הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – י-יב למתקדמים |☆ תגיות:...

הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – י-יב למתקדמים |☆ תגיות: ימי בראשית, עצי הלבנון, קדושה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תרומה י – יב

מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן אֵלּוּ הֵם שִׁישָׁה יְמֵי בְּרֵאשִׁית

יֵשׁ לְשַׁלֵּם כְּדֵי לִזְכּוֹת בּקְּדוּשָּה

אין אפשרות אחרת לזכות בכך אלא לשלם ברצון אמתי, שאם משלם ומתלונן אינו מקבל בשלמות והופך למתוסכל. באמונה אמתית מוותרים לגמרי על הרצון לפרטיות ופועלים כפי רצונו של השם יתברך, כלומר מקבלים מטעם שזה רצון השם.

לצורך התיקון בשלב ראשון יש לכרות את הגאווה, ואז הבניה היא כנגד שש ימי בראשית. ביום ראשון בונים את מידת החסד, בשני את הגבורה – צד החלוקה, ביום השלישי קו אמצעי שעושה שלום בין ב' הקווים. הסדר הרביעי, הנצח שהוא האידאה, ההבנה המופשטת עדיין בלי ההוד של יום חמישי, עדיין בלי שיתוף הלב. ביום החמישי יוצא האור מהאידיאה. ביום השישי בו בנברא האדם, היסוד, הברית שכוללת את כל הפרטים.

אדם שרוצה לבנות נאמנות עליו לשלב באמונה גם את צד הגבורה, זו היכולת להתגבר ולפעול נגד הטבע הרגיל שרדוף אחרי הנאה, עם הנכונות לשלם ולוותר על הרצון לעצמו.

כו) מעצי הלבנון, אלו הם שישה ימי בראשית, שכל יום מסדר באפריון הזה סדר הראוי לו. שכל מידה מחג"ת נה"י דז"א, שנשלמו ע"י בינה, מאציל חלק אחד בבניין המלכות, שנקראת אפריון המלכות נבנית ע"י הבינה על פי חג"ת נה"י של ז"א. סדר הראשון, נמשך מצד ימין הבינה, אור הראשון הגנוז ונלקח מצד ימין של ז"א, ונכנס באפריון ע"י יסוד אחד, ועושה בה שימוש. לאח"כ מוציא האפריון צורה אחת הראויה לאור הזה, מידת החסד של האפריון כמ"ש: יהי אור ויהי אור. כיוון שאמר אלוקים, יהי אור, למה כתוב: ויהי אור? לכאורה צריך היה לכתוב ויהי כן, אלא שאור הזה הוציא אור אחר. וזהו יום הראשון מאלו עצי הלבנון. כוח החסד, קו ימין של הבינה ניתן לאפריון של המלכות, לומר שהחסדים שבז"א עוברים למלכות.

כז) סדר השני. נמשך מצד שמאל דבינה, הבדלת המים בהמשכת כוח הגבורה אש חזק, ונלקח מצד שמאל דז"א, ונכנס באפריון ועושה בו שימוש, ומבדיל בין המים שמצד ימין, ובין המים שמצד שמאל ממנו בונים את כוח החלוקה שבלב. זהו הכוח המראה את הפרטים. לאח"כ הוציא האפריון צורה אחת, ונבנה מידת הגבורה של האפריון. כמ"ש: וַיַּבְדֵּל בֵּין הַמַּיִם אֲשֶׁר מִתַּחַת לָרָקִיעַ, וּבֵין הַמַּיִם אֲשֶׁר מֵעַל לָרָקִיעַ; וַיְהִי-כֵן. וזהו יום השני מאלו עצי הלבנון.

כאשר יום השני אין בו כי טוב, בריאה שעומדת בפני עצמה, התנגדות לבדה אין הדבר טוב, אלא כאשר זה חלק מהבניה כולה וודאי טובה היא.

כח) סדר השלישי. נמשך מצד האמצעי ומצד ימין, יום השלישי, מידת הת"ת דז"א, קו האמצעי, העושה שלום בעולם, בין ב' הקווים ימין ושמאל, שמשם נמשכים פירות לכל, וזה עושה שימוש באפריון, ומוציא מין למינו, מין העושה מעשים רבים, כמין הראוי לו, שהם כל הדשאים והעשבים והאילנות בכמה כוחות, ונשאר צורתו באפריון, ואפריון מוציא מין כעין זה ממש, שיצא מקו האמצעי, ונבנה מידת הת"ת של האפריון. וזהו יום השלישי, הנכלל מב' הצדדים, ימין ושמאל, מאלו עצי הלבנון. הקו האמצעי הוא השלום של ההשפעה בלבד שבשלב ראשון הוא שלום חיצוני, שיהפוך לאמת כאשר יבוא גם התיקון של הרצון לקבל מלמטה.

כט) סדר הרביעי. נמשך והאיר אור השמש לאפריון תוך החושך שלו, ונכנס בו להאיר, ואינו עושה בו שימוש כמו הנצח שהוא מופשט, אידאה שבשלב זה לא עושה בו שימוש, ונמשך מקו ימין של החסד ועדיין אין בו את הכוח של התחתון. אך היות וקיבל אורו מת"ת שבו מונח השמאל, על כן נראה בו חלוקה אידאית. בני אדם שממידת הנצח ידעו לעשות חלוקה ברעיון אך לא במעשה, כמו פילוסוף, חסרים את כוח ההוד. התפילה מורידה את הכוח ללב. שבונה רק האחוריים של האפריון, את החושך שלו, עד יום החמישי, שאז ניתקן הפנים שלה ושורשה שמחזה ולמטה. ואז הוציא האפריון את השימוש של ההארה, שנכנס בה ביום הרביעי, והאפריון מוציא כעין אור ההוא ממש. ובזה נבנה מידת הנצח של האפריון. וזהו יום רביעי, אחד מאלו עצי הלבנון. יום רביעי עדיין לא יבוא לידי ביטוי עד היום החמישי.

ל) סדר החמישי. נמשך המשכה אחת של השרצת המים, ועשה שימוש להוציא אור מסדר של יום רביעי הוא כוח משה, הנצח שצריך להתפשט להוד, ועשה באפריון שימוש של יום חמישי, והוציא מינים למינו כמוהו ממש. ויום הזה מעצי הלבנון, שימש שימוש יותר מבכל שאר הימים, כי תיקן את מידת ההוד שבאפריון בדינים הממותקים של הבינה, והכול תלוי עד יום השישי היסוד הנק' כל שכולל את כל הכוחות, זו בחינת הצדיק, שאז הוציא האפריון כל מה שהיה גנוז בו, כמ"ש: תוצא הארץ נפש חיה למינה. וזהו יום חמישי, יום אחד מאלו עצי הלבנון שבו ניתן הביטוי של הנצח בהוד.

לא) סדר השישי נברא צד האדם. יום, שהתקין את כל האפריון הזה, ואין תיקון ואין כוח לאפריון, חוץ ע"י יום ההוא, יסוד דז"א. כי אין האפריון מקבל דבר מעליונים אלא ע"י יסוד דז"א. כשבא יום ההוא, היתקן האפריון בכמה רוחות, בכמה נשמות, בכמה עלמות יפות מראה, שהם ז' היכלות המשמשות את המלכות. אלו הראויות לשבת בהיכל המלך. אף היסוד ניתקן ביופי של כל הימים שהיו לפניו זהו כוח הברית, כמו הלולב, שכל העבודה היא סביב הברית, ועולה עד הדעת, ועל כן יש לסמוך את כל הבניה על בחינת הצדיק, קו אמצעי היא שלמה המלך, כי היסוד כולל כל חמשת הימים חג"ת נ"ה, והתקין אותם בהשתוקקות אחת, ברצון, בשמחה, בתיקון שלמעלה ולמטה.

לב) אז התקדש אפריון בקדושות עליונות, והתעטר בעטרותיו, עד שעלה בעליית עטרת המנוחה, ונקרא שֵם עליון, שם קדוש, שבת. כך נראית תכלית האדם, לכן על האדם לפעול את כל 6 כוחות האפיריון מנוחת הכול תאוות הכול, דבקות הכול, שלמעלה ושלמטה יחד, ואז כתוב: אַפִּרְיוֹן עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מֵעֲצֵי, הַלְּבָנוֹן. לכאורה צריך היה לספור את השבת כעוד פרט של האפיריון, אלא השבת היא כלל, תוצאה, וכך המלכות היא תוצאה של עבודה על שש הקצוות.

לג) אמר רבי שמעון: מי שזכה באפריון, זכה בכל, זכה לשבת במנוחה בצל הקב"ה, כמ"ש: בצילו חימדתי וישבתי. ועתה שאני יושב בצל מנוחה הזו, יש לנו להסתכל, שאין אנו יושבים אלא בצל הקב"ה תוך אפריון ההוא. ויש לנו לעטר מקום הזה בעטרות עליונות, עד שיתעוררו האילנות של אפריון ההוא לבוא אלינו בצל אחר.

עתה מתוקן האפריון במלכות הממותקת בבינה. ונמצא הצל אינו של המלכות עצמה אלא של הבינה, של עצי הלבנון. אבל בגמה"ת תיתקן המלכות עצמה, ולא תהיה צריכה למיתוק הבינה, ואז נשב בצל המלכות עצמה, נשב בצל אפריון עצמו.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה י-יב
1. כיצד צריך לבנות את האפריון ביחס לבינה – הסבר את כל ששת הסדרים.
2. מדוע אין הסדר הרביעי יכול לבוא לידי ביטוי אלא כאשר ישנו הסדר החמישי?
3. מדוע היסוד מתתקן ביופי של כל הימים שהיו לפניו במה שונה הוא מכל השאר?
4. כיצד מתוארת השבת באות לב ומה אתה למד מכך על עבודת נפש המיוחדת לשבת?
5. מה ההבדל בין צל הבינה לצל המלכות ומדוע שבח צל המלכות גדול עד אין קץ לגמר תיקון וחטא גדול בזמן תיקון?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב