004- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – יג-טו למתקדמים ן תגיות:...

004- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – יג-טו למתקדמים ן תגיות: מַלְאָךְ הַמָּוֶת נִמְצָא בֵּין הַנָּשִׁים

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  יג – טו

מַלְאָךְ הַמָּוֶת נִמְצָא בֵּין הַנָּשִׁים

בכל מקום שמלאך המוות בא לעשות דין, יש להימנע מלשהות במקום זה, אפילו לצדיק.

לז) ומלאך המוות לא היה נפרד מהנשים, עד שהוקם ביהמ"ק, שכתוב: ויקם משה את המשכן. ואפילו בשעה שהנשים היו מביאות נדבה למשכן, לא עבר מהן. עד שראה משה, ונתן עצה אל האנשים, שלא יבואו עימהן בחיבור אחד, ולא יתראו פב"פ, אלא שילכו אחר כתפיהן כמ"ש: וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים, עַל-הַנָּשִׁים. לא כתוב: ויביאו, אלא כתוב: ויבואו, שהאנשים לא היו הולכים עימהן, בדרך אחת, אלא אחר כתפיהן. משום שמלאך המוות לא נפרד מהן עד שהוקם המשכן.

לח) אין מלאך המוות נמצא בין פחות משבע נשים, ולא פחות מעשר. בדרך הוא נמצא בשבע נשים בגלוי, ומבקש דין. ואם יש עשר נשים, הוא משׂטין להמית. ומשום שנמצא גלוי ביניהן בדרך כתוב: וַיָּבֹאוּ הָאֲנָשִׁים, עַל הַנָּשִׁים, אחר כתפיהן. וכל החברים נשמרו כל אותו יום ועסקו בתורה. יש דין רגיל ודין מוות

לט) פתח רבי שמעון: וַיֹּאמֶר יְהוָה לְנֹחַ, בֹּא אַתָּה וְכָל בֵּיתְךָ אֶל הַתֵּבָה. האם לא יכול הקב"ה לשמור את נוח במקום אחד בעולם, שיהיה מבול בכל העולם, ולא יהיה באותו המקום? או לשמור אותו בארץ ישראל, כמ"ש בה, לא גוּשמה ביום זעם, שלא ירדו עליה מי המבול?

מ) אלא כיוון שהמשחית ירד לעולם, מי שלא סגר את עצמו, ונמצא לפניו בגלוי, מתחייב בנפשו, כי המית את עצמו כמ"ש: וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל-נַפְשֶׁךָ אַל-תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ, משום שהמשחית הלך אחר כתפיו, ואם החזיר ראשו והסתכל בו פב"פ, היה יכול להזיק לו. זהו חוק שאם ניתן רשות למשחית, אין מגבילים אותו ורשאי לחבל במי שנמצא בשוק. אין לבוא למקום  סכנה בו שולט מלאך המות. במקום סכנה: תאווה, לשון הרע, שיחה בטלה וכדומה על האדם להנמיך קומתו. לכן בבית העלמין יש ללכת בנפרד הגברים מהנשים ללא קשר עין. יש להסתתר במקום אמונה הנק' איזקא דכיה ושם עליו להיסגר ולא לצאת לדעת הרבים.  אומר הקב"ה לנח שיבא הוא וביתו לתוך התיבה. והרי יכול היה הקב"ה למנוע מהמחבל לפגוע בנח, אלא זהו חוק. כיוון שירד המשחית לעולם, מי שלא סגר עצמו ומופיע לפניו בגלוי, דהיינו חכמה ללא חסדים, אלא יש להישמר במסגרת אמונית. וכן אמר המלאך ללוט: וַיֹּאמֶר הִמָּלֵט עַל-נַפְשֶׁךָ. ולמה הוסיף ואמר: אַל-תַּבִּיט אַחֲרֶיךָ, אל תבוא עם השכל אל המשחית, אלא רק באמונה למעלה מהדעת.

מא) וע"כ כתוב בנוח: ויסגור ה' בעדו, שלא יתראה לפני המשחית, ולא ישלוט עליו מלאך המוות. בעוד שהחברים היו נסתרים בבית, מתו י"ג אנשים בעיר. אמר רבי שמעון: ברוך הרחמן שהמלאך המות לא התסכל בצורתם.

מב) ויקהל משה. חוזר פעם שנייה על מעשה המשכן, כמקודם בפרשת תרומה. מעשה המשכן לא נעשה אלא מישראל לבדם, ולא מערב רב. משום שהערב רב המשיכו בחזרה את מלאך המוות לרדת לעולם. כיוון שהסתכל משה בזה, השליך הערב רב לחוץ, והקהיל את ישראל לבדם. כמ"ש: ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. משא"כ בפרשת תרומה, כתוב: מאת כל איש אשר יִידבֶנו ליבו תיקחו את תרומתי. שגם הערב רב היו בכלל. וע"כ היה צריך לומר מעשה המשכן פעם שנייה. חובה להפריד את הרע מהטוב ולא ניתן לעבוד עם כולם ביחד.

מִי עָלָה שָׁמַיִם וַיֵּרַד

מג) מִי עָלָה-שָׁמַיִם וַיֵּרַד, מִי אָסַף-רוּחַ בְּחָפְנָיו מִי צָרַר-מַיִם בַּשִּׂמְלָה- מִי הֵקִים כָּל-אַפְסֵי-אָרֶץ, מַה-שְּׁמוֹ וּמַה-שֶּׁם-בְּנוֹ, כִּי תֵדָע.  הכול נאמר בהקב"ה, שהוא הכול. מה שמו ומה שם בנו כי תדע, זהו הקב"ה. מה שמו, הוי"ה. ומה שם בנו, ישראל כמ"ש: בני בכורי ישראל. מי עלה שמיים, זה משה, כמ"ש: ואל משה אמר, עלה אל ה'.

מד) מִי עָלָה-שָׁמַיִם, זהו אליהו, שכתוב בו וַיַּעַל אֵלִיָּהוּ בַּסְעָרָה הַשָּׁמָיִם. ואיך היה יכול אליהו לעלות השמיים, הרי השמיים כולם אינם יכולים לסבול מגוף של עוה"ז, אפילו כגודל גרעין חרדל, ואיך כתוב: ויעל אליהו בסערה השמיים?

מה) אלא כמ"ש: ויירד ה' על הר סיני. וכתוב: ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר. והרי הקב"ה שהיה בהר סיני, הוא כמ"ש: ומראֵה כבוד ה' כאש אוכלת בראש ההר, ואיך היה יכול משה לעלות אליו?

אלא כמ"ש במשה, ויבוא משה בתוך הענן בהסתרה ויעל אל ההר, שנכנס בענן כמי שמתלבש בלבוש וכתוב: ואל משה אמר, עלה אל ה', שג"כ התלבש בענן ונכנס בתוכו. ובענן קָרב אל האש, ויכול להתקרב. אף כך אליהו, שכתוב: וַיַּעַל, אֵלִיָּהוּ, בַּסְעָרָה, הַשָּׁמָיִם., שנכנס בסערה והתלבש בסערה, ועלה למעלה.

מו) מצאתי סוד בספרו של אדה"ר נאמר, באלו תולדות שיבואו לעולם, יהיה רוח אחד שיירד לעולם בארץ, ויתלבש בגוף, ושמו אליהו. ובגוף ההוא יסתלק מן העולם, ויתפשט מגופו ויישאר בסערה. וגוף אחר של אור יזדמן לו, להיות בו בין המלאכים. וכאשר יירד לעוה"ז, יתלבש בגוף ההוא, שנשאר בעולם ההוא, בסערה, ובגוף ההוא ייראה למטה, ובגוף האחר של אור ייראה למעלה. וזהו כמ"ש: מי עלה שמיים ויירד, שלא היה אדם, שרוח שלו יעלה לשמיים אחר הסתלקות הגוף, ויירד אח"כ למטה, כמו אליהו, שעלה למעלה וירד למטה. שואלים את האדם כיצד אתה יודע שיש נשמה, והתשובה כן משה, אליהו עלו וירדו.

שאלות לחזרה ושינון בזהר יקהל יג-טו
1. מהיכן אנו לומדים שמלאך המוות לא היה נפרד מן הנשים עד שהוקם המשכן?
2. הסבר את הכתוב בזה"ק "אין מלאך המוות נמצא שהן פחות משבע נשים ולא פחות מעשר".
3. מה התשובה לשאלת רשב"י "וכי הקב"ה לא יכול לשמור את נח במקום אחר בעולם, חייב את התיבה"?
4. מי הוא זה שעלה לשמיים וירד? וכיצד נעשה זה? שהרי אין שמיים כולם יכולים לסבול מהעולם הזה אפילו כגודל חרדל.

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב