061- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קעה-קעח למתקדמים|☆ תגיות: חדרי...

061- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קעה-קעח למתקדמים|☆ תגיות: חדרי המשכן, אדרא דמשכנא

 

מִּשְׁפָּטִים קעה – קעז

חדרי המשכן

יֵשׁ לָדַעַת כֵּיצַד לִטְעוֹם אֶת הַחַיִּים.

צורת המלך היא מחשבת הבריאה, החוקים העליונים, הרצון העליון שהיא התבנית לפיה חייב אדם לעצב את הרצונות שלו, לפי החוק: רצון בעליון הוא חוק מחוייב בתחתון. כך על האדם לנהל את המחשבות שלו כאשר ההרגשה כבר תבוא מאליה בהתאם. אם ילך לפי צורת המלך, כלומר יתנהג ויכוון לצורת המלך השלמה – יקבל את ההטבה. ואם לא הנחש שולט. ההטבה, הטעם הטוב הוא הדבקות במלך שהוא טוב ומטיב.

את המחשבות יש לנהל נכון ואז להוריד את האור ללב. מי שבעל מוסר כליות, מעביר את האור כראוי ללב.

דין הוא רצון לקבל שיכול להשחית הכול או לתקן הכל, לכן יש לנהל את הרצונות על פי הצורה העליונה. אדם שאינו מפרש נכון את המציאות שהבורא טוב ומטיב, אז תלמיד שגלה גלה רבו עמו, ואז אינו רואה נכון את החוקים העליונים.

 

החיך הוא שלימות הכל, את אורותיו הוא מקבל ממקום פנימי, אותיות הגרון. א אור אמונה של עתיקא קדישה. ח אור חוכמה, ג"ר שאסור להשתמש בה אלא לדחיה. ה אור של אמא, בינה שחוזרת להיות חוכמה וכך מניקה את הבנים.

מצב אמונה שלמה

עיניים חוכמה,  דרך הגבות – חסדים שעוצרים ונותנים בצורת חסדים

אזניים יוצרים את הזיווג כדי שיינתן דרך החוטם – קו אמצעי שמחבר את האור כמו ז"ת דבינה ומחבר לשפתים בהם היסודות המוצאים את הדעת האמיתית דרך הפה, דרך החיך שהוא הטועם את הטעם האמיתי בכוח פנימיות הגרון.

אותיות הגרון צריכים להזין את מוצא הפה. חוש הטעם בו תלויים כל השליטים והשרים של המלך. טעם זה התפשטות האור לגוף.

ג – גמול

ח – מהאות ח מאירה י שהיא חוכמה

יוד ניזונה מהאות ח, לא ינתן לקבל את החוכמה

אות ה גרונית מאירה את כ של גיחכ,

הגרון זה בחינת הבינה דאריך אנפין שיצאה מהראש.

תקלב) מאלו ד' אותיות אחה"ע, מאירים ארבע אותיות גיכ"ק, ממוצא החיך. מא' של אחה"ע מאירה הג' של גיכ"ק, שהיא שכר טוב לצדיקים, שנקרא גמול, כלומר גימל, וע"ז כתוב: אז תתענג על ה'. מאות ח' של אחה"ע מאירה הי' של גיכ"ק, חכמה, וכולה נסתמה בי', סתומה מכל צדדיה, שאין בתוכה לבן, ומשום זה לא נמצא החכמה, שכתוב: ולא תימצא בארץ החיים. כעת מתעוררת

מאות ה' של אחה"ע מאירה כ' של גיכ"ק, אור ושמן המשחה, שנשפך מאמא למקום שנקרא קרן. ונקרא קרן היובל, כי קרן מלכות, ויובל בינה. מלכות, שמקבלת שפע הבינה, נקראת קרן היובל. וזהו מלכות דוד. ומשום זה אין משיחה למלכים, אלא באות כף.

תקלג) מע' של אחה"ע מאירה הק' של גיכ"ק. כמו שהע' שבעים, שיש בה ז"ס חג"ת נהי"מ, שבכל אחת ע"ס, כך ק' מאה, כי יש בה גם חב"ד, שלמות של הע"ס. משום זה בחיך נמצא שלמות הכול. וכל מי שיודע סוד הזה ונזהר בו, אשרי חלקו. סוד החיך הוא שלמות שבו יש טעם. יש בו ג גומל חסד

תקלד) הגוף של המלך התפשטות ספירת ת"ת, שבו מתחברים הצבעים לבן חסד ואדום גבורה, ב' קווים ימין ושמאל, והגוף קו האמצעי המייחדם. זרועות המלך אורות חו"ג, ב' קווים ימין ושמאל, שהגוף הוא קו האמצעי המייחדם. מעיים, פנימיות, מיתקנים בדעת, הנכנס בראש ומכריע בין ב' הקווים חו"ב, ומתפשט לפנימיות ובתוך הגוף, ת"ת. חסד וגבורה עולים לראש ומבקשים חוכמה, ואז יורדים ומתפשטת לגוף, לפנימיות.

תקלה) השוקיים מתאחדים בשני אורות, נו"ה. השוקיים ושתי כליות מתחברים במקום אחד. כי שתי כליות ג"כ נו"ה, ששם מתקבץ כל המשחה, וכל השמן של הגוף. ומשם נמשכת כל שמן משחת קודש ליסוד עולם, ליסוד ממקום שנקרא עולם, והוא נו"ה. ע"כ ה' צבאות שמו, כי נו"ה צבאות. יתכן ומדובר על הכליות כאח"פ דעליה, מקום הייצרים.

תקלו) כל התיקונים בצורת המלך לא באים אלא להתחבר בנוקבא, עד שיסוד מקבל כל השמן משחת קודש, ושופכו אל הנוקבא, מלכות, ומתברכת ממנו, בשעה שהדינים מיתקנים למטה ומיתקנים למעלה, וכל התיקונים של המלך, שהם השם הקדוש, בחדווה בשלמות, וכולם אחד. ואז הוא שורה בתוכם, כמ"ש: אלוקים ניצב בעדת אל בקרב אלוקים ישפוט. ולפיכך נמשלו הדינים לאש: כמו האש, כשהוא מתוקן בכלים המתאימים, ממנו המאור והבישול, וכשאינו מתוקן, הוא משחית את כל. כך הם הדינים.

תקלז) וכשהדינים אינם מיתקנים למטה, כביכול, כך הוא למעלה, שכל התיקונים אינם מסודרים כך כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו. כי אמא מסתלקת מעל הבנים, זו"ן, והבנים אינם יונקים, והיסוד אינו שופך אל הנוקבא, המלכות, וכל הדינים מתעוררים, ונחש החזק שולט. כביכול, תיקוני המלך הסתלקו מחמת הדין. כיוון שנוקבא לא התברכה, והצדיק, יסוד, אינו מקבל בשבילה, ונחש החזק שולט. אוי לעולם, היונק מהם.

תקלח) אמר רבי אלעזר: כל אלו התיקונים רבי שמעון גילה, כדי שלא יבוא בביזיון לעוה"ב אדם המגלה תורה בעולם, עושה רצון המלך. ניתן לאדם חומר גלם, רצון אותו יש לזכך על פי צורת המלך. עתה צריכים להתגלות בשביל החברים, כי הם יודעים ומבינים הדברים, והרי צריכים לדעת אותם שכתוב: וידעתם כי אני ה'. וכתוב: וידעו כי אני ה'. והרי הדברים התיישבו בליבנו. אשרי חלקינו בעוה"ז ובעוה"ב. הידיעה עוזרת להגדיל את האמונה, היא הכלי היותר מזוכך המלביש את פנימיות מחשבת הבורא שרוצה לומר לניבראים.

תקלט) ראיתי אותו בחלום, ושאלתי, כי י' של שם הויה היא חכמה. למה ה' של הויה היא בינה? אמר לי כתוב: ונהר יוצא מעדן להשקות את הגן. הנהר היוצא מעדן חוכמה, ראש דאריך זהו בינה, היוצא מעדן, שהוא חכמה. ומשום זה נהר ההוא, י' סתומה בתוכו, החכמה, והי' פושטת אור של הבינה למעלה, ימין, ולמטה, שמאל, זה ד'. ואח"כ הוציאה הבינה בן תחתיה, שהוא ו', קו האמצעי, ונעשתה כעין זה ה'. ומשום זה הוא י"ה, חו"ב. ואח"כ הולידה והוציאה את בן ההוא ושמה אותו לפניה. ומשום זה הוא, יה"ו, כי הו' ישבה לפניה שתניק אותו. ועל כך לומדים, ה' הייתה מתחילה ד', וכשהתחבר עימה זכר, חכמה, התעברה מבן אחד, ונקראת ה'. ואח"כ הולידה והוציאה הו' מחוץ לה, שהוא בן ההוא, ושמה אותו לפניה. וע"ז כתוב: ונהר יוצא מעדן, שהוא בינה, היוצאת מחכמה, שנקראת עדן, ממנה יצאה, כדי להשקות את הגן, המלכות, להניק אותו.

תקמ) אחזתי את ידו ונישקתי אותו בידו. אני בעידון הזה נערתי, בכיתי וצחקתי, ועברו שלושה ימים שלא אכלתי כלום, אחד מטעם השמחה, ואחד, שלא זכיתי לראותו פעם אחר. ועכ"ז בו התקשרתי תמיד, כי כאשר הלָכה מאירה לי, אני רואה צורתו המתעוררת לפני. אשרי הם הצדיקים בעוה"ז ובעוה"ב, עליהם כתוב: אך צדיקים יודו לשמך יישבו ישרים את פניך. אל יאמר אדם רשב"י כבר לא פה, אלא הדברים כתובים והם הדרך בא ילך האדם.

תגיות: ניהול הרצונות, פירוש נכון למציאות

שאלות לחזרה ושינון בזהר משפטים קעה-קעז
1. כיצד האותיות הגרוניות אחה"ע מאירות לאותיות החיך שהן גיכ"ק?
2. מהו גוף המלך ומדוע הוא נקרא בשם מעוי? דהיינו פנימיות?
3. מה תפקיד השוקים ומדוע אומר שהם בעצם שתי כליות? אם כך מה תפקיד הכליות? ובאיזה שם הן נקראות?
4. מה תפקיד היסוד? כיצד הוא קשור מחד לכליות ומאידך לנוקבא?
5. מדוע אדם צריך להתנהג עפ"י תורת המלך כפי שתואר כאן במאמר זה? מה קורה אם לא מתנהג בזה האופן?
6. מה אומר רבי אבא לרבי אלעזר על הגילוי של סודות אלה שאולי צריכים להיות נסתרים?
7. מה ראה כנראה רבי אבא בחלום וכיצד פירש לו רשב"י את נהר היוצא מעדן להשקות את הגן כצורה השלמה של המלך?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב