035- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קג-קה מתקדמים |☆...

035- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קג-קה מתקדמים |☆ תגיות: תפקיד האדם, אין חדש תחת השמש

מִּשְׁפָּטִים קג – קה

הַסַבָּא

אָדָם בָּא לְעוֹלָם כְּדֵי לֶיָיצֶר צוּרָה שֶׁל אַהֲבָה לֶהַשֶׁם.

לכן ראוי לו לאדם לחפש במה הוא יעיל בעולם, איזה כישרון ניתן בו כפיקדון המיועד למען המטרה המשותפת לעצמו כיהודי ולכלל האנושות. לכן ראוי לאדם להתחבר לצדיק כפי שבקשה רות, להתחבר לתפיסת הבורא שבתוכו שרק כך ניתן להוליד תולדות אמיתיים. ומי שאינו עושה כן רק מפריע להולדת צלם אלוקים עליו אומר שלמה: מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ? אם ייטרח לתועלת עצמית, כאשר יבוא לעולם האמת ישלחו אותו לקבל את שכרו מהס"א, ששם טרח. מי שמרגיש שמחה מעבודת הקדושה זוכה לשכר האמיתי, ומי שמרגיש טרחה בעמלו, אומר בעל סולם: במקום שיש טרחה שם נמצא סיטרא אחרא, משום שהסיטרא אחרא בחיסרון, מה שאין כן הקדושה, שם יש שלמות.

היצר מסיט את האדם לחפש כוחות שיתנו לו עוצמה וגאווה, ומי שבאמת רוצה לעשות את רצון השם, יחפש אמת ולא עוצמה.

של) מי שמוצא את חברו כמוהו, שעושה כמעשיו בעולם, אוהב אותו ומתדבק בו, ועושה עימו חסד. אבל הס"א אינו כן, כיוון שמוצא מי שעוזב את צד הקדושה של הקב"ה, ועושה כמעשיו של הס"א ומתדבק בו, הוא רוצה לכלותו ולהוציאו מהעולם. אישה חווה זו עשתה כמעשיו והתדבקה בו, ראה מה שעשה בה, וְצָבְתָה בִטְנָהּ וְנָפְלָה יְרֵכָהּ. הקב"ה אינו כן, מי שעוזב את הס"א ומתדבק בהקב"ה, אוהב אותו ועושה לו כל החסד שבעולם. אמר לעצמו: עתה זקן עדכן עצמך כי הנחש הולך ורוצה להתגרות בך ואינו יכול. הס"א קם כנגד כל מי שהולך כנגדו ולא נותן לו קיום. דרכו של הס"א כן לתת לאדם ללכת בדרך קדושה כל עוד הוא יכול לינוק ממנו, וכאשר אינו יכול לינוק ממנו מנסה להורגו

שלא) כתוב: מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ. וכי לא בא שלמה אלא ללמד דבר זה? אילו היה כתוב: בעמלו שיעמול, יפה, כי נשאר עמל שיש בו יתרון. אבל כיוון שכתוב: בכל עמלו, האם לא נשאר כלום שיש בו יתרון? אומר שחשוב שאדם יראה על מה הולך העמל שלו. לכאורה מוזר שאומר בְּכָל עֲמָלוֹ, כלל כל עמל, וכי אדם שיעמול בדרך האמת אין לו יתרון?

שלב) אלא, לא לכל אדם אמר שלמה דבר זה. יש אדם בעולם שעוסק תמיד ברע ולהרע, ואינו עוסק בטוב אפילו רגע אחד. וע"כ כתוב: עמָלו, ולא כתוב יגיעו. כי עמלו פירושו במעשים רעים כמ"ש: ישוב עמלו בראשו. לֹא הִבִּיט אָוֶן בְּיַעֲקֹב, וְלֹא-רָאָה עָמָל בְּיִשְׂרָאֵל. אבל יגיעו, מורה על מע"ט, כמ"ש: ואת יגיע כפיי ראה אלוקים כמו שכתוב יגעת ומצאת תאמין, לא כתוב עמלת ומצאת. אבל עמלו, כתוב: עמל וכעס, כי השתדלותו הוא תמיד לרע. וע"כ אמר שלמה, מה יתרון לאדם בכל עמלו, שיעמול תחת השמש? תחת השמש מורה על הס"א, הנמצא תחת השמש כאן ניתן לפרש, שלא פועל על צד הנשמה הנמצאת מעל הז"א – מעל השמש, ואז הוא במקום של חוסר שלמות ואינו פועל מטעם הרצון לדבוק בשלמות. פירוש נוסף, תחת השמש זו בחינת שליטת הדין, תחת שם אלקים במקום תחת שם הויה .

שלג) בשעה שאדם הזה עוסק ברע, כתוב: לֹא נִין לוֹ וְלֹא נֶכֶד בְּעַמּוֹ.  כי הקב"ה רוצה שלא יעשה תולדות. שאם היה עושה תולדות, היה מעכיר את העולם. וע"כ כתוב: מַה יִּתְרוֹן לָאָדָם בְּכָל-עֲמָלוֹ שֶׁיַּעֲמֹל, ומי שאינו עוסק לעשות תולדות, מתדבק בצד הזה של אדם הרע ונכנס תחת כנפיו.

שלד) רות אמרה, ופרשׂת כנפיך בחינת האמונה על אמָתך, כדי להזדווג עם הצדיק לעשות תולדות. והקב"ה פורש כנפיו על אדם, כדי שיִפרה ויִרבה בעולם. אבל למי שאינו רוצה לעשות תולדות, בגפו יבוא, בגף של אדם הרע, ההולך ערירי כנחש הזה ההולך יחידי. בגפו ייצא. שלא השתדל לעשות תולדות.

שלה) ריב שעשה הקב"ה שכתוב: קום ריב את ההרים. ההרים שלמטה, נה"י הנק' איתנים. ריב, משום שבהם תלוי כל העוון שעושים ישראל לאביהם שבשמיים. משום שישראל היו יודעים השימוש, ההשבעות, של כל המלאכים שבשמיים. ולא היה חסר להם אפילו אחד מהם ושימוש שלהם.

שלו) ובשני צדדים היו זונים אחריהם: שהיו יודעים להמשיך הכוחות של הכוכבים והמזלות בארץ, ושהיו יודעים להשביע אותם בכל מה שצריכים. וע"ז רצה הקב"ה לעשות בהרים ריב ודין, כי כל המלאכים והשרים העליונים מקבלים כוחם מנה"י אלו, הרים, וכיוון שבהם יהיו ריב ודין, וייחלשו אורותיהם, כל המלאכים והשרים שבבי"ע נופלים, כי לא יהיה בהם תועלת, מחמת שפסק כוחם.

ותשמענה הגבעות קולך. גבעות, אימהות, ז' היכלות שבבריאה, מדרגות, הנקראות בתולות אחריה, שבע הנערות המשמשות למלכות. שכך היו עושים ישראל עד שהשתתפו במדרגות התחתונות.

תגיות: תפקיד האדם, אין חדש תחת השמש

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב