא היה, והמגולגל הוא היה מה שהיה גוף הראשון, ולא אחר. ולמה קוראים אותו אחר? וכן למה נקרא אחרון? האם אחרון הוא? אם מיישר דרכיו ומיתקן, יפה, שהוא אחרון ואינו מתגלגל עוד, אבל אם לא, הרי הוא חוזר ומתגלגל ויהיה נטוע כבתחילה, למה נקרא אחרון?

קסה) כתוב: וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. טוב, מלאך הטוב. מאוד, מלאך המוות. והקב"ה מזמין את תיקוניו לכל, עד שאפילו מלאך המוות חוזר להיות טוב מאוד.

קסו) וְנָהָר יֹצֵא מֵעֵדֶן, לְהַשְׁקוֹת אֶת-הַגָּן. ז"א המשקה את המלכות. נהר זה אינו שוקט לעולם מלהפרות ולהרבות ולעשות פירות. ואל אחר הסתָרֵס ואין לו תאווה לעולם, ואינו מפרה ואינו עושה פירות. כי אם היה עושה פירות, היה מעכיר מזיק את כל העולם ומוליד עוד שדים ורוחות, והפירות שעושה הם מאכל לבהמות. כמו אנשים שכותבים שטויות סרטים ועיתונים ורכילות, אלו "יוצרים" של פירות באושים.

באים אנשים לרב ושואלים מה עליהם לעשות, במקום לשאול מה עליהם לכוון. במסגרת המעשה הסביר עליהם לראות כיצד להוציא פירות שנותנים תוצאה פנימית.

תגיות: אלמנה, גרושה על פי הקבלה

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים מט-נא
1. מדוע לא מוכרחת האישה להתחתן לאחר שהתאלמנה גם אם אין לה בנים, בעוד שלאיש כן יש חיוב זה?
2. מה קורה אם הרוח הראשון שעזב הבעל בביעה ראשונה מאישתו?
3. מה קורה עם המגורשים שנגרשו בגירושין מעולם ההוא, דהיינו אלו שהיו בכף הקלע ולא מצאו מקומם בעולם ההוא ובאו לעולם הזה לא מבחירה, איזה אישה הם יקחו?
4. מדוע דווקא המזבח הוא זה המוריד דמעות על האישה שבעלה גרשה?
5. מדוע נקרא האיש שמתחתן עם גרושה "אחר" ו"אחרון"?
6. מהו שכתוב "וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאד" כיצד זה עונה לנו על המקרים של גירושין ואלמנות וכד'?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב