032- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צד-צו למתקדמים|☆ תגיות: פנימיות...

032- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צד-צו למתקדמים|☆ תגיות: פנימיות וחיצוניות, יעקב ועשו , תורה שבכתב ותושב"ע

מִּשְׁפָּטִים צד – צו

הַסַבָּא

יַעֲקֹב גָּדוֹל מעֵשָׂו, פְּנִימִיּוֹת גְדוֹלָה מחִיצונִיוּת.

הפנימיות נסתרת, החיצוניות מגולה וחשובה יותר רק בזמן הקטנות. לכן רוכש הוולד קודם את תפיסת העולם הזה, אך כשבאים לנקודה הפנימית, מתחילים להבין באמת גם את החיצוני.

אין לדיין אלא מה שעיניו רואות, אך אין העולם יכול להתקיים על מידת הדין, ויש לשתף את שם הויה, הרחמים.

במאבק עם יעקב, שרו של עשו אינו בא בטענה על הבכורה, שברור גם לו שהפנימיות חשובה מהחיצוניות, טענתו הייתה שאח צריך להאכיל את אחיו באוכל גשמי. יעקב מסכים לתת גם לחיצוניות, הנשמה מוכנה לתת לגוף, בתנאי שהפנימיות תוביל, ויבין הגוף שהראש הוא הבכור, בתנאי שהאמונה שולטת ולא המדע.

רואה שרו של עשיו שיעקב הוא הנשמה ועשו הגוף, לכן רוצה דרש את העולם הזה, את הרצון לקבל, ואומר ליעקב קח לך את הרצון להשפיע. כעסו היה שיעקב לקח את שניהם, מפני שהקדושה אינה רוצה לתת את הרצון לקבל לטומאה, אלא לתקן גם את הרצון לקבל.

תורה שבע"פ היא מלכות, נק' משכיל לדוד שנעשה לעטרת היסוד, דהיינו המפתח לפרוש תורה שבכתב שהופיע קודם, היא בחינת ז"א.

בתורה שבע"פ יש מידה גדולה יותר מהלימוד של התורה שבכתב, בזה שהיא פנימיות הבאה לפרש את החיצוניות דקדושה שאינה מובנת מצד עצמה.

הפירוש, האמת הפנימית היא העיקר, היא המפתח להבנת הלב, כפי שחלום הולך אחר הפירוש, ובלי הפירוש הפנימי לא ניתן לתפוס את האמת.

שד) וכשמיתקנת אליו תשבע"פ, המלכות, עטרת יסוד נעשה למפתח שלה, ליסוד המלכות. ואז נקרא היסוד משכיל לדוד, המלכות. ומשום שיורש אותו תשבע"פ, המלכות, ונעשה ליסוד שלה, הנקרא רש"ת המאירה מלמטה למעלה, וע"כ האותיות בה למפרע. וע"כ נקרא אז היסוד שלה תשרי, שהאותיות למפרע בדרך תשר"ק. הוא תש"ר, אבל משום שהוא השם הקדוש, מלכות, חתם בו הקב"ה אות י' משמו. ונקראת משום זה תשרי. במזבח, המלכות, חתם ביסוד שלה ה' דהויה, ה' של הרשת עד חצי המזבח. באה דבורה לשון דיבור, המלכות, חתם בה ו', וזהו שכתוב: ותָשר דבורה שהוסיף האות ו משם הויה. ובמקום יסוד המלכות, החותם של השם הקדוש שחתם בו. כי האותיות רש"ת הם שם יסוד המלכות. וז"א חתם שמו יה"ו באותיות רש"ת אלו, בג' מקומות, כאן בתשר"י אות י'. ברש"ת המזבח אות ה'. בוַתָשר דבורה ו'. י ה ו בחינת היסוד של המלכות שהיא ה, ו היסוד שפותח את המלכות נק' משכיל לדוד

שה) צריכים לדעת המפתח, עטרת יסוד, שפותח בתשבע"פ, הניתקן ליסוד שלה. וזהו שאנו אומרים, תניא, שהוא אותיות איתן. ואז כתוב: איתן מושבך. כי המלכות נקראת מושב, וכשמקבלת מעטרת יסוד, כתוב בה, איתן מושבך, ונקראת ברייתא, שפירושו לחוץ מן הגוף, ז"א. כי ברייתא מלשון לבר, חיצוניות. איתנים שבתושב"כ, ז"א, הם תַנָאים בתשבע"פ, המלכות. שהם עמודים סומכים לחוץ מגוף, שהם נה"י חוץ לז"א שהיא התורה שבכתב. נה"י אצל תושב"כ, ז"א, נקראים איתנים, אצל תשבע"פ, נקראים תנאים. כי איתן אצל תושב"כ, תניא אצל תשבע"פ. זה מלמד שתורה שבע"פ לא באה בשביל עצמה, אלא לפתוח את התורה שבכתב

שו) חברים, אני בשדה מקום בו יש לעשות תיקונים לבחינת המלכות. שלמה המלך ושישים הגיבורים האמיצים שלו, יבוא וימצא זקן אחד עייף בלא כוח, חזק, גיבור, מנצח מלחמות. אני יודע שיבוא, ועומד אחורי הסלע שבשדה. והוא מסתכל בי, איך גבורתי נמצאת בשדה. בלבדו מסתכל בי. הוא איש השלום בעל השלום, והולך לו. עתה זקן, גבורתך עליך, ואתה בלבדך בשדה, חזור למקומך, והתר כלי זין שלך מעליך.

שז) שִׁמְעוּ הָרִים חג"ת, האבות אֶת-רִיב יְהוָה, וְהָאֵתָנִים מוֹסְדֵי אָרֶץ. ארץ, המלכות. והאיתנים מוסדי ארץ, כי מהם, נה"י, ניזונה המלכות. ומהם מקבלת שפעה כל יום, וע"כ הם מוסדי ארץ.

שח) כִּי רִיב לַיהוָה עִם-עַמּוֹ. מי יכול לעמוד בריב של הקב"ה בישראל. שמעו הרים את ריב ה', זה ריב אחד. קום ריב את ההרים, הוא ריב השני. שניצח בהם הקב"ה, כל אלו ריבים עם ישראל עם החג"ת ועם הנה"י וכל אלו תוכחות, כולם הם, כאב המוכיח את בנו.

שט) בשעה שבא לנצח, כתוב ביעקב: וְרִיב לַיהוָה, עִם-יְהוּדָה; וְלִפְקֹד עַל-יַעֲקֹב כִּדְרָכָיו, הריב הוא כמ"ש: בבטן עקַב את אחיו. על דבר זה באה התוכחה וכל אלו המריבות. האם אין זה דבר גדול, בבטן עקב את אחיו? זה אינו דבר קטן מה שעשה בבטן. וכי רמאות עשה בבטן? כן ודאי. מהי התוכחה שבבטן עקב יעקב את אחיו.

שי) בכל דחה יעקב את עשיו, כדי שלא יהיה לו שום חלק בקדושה. עשיו לא התרעם, אלא מאחד שהם שניים, שכתוב: ויעקבני זה פעמיים. זה, רומז על אחד השווה לשניים, אחד שיצא לשניים. הוא בכֹרתי, שהתהפכו האותיות והיה ברכתי. זה פעמיים, אחד שהשתווה לשנים. עשיו רוצה את האור, את הריבוי.

שיא) ולא ידע עשיו מה שעשה לו בבטן, אבל השר הממונה שלו היה יודע. והקב"ה הרעים את השמיים וצבאם לקול הזה, של קטרוגו של שרו של עשיו, כי ברכה ובכורה לא נשה הממונה שלו, ולא אמר. כי ברכה היה לו לנשות ולא נשה. אחווה הוא נשה ודאי, כמ"ש: ומבשרך לא תתעלם, ולא רצה יעקב לתת לו לאכול, עד שלקח ממנו הבכורה שלו. שרו של עשיו מבין שאת הבכורה צריך יעקב לקחת, אך את האווחה הוא דרש, דהיינו הגוף דורש מזון מהנשמה.

שיב) מהו הבכורה שלקח? לקח ממנו הבכורה שלמעלה ושלמטה, קדושת הבכורה שלמעלה, להקריב קורבנות, ובכורה של מטה, לקבל פי שניים. בכרה כתוב חסר ו'. אז עקַב את אחיו ודאי, שעשה אותו עקֵב, והשליכו לאחור, שהקדים אותו, שיצא תחילה לעוה"ז. אמר יעקב לעשיו, קבל אתה עוה"ז תחילה, ואני אח"כ.

שיג) וְאַחֲרֵי כֵן יָצָא אָחִיו, וְיָדוֹ אֹחֶזֶת בַּעֲקֵב עֵשָׂו. ידו אוחזת במי שהוא עקב. והוא עשיו. כי עשיו נקרא עקֵב, משעה שעקַב אותו אחיו, ומיום שנברא העולם, קרא אותו הקב"ה, עקב. כי עשיו בחינת נחש שכתוב בו: הוּא יְשׁוּפְךָ רֹאשׁ, וְאַתָּה תְּשׁוּפֶנּוּ עָקֵב. אתה שנקראת עקב, תשופנו תחילה אתה תוביל ותקבל בתחילה, ולבסוף הוא יעקב ישוף ראשך מעליך. ראשו הוא ס"מ, שמכה בעוה"ז.

שיד) וע"כ בבטן עקַב את אחיו, ששם עליו להיות עקֵב. ולקח עשיו את עוה"ז תחילה. כמ"ש: ואלה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, לפני מלוך מלך לבני ישראל. וזה שאמר שלמה המלך, נחלה מבוהלת בראשונה ואחריתה לא תבורך. באחרית העולם לא תבורך. בתפיסה הגשמית קודם החיצוניות ניראת, אך תפיסה זו אינה קובעת אלא הפנימיות, בחינת יעקב היא בחינת עולם הבא.

שטו) וע"כ: בַּבֶּטֶן, עָקַב אֶת-אָחִיו; וּבְאוֹנוֹ, שָׂרָה אֶת-אֱלֹהִים. שואל מהו ואונו? ומשיב, כך בארו, בכוחו וגבורתו כראוי. אבל אינו כן. בירורו של הדבר הוא, יעקב היה צורה עליונה וגוף הקדוש, שלא היה גוף מיום שהיה אדה"ר, כמו גוף של יעקב ויופי שלו. יופיו של אדה"ר, ההוא יופי ממש היה לו ליעקב, וצורתו של יעקב הייתה צורתו של אדה"ר ממש. לכן בא יעקב בקו אמצעי לעשות את התקון של אדה"ר.

החיצוניות קודמת להיראות לפנימיות, אך עוד לכתחילה אחזה הפנימיות בעקב הנק' עשיו, החיצוניות. לכן יעקב מראש אומר שכל הופעת התורה שבכתב, ניתנת להבנה רק ע"י תורה שבע"פ האוחזת בתורה שבכתב. המלכות היא התורה שבע"פ שניראית לכאורה בתחילה קטנה מז"א, אך בלעדיה לא ניתן לפרש את ז"א.

תגיות: יעקב, עשיו, תורה שבע"פ, תורה שבכתב.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב