033- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צז-צט למתקדמים |☆ תגיות:...

033- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – צז-צט למתקדמים |☆ תגיות: קול הנחש, קול ודיבור

מִּשְׁפָּטִים צז – צט

הַסַבָּא

כּוֹחַ אוֹנוֹ שֶׁל אָדָם שֶׁל נִיכָּר כַּאֲשֶׁר מוֹלִיד הוּא בַּזּמַן, הַשְׁפָּעָה מפְּנִימִּיוּתוֹ.

על האדם להגביר ולהוליד מתוכו את הכוח החיובי שבו בכדי להגיע לתכליתו דבקות בהשם. טבילת האישה באה לנטרל את כוח הנחש שבה, דייהו על האדם לטהר את ליבו ולא להתעכב כדי שיוכל להכליל את הרצון לקבל בהשפעה וכך להיות שותף עם הקב"ה. וכשחלילה הולך האדם בדרך הטומאה, ויש בנפשו נקודה שרוצה להוליד פירות, נדבקת בו הרוח הרעה ומוליד דברים שליליים. דבר זה מעיד שאינו בעל אמונה, וזה מונע ממנו לבוא בקשר עם נותן החיים. לכן מבקש דוד המלך: לֵב טָהוֹר, בְּרָא-לִי אֱלֹהִים; וְרוּחַ נָכוֹן, חַדֵּשׁ בְּקִרְבִּי.

יצר לב האדם רע מנעוריו ותכונה מהרוח של היצר הרע, ואם חלילה לא משתמש בכוח צמצום ב' – דהיינו בכוח תיקון צד הנקבה שבו, להכליל את ליבו גם בהשפעה, או אם פועל באיחור כשהוא לא בטהרה, מתחבר הוא לכוח השלילי שבעולם. צרות באות לעולם כשלא פועלים בטהרה, או שלא בזמן.

שטז) אדה"ר, בשעה שבא הנחש והוא התפתה על ידו, הנחש היה יכול לו. משום שלא היה כוח ועוצמה לאדה"ר, שעוד לא נולד מי שהוא כוח ועוצמה שלו משמע מכאן שכאשר ייוולד לו בן, זה הסימן שיש לו כוח, שהרי מי שמוליד בוא במדרגת גדלות. וכשבא להוליד בִּדְמוּתוֹ, כְּצַלְמוֹ אומר שמוליד מתוך פנמיותו. כוח ועוצמה של אדה"ר, הוא שֵת, שהיה בצורת אדה"ר ממש, שכתוב: וַיּוֹלֶד בִּדְמוּתוֹ, כְּצַלְמוֹ; וַיִּקְרָא אֶת-שְׁמוֹ שֵׁת. בדמותו כצלמו, שנולד מהול דהיינו בצמצום ב'. וכשבא הממונה של עשיו אל יעקב, כבר נולד כוח ועוצמה של יעקב, שהוא יוסף. זהו וּבְאוֹנוֹ, שָׂרָה אֶת-אֱלֹהִים, שהוא יוסף, שהיה אונו.

 

שיז) קול של אישה, שקול הנחש יכול להיאחז בה, ככלב בכלבה. אין בכל הקולות של הנשים שבעולם, שקול הנחש יוכל להתדבק בה, ולהיאחז בה, ולהשתתף בה, אלא בשתי נשים: מי שאינה שומרת טומאת נידתה, וימי ליבונה כראוי, או שמקדימה יום אחד לטבול. ומי שמאחרת העונה שלה, כדי לעשות צער לבעלה, חוץ אם הבעל אינו מקפיד ואינו משגיח על זה. הנחש פיתה דווקא את האישה שזהו צד הלב, הגוף של האדם הנתון לזמן ומקום. וכאשר לא שומרים את הגוף לפעולה ראויה בזמנה, אין כוח הזכר יכול לבוא לידי ביטוי. לכן אם אישה מתנהגת בטומאה, קול הנחש נאחז בה.

שיח) אלו הן שתי נשים. כי כמו שמקדימות לטבול לפני הזמן, כן הן מתאחרות דהיינו מאחרות ליטבול כדי לצער את בעליהן אצל הקול של הנחש עד שמתדבק קול בקול. וכמו שמאחרות עונתה לעשות צער לבעלה בעיכוב של מצווה, כך מקדים הקול של הנחש, להתדבק בקול ההיא של האישה. ואלו הן שתי נשים שהקול של הנחש נאחז בקולן ככלב בכלבה. טומאה הולכת אחר טומאה, מין אחר מינו.

שיט) מה נוגע לנו, אם נאחז קול בקול או לא? כך נאבדים בני העולם בלא דעת. קול הזה של האישה, כשמתערב ומשתתף עם הקול של הנחש, בשעה שלילית החייבת והמרשעת יוצאת מתוך האיפָה שלה, ומשוטטת בעולם, אם פוגשת באלו שני קולות, קול של הנחש וקול של האישה, והאישה לילית מתחממת בהם, והם בה, וכיוון שמתחממת, נעשה רוח והולכות עימה עד שהרוח משוטט ונכנס במעֵיה של אישה ההיא ומולידה ילד עם רוח רעה. צריך אדם להיזהר שליבו לא יאחר במילוי תפקידו. עליו לפעול את צד האישה שבו בטהרה, בדרך אמת, בצורה ממוקדת ולא לאחר בעבודתו.

שכ) וילד שהיא מולידה, כשבאה המרשעת לילית ופוקדת את הרוח, שבא מחיבור הרע של קול הנחש, הדופק בה, ורוח מצחק עם הילד עד שבאה המרשעת לילית, כאישה הפוקדת בן של אישה אחרת, ומפטפטת עימו ומצחקת עימו עד שבאה אימו. כך עושה רוח הזה. ופעמים הרבה הרוח הוא שליח של מרשעת לילית והורג אותו. כוח של הרוח עושק אותו. וע"כ שתי פעמים כתוב: ואין להם מנחם, מלילית המרשעת ומרוח. באופן רגיל כשהאם לא נמצאת עם הילד, הרוח נמצאת איתו, ואם זו רוח רעה היא הורגת את הילד כאשר קולה שהוא קול קדוש מתחבר עם הס"א.

קול ודיבור ביחד זו גדלות, ג"ר. קול בחוסר דיבור, ו"ק בלי ראש. הדינים, הגורמים לו להיות ו"ק הם ממסך דצ"ב או ממסך דצ"א. וזה ההפרש מקול האישה לקול הנחש. כי קול האישה דוגמת הקול של מלכות שלמעלה, המקבלת מז"א בעלה, מצ"ב. וקול הנחש הוא מצ"א. קול האישה שמוּרה ע"י ז"א כל זמן ששומרת טהרה, הוא מצ"ב. קול הנחש מצ"א, ואין לו שליטה עליה, חוץ משתי נשים, המרחיקות בעליהן ע"י הקדם טבילה, שמביאה טומאה על בעלה, או שמאחרת עונתה ומצערת לבעלה. ומתוך שנעשה פירוד בין אישה לבעלה, מפסידים השמירה של ז"א מלמעלה, וקול הנחש יכול להתדבק בהן.

ועכ"ז אין קול הנחש יכול להתחבר עם קול האישה, אלא באמצעות הקליפה לילית, נקבה דס"א, והנחש. לכן נאמר, שאם פוגשת לילית באלו שני קולות, מתחממת בהם, וכיוון שמתחממת, נעשה רוח, שרוח הזה הוא זוהמת הנחש. וכיוון שנולד ויצא מב' הקולות של האישה ושל הנחש, יש בו תערובות מב' הדינים, מצ"א וצ"ב. וע"כ יש לו השתוות עם בן האישה מצד צ"ב כמוהו. ויש לו כוח להרוג אותו עם כוח הדין דצ"א.  רות התכללה בנעמי, בהשפעה, ואילו ערפה הלכה רק בכוח צמצום א' ולא היה בה כוח להוליד צדיקים והולידה את גוליית שרצה להרוג את דוד.

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים צז-צט
1. מהו כוחו של האדם הבא דוגמה מאדה"ר ויעקב? הסבר ונמק.
2. מי הן ב' הנשים שקול הנחש יכול להתאחז בהן ככלב בכלבה ומדוע?
3. כיצד עושקת הקליפה ע"י לילית את כח הבן הנולד?
4. הסבר את דברי בעה"ס האלו "ומתוך שנעשה פירוד בין אישה לבעלה מפסידים השמירה של ז"א מלמעלה וקול הנחש יכול להתדבק בהם (עמוד צט טור א')".
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב