007- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יט-כא למתקדמים |☆...

007- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – יט-כא למתקדמים |☆ תגיות: צבעים בשלהבת, להחזיר רשעים בתשובה

תרומה יט – כא

שלושה צבעים בתוך שלהבת

חָשׁוּב בְּיוֹתֵר לְהִשְׁתַּדֵּל בָּהפָצַת הַקְבָּלָה

בשמים מחפשים את המחזיר רשעים בתשובה, לתת לו את ההטבה. אמר רבי שמעון: אני מעיד עלֵי שמיים וארץ, שבשעה ההיא מוסרים לו צורת צדיק ההיא. ואם בני אדם היו יודעים כמה תועלת וזכות זוכים בזכותם כשמזכים אותם בתשובה, היו הולכים אחריהם ורודפים אותם, כמי שרודף אחר החיים. אדם לא צריך ללכת לחפש רשעים בחוץ אלא יחפש בנפשו ויתקן ש המתקן חלקים בנפשו הוא כמי שמחזיר רשעים בתשובה.

להשיב בתשובה את הרשעים, דהיינו להחזיר להם את האמונה היא פעולה עצומה, ובתוך האדם עצמו עליו להחזיר בתשובה את הבחינות הפגומות שבו. להחזיר בתשובה זה להציל את החיים הרוחניים, לכן זה יותר מזיכוי העני שמחייה אותו בעולם הזה. חזרה בתשובה אומר שלא עושים את הפעולה החיצונית ולקוות לשכר, זה אולי טוב רק לשלבים ראשונים. חזרה בתשובה היא פעולה נפשית פנימית, ובפנימיות יש לחפש את התמורה.

מז) אז מזדמנים ב' עדות, מאלו עיני ה' המשוטטות בכל העולם, המלאכים המשגיחים על העולם, העומדים אחר הפרוכת, ומעידים עדות זו, ואומרים, הרי אנחנו עדים על פלוני בן פלוני, זהו שעשה נפשות למטה והחזירם בתשובה, נפשות הרשעים שהיו בצד האחר. אז התכבד הקב"ה בשמחה שלמה. אשרי חלקו, שגם אביו נזכר בזכותו לטובה. כי העידו פלוני בן פלוני.

מח) בה בשעה הזדמן ממונה אחד, הגזבר על צורות הצדיקים, בסוד שימוש אותיות, בזיווג האותיות של השם, נקרא יהודיעם, שיש בו יה"ו מאותיות השם, והוא בכתר של זיווג האותיות י"ה של השם הקדוש, בדעת. ורומז הקב"ה לממונה, ומביא צורת אדם, שעשה נפשות הרשעים ומעמידו לפני המלך והמלכה אותו חיפשו לתת לו את ההטבה. המלאך ההוא נמשך מקו האמצעי, ו' דהויה, המזווג ב' האותיות י"ה דהויה חד מתלת נפקי. ונאמר, בשימוש אותיות, בזיווג האותיות של השם, נקרא יהודיעם, שיש בו ג' אותיות יה"ו, שמורה על הו' המזווג י"ה, ויש בו דעת, ספירה העולה מזיווג י"ה של השם הקדוש. והוא בכתר של זיווג האותיות י"ה של השם הקדוש, ז"א שעולה לבינה וגורם לזיווג בין בינה לחוכמה. כי כתר, פירושו ספירת הדעת, העולה משימוש י"ה, וע"כ נקרא יהודיעם.

מט) אמר רבי שמעון: אני מעיד עלֵי שמיים וארץ, שבשעה ההיא מוסרים לו צורת צדיק ההיא, כי אין לך צדיק בעוה"ז, שאין צורתו חקוקה למעלה תחת ידו של ממונה הזה. ומוסרים בידו של הצדיק ע' (70) מפתחות, שכל אוצרות אדונו בהם, שזה ז"ת דחכמה, אז המלך מברך לצורת צדיק, בכל הברכות שברך את אברהם, כשעשה נפשות הרשעים כמ"ש: את הנפש אשר עשו בחרן חורי אף. מי שפועל כמו אברהם אבינו יכול לקבל עיבור נשמה מאברהם ולזכות כמוהו. אדם צריך לרדוף ולהציל את כל בחינות הרשע שבנפשו, ואז יהיה אהוב למעלה. לעשות להם נפשות, להחזירם בתשובה.

נ) והקב"ה רמז לד' מחנות מלאכים עליונים, ולוקחים צורה ההיא והולכים עימה, והוא נכנס לע' עולמות גנוזים, שלא זכה בהם אדם אחר זולתו, כי אלו הגנוזים הם לאותם שעושים נפשות הרשעים. ואם בני אדם היו יודעים כמה תועלת וזכות זוכים בזכותם כשמזכים אותם בתשובה, היו הולכים אחריהם ורודפים אותם, כמי שרודף אחר החיים. אדם לא צריך ללכת לחפש רשעים בחוץ אלא יחפש בנפשו ויתקן

נא) עני מזכה בני אדם בכמה טובות, בכמה אוצרות עליונים, והוא אינו כמי שזיכה את הרשעים. מה בין זה לזה? אלא מי שמשתדל ועושה צדקה עם העני, הוא משלים חיים לנפשו, וגורם לו להתקיים וזוכה בזכותו בכמה טובות בעולם ההוא. ומי שמשתדל אחר הרשעים להחזירם בתשובה, הוא משלים יותר, כי עושה לצד האחר של אלוהים אחרים שייכנע ולא ישלוט, ומעביר אותו מממשלתו, עושה שהקב"ה מתעלה על כיסא כבודו, עושה לאותו רשע נפש אחר, אשרי חלקו.

נב) גוון האחר, הג', שנראה ואינו נראה בשעה שהשמש מאיר, בשעה שישראל מגיעים ל"קדושה דסידרא", לקדושת "ובא לציון גואל", אז גוון הג' שגנוז, יוצא, משום שקדושה זו היא קדושה שמקדשים ישראל יותר ממלאכים העליונים, שהם חברים עימהם. וגוון ההוא מאיר ונראה, בשעה שישראל מקדשים קדושה זו עד שמסיימים אותה, כדי שלא ישגיחו מלאכים העליונים ויענישו אותם למעלה, ולא יקטרגו עליהם. בכלל, מניין ניתן לומר קדושה בעברית, יחיד יאמר בארמית.

ג' קדושות: א. קדושת יוצר. ב. קדושה של שמונה עשרה בחזרת שליח הציבור. ג. קדושה של ובא לציון. וב' קדושות הראשונות אנו מקבלים ע"י שמשבחים למלאכים, ואנו נעשים חברים עימהם, ומקבלים הקדושה במקום המלאכים למעלה. ואנו מקבלים הארת החכמה שבהן, מלמטה למעלה, כראוי להיות. אבל קדושה הג' של ובא לציון, לאחר התפילה, אנו ממשיכים הקדושה למקומנו, מלמעלה למטה, לא ע"י התדבקות במלאכים, והיא יתרה עליהם, כי עתה אנו ממשיכים מלמעלה למטה. וכיוון שיש הארת החכמה בהארת הקדושה, שאסור להמשיכה מלמעלה למטה, כי אז יענישו אותנו המלאכים ויקטרגו עלינו, ע"כ מאיר עלינו גוון הג', הארת היסוד, המאיר בחסדים שבתוכם גנוזה הארת החכמה ואינה נראית, שאין בזה איסור להמשיך למטה. וכיוון שאנו משמשים רק בגוון הג', שהוא הארת החסדים שביסוד, אין פחד מעונש ומקטרוג המלאכים, שאינם מקפידים אלא רק על הארת החכמה הגלויה.

נג) אז יוצא הכרוז ואומר, עליונים ותחתונים הקשיבו, מי הוא גס רוח בדברי תורה, מי הוא שכל דבריו אינם אלא רק להתגאות בדברי תורה. משום שהאדם צריך להיות שפל בעוה"ז בדברי תורה, כי אין גאות בתורה אלא לעוה"ב. כי גניזת החכמה בתוך החסדים הנעשה בהארת היסוד, נבחן לענווה ולשפלות, כי אור החכמה גבוה וחשוב הרבה מאור החסדים. וגילוי החכמה נבחן לגאות ולגדלות. וכיוון שאנו מחויבים להמשיך הארת הקדושה רק בגוון הג', שהיא גניזת החכמה בתוך החסדים, ע"כ יוצא הכרוז, שאסור להתגאות בדברי תורה. אבל לעוה"ב, ששם מתקבל החכמה מלמטה למעלה, מותר להתגאות, להמשיך גילוי החכמה. ששם מתקבלת החכמה מלמטה למעלה. בהשקפה לא מתגאים, אין חיסרון בהשקפה. גילוי וכמה לגוף בלי חסדים אסור.

נד) בקדושה זו צריכים להישמר ולגנוז אותה בינינו כדי שנתקדש בקדושה בראש ובסוף, יותר מאלו הקדושות שאומרים עימנו מלאכים העליונים. הקדושה שאנו מקדשים בשמונה עשרה. בשבח שאנו משבחים למלאכים העליונים שבזכות שבח הזה, עוזבים אותנו לבוא בתוך שערים העליונים, וע"כ אנו אומרים קדושה זו בלשון הקודש, הלשון שמשתמשים בו מלאכי השרת, ועוזבים אותנו לבוא באהבה בשערים שלמעלה, משום שאנו משבחים אותם בסדר שלהם, שאנו אומרים, וקרא זה אל זה. ומשום זה אנו מקבלים קדושה גדולה ונכנסים בשערים העליונים.

נה) ואין זה רמאות לשבח את המלאכים כי פוחדים מהם, שאינו בלב שלם אלא כדי לקבל קדושה, מה שאנו משבחים אותם, אלא מלאכים העליונים הם קדושים יותר מאיתנו, והם מקבלים יותר קדושה, ואם לא שאנו לוקחים ומושכים עלינו קדושות אלו ע"י השבח שאנו משבחים אותם, לא יכולנו להיות עימהם חברים, וכבוד הקב"ה לא היה נשלם למעלה ולמטה בזמן אחד, כי לא יכולנו לקבל קדושה העליונה, וע"כ ע"י השבח שאנו משבחים אותם, אנו משתדלים להיות עימהם חברים, ויתעלה כבוד הקב"ה למעלה ולמטה בזמן אחד.

נו) הקדושה שבסוף, ובא לציון, היא תרגום. וזה אפילו יחיד יכול לומר אותה מפני שהם דברי תרגום. אבל קדושה בדברי לשון הקודש, אינה אלא בעשרה, משום שלשון הקודש, מתחברת עימו השכינה, ובכל קדושה שהשכינה באה, אינה אלא בעשרה. שכתוב: וְנִקְדַּשְׁתִּי, בְּתוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל, בני ישראל הם בלשון הקודש ודאי, ולא שאר העמים שיש להם לשון אחר.

נז) הרי קדושת הקדיש, שהוא תרגום, למה אינו ביחיד? שאין חשש שיקחו את הקדושה, אז למה צריך את כוח העשרה קדושת קדיש אינה כשאר קדושות, שהם משולשים, אלא קדושה זו היא עולה בכל הצדדים, למעלה ולמטה ובכל צדדי האמונה, ושוברת מנעולים וטבעות ברזל, וקליפות רעות, להתעלות כבוד הקב"ה על כל. ואנו צריכים לומר אותה בלשון של הס"א, ולענות בכוח גדול, אמן יהא שמיה רבא מבורך, כדי שיישבר כוח הס"א, והקב"ה יתעלה בכבודו על כל. וכשנשבר בקדושה זו הכוח של הס"א, הקב"ה מתעלה בכבודו, וזוכר את בניו, וזוכר את שמו. ומשום שהקב"ה מתעלה בכבודו בקדושה זו, אינה אלא בעשרה.

נח) ובלשון הזה של תרגום, נכנעת הס"א בהכרח, ונשבר כוחה, ומתעלה כבוד הקב"ה, ושובר מנעולים וטבעות ושרשרות חזקות, וקליפות רעות, והקב"ה זוכר את שמו ובניו. אשרי הם עם הקדוש, שהקב"ה נתן להם התורה הקדושה לזכות בה לעוה"ב.

תגיות: להחזיר רשעים בתשובה

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה יט-כא
1. מי הם שמעידים על האדם שהשיב את הרשעים בתשובה?
2. מהיכן אנו למדים שגם אביו זוכה בסוד בר מזכה אב?
3. מה תפקיד הממונה הגזבר ששמו יהודיעם?
4. מה מעיד רשב"י על מי שעושה נפשות הרשעים?
5. מה היו עושים בני אדם אם היו יודעים את הזכות שמזכים את הרשעים בתשובה ומה זה אומר לגביך?
6. מה היחס בין צדקה לעני, לזה המשתדל להחזיר את הרשעים בתשובה?
7. למה ב' הקדושות הראשונות מתוך ה-3 הן בשפת הקודש ואילו השלישית היא בארמית?
8. מדוע הקדיש נאמר בארמית ומה תפקידו?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב