003- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ז-ט למתקדמים |☆ תגיות:...

003- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – ז-ט למתקדמים |☆ תגיות: אַפָרסֵמּוֹן , אַפִּרְיוֹן

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS


תרומה ז – ט

אַפָרסֵמּוֹן ואַפִּרְיוֹן

עַל הָאָדָם לִבְנוֹת אֶת הַאֲנִי שֶׁלּוֹ.

עליו לאמץ את תפיסת ההשקפה של העולם הבא, דהיינו לקחת את הסודות העליונים וליישם אותם בעולם המגולה. זו הדרך הראויה לבניית הלב.

בחיבור העולם העליון לתחתון, בינה ומלכות, אפיריון ואפרסמון, שתי אותיות ה בשם הויה. הנשימה היא מידת ההשפעה שבגוף, בראש – חב"ד אין דינים והוא בבחינת שלמות, וממקום האכילה ולמטה נק' חג"ת, בו אין שלמות ובוא מתחיל הרצון לקבל, באכילה. במלכות – הרצון לקבל שבאדם הוא החלק התחתון בו לא ניתן לקבל חוכמה/שפע, אלא הבטחה של האות יוד משם הויה, זו הברית שמבטיחה את קבלת ההטבה.  החלק העליון הוא המחשבות, עולם התפילה, למי שגמר את תיקונו וביטל את הרצון לקבל לעצמו. הנשמות שבגוף יכולות לקבל את השפע כאשר יתקנו את המעשים שלהם לפי החוקים העליונים.

יט) ויקחו לי תרומה וג'. רבי שמעון ורבי אלעזר ורבי יוסי היו יושבים יום אחד תחת אילנות בבקעה אצל הים גינוסר, כינרת. היא טבורה של ארץ החזה. אמר רבי שמעון כמה נאה צל זה החופה עלינו מתוך האילנות ואנו צריכים לעטר מקום זה בדברי תורה. מדובר על האדם עצמו שרואה בתוכו את נקודת האמונה ואומר שצריך לעטר את המקום הזה בדברי תורה.

כ) פתח רבי שמעון: אַפִּרְיוֹן עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן. אפריון הוא היכל התחתון, מלכות, כעין היכל העליון, בינה. והקב"ה קרא אותו גן עדן, שנטע אותו להנאתו, והשתוקקותו היא להשתעשע בו עם נשמות הצדיקים, ששם עומדות כולם ורשומות בתוכו במלכות שעלתה לבינה נמצאים כל הצדיקים. אלו הנשמות שאין להן גוף בעוה"ז, עולות כולן ומתעטרות שם, ויש להן מקומות לראות, להתענג בעונג העליון, הנקרא נועם ה', ושם מתמלאות מכל התענוגים של נהרות אפרסמון הטהור. בגן עדן מקבלים את ההטבה השלמה נק' אפריון כמו בינה.

כא) אפרסמון, היכל העליון המכוסה וגנוז, בינה. אפריון, היכל התחתון, מלכות, שאין בו סמך עד שנסמך מהיכל העליון. ומשום זה אות סמך סתומה מכל צדדיה: ס'. האפרסמון הוא הכוח של ההארה שניתנת לבני אדם, ואל האדם לבדוק האם הוא יכול לקבל את האור הזה שזה רק כאשר הוא צמוד לתיקון זה של בית המקדש, שמלכות עלתה לבינה.

כב) מה בין אפרסמון לאפריון. בשעה שנסתם ונגנז בתוך הבינה אור העליון למעלה, ג"ר דבינה שניתקנו לאו"א עילאין, שהי' עלתה באור ונסתם האור ונעשה לאויר, היא עומדת בצורת אות ס', שהאור סתום בתוכה ויש בה רק את החסדים, ונגנז בה לעלות למעלה. ובשעה שחזרה וישבה, רובצת על הבנים למטה להניק אותם, שהיא ז"ס תחתונות דבינה, שניתקנו לישסו"ת, אז היא עומדת בצורת אות ם', הרבוצה והסתומה לארבע רוחות העולם, חג"ת ומלכות. שחו"ג דרום צפון, ותו"מ מזרח מערב. למעלה בצורת ס ג"ר דבינה ולמטה בצורת מ, נפלו מהשלמות וצריך לסמוך אותם בחסדים.

הבינה מתחלקת לג"ר וו"ק. ג"ר שהן חב"ד, וג"ר דגוף, שהן חג"ת עד החזה, ניתקנו לאו"א עילאין. ולהיותן ו"ס חב"ד חג"ת, שכל אחת כלולה מעשר, נקראות באות ס', ו' פעמים עשר. וגם משום שנסתם מהן אור החכמה. ומחזה ולמטה דבינה, ד"ס נהי"מ ניתקנו לישסו"ת מחלקת בפועל את הגוף של ראש לשלמות ופרסה שאינה מאפשרת לחוכמה לרדת. ולהיותם ד"ס, שכל אחת כלולה מעשר, נקראות באות ם', ד"פ עשר. וגם משום שהיא סתומה לד' רוחות העולם, שהם חגת"מ, שנעשתה סתומה משום שצריכה לתת מוחין לז"א, שהוא חגת"מ. ובשביל ד' רוחות אלו נסתמה.

כג) וע"כ זהו אפרסמון ס בינה, וזהו אפריון ם מלכות, כי האפריון, שהיא המלכות ניתקן כעין האפרסמון, הבינה, והם בצורה אחת. ובמקום שתי האותיות ס' מ', שיש באפרסמון, עומדת י' באפריון, בברית, שעתידה לקבל הכול מן ס' ום', שהוא מאה ברכות. ס' ם', שישים וארבעים, שישים כנגד ו"ק שיוצאות מס', חב"ד חג"ת עד החזה דבינה. וקורא אותם ו"ק, משום שהי' אינה יוצאת מאויר שלהם, והן כחג"ת נה"י רק אורות חסדים. ארבעים, כנגד ארבע רוחות העולם, חו"ג תו"מ דישסו"ת, נהי"מ דבינה שמחזה ולמטה. וכולם משלימים למאה. ואות י' של אפריון משלימה למאה, י' ספירות, שכל אחת כלולה מי', כעין ס' ם' של מעלה שבאפרסמון, הבינה. וע"כ זהו אפרסמון וזהו אפריון, שצורתם שווה.

כד) הנהרות יוצאים מאפרסמון, ונשמות עליונות, שאין להן גוף בעוה"ז, יונקות מאור היוצא מאפרסמון הטהור, ומתענגות בעונג העליון. והנשמות שיש להן גוף בעוה"ז, עולות ויונקות מאפריון ויורדות בדומה לשנת לילה. ואלו נותנות ולוקחות, נותנות ריח מאלו מע"ט שהשתדלו בהם בעוה"ז, ולוקחות מריח שנשאר בגן, כמ"ש: רְאֵה רֵיחַ בְּנִי, כְּרֵיחַ שָׂדֶה, אֲשֶׁר בֵּרְכוֹ יְהוָה, ריח שנשאר בשדה. וכולן עומדות בגן, אלו שאין להן גוף בעוה"ז מתענגות למעלה באפרסמון, שהיא בינה שבגן, ואלו שיש להן גוף בעוה"ז, מתענגות למטה, באפריון, שהוא המלכות שבגן.

המלכות שלא התכללה בבינה, מחמת הדינים שבה, מכונה אפר שהיא כליה ואפרון. אפרון פירושו אפר שלנו. ומעת שעלתה המלכות לבינה, מכונה גם הבינה אפרון. ואז הבינה נחלקה לשניים, לג"ר, או"א עילאין, והם ס' כנגד ו"ס חב"ד חג"ת, שכל אחת כלולה מעשר, ומחזה ולמטה ניתקנה לפרצוף ישסו"ת, שכולל ד"ס נהי"מ, והוא ם'. וכששני פרצופים הללו ס' ם' מאירים בבינה ונכנסו באפרון שלה, נעשתה לאפרסמון, ואורותיה מכונים נהרות אפרסמון הטהור כשבינה מאירה בשני הפרצופים. והמלכות, בעת שמקבלת משני פרצופים הללו ס' ם' שבבינה, משיגה במקומם י', שנכנסה באפרון שלה ונעשה אפריון. וגן העדן כולל הארות שתיהן, שהנשמות שלא התלבשו בגוף בעוה"ז, מקבלות מאפרסמון שבגן, ואלו שיש להם גוף בעוה"ז, מקבלות מאפריון שבגן.

כה) עָשָׂה לוֹ הַמֶּלֶךְ שְׁלֹמֹה מֵעֲצֵי הַלְּבָנוֹן. עשה לו, לעצמו. הרי נשמות הצדיקים משתעשעים בו, למה כתוב עשה לו? משום שאפריון וכל נשמות הצדיקים עומדות, כדי שהקב"ה ישתעשע עימהם. ונמצא שעשה אותו לעצמו. המלך שלמה, מלך שהשלום שלו, מלך העליון, ז"א. המלך סתם הוא מלך המשיח, המלכות. זה עולם הזכר, וזה עולם הנקבה. מעצי הלבנון, האילנות והנטיעות שעקר אותם הקב"ה ושתל אותם במקום אחר, ז"ס דזו"ן שהיו במקום המלכות דמדה"ד, ועקר אותם משם, ושתל אותם במקום בינה, במלכות דמדה"ר. ואלו ו"ס חג"ת נה"י של זו"ן נקראים ארזי הלבנון, כמ"ש: ארזי לבנון אשר נטע. ולא נבנה אפריון הזה ולא השתכלל אלא בהם.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה ז-ט
1. מי הם האילנות שאותם מבקש רשב"י לתקן שהיו אצל הים גינוסר בבקעה?
2. מה ההבדל בין אפריון לאפרסמון? אגב כך הסבר את האותיות הדומות והאותיות השונות בשמות אלה ואת מקורן.
3. מהיכן ניזונות הנשמות העליונות שאין להן גוף ומהיכן ניזונות הנשמות שיש להן גוף בעולם הזה?
4. האפריון שעשה לו המלך שלמה האם רק הוא משתעשע מאפריון זה או גם נשמות הצדיקים? הסבר ונמק.
5. מי הם עצי הלבנון שמהם נבנה האפיון ומהם נשתכלל?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב