065- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קפז-קפט למתקדמים|☆ תגיות: ...

065- הדף היומי בזוהר הסולם – משפטים – קפז-קפט למתקדמים|☆ תגיות: אכילת בשר וחלב יחד

 

מִּשְׁפָּטִים קפז – קפט

לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ

יֵשׁ לְכָל הַיְּהוּדִים יֵשׁוּת מֶשׁוּתֶפת

יש לאדם אחריות גם לכלל, וככול שאדם גדול יותר אחריותו לכלל גדולה יותר. מכאן שאם חלילה חושב יהודי שהוא יאכל בשר וחלב יחד שזה שייך רק לעינינו ואין הדבר כך, אלא הוא מושך דינים לכל העולם. אנחנו כלל אחד. התפיסה האחדותית באה לעיתים מגורמים אחרים, כמו למשל השונאים שמתייחסים לכל יהודי כפרט מכלל משותף. רוחניות קפיטליסטית אומרת שכל אחד הוא רוחני לעצמו. לכן כל יהודי מייצג את הכלל ועליו לנהוג בכבוד ראוי בכל מקום.

 

תקסו) בשעה שמעשיהם של ישראל אינם טובים כתוב: עמי נוגשׂיו מעולֵל ונשים מָשלו בו. בטומאה צד האישה שולט, וכך באדם הרצון לקבל זו העצמיות שלו כל מי שאוכל מאכל של בשר ושל חלב בשעה אחת, או בסעודה אחת, שהם מתחברים יחד, כמו שאוכל בשר בחלב ביחד. אדם כזה ארבעים יום נראה גדי מקולס בעורו, שנִצלֶה כולו כאחת ביחד עם ראשו, לאלו של מעלה, וחבורה של הטומאה מתקרבת עימו, וגורם לעורר בעולם דינים שאינם קדושים.

תקסז) ואם הוליד בן בימים האלו, משאילים לו נשמה מצד האחר הס"א, שאינה צריכה לו, כי מטמאת אותו וכתוב: והתקדשתם והייתם קדושים, ולא תטמאו את נפשותיכם. הבא לטמא מטמאים אותו שכתוב: ונִטמֵתם בם חסר א', שהיא טומאה אטומה יותר מכל הטומאות, שאין לו רשות להיטהר כמו שאר מיני טומאות שמטהרות. ועוד שמפחד מחיות רעות כי נראה בעיניהם כמו גדי ויכולות להזיק, כי הצלם של אדם עבר ממנו. לכאורה הגוף נשאר אותו דבר, אך הצלם בורח ונראה לחיות כמו גדי מקולס ואינן פוחדות ממנו.

אין ליהודי לאכול בשר וחלב, אלא להמתין 6 שעות, שהמספר שש הוא בחינת היגיעה, ואין לקבל את החלב, החסד העליון בלי יגיעה. זהו סימן ובעולם גשמי זה אנו חיים את הסימנים בכדי להפעים את הפנימיות. גם בגשמיות כאשר רוצים לגדל כלבים אכזריים יותר נותנים להם לאכול דם, אז אפילו בחיצוניות הדברים משפעים על הנפש.

גדי הוא בחינת היצר הרע, האלוקה של מצרים. הרשע אינו רוצה לעשות יגיעה של טהרה ורוצה את החסדים, החלב ישר לתוך הרצון שבא לו.

שאלות לחזרה ושינון – זוהר משפטים, עמודים קפז- קפט
1.מה קורה לצלם של האוכל בשר וחלב יחד?
2. מה קורה לבן הנולד תוך 40 יום מאז שאכל בשר וחלב יחד?
3. מה עונה ר' שמעון לר' ייסא שרצה להתיר לאכול תרנגול בגבינה או בחלב?
4. מדוע דניאל, חנניה, מישאל ועזריה ניצולו מחיות רעות ומכבשן האש?
5. מה ראה משה רבינו בעלותו למעלה שחצי הדם זרק על העם וחצי על המזבח?
6. במה דומה כנסת ישראל לתמר?
7. מתי השכינה הקדושה נראית כחיה קטנה ומתי כגדולה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב