018- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נב-נד למתקדמים|☆ תגיות: יבום,...

018- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – נב-נד למתקדמים|☆ תגיות: יבום, גילגול

הַסַבָּא

מִּשְׁפָּטִים נב – נד

הַסַבָּא

כשצץ לאדם רעיון וניתנת לו הזדמנות להוליד ממנו בן, דהיינו הבנה ותיקון חדשים, ואם מפספס ולא מביאו לידי מימוש, יכול ויחזור בגלגול ויבוא למצב ממנו גורש פעם קודמת לנסות שוב. עד אשר לא יתקן לא יוכל להצטרף לשכינה, וכאשר זוכה לתקן נק' אחרון. לכן צריך להתפלל ולבקש לזכות שזהו הגלגול האחרון, דהיינו שחוזר בתשובה מזדכך וזוכה להצטרף לשכינה.

דוד המלך בא ממקום של תיקון, שסבו היה גלגול של מחלון שהיה נשוי לרות, אותה ייבם בועז, והבן עובד הוא למעשה בא בגלגול של מחלון. עובד עשה תיקון, אותו השלים ישי שהוליד את דוד.

קסז) משום זה, האדם שגרם לצד הרע שיתרבה בעולם, אינו רואה פני השכינה לעולם. אדם ההוא המתגלגל בגלגול, אם הוא עבר והתדבק באל אחר, שאינו עושה פירות ואינו מרבה בעולם, משום זה נקרא אחר. והשם של הס"א, גרם לו. שאע"פ שמת, הוא, המתגלגל, נקרא אחר, כמו הס"א.

וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת וְהָלְכָה, וְהָיְתָה לְאִישׁ אַחֵר. האחר הוא זה שמתגלגל ואין לו בת זוג, אחר לשון אחרון. ואם יחזור בתשובה לא יצטרך להתגלגל שוב.

קסח) אחרון נקרא, כי מראשון והלאה אחרון קוראים אותו. שני הוא, ומיד נקרא בתורה אחרון. וכך קורא אותו הקב"ה, אחרון, כדי שייתקן בגלגול זה, להיות אחרון, ולא ישוב להתגלגל יותר. השלישי ג"כ נקרא אחרון, וכן בכל פעם שמתגלגל, מהראשון והלאה, נקרא אחרון. וכך צריכים לקרוא אותו אחרון, כי אם היה נקרא מיד, שני, ניתן פתחון פה, שיחזור עוד ויתגלגל כבתחילה, ובניין ההוא של עתה יסתר.

קסט) זה לנו מבית שני, שנקרא אחרון, שכתוב: גָּדוֹל יִהְיֶה כְּבוֹד הַבַּיִת הַזֶּה הָאַחֲרוֹן, מִן הָרִאשׁוֹן. כי מהראשון והלאה נקרא אחרון, כדי שלא יהיה פתחון פה, שבניין ההוא יפול, ויחזרו לבנותו כבתחילה.

קע) אף כן זה, המתגלגל, קוראים אותו אחרון, כמו לבית שני. ומשום זה כתוב: לֹא יוּכַל בַּעְלָהּ הָרִאשׁוֹן אֲשֶׁר שִׁלְּחָהּ לָשׁוּב לְקַחְתָּהּ לִהְיוֹת לוֹ לְאִשָּׁה. למה כתוב: לא יוכל? האם לא צריך היה לכתוב: לא ייקחנה? כיוון שאישה התדבקה באחר, וירדה להשתעבד במדרגה תחתונה של הס"א, אין הקב"ה רוצה, שהוא הראשון, ירד ממדרגתו, לתת פירות ולהיתדבק במדרגה שאינה שלו.

קעא) אם אישה ההיא לא נישאת, אפילו אם היא תזנה בכל האנשים שבעולם, אם בעלה רוצה, יוכל לשוב אליה. אבל אם התדבקה בנישואים לאחר, זו לא תוכל לשוב למדרגה הקודמת, שהייתה לה מתחילה. וע"כ כתוב: לא יוכל, לא יוכל ודאי לשוב למדרגה ההיא לעולם.

קעב) כתוב: אַחֲרֵי אֲשֶׁר הֻטַּמָּאָה. ולמדנו, שהטומאה בליבו. א"כ, היתכן שאפילו אם תתרחק ותזנה בלא נישואים, תהיה אסורה? אלא, כיוון שהתדבקה באחר, הרי קיבלה עליה החלק של צד ההוא הרע. ובעלה הראשון, שהוא מצד האחר הטוב, הרי לטוב לא יהיה בה חלק לעולם, ולא ירבה כלל למקום ההוא. וע"כ, אם שילחה איש האחרון, או כי ימות האיש האחרון, היא אסורה לראשון. אבל לשאר בני אדם מותרת, אולי תמצא מקום כבתחילה, ואחרון יקום שיזדווג עימה.

קעג) מי שיש לו בנים מאישה הראשונה, ומכניס אישה הזו לתוך ביתו ביום ההוא, הוא מתדבק בחרב הקשה המתהפכת, משום ב' טעמים: א. כי כבר דחתה שני אנשים לחוץ, ועתה הוא השלישי. ב. הכלי שהשתתף בה אחר, איך יבוא הוא לתת בו הרוח שלו. וישתתף עימה, ויתדבק בה. לא משום שהיא אסורה, אבל ודאי שותפות רעה הוא לעצמו.

קעד) רבי לויטס היה צוחק ומתלוצץ על אישה זו, כשראה מי שהיה מזדווג עימה. והיה אומר, כתוב: ותִשׂחק ליום אחרון, מי שמתדבק באיש אחרון, הוא צחוק לאח"כ.

קעה) עתה יש לחזור ולעיין על מקום אחד, גדול ועליון, שהיה בעולם, וגזע, ושורש אמת. והוא, עובד אבי ישי אבי דוד. כי נאמר, שהמגולגל הוא אחרון, ועובד היה גלגול של מַחְלון, המת בלי בנים. ואיך יצא שורש אמת ממקום הזה?

קעו) אלא, עובד ניתקן בתיקון העליון, והשורש של האילן שהתהפך, שאשתו נעשית אימו, החזיר על תיקונו, והתעלה בו וניתקן כראוי. וע"כ נקרא עובד, לשון עבדות, מה שלא זכו כן שאר בני העולם.

קעז) בא עובד, עבד ועָדר את עיקר ושורש האילן, ויצא מפנים המרים, וחזר ותיקן בנוף האילן, המלכות. בא ישי בנו, וחיזק אותו ותיקן אותו, ונאחז בענפיו של אילן אחר עליון, ז"א, וחיבר אילן באילן, והסתבכו זה בזה. כיוון שבא דוד, מצא האילנות, ז"א ומלכות, מסתבכים ונאחזים זה בזה, אז ירש ממשלה בארץ. ועובד גרם את זה.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב