025- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עג-עה למתקדמים |☆ תגיות:...

025- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – עג-עה למתקדמים |☆ תגיות: שמחה, צער

 

מִּשְׁפָּטִים עג – עה

הַסַבָּא

כִּי מַלְאָכָיו יְצַוֶּה-לָּךְ, לִשְׁמָרְךָ בְּכָל-דְּרָכֶיךָ.

הקב"ה עושה חסד עם אדם הרוצה לעשות תשובה, ונותן בו כוחות נפש, אלו המלאכים לשמור אותו בדרך. ואם אדם יהיה קשוב לכוחות פנימיים אלו, יוכל להצליח. ואם לא ינצל את העזרה, את המלאכים שבנפשו, הוא נק' רשע שמת בעוד הגוף הגשמי מסתובב בעולם. שני המלאכים הם בחינות של שמחה וצער, תענוג או ייסורים, הם הכוחות המוליכים את האדם בדרך הטוב.

צער וייסורים זה הכרת הרע שבו – ושב בתשובה, ושמחה – ששמח בטוב שיש לו.

בעל תשובה הוא מי שנאחז בעץ החיים, בכלל שהוא הבינה היציבה. הוא הבעלים של אותה תשובה, השפעת הכלל ונק' חי.

אדם שבא יחידי לעולם מפני שבגלגול קודם לא לקח אישה והוליד בנים בקדושה, דהיינו לא לקח את הרצונות ונתן בהם צורה של השפעה, ולכן לא הוליד הבנות אמוניות בדרך השם, וכאשר בא שוב בגלגול הוא בא יחידי. ועדיין הקב"ה ייתן לו אישה גרושה בתנאי שיעשה תשובה בחייו הגשמיים. לשוב בתשובה אומר לשוב לספירת הבינה, דהיינו להשקפה שהשם טוב ומטיב.

רלג) האם מדבר הכתוב על חיים או על מתים? כי תחילת הכתוב אינו סופו, וסופו אינו כתחילתו. בתחילת הכתוב: מראה על חיים, שאומר, וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב, וסופו מראה על מתים, שאומר, ואשלם ניחומים לו ולאבליו. אלא מדבר, בעוד שאדם בחיים, וכך הוא, וַיֵּלֶךְ שׁוֹבָב, בְּדֶרֶךְ לִבּוֹ, משום שיצה"ר שבו חזק ומתגבר בו. וע"כ הולך שובב, ואינו רוצה לשוב בתשובה.

רלד) הקב"ה רואה דרכיו, שהולך ברע בלא תועלת, אומר הקב"ה, אני צריך לאחוז אותו בידו. דרכיו ראיתי, שהולך בחושך, אני רוצה לתת לו רפואה, וארפאהו. הקב"ה מביא בליבו דרך התשובה והרפואה לנשמתו. ואנחהו הוא כמ"ש: לך נְחֵה את העם. הקב"ה מנהיג אותו בדרך הישר, כמי שאוחז בידו של אחר ומוציאו מתוך החושך.

רלה) ואשלם ניחומים לו ולאבליו. הרי נראה שמת הוא. כן ודאי מת, ועומד בחיים, שכיוון שהוא רשע, נקרא מת. מהו ואשלם ניחומים לו ולאבליו? אלא הקב"ה עושה חסד עם בני אדם, שכיוון שנכנס לשנת י"ג ולהלאה, נותן עימו שני מלאכים, ששומרים אותו מימינו ומשמאלו.

רלו) כשהאדם הולך בדרך הישר, הם שמחים בו, ומחזקים אותו בשמחה, מכריזים לפניו, תנו כבוד לצורתו של המלך. וכשהולך בדרך עקום, הם מתאבלים עליו ועוברים ממנו. כיוון שהחזיק בו הקב"ה, והנהיג אותו בדרך הישר, אז כתוב: וַאֲשַׁלֵּם נִחֻמִים לוֹ וְלַאֲבֵלָיו. ואשלם ניחומים לו, בתחילה, שהוא מתנחם על מה שעשה בתחילה, ועל מה שעשה עתה, וחוזר בתשובה. ואח"כ, ולאבליו, שהם המלאכים, שהיו מתאבלים עליו כשעברו ממנו, ועתה שחזרו אליו, הרי ניחומים לכל הצדדים, הן שמתנחם על מעשיו והן שמתנחם על צרותיו ואבלו.

רלז) ועתה הוא חי ודאי. חי בכל הצדדים, אוחז בעץ החיים ז"א מצד מדת ההשפעה, ויש את עץ הדעת מצד המלכות שרגליה יורדות מוות. ברצון לקבל ישנם צדדים שאין להשתמש בהם שהם בחינת הנחש הגורם לקבל בעל מנת לקבל. ולכן נקרא בעל תשובה. כי כנ"י, המלכות, נקראת ג"כ תשובה. כי תשובה אותיות תשוב ו' לגבי ה'. ו' עה"ח, ז"א, ה' מלכות. וע"כ נקראת המלכות תשובה. והוא נקרא בעל תשובה. בעלה של המלכות, שמשפיע לה. ע"כ, אפילו צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד במקום שבעלי תשובה עומדים.

רלח) דוד המלך אמר, לְךָ לְבַדְּךָ, חָטָאתִי וְהָרַע בְּעֵינֶיךָ, עָשִׂיתִי. יש חטאים, שהאדם חוטא להקב"ה ולבני אדם. ויש חטאים, שהאדם חוטא לבני אדם ולא להקב"ה. ויש חטאים, שחוטא להקב"ה לבדו ולא לבני אדם. דוד המלך חטא להקב"ה בלבדו ולא לבני אדם. וע"כ אמר, לך לבדך חטאתי. כל הברית של האדם היא עם הקב"ה, וגם אם אדם חוטא, הוא חוטא לקשר עם הקב"ה, שכל מה שאדם בא לעולם זה לבטא את שמותיו הקדושים של הקב"ה.

רלט) הרי חטָא, חטא ההוא של בת שבע. ומי שבא על ערווה, אסורה על בעלה. האם אינו נמצא חוטא לחברו וחוטא להקב"ה? אלא, חטא ההוא היה בהיתר, ודוד לקח את שלו, כי גט היה לה מבעלה עד שלא הלך למלחמה, כי כן היה המנהג של כל ישראל, שנתנו גט על זמן לנשיהם, כל היוצא לצבא. וכן עשה אוריה לבת שבע. ולאחר שעבר הזמן ולא הייתה מעוברת והייתה מותרת לכל, לקח אותה דוד. ובהיתר עשה כל מה שעשה.

רמ) כי אם היה באיסור, לא היה הקב"ה עוזב אותה אצלו כלומר היה מצווה אותו דרך נתן הנביא לגרש אותה. שכתוב לעדות, וַיְנַחֵם דָּוִד, אֵת בַּת שֶׁבַע אִשְׁתּוֹ. שזה עדות, שהיא אשתו, ודאי אשתו ובת זוגו הייתה, שהיא מוכנה לו מיום שנברא העולם. הרי עדות, שלא חטא דוד החטא של בת שבע.

רמא) ומה הוא החטא, שחטא להקב"ה לבדו ולא לאחר? שהרג את אוריה בחרב בני עמון, ולא הרג אותו בשעה שאמר לו, ואדוני יואב, שהרי הוא היה אדונו. והמקרא מוכיח, שכתוב: אלה שמות הגיבורים אשר לדוד. ולא אשר ליואב. ונמצא, שהוא מורד במלכות. והמורד במלכות חייב מיתה. ולא הרג אותו בשעה ההיא, אלא הרגו בחרב בני עמון כמורד במלכות.

רמב) ולא נמצא איתו דבר, כמ"ש: רק בדבר אוריה החיתי. רק, בא למעט, בדבר אוריה חטא, ולא חטא באוריה עצמו. והקב"ה אמר, ואותו הרגת בחרב בני עמון. וכל חרב מבני עמון, היה חקוק בו נחש עקום, צורה של דרקון, שהוא עבודה זרה שלהם. אמר הקב"ה, נתת כוח לשיקוץ ההוא. משום שבשעה שהרגו בני עמון את אוריה, ורבים מבני ישראל עימו, התגבר בשעה ההוא חרב בני עמון, וכמה התחזק כוח עבודה זרה ההיא, שיקוץ. הבעיה שהייתה כאן שהרגו ע"י חרב בני עמון, וברגע שנותנים כוח לס"א זו בעיה מפני שהס"א ניזונה מהצדיקים, לכן עליהם להיזהר יותר, וכן דוד צריך היה להיזהר לא לתת כוח לבני עמון, אם מרד במלכות צריך היה להרוג אותו ע"י המלכות.

רמג) היתכן שאוריה לא היה צדיק, כיוון שכתוב עליו, אוריה החיתי? אלא, היה צדיק. אלא שֵם מקומו היה חיתי כמ"ש: ויפתח הגלעדי, שע"ש מקומו נקרא כך, וכן אוריה החיתי.

רמד) וע"כ כתוב: בדבר אוריה החיתי, ולא באוריה עצמו. כי כבר היה חייב מיתה מטעם מורד במלכות. ודוד גרם, ששיקוץ בני עמון התגבר על מחנה אלוקים של מחנה דוד, שהיה ממש הצורה של מעלה, של צבאות המלכות העליונה. ובשעה שפגם דוד מחנה הזה שלו, פגם למעלה מחנה אחר. וע"כ אמר דוד, לך לבדך חטאתי, לבדך, ולא לאחר היה חטא ההוא, שחטא לו. וזה שכתוב: בדבר אוריה. וזהו שכתוב: בחרב בני עמון. שהחטא לא היה באוריה עצמו, אלא בדבר אוריה, מה שנתן כוח לחרב בני עמון.

תגיות: כוח השמחה וכוח הצער.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים עג-עה
1. כיצד ניתן לפרש האם מדובר על אותו אחד שנגרש וצריך לבוא לעולם, ואם שב בתשובה נותן לו הקב"ה אישה, האם מדובר בחיים או במתים? הבא הפסוקים והסבר אותם.
2. מי הם שני המלאכים שנותן הקב"ה למי שנכנס לגיל ה-י"ג דהיינו ששב בתשובה?
3. כיצד המלאכים עוזרים לאדם? כיצד זה קשור לפסוקים שהבאנו לעיל בשאלה 2?
4. מיהו נקרא בעל תשובה עפ"י אות רל'ז? הסבר ונמק והבא דוגמא מחייך.
5. הסבר את הסוגיה עם דוד המלך, כיצד הגענו למסקנה שחטאו היה שנתן כח לשיקוץ?
6. על מה מעיד שמו של אוריה החטי – האם היה חטי או יהודי?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב