052- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קנג-קנה למתקדמים |☆ תגיות:...

052- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קנג-קנה למתקדמים |☆ תגיות: משיחים, תפקיד עם ישראל, אומות העולם

 

מִּשְׁפָּטִים קנג – קנה

שני משיחים

אָדָם הַבָּא מִתּוֹך אֱמוּנָה פנימית, אִי אֶפְשָׁר כְּנֶגְדּוֹ.

ומי שרפוי ואינו אוחז בהכרה הגבוהה מתוך נקודת נאמנות עמוקה, יפול כעלה נידף ברוח, ויסובב עצמו בתירוצים במקום לדבוק באמת.

את הגאולה יש לראות בתוך נפש האדם, בתוך נקודת האמונה, היא משה שבנפש. בזמן הגאולה כתוב: וְהָאֱלֹהִים יְבַקֵּשׁ אֶת נִרְדָּף, שאין פירושו נקמה אלא כיבוס הנדרש. עם לימוד פנימיות וכוונות ראויות, האור הטוב יעלים את הרע. זהו כיבוס כואב אך הוא נדרש בכדי לבוא לפני המלך.

תפקיד עם ישראל לתקן ולהביא את אומות העולם לעבודת השם, ומי שלא ירצה יימחה. כך הצדדים שבאדם שאינם רוצים לעבוד את השם, את הקליפות הללו יש להסיר לפני הגאולה.

 

 

תפ) והסמיכה של ישראל בזמן הגלות בימין, מצד כוח אריה, חסד. אבל הקימה שלהם, הגאולה, בגוף האילן, קו אמצעי בחינת משה ז"א. וזהו שלומדים, כל הכורע כורע בברוך, צדיק, יסוד, שכתוב ביוסף הצדיק, והנה תסוּבֶּינה אלומותיכם, ותשתחווינה לאלומתי. וזהו, חי ה' שכבי עד הבוקר כפי שאמר בועז המייבם שבא לגאול את רות. שלהיותם בחינת כריעה ושכיבה, צריכים לסמיכה בחסדים מיסוד. וכל הזוקף זוקף בשם, במדרגת משה למעלה, דעת, ומשה למטה, ת"ת. בו יקומו כל ישראל, כאיברי הגוף, שכולם זקופים בו, בעת שהוא בעמידה. ובזה, כל הזוקף זוקף בשם, שעליו כתוב: ואדעךָ בשם. כמו שכופפים וזוקפים בתפילת שמונה עשרה.

תפא) משיח בן דוד, אריה, חסד, יהיה מימינו של משה. משיח בן יוסף, שור, גבורה, משמאלו. והם ג' קווים. מימין אברהם, חסד. משמאל יצחק, גבורה. משה נשר, ת"ת, באמצע. שלשלת שלהם, ג' הקווים המכונים שלשלת, הוא מצד יעקב, שהם ג' קווים הכלולים ביעקב, ת"ת, והם ש' של משה, הרומז על ג' קווים הכלולים במשה, קו האמצעי, דעת. קדושה לך ישלשו, שכל קו כלול משלושתם. שמצד אריה, חסד, יש ג' פנים של האבות חג"ת, שלושתם נקראים אריות. בוקר, מג' פנים הכלולים בשמאל, שלושתם נקראים פרים מנגחים. וג' פנים הכלולים בעמוד האמצעי, משה ויעקב, נקראים נשרים. ועליהם כתוב: ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי. נמצא שג' קווים הם תשעה, שכל אחד כלול משלושה. והעשירית או הרביעית לג' קווים הכוללים, היא אדם, שהוא מ"ה בשמו של משה, הרוכב על ג' חיות, אריה שור נשר. שהם ג' ענפי ש' שבשמו של משה.

קודם ייבנה בית המקדש, לאחר מכן קיבוץ גלויות, לאחר מכן תחיית המתים.

תפב) וכתוב בישראל, ויִרדו בדגת הים, הקדושה והס"א התחלקו. הקדושה באה לתקן את הרצונות, כשחומר הגלם מבחינת גדלות הרצונות נמצא בס"א, ולנו יש תפקיד להעלות אותם לארץ, דהיינו לנהל את הרצונות לטובת צד האדם. דאגות אלו, הדגים הם בים במצב הגולמי, וכשמעלים אותם לארץ, אז יש להפוך הדג למאכל אדם. מי שרודה/שולט בדאגות, מוסיף את האות אלף בדג. הממונים שבים שמצד הנחש, השר של מצרים שהתפשט בגלות האחרונה. מים עד ים דהיינו גדלות כלי הקבלה. ובעוף השמיים, ערב רע, מעמלקים נפילים, תערובת של כל האומות בגלות האחרונה, בכל צד, בין בישראל, בין בישמעאל, בין בעשיו. ובבהמה, אלו הם בני עשיו, שממשלתם בכל הארץ.

תפג) ויתקיים במשיח הכתוב: וְיֵרְדְּ מִיָּם עַד יָם וּמִנָּהָר, עַד אַפְסֵי אָרֶץ. וכך בב' משיחים, וכך בישראל. והכול בזכות מ"ה של משה, פני אדם. ויבואו, דגל של משיח בן דוד, מיהודה, שאריה רשום עליו, והדגל של משיח בן יוסף, אשר שור רשום עליו, והדגל של שילה, שהוא משה, שבגי' שילה. אריה לימין, שור לשמאל, נשר באמצע. כי משה נשר, קו האמצעי, הכולל ימין ושמאל. ואדם על כולם, שבכל אחד מג' פנים כלול בו אדם. שד' פנים לכל אחד מג' חיות, ד' שבטים, שבכל אחד מהם ג' חיות, אריה שור נשר, שהם י"ב. ואצל פני אדם, מ"ה שמו, שאדם בגי' מ"ה, יהיו בני משה, שיתקיים במשה, ואעשך לגוי גדול ועצום ממנו. אז, מ"ה שהיה הוא שיהיה. משה, גואל במצרים, הוא גואל לעתיד. ואשר להיות כבר היה, שב' משיחים, בן יוסף ובן דוד, כבר היו, כי כבר היה יוסף וכבר היה דוד. הגאולה האמיתית היא של הדעת העליונה, דהיינו בחינת משה רבינו.

תפד) וְהָאֱלֹהִים, יְבַקֵּשׁ אֶת-נִרְדָּף. ישראל, לומדי הפנימיות. שכתוב בהם: וְאַתֵּן צֹאנִי צֹאן מַרְעִיתִי, אָדָם אַתֶּם. שהיו נרדפים לפני הערב רב, זאבים הרעים. הרי בנימין זאב יטְרף לנגדם זה כנגד זה עשה אלקים, שטורף אותם. ויתקיים בעת ההוא, בבוקר יאכל עַד, עד כי יבוא שילה, שהוא משה. ובוקר כשיגיע משיח בן דוד, בוקר של אברהם, חסד. בבוקר, בעת שיתגלה החסד הגדול, יתגלה עד, משה שיתגלה שאין זה חסד סתם, אלא חסד שבא לגלות את משה. ולערב יחלק שלל, לפנות ערב של יצחק, המלכות הנבנית מקו שמאל, ששם ב' המשיחים. בימינה משיח בן דוד, בשמאלה משיח בן יוסף. באחד, יאכל וישחית הממונים של אוה"ע, שזה מבית יוסף, ובאחד יחלק אותם לישראל, שהוא מבית דוד.

תפה) ישראל, שהם אילה, נרדפים מן הרשעים, שהם אריות. ויתעורר נפתלי, שהוא איילה שלוחה הנותן אמרֵי שפֶר שמתוך אמרי השפר ניתן להסיר את הרע. יתעורר בימין, אריה, משיח בן דוד, שכתוב: גור אריה יהודה מטֶרף בנִי עליתָ. ויחזור על אוה"ע, כרע שכב, לטרוף אותם. מי יקימנו, מי הוא אל אחר, שבזמן ההוא, יקים אותו ולא ייתן לו לטרוף אותם. או אומה ולשון, שיוכלו להקים אותו מלטרוף אותם.

תפו) וישראל, כיונה, נרדפים מפני הנשר, שהוא מצד העופות של אוה"ע. בזמן ההוא יתעורר נשר דקדושה, ויפרוש כנפיו על ערב האומות ועשיו וישמעאל, שהם עמלקים, וערב רע של ישראל. וטרף אותם, שלא יישאר אחד מהם, לקיים מה שכתוב בישראל: יְהוָה, בָּדָד יַנְחֶנּוּ

וְאֵין עִמּוֹ, אֵל נֵכָר. ה' יבטל את כל האומות העולם שבנפש, והאמת תהיה ברורה בדרך השם.

תפז) משם והלאה אין מקבלים גֵרים, כמו שלומדים, אין מקבלים גרים לימות המשיח, ואוה"ע שיישארו, יעורר הקב"ה חיה של אדם לשלוט עליהם, לקיים בהם הכתוב: כִּי-הַגּוֹי וְהַמַּמְלָכָה אֲשֶׁר לֹא-יַעַבְדוּךְ, יֹאבֵדוּ; וְהַגּוֹיִם, חָרֹב יֶחֱרָבוּ. ולקיים בישראל, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה. ומוראכם וחיתכם יהיה על כל חית הארץ.

תפח) ומצד התבואות, חמישה מיני לחם השבורים מכולם, בדישה וטחינה, והם: חיטה, שעורה, כוסמת, שיבולת שועל, שיפון. המשיל אותם לישראל, כמ"ש: קודש ישראל לה' ראשית תבואתה. תבואתה, כתוב עם ה', שמורה על חמישה מיני לחם. כשייצאו ישראל מגלות, יהיו שבורים, עד שיתברר אוכל מתוך פסולת, מקש, שהוא ערב רב, עד שיתבררו ויהיו ניכרים ישראל שביניהם, שכבר נבררו מתוך מוץ ותבן.

תגיות: סדר הגאולה

 

שאלות לחזרה ושינון בזוהר משפטים קנג- קנה
1. הסבר מהו כל הכורע כורע בברוך וכל הזוקף זוקף בשם?
2. כיצד מסודרים ג' הקווים בבחינת ב' המשיחין ומשה ומה הוא צד האדם?
3. הסבר את הפסוק שנאמר על ישראל וירדו על דגת הים ועוף השמיים הוא בבהמה?
4. מי הם ג' הבחינות מצד הס"א כנגד זאב, אריה ונשר והאדם וכיצד ומדוע צריך להתגבר עליהם מדוע שלא יתנתק מהן ודי?
5. מה התובנה מכך שעם ישראל משולים לחמשת מיני דגן שמהם צריך לברר את המוץ והתבן?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב