070- דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמז-רמח למתקדמים

070- דף היומי – זוהר הסולם בראשית – רמז-רמח למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר תיקון עולם תחתון מהעולם העליון.

בלי להקפיא את הרגשות, לא ניתן לתפוס מהי האמת!

אנשי השֹכל הקר והאמת גורמים למוות, כאשר הם מחזיקים באמת ולא חיים אותה. מצב זה ניקרא ים קפוא — שפע שלא ניתן להפשיר ולקבל.
בלי להקפיא את הרגשות, נוצרת הצפה רגשית המוציאה כל דבר מפרופורציה, מעוותת את האמת, ועל אותם רגשנים לא ניתן לסמוך.

את כל האפשרות לתענוג לוקחת המלכות, לב האדם חומד הכול, וישנה סכנה של רגשנות יתר, אשר מפרקת את האדם מתוך האימפולסיביות.
מִבֶּטֶן מִי יָצָא הַקָּרַח, מכל בחינת ההשתוקקות הנק' מ"י, יצא הקרח אור גדול שלא ניתן להשתמש בו. על זה נותן הרב"ש זצוק"ל משל על אוכל קפוא כשאין טבח לבשל. הכישרון להשתמש הוא המקשר בין האדם לאור העליון, הטבח אלו החסדים המחברים את האמת בראש, אל הלב.

כאשר אדם פוגש אור גדול, ומוצף רגשות גואים, עליו להקפיא את המים/החיוּת, אחרת הם הופכים להיות בית קיבול, לעוד השתוקקות, כמו שמלמדת הגמרא על היצר הרע "שמשביעו רעב".
הצפון שבד"כ מרובה במים, שאינם יכולים לבוא לידי ביטוי אלא רק עם חסדי הדרום, שממיס אותם עבור המרכז.
בעת שהמלכות מקבלת החכמה בסוד נקודת השורק, היא נעשית אז ים קרוש — קפוא, חוכמה בלי חסדים. זה שלב ביניים, שאדם יודע מהי האמת אף אם אינו יכול להשתמש בה, שוודאי זה עדיף על חוסר האמת בה חי קודם.
האמת התיאורטית עלולה להזיק כשלא פעולים אותה, אך היא גם כוח מדרבן לפעול ולהתקדם.

כאמור התיקון של הקפאת הרגשות עלול מצד אחד להרוג את האדם, ומצד שני אי אפשר בלעדיו, שהרי בלי רגש לא ניתן לחיות. לכן על האדם להקפיא את שטף הרגשות, ולאחר מכן להפשיר אותם בהדרגה לתבניות אמוניות נכונות, תבניות של קשר, השפעה. את האמת יש לחבר וליצור קשר, אלו קרשי המשכן, הלב — ע"י החסדים שהם המסגרת לפעולת האמת.

קיבלת אור בשכל, הקפא את הרגשות!
הפשר אותם רק בצורה רציונאלית, ותחיה עם רגש אמיתי נכון, זהו אור חוזר הנדחה. דחיית הרצון שמאפשר לאדם להיות בשליטה מה והיכן לקבל.

לפעמים אדם מבין בראש, ולא יודע למה הוא לא מרגיש בלב, זה נובע מגאווה, שלא מוכן לתת עצמו למהלך. רק החסדים נותנים את כוח יראת הרוממות.

יש לקבל הגיונות חדשים, לקנות אמת ולהיות יותר איש החסד בעל יכולת לבוא לצד המשותף — צד הנשמה.

החום להפשרת הקרח הוא רגש, לב להחשיב את הצד האחר. החסדים הם המקשרים את הנשמה לאור. כשאתה רואה אור גדול, ורצונך להשפיע אותו, מותר לך לקבלו.

אין תגובות

להגיב