009- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כח-ל למתקדמים

009- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – כח-ל למתקדמים

שאלות חזרה – כה-ל
1. מתי יקיאו הקברים את המתים שבהם לחוץ?
2. מהו שכתוב "וארץ רפאים תפיל"?
3. מי יקום לתחיה ומי לא יקום ומדוע?
4. מה הקשר בין הדג שבלע ליונה ומת לארץ ישראל ולרפאים?
5. אילו שבעה דינים יעברו על אדם שיוצא ונפטר מן העולם?
6. מה התפלל דוד המלך מטרם שתצא נפשו מן העולם?
7. לשם מה ברא הקב"ה את העולם?
8. מהו ספר שלמעלה ומהו ספר שלמטה? במה הם דומים ובמה הם שונים?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב