001- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – א-ג למתקדמים I תגיות:...

001- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – א-ג למתקדמים I תגיות: ויקהל, תיקון לחטא העגל

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל

וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה א – ג

ויקהל, בא לתיקון חטא העגל, חטא שגרם לפירוד מהשם.

א) וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה, אֶת-כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל רבי חייא פתח: בעמלק כתוב: פָּקַדְתִּי, אֵת אֲשֶׁר-עָשָׂה עֲמָלֵק לְיִשְׂרָאֵל אֲשֶׁר-שָׂם לוֹ בַּדֶּרֶךְ, בַּעֲלֹתוֹ מִמִּצְרָיִם. מה הטעם, שבכל המלחמות שעשו שאר העמים עם ישראל, לא היה קשה לפני הקב"ה, כמלחמה זו שעשה עמלק עימהם? אלא ודאי המלחמה של עמלק הייתה בכל הצדדים למעלה ולמטה, כי בזמן ההוא התחזק נחש הרע למעלה ולמטה בעוה"ז במלחמה כזו יש משהו שורשי שמחייב את האדם למחמה הפנימית בעמלק שבו. לא היה עניין לישראל לתקוף את הקיני לכן אמר להם שאול לצאת מתוך העמלקי. עמלק לא שונא לישראל מסיבה חיצונית כל שהיא, אלא מעצם היותם יהודים, וזה בשורשם.

ב) כמו שנחש שהוא שורש הקליפה, הוא גרם לחטא והביא מיתה לעולם הרע אורב על פרשת דרכים, אף כן עמלק היה נחש רע לישראל, שארב להם על פרשת דרכים. פרשת דרכים זו נקודה נפשית מסוכנת כשאדם מרגיש רצון חזק לפרטיות, כאשר אדם עומד בדיוק בסוף השלמת הכלים ובא לפרטיות גבוהה, להשתוקקות עצמית, ומשם עליו לעלות ולהקדיש את הפרטיות החשוכה הזו להשם יתברך, לכלל. ושם ממתין לו עמלק. כשאדם רוצה לעשות תנועה, עליו להכיר תחילה את הרצון שלו, וזו נקודה חשוכה, אור שבא רק לגלות את הפרטיות. באופן טבעי בזמן תיקון אדם פועל שלא לשמה, ומערב את הרצונות הפרטיים אותם הוא חושב לתקן עם הקדושה, וכאן היא הסכנה כמ"ש: אשר שׂם לו בדרך בעלותו ממצרים. וארב הוא למעלה לטמא המקדש, המלכות, וארב למטה, לטמא את ישראל, כמ"ש: זָכוֹר, אֵת אֲשֶׁר-עָשָׂה לְךָ עֲמָלֵק, בַּדֶּרֶךְ, בְּצֵאתְכֶם מִמִּצְרָיִם אֲשֶׁר קָרְךָ בַּדֶּרֶךְ

ג) וע"כ בבלעם כתוב: וַיִּקָּר אֱלֹהִים, אֶל-בִּלְעָם. ויקר, הוא לשון טומאה, מלשון מקרה לילה שעל האדם ללכת ולפעול מעבר למקרה, וכל זמן שהוא שקוע במקרה מחוייב הוא להיכנס לטומאה. בלילה פועל המקרה על האדם בלי שהוא יודע עליו, זהו זמן ההשתוקקות, לכן אמר שפרשת הדרכים קשורה למקרה לילה. והלוא אלקים הוא קודש? אלא הקב"ה הזמין לו מקום של הטומאה להיטמא בו בדרך שאדם רוצה מוליכין אותו, באותה המדרגה שהוא התדבק להיטמא בה. ובלעם חשב באלו הקורבנות שהקריב, לעלות למעלה לקדושה, מיד הזמין לו הקב"ה מקום של הטומאה. אמר לו, הרי הטומאה אליך, כמו שראוי לך. וע"כ כתוב: וַיִּקָּר אֱלֹהִים, אֶל-בִּלְעָם. אי אפשר לזייף אצל הקב"ה ומי שמנסה לקחת הטומאה כאילו היא קדושה, הקב"ה מעמידו על טעותו.

ד) כעין זה כתוב: אשר קרך בדרך. שפירושו, הזמין לך אותו נחש הרע למעלה, לטמא אותך בכל הצדדים. ולולא שהתחזק משה למעלה, ויהושע למטה, לא יכלו לו ישראל. ומשום זה נטר הקב"ה שנאה ההיא לדורי דורות, משום שחשב לעקור אות הברית ממקומו. ומשום זה כתוב: פקדתי, כלומר, בפקידה, שהיא המלכות, כי שם נרמז אות ברית קודש.

ה) כתוב: וַיֹּאמֶר שָׁאוּל אֶל-הַקֵּינִי. קיני זה יתרו. ומי נתן בני יתרו שיהיו דירתם בעמלק, והרי ביריחו היו שורים? אלא כתוב: וּבְנֵי קֵינִי חֹתֵן מֹשֶׁה עָלוּ מֵעִיר הַתְּמָרִים, אֶת-בְּנֵי יְהוּדָה, מִדְבַּר יְהוּדָה. וכשעלו משם, שרו בתחום של עמלק. עד אותו הזמן, שבא שאול המלך. שכתוב: וַיָּסַר קֵינִי, מִתּוֹךְ עֲמָלֵק. שהם התגיירו והיו בברית עם ישראל. הם עזבו את הרוחניות ועסקו בנחושת, וכך יעל הקינית עזרה לישראל כשהרגה את סיסרא.

ו) כי בזמן שנמצאים רשעים, אלו החסידים והצדיקים הנמצאים ביניהם, נתפסים בעוונם. וע"כ הסיר שאול את הקיני מתוך עמלק. כעין זה, לולא אותו הערב רב שהתחברו בישראל, לא היו נענשים ישראל על חטא העגל.

ז) כתוב: וְיִקְחוּ-לִי תְּרוּמָה:  מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, תִּקְחוּ אֶת-תְּרוּמָתִי, שכולל הכול, אפילו את הערב רב, משום שרצה הקב"ה לעשות מעשה המשכן מכל הצדדים, במוח ובקליפה. ומשום שהיו אלו ערב רב ביניהם, כתוב: מאת כל איש אשר יידבנו ליבו. לכלול אותם בין ישראל, שהם מוח. וכולם נפקדו להשתתף במשכן. משה לקח גם את הערב רב, מפני שהקב"ה אמר לו מֵאֵת כָּל-אִישׁ אֲשֶׁר יִדְּבֶנּוּ לִבּוֹ, ובעורות התחשים לימד הזוהר שלוחקים מהקליפה כדי שתשמור על הפנים. לקליפה ניתן הכוח הגדול לשמור על ההשתוקקות הגדולה ויש להיזהר כאשר לוקחים בהדרגה ממנה רצונות לתיקון.

ח) אח"כ נטה מין למינו, ובאו הערב רב, ועשו את העגל, ונטו אחריהם מישראל כל אלו שמתו. וגרמו לישראל מוות והריגה. אמר הקב"ה, מכאן והלאה, מעשה המשכן לא יהיה אלא מצד ישראל בלבד. מיד כתוב: וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה, אֶת-כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל. וכתוב אחריו, קחו מאיתכם תרומה לה'. מאיתכם, ולא כמ"ש מקודם, מאת כל איש אשר יידבנו ליבו קודם בנייה לבד, משהו טהור ורק לאחר מכן יוכלו להצטרף הרצונות של שאר העמים. ויקהל משה. מאיזה מקום הקהיל אותם? אלא משום שהערב רב ביניהם, היה צריך משה להקהיל אותם, ולייחד אותם מהפירוד שמביניהם.

ט) רבי אבא פתח: הַקהל את העם האנשים והנשים והטף. כמו שהלאה הוא כלל של כל ישראל, אף כאן הכלל של כל ישראל. ומי הם? שישים ריבּוא (600,000). זו המדרגת השלמות של עם ישראל.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל א-ג
1. מדוע קשה לפני הקב"ה מלחמה זו של עמלק יותר ממלחמות שאר העמים שעשו עם ישראל?
2. מהי פרשת הדרכים ששם הנחש וכן עמלק היה עורב לישראל?
3. מה אתה למד על דרך חייך מהגזרה שווה 'אשר קרך' ו'מקרה לילה'?
4. כיצד אנו לומדים מהפסוק שבלעם היה רשע למרות שה' נגלה אליו?
5. מי היו הקיני ומדוע היתה דירתם בעמלק? ואם הם צדיקים מדוע צריך להסיר אותם מעמלק לפני המלחמה?
6. מה ההבדל בבקשת התרומה שכתוב בתחילה 'מאת כל איש אשר ידבנו ליבו' ולאחר מכן 'קחו מאיתכם תרומה לה"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב