006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – יט-כא למתקדמים

006- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – יט-כא למתקדמים

שאלות לחזרה ושינון זהר ויקהל יט-כא
1. מהו כל ומהו לב בכתוב "כל נדיב לב"?
2. מדוע "אשרי חלקו של אדם שעני בא אליו" וכיצד אתה למד זה בגוף אחד?
3. מדוע מי שמרחם על העני ומשיב לו נפשו הוא כאילו ברא נפשו? ,הבא דוגמא מאברהם
4. מדוע כתוב "פרוס לחמך" ולא סתם לחם?
5. מדוע כתוב "ואבחר בדוד" ולא "ואבחר בירושלים"?
6. מדוע כתוב שברו ולא תקוותו או בטחונו?
7. הסבר מהו שכתוב "וירא יעקב כי יש שבר במצריים"?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב