057- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסט-קעא למתקדמיםI תגיות: ועשית...

057- הדף היומי בזוהר הסולם – תרומה – קסט-קעא למתקדמיםI תגיות: ועשית שולחן

שיעור שמע:
הורד Mp3

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

תְּרוּמָה קסט- קעא

וְעָשִׂיתָ שֻׁלְחָן

אין אנו מחפשים מעשים טובים, אלא להיות טובים.

המעשה הטוב הוא פרי, וכפי שהעץ יותר חשוב מהפרי, כך האדם העושה חשוב יותר מהמעשה, הכלל חשוב יותר מהפרטים שבאים לגלות אותו. השולחן הוא סביבת הפעולה הנפשית של האדם, אותה עליו לשמור נקיה, כפי שאומר רבי פנחס בן יאיר: זריזות מביאה לידי נקיות, נקיות מביאה לידי טהרה ובהמשך לרוח הקודש ותחיית המתים.

תקכב) שולחנו של אדם צריך להימצא בנקיות, שלא יקרב הגוף לאכול מזונו, אלא בנקיות עצמו. וע"כ צריך האדם לפנות מעי עצמו תחילה, מטרם שיאכל המזון של השולחן הטהור. כי מזון שהכין לו, רוצה בו הקב"ה, כדי שלא יקרב אל שולחן של קיא צואה, שמס"א. והס"א לא יקבל ממזון של השולחן הזה כלום. צריך אדם לדאוג שהס"א לא יקבל מזון מהשולחן, אלא רק לאחר האכילה יתן חלק תמצית, שהרי הקליפות שומרות על הפרי. נותנים את החלק לס"א מאחר ותפקידה לאמן את האדם. נותנים תמצית על קצה האצבעות, כפי שאין דבר דברי חולין על השולחן, אלא המעט הנצרך. וכפי שהשולחן והאדם עצמו בפנימיותו צריכים נקיות, כך גם הדברים הנאמרים על השולחן. כשבאים לקבל תענוג יש לדאוג לסביבה נקיה.

אדם בוודאי לא רוצה שיגישו לו מזון של כלבים, ולכן עליו להקפיד ממה הוא מזין עצמו, האם מג'אנק פוד רוחני, או מזון אמיתי לנשמה. אדם משועמם ממציא לעצמו "תרבות פנאי"

תקכג) לאחר שהאדם אכל והתענג, צריך לתת חלק תמצית לקליפות. והוא מים אחרונים, זוהמה של הידיים, שצריך לתת לצד ההוא, שהוא החלק שנצרך לו. וע"כ הם ודאי חובה, שהם חוב ושורים במקום חוב דהיינו מקום שאדם פועל שלא מתוך בחירה, הוא מקום הקליפות, הבחירה היא מקום הקדושה. שהוא חיוב על האדם לתת לו חלק הזה. וע"כ אין צריך לברך כלל על מים אחרונים, כי הברכה אינה בצד ההוא. אין לאדם בחירה כשהוא מתנהג בצורה של קליפה. אין אפשרות לבחירה למי ששבוי בהנאות פרטיות.

תקכד) ומשום זה צריך האדם להיזהר, שלא לתת המזון שעל שולחנו לקיא צואה. וכש"כ במעיו, שצריכים להיות נקיים. וכש"כ שהוא טוב לאדם לבריאות ותיקון גופו. וע"כ השולחן הוא לאכול עליו בטהרה.

תקכה) שולחן זה העומד בביהמ"ק, בליבו של האדם כדי שיימצא בו מזון של בני אדם ולהוציא ממנו מזון. ע"כ אפילו רגע אחד אינו צריך להימצא ריקם מי שלומד פנימיות התורה לעולם לא משעמם לו, וממלא עצמו ברוחניות, ומשועמם שמשאיר את השולחן ריק, ממלא כריסו בחטיפים והבלים, "תרבות הרייטינג". כשאדם מרגיש ריקנות, ידע שצד הס"א מפעיל אותו. שולחן האחר, של הס"א, הוא שולחן של ריקנות, ולא צריך לתת לו מקום במקום קדוש. וע"כ שולחן של ביהמ"ק, אפילו רגע אחד לא יעמוד בלי מזון. וצריך שלא יימצא מקום גירעון, כי הברכה שלמעלה אינה נמצאת במקום גירעון וחיסרון. זהו השולחן לפני הקב"ה. והשולחן שהאדם מברך עליו לפני הקב"ה, ג"כ אינו צריך להיות ריקם, כי אין ברכה במקום ריק.

תקכו) הלחם שעל השולחן, המלכות, של הקב"ה, הם י"ב חלות. הלחם הם הפנים, י"ב פנים שבז"א, חו"ג תו"מ, ד' פני החיות, שנא"ן. וכל אחת כלול מג' פנים, אריה שור נשר. והם י"ב פנים. וע"כ נקרא לחם הפנים, כי המזון והכלכלה של העולם, המלכות, באים מאלו פנים עליונים של ז"א. ומשום זה, לחם הזה הוא פנימיות הכול, מזון המלכות, והוא בסוד העליון, דז"א מסוד המרכבה העליונה שהיא בנסתר ובחינת ז"א מחזה ומעלה.

תקכז) לחם הפנים שבביהמ"ק הוא מאכל של אלו הפנים שבמלכות, שהיא צד הנקבה שבאדם שנמשך ממזון שלה, המקבלת מי"ב פנים דז"א. המזון והכלכלה היוצא לעולם, באים מהם ושורים על שולחן שבביהמ"ק. ומשום ששולחן, המלכות, מקבל מזון וכלכלה מאלו פנים העליונים, מי"ב פנים דז"א, ומלכות מוציאה מזון וכלכלה מאלו פנים הפנימיים דז"א, ומזון שמוציאה הוא הלחם שבביהמ"ק, ע"כ נקרא לחם הפנים. לחם נקרב על השולחן ונלקח משם. ומשום שולחן הזה יש לאדם לשמור סודות שולחנו בכל אלו האופנים שאמרנו. כפי שמסדר אדם את סביבת פעולתו, את נקיות שולחנו – כך הוא מקבל את המזון הרוחני שלו. האם אתה בא לקבל את לחם הפנים, המזון לפנימיות, או חלילה מזון מזויף.

תקכח) רבי אלעזר פתח: בְּכָל-עֵת, יִהְיוּ בְגָדֶיךָ לְבָנִים; וְשֶׁמֶן, עַל-רֹאשְׁךָ אַל-יֶחְסָר. הקב"ה ברא את האדם בחכמה לפי הקדושה ועשה אותו באומנות רבה, ונפח בו נשמת חיים, לדעת ולהסתכל בסודות החכמה, לדעת בכבוד אדונו אם יסתכל בחיצוניות החוכמה לא ידע כמ"ש: כֹּל הַנִּקְרָא בִשְׁמִי, וְלִכְבוֹדִי בְּרָאתִיו:  יְצַרְתִּיו, אַף-עֲשִׂיתִיו. הכבוד שלמטה, הכיסא הקדוש, המלכות, לא ניתקן למעלה אלא מתוך התיקונים של בני העוה"ז.

אל לו לאדם לחשוב שיוכל לעבוד רק בפנימיות, אלא עליו לעשות גם את העבודה החיצונים, כדי שיאתגר אותנו להפעים את הפנימיות כפי הסדר בעולמות העליונים.

תקכט) כשבני אדם צדיקים וחסידים, ויודעים לתקן תיקונים בשביל הכבוד, המלכות, כמ"ש: ולכבודי בראתיו, בשביל כבודי הזה, שיתקנו אותו בעמודים חזקים, חג"ת, ולקשט אותו בתיקונים וקישוטים שלמטה, שיעלו מ"ן מלמטה, להמשיך לה מוחין, המכונים קישוטים, כדי שכבודי יתעלה בזכות הצדיקים שבארץ.

תקל) משום זה בראתיו, כעין כבוד העליון, בינה, שחזרה להיות חכמה. שחכמה זו ל"ב (32) נתיבות החכמה. וכבוד בגי' ל"ב כבוד יש לאדם כאשר ל"ב נתיבות החוכמה מתפשטות לליבו, כבוד יש לאדם שמיישר את ליבו כך שיבטא את כבוד השם בעולם. שתיקונים האלו בו, שיש בו בריאה לצד שמאל, הקו שמאל שבבינה, שממנו נמשך החכמה ישסו"ת. וע"כ, כיוון שהאדם הוא בארץ, ויש לו לתקן כבודי, המלכות, עשיתי בו תיקונים של כבוד העליון, בינה, שיש באדם גם בריאה. וע"ז, בראתיו, והוא נשמה.

שאלות לחזרה ושינון בזהר תרומה קכט-קעא
1. מהו הסימן שאדם צריך לפנות את עצמו תחילה מטרם שיאכל המזון של השולחן הטהור?
2. מה תפקיד המים האחרונים ומדוע הם חובה?
3. מיהו השולחן של האדם ומדוע צריך לאכול עליו בטהרה שהיא נקיות?
4. מדוע בבית המקדש היתה הקפדה שהשולחן אפילו רגע אחד אינו צריך להימצא ריקם? מה זה מורה על האדם?
5. מהיכן מגיעים המזון והכלכלה של העולם ומה ידיעה זו מחייבת את האדם?
6. הקב"ה ברא את האדם באומנות רבה בסוד החכמה העליונה ונפח בו נשמת חיים. מה אנו למדים מכך על תפקיד האדם בעולם?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב