029- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פה-פז למתקדמים Iתגיות: ...

029- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – פה-פז למתקדמים Iתגיות: וידבר אלקים, תרומה

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה פה-פז
1. מהו הסוד של אשחרך?
2. מדוע כתוב ימצאנני עם שני יודים?
3. מהו הנקרא מדבר ומדוע?
4. אם הקב"ה נתן למשה בלבד את התרומה מדוע אמר שלבני ישראל יקחו תרומה זו? הסבר את המשל באות רס"ג.
5. על מה מצביעה העובדה שכתוב ביום כלת משה בלי ו'?
6. מדוע כתוב "ויהי בימי כלת משה" והרי המילה "ויהי" מורה על צער, וכאשר יורדת השכינה היא שמחה גדולה?
7. כיצד שוברים את החשך והאפלה? כיצד זה קשור לחנוכה?
8. מה היחס בין העליון לבין התחתון על פי אות רס"ז?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב