022- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו למתקדמים, מאמר הסבא...

022- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – סד-סו למתקדמים, מאמר הסבא |☆ תגיות: קדיש, מעלת הקדיש

מִּשְׁפָּטִים סד – סו

הַסַבָּא

בהתגבר יעקב על בחינת עשו במעבר יבק, השלים הוא את השם המלא של אלקים. כאשר השם נפרד "מי" ו "אלה" זוהי בחינת הגלות, ולכן בקדיש אנו מבקשים שהשם אלקים יהיה שלם.

בתחיית המתים יקום הגוף הכללי הכולל את כל המקרים שעברו בגלגולים.

רה) משום שהוא שֵם אחד, לא כתוב: מי ואלה בפסוק מִי-אֵלֶּה, כָּעָב תְּעוּפֶינָה, אלא מִי-אֵלֶּה, שם אחד בלא פירוד, השם אלוקים. שבגלות הסתלק מ"י למעלה, במלכות, והסתלקה האם, מלכות, מהבנים, מישראל. והבנים נפלו, והשם אלוקים, שהיה שלם, שם גדול הראשון, נפל. כי נחסרו ממנו אותיות אל"ה, המלובשות בישראל.

רו) ועל זה אנו מתפללים ומקדשים בבתי כנסת על שם אלוקים, שיהיה נבנה כמו שהיה. ואומרים, יתגדל ויתקדש שמיה רבא. אמן יהא שמיה רבא מבורך. מי הוא שמו הגדול? הראשון מכל, השם אלוקים, שנשלם בבניין הראשון. משום שאין לו בניין אלא עימנו עם נשמות הצדיקים ולכן צריך מהם לבוא הביקוש ויש עניין גדול לומר קדיש עם הסתלקות העליון כדי להתחבר, כי מ"י לא יהיה נבנה מעולם אלא באותיות אל"ה, המלובשות בנשמות ישראל. וע"כ בזמן ההוא, מִי-אֵלֶּה, כָּעָב תְּעוּפֶינָה. ויראו כל העולם שהשם העליון ניתקן על תיקונו.

בקדיש מבקשים אנו להגדיל את שם אלוקים, למרות ששם הויה הוא הפנימיות וגדול ממנו. הקדיש נאמר על הרצון לחיבור עם אותם הנשמות שהסתלקו וחסרה להם העוביות של מקום העבודה, של מקום הרצון בעולם הזה. הקדיש מאפשר להם לקבל את בחינת השלמות להגיע לגאולה פרטית, שהשם מי יתחבר עם אלה.

רז) ואם שמו הגדול אלוקים ניתקן ונבנה על תיקונו, הרי ישראל מושלים על הכול, וכל שאר השמות חוזרים ובאים על תיקונם. וישראל שולטים על הכול, כי כולם תלויים בשמו הגדול הראשון לכל בניינים, השם אלוקים. כי על ידו מתגלה הארת החכמה, ואור החכמה מכניע כל הקליפות. וע"כ שולטים ישראל על כל. וכן כל השמות מקבלים ממנו חכמה, ונשלמים על ידו. אחר בניין השני מסך דחיריק. כי בהיותו בבניין הראשון שורוק, השלמת כלים הוא חסר חסדים ואינו יכול להאיר, ובבניין השני משיג חסדים. לו היה בא לקבל חוכמה כשאין לו חסדים, היה מקבל חושך. השם אלקים מאפשר קבלת חוכמה רק כשישנם חסדים, בקדושה. הקדיש נאמר בלשון ארמית כדי שהקליפות ינסו לקטרג שאין לנו חסדים, אך בכוח העשרה במניין, כוח הכלל מאפשר להתגבר על הקליפות. גם המלאכים אינם מבינים את הארמית, וכך לא יכולים להתנכל לגדלות של המשכת חוכמה. בתפילת הכלל, לא עושים בחינה פרטית של כל אחד, אלא הבחינה היא על קדושה אחת של כל העדה, וכך מגיעים לשליטה על אומות העולם, דהיינו כל כל כוחות הנפש.

רח) כשברא הקב"ה, בינה, את העולמות, זו"ן, שם הזה נבנה הראשון לכל הבניינים, הראשון לכל בחינות ג"ר, להיותו ג"ר דרוח השלמת כלים, או מוחין דו"ק שכתוב: שְׂאוּ מָרוֹם עֵינֵיכֶם וּרְאוּ מִי בָרָא אֵלֶּה. ברא שמו אלוקים על תיקונו. וכשברא אל"ה, ברא אותו בכל הכוחות הראויים לו, להיות שמו על תיקונו כראוי. שהלביש אותו בחסדים. כמ"ש: הַמּוֹצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם.

רט) הַמּוֹצִיא בְמִסְפָּר צְבָאָם. מהו במספר – משיב זהו בן אחד, המאיר מסוף העולם עד סוף העולם, יש להקב"ה. והוא אילן גדול וחזק, יסוד דז"א. ראשו מגיע לגובה השמיים, ז"א, וסופו מתפשטים שורשיו ומשתרשים בעפר הקדוש דהיינו המלכות. כמ"ש: כי כל בשמיים ובארץ, ושמו של אותו בן נק' מספר. ותלוי בשמיים העליונים, ז"א, וחמישה רקיעים תלויים בשמיים, חג"ת נ"ה, עד מספר הזה, שהוא רקיע השישי, יסוד. וכולם, כל הרקיעים, מקבלים שם הזה, מספר, בזכות היסוד כמ"ש: השמיים מסַפרים כל השמים בזכות היסוד. משום מספר הזה, כל השמיים, חמישה הרקיעים, מרוויחים שם מספר בזכותו. וע"ז, המוציא במספר צבאם. שאם לא מספר הזה, לא היה נמצאים צבאות ותולדות לעולם. כי היסוד מוליד תולדות. ע"י שיכול לחבר מהדעת עד נתינת הלובן למלכות. המספר הוא הצד המופשט שניתן לאות הבאה במספר. היכולת לחבר את הספירה, את המופשט לבחינת האות, מאפשר את ההארה והולדת תולדות.

רי) וע"ז כתוב: מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב, וּמִסְפָּר אֶת-רֹבַע יִשְׂרָאֵל. שניים הם, שמָנוּ הצאן, ובאו בחשבון על ידיהם, משום שלא שלט בהם עין הרע. מי מנה עפר יעקב. הרי אחד שעושה חשבון. ומספר את רובע ישראל, זהו מונה האחר. שיש עין הרע בספירה שעל ידי כך רואים את הפירוד שלהם, אך הספירה של היסוד באה לחבר, שהספירה באה על ידי מידת ההשפעה, משם "מי"

ריא) על שניים אלו אינו שולט עין הרע, א: מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב. ב: וּמִסְפָּר אֶת-רֹבַע יִשְׂרָאֵל. א – אלו הן אבנים הקדושות, אבנים חזקים, שמהם יוצא מים לעולם וע"ז כתוב: וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ. כמו עפר, שהעולם מתברך בזכותו, כך, והתברכו בזרעך כל גוי הארץ, כעפר הארץ ממש.

אבנים, הן מדרגות המלכות, שבאחת משבע שמותיה נקראת אבן. וכשהמלכות היא בשליטת השמאל בלא ימין, האבנים מתקשים מאוד, ואז הן חזקות ומונחות על התהום, שמחמת דינים דשמאל הן סותמים מוצא המים, חסדים. וכדי שהעולם יוכל להתקיים, הן מתנקבים ע"י המסך דצ"א. ויוצאים המים דרך הנקבים, וע"י זה מתקיים העולם.

בשליטת המסך דצ"א נקראת המלכות עפר, שע"ז כתוב: וְהָיָה זַרְעֲךָ כַּעֲפַר הָאָרֶץ. וע"כ היא מונה הראשון, שעליה כתוב: מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב. ומספר, שהוא מונה השני וּמִסְפָּר אֶת-רֹבַע יִשְׂרָאֵל, מנה להרביץ כל אלו הנוקבות, מרגליות עליונות, מדרגות הבינה, של המיטה ששכב עליה יעקב, המלכות. ומספר, יסוד, הנושא של המסך דצ"ב, המעלה את המלכות לבינה, שמשום העלאה זו נעשית הבינה האם הרובצת על הבנים, ונקראת הבינה בשם מרגלית עליונה. שע"י זה נמתקת המלכות, שהיא המיטה ששכב עליה ישראל. היסוד שייך ל – ט ראשונות ויכול לשאת את המסך עבור המלכות. הוא הופך את האות להסתכל עליה דרך המספר, דרך הדבר המופשט וכך מתקן. מלמד שישנן 2 צורות שניתן לספור בקדושה אחת לצמצום א' והשני ל – ב'

ריב) משם ולהלאה, אחר שניתקן היסוד, להיות מונה בכוח המסך דצ"ב, הוא מונה לכל מנייה היא חשבון עם איזה כוח עובדים את השם, ואין אפשרות בצמצום א' לעשות חשבון של לקבל על מנת לקבל, וצריך לפעול את צמצום ב'. כי מונה הראשון נגנז, מפני שהוא היסוד, טוב עין. כמ"ש: מונה מִספָר לכוכבים. שעל ידו עוברים כולם בחשבון במחשבה. ולעת"ל כתוב: עֹד תַּעֲבֹרְנָה הַצֹּאן עַל יְדֵי מוֹנֶה. ואין יודעים אם הוא מונה הראשון או השני. אלא משום שבזמן ההוא יהיה הכול בייחוד בלא פירוד, הכול יהיה ע"י מונה אחד, המונה הראשון ללא ביטול צמצום א', כי אז יתוקן המסך דצ"א, והמסך דצ"ב יתבטל. כי לא יהיה עוד שום דין במלכות, שתהיה צריכה להתמתק בבינה. וע"כ לא נשאר כי אם המונה הראשון, שעליו כתוב: מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב. לכאורה צריך היה לומר אלקים מנה עפר, אלא שאם מתייחסים לעפר ניתן למנות רק בבחינת השפעה. המספר הוא חשבון של צמצום ב' כל זמן שעדיין "אלה" לא התחבר עם "מי" שבגמר תיקון יתגלה החוכמה כשיושגו החסדים.

ריג) אמר לעצמו קום זקן התעור והתגבר בכחך ושוט בים וגלה עוד סודות. פתח ואמר: מִי מָנָה עֲפַר יַעֲקֹב, וּמִסְפָּר אֶת רֹבַע יִשְׂרָאֵל. בשעה שיתעורר הקב"ה להחיות המתים, אותם שבאו בגלגול, שהם ב' גופים ברוח אחד, גוף המת וגוף המתגלגל, שלשניהם רק רוח אחד. ב' אבות, אב של המת ואב של גוף המתגלגל. וכן ב' אימהות. כמה גלגולים מתגלגלים עד שיתוקן. מי מנה עפר יעקב, המונה הראשון, הוא יתקן הכול, כל הגופים המגולגלים, ולא יהיה נאבד כלום, והכול יקום לתחייה. בתחיית המתים כל הגופים והרוחות יתאחדו למלכות אחת,כפי שבעקודים כל הרצונות עקודים יחד, וכל פרט יתן את כולו לכלל, כולל את כל הרצונות הפרטיים איתם עבד.

תגיות: כוח הקדיש

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים סד-סו
1. מדוע כתוב "מי אלה כעב תעופינה" ולא "מי ואלה"?
2. הסבר את סוד הקדיש והתייחס להבנות אלה: מדוע הקדיש בארמית? מדוע יש בו ז' ווים ומדוע השם אלוקים הוא המתגדל בו ומדוע צריך לומר אותו במנין?
3. מי הם ב' המונים את עם ישראל ששניהם קדושים? מתי ראוי ונכון להשתמש בכל אחד מהם?
4. מה ההבדל בין אבנים טובות לבין מרגליות עליונות? כיצד זה קשור לב' המניות?
5. מה הכוונה שהכל יקום לתחייה – אם הנשמה היתה מגולגלת בכמה גופים כיצד כולם יקומו לתחיה וכן הרוחות?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב