078- הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסג-רסד למתקדמים

078- הדף היומי – זוהר הסולם בראשית – רסג-רסד למתקדמים

"הסולם"- http://hasulam.co.il. בפייסבוק – http://facebook.com/hasulams

מאמר וְהָאָרֶץ, הָיְתָה תֹהוּ

וּמִבְּשָׂרִי אֶחֱזֶה אֱלוֹהַּ. החקיקה שיש בבריאה שהיא תבנית הרצון האלוקי.

מהחסרונות שבי אוכל ללמוד ולחקות את רצון העליון. "עשה רצונו כרצונך" — ע"י הדמיון, כאילו זה כבר רצונך שלך להשפיע.
המרירות והטרדות בחיים נובעים מהאנוכיות וההרגשה הקלוקלת שמגיע לי – ולא מקבלים, וכל זה נובע מכך שאדם לא מכליל את הרצונות לקבל שלו בתכונת ההשפעה, מדרגת בינה, צד הבורא שבנברא. משפיע אמיתי לא ממורמר, ואינו מוּמר להגיונות שווא.

הטביע בטבע הבורא ית' חותם, שהוא מחשבת הבריאה, ועל הנחתם-הנברא, להתחקות ולתקן את רצונותיו בהתאם. כל רצון בשורשו הוא מתוקן, על האדם לתקן את המורגש אצלו בהתאם.
מהו המקום אליו יש לכוון, בכדי ללמוד מהו רצון שלם שלא נפגם ? — הוא ההכרה עליונה. בדרך מהלב המרגיש, אל ההכרה העליונה, יש לעבור בתודעה, דרכה יש לעבוד בצורה מסודרת, עם כוח ויתור על העצמי הכוזב, והולדת רצונות מתוקנים בלב.

ההכרה העליונה — צורת החותם היא בחינת מחשבה מופשטת.
התודעה המחברת היא חומר הכלי של החותם — הפרקטיקה בעבודה.
הנחתם החייב ליישם במעשה בהתאם לחקיקה העליונה.

כפי החסרונות שאינם באים לידי ביטוי בעולם העליון, נעשים בפועל חסרונות בעולם התחתון, שהרי רצון בעליון הוא חוק מחויב בתחתון כנודע. כך למשל כשיש רעיון מופשט לבניית בית (הלב), כבר בשלב התוכנית המשורטטת מתגלים החסרונות, אשר באים בפועל רק בשלב הבניה עצמו.

אל לו לאדם לדאוג שהוטבעו בו רצונות לכאורה סותרים והוא בבלגן פנימי, אלא יחפש את צורת החותם העליון, יסדיר את רצונותיו, אשר במקור הם שלמים, ויורידם מתוקנים למוחש — ללב.

אין תגובות

להגיב