010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לא-לג למתקדמים ן תגיות:...

010- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לא-לג למתקדמים ן תגיות: תורה שבכתב ותורה שבע"פ

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  לא- לג

סֵפֶר לְמַעֲלֶה סֵפֶר לַמַּטֶּה [ספר לעילא ספר לתתא]

לימוד התורה שבכתב כאילו היא מגולה, תחת זמן ומקום, זהו עוון.

הספר העליון הוא תורה שבכתב, נק' ישסו"ת שהוא היכל המכסה את הספר, והתחתון שבעל פה. בניגוד לתפיסה המקובלת, דווקא התורה שבכתב אינה יכולה להתגלות אלא בעולם הבא. ומאחר ובעולם הבא לא שייך זמן ומקום שהם התודעה הגשמית, לכן יש לנסות ולתפוס את התורה שבכתב בשפה שמבינה הנשמה – מעבר לזמן ומקום.

משמעות התורה שבעל פה, שהיא מעל הפה שבא לגלות אותה. לכן כדי להגיע להכנה ראויה להבנת התורה, יש ללמוד תורה שבעל פה, ובעיקר חוכמת הקבלה.

קג) מה ההפרש בין ספר עליון לספר תחתון? ספר העליון הוא תושב"כ, חכמה עילאה, משום שהיא סתומה ואינה עומדת אלא בכתב, שראוי להתגלות, כי שם מקום ישסו"ת, שיתגלה החכמה למטה, במלכות. והמקום הוא עוה"ב, ישסו"ת. ספר התחתון הוא תשבע"פ. על פה, הם המרכבות שלמטה, ז' היכלות דבריאה, שהמלכות עומדת עליהם. משום שאינם בכלל הכתיבה העליונה, שאינם בבחינת העלם, כמו חכמה עילאה שבישסו"ת, הנקרא כתב. ע"כ נקראים, על פה, שהוא הגילוי מה שיש בכתב. כי במקום המלכות מתגלה החכמה בכלים דאחוריים שלה, ההיכלות דבריאה. דווקא התורה שבעל פה היא הצריכה לגילוי והתורה שבכתב תתגלה בתודעה של העולם הבא לאחר שיסיגו את תודעת העולם הזה דהיינו פנימיות התורה.

קד) ותורה זו עומדת על פה. על ז' היכלות, שהם הפה שלה לגילוי החכמה כמ"ש: מִשָּׁם יִפָּרֵד וְהָיָה לְאַרְבָּעָה רָאשִׁים, שמהגן, המלכות, ולמטה, מתחיל עולם הפירוד הפרטים הם המגלים את הכלל היא המלכות שבשונה מישסו"ת יכולה להתגלות. נמצא, שז' היכלות דבריאה כבר בעולם הפירוד. ע"כ המלכות עומדת ממעל להם, על פה. ותורה העליונה, חכמה עילאה, אע"פ שגם היא עומדת למעלה מהמרכבה שלה, ישסו"ת, מ"מ לא נקראת תורה שעל הכתב, אלא שבכתב, שעומדת בתוך הכתב. וכתב, ישסו"ת, נעשה היכל על החכמה העליונה. והחכמה עליונה עומדת תוך ההיכל ההוא ונסתרת שם. כי הכתב, ישסו"ת, הוא ג"כ עולם אצילות, כמו חכמה העליונה. ע"כ נחשב הכתב להיכל שלה. ונקראת משום זה תושב"כ, ולא תורה שעל הכתב.

קה) אבל תורה שלמטה, המלכות, עומדת על המרכבה שלה. ונקראת, על פה, כי היא עומדת עליהם. ומשום שאינה נחשבת מפנימיות, מכלל הכתיבה, שאין החכמה שבה נעלמת ע"י ההיכלות, כמו התושב"כ, כי כתיבה מורה העלם, עד שבא מי וקורא הכתב ומגלה אותו, והחכמה שבה מתגלה בהיכלות ואינה נעלמת. ע"כ לא נעשו ז' היכלות להיכל לנקודה ההיא, מלכות, כמו הישסו"ת, שנעשה היכל לנקודה העליונה. כי היכל פירושו כיסוי, והם אינם מכסים. אמנם בפני עצמם נקראים גם הם היכלות, וזהו משום שהחכמה שבהם היא באחוריים. ומשום שהמלכות עומדת עליהם, היא נקראת תרומה. המלכות היא תורה שלמטה שעומדת על ז ההיכלות. כשההיכל צריך לכסות אך אותם ז היכלות לא מכסים אותה כמו שישסו"ת מכסה החוכמה. בכל אופן ניק' היכלות מפני שהחכמה שבהם היא בחינת אחוריים.

 

שְׁנַיים מִמֵּאָה [תרי ממאה]

קו) תרומה, היא כמו בהפרשת התרומה לכוהן, שניים ממאה חלקים. כל אלו מדרגות הקדושות, שהם באמונה, שהקב"ה מתגלה בהם, הן עשר מדרגות, עשרה מאמרות, ע"ס. ואלו העשר עולות למאה, כי כל ספירה כוללת ע"ס. וכשאנו צריכים להרים לנקודה התחתונה הזו, מלכות, אסור לנו לקחת אותה לבדה, אלא אותה ובעלה, יסוד. והם שניים, ב"ס יסוד ומלכות, מאלו המאה. כי לא צריך להפריד אותה כלל, אלא לייחד אותה ובעלה. וע"כ נקראת תרומה, בכלל אחד, שהם יסוד ומלכות. סוד האמונה הוא מאה, בחינת השלמות. עצם המלכות אמורה להיות אחד ממאה, אך עם עצם המלכות יש לקחת את בעלה שהיא היסוד.

 

 כַּוָּנַת הַתְּפִלָּה

בכדי לעשות עבודה אמיתית על האדם להיות נדיב לב, וזהו הסוד לתפילה. לשבח את הבורא שהוא מקור החיים, זוהי הכניסה לתפילה. שלב הבא להתקין את ז' העלמות, הנערות של המלכות, כדי שהיא תוכל לבוא איתן, דהיינו הכישרון של האדם אותו עליו להקדיש לכלל. הכנת האדם לאמונה היא קודם כל הפנמה שהוא לא בא לכאן בשביל עצמו, אלא למען היחד. בשלב הבא המלך בא לקבל את המלכה.

קז) בכל יום קורא כרוז, לכל בני העולם, בכם תלוי דבר זה, שכתוב: קחו מאיתכם תרומה לה'. ואם תאמרו, שהדבר קשה מכם, כתוב: כל נדיב לבו יביאֶהָ.

קח) מכאן הסוד לתפילה. כי אדם הירא מריבונו ומכוון ליבו ורצונו בתפילה, הוא מתקן תיקון העליון. בתחילה בשירות ובתשבחות, שאומרים מלאכים העליונים למעלה, ובסדר ההוא של תשבחות שאומרים ישראל למטה, המלכות מקשטת עצמה, ומיתקנת בתיקוניה, כאישה המתקשטת לבעלה.

קט) ובסדר התפילה, בתיקון של תפילה בישיבה, מברכת יוצר אור ועד תפילת שמונה עשרה, שבעמידה, התקינו כל אלו העלָמות, ז' הנערות של המלכות וכל אלו מתקשטים עימה. לאחר שניתקן הכול ונסדר, כשמגיעים למילים, אמת ויציב, אז מיתקן הכול, היא והעלמות שלה, עד שמגיעים למילים, גאל ישראל. ואז צריכים הכול לעמוד על מעמדם. אדם לא יכול לכוון בתפילה אם לא עשה הכנות לפני התפילה, וכך בקריאת שמע כשרוצה לבוא לייחוד, עליו לבטל עצמו ולהגיע בענווה לקשר, להגיע ליראה שלא מתוך פחד אלא בגין דהיו רב ושליט. זהו המגן של האדם, האמונה בגדולת המלך.

קי) משום שכאשר אדם מגיע למילים אמת ויציב, והכול כבר ניתקן, העלמות נושאות המלכות, והיא נושאת עצמה אל מלך העליון, ז"א. כיוון שמגיעים למילים, גאל ישראל, אז מלך הקדוש העליון נוסע במדרגותיו בסדר ג' קווים, המאירים רק בנסיעה. ויוצא לקבל את המלכות. קודם היא באה אליו וכשהיא קרובה יוצא הוא לקבל אותה.

קיא) ואנו, מפני מלך העליון, צריכים לעמוד על מעמדנו באימה וברעדה, כי אז מושיט לה ימינו בברכת, מגן אברהם, שהוא קו ימין. ואח"כ שמאלו ששם תחת ראשה בברכת, אתה גיבור, קו שמאל. ואח"כ מתחבקים שניהם יחד בנשיקין בברכת, האל הקדוש, קו האמצעי. ומשם ולמעלה הן נשיקין עד ג' אחרונות. ואלו הם שלוש הברכות הראשונות של תפילת שמונה עשרה. וצריך האדם לשים ליבו ורצונו, ולכוון בכל אלו התיקונים והסדרים של התפילה, פיו וליבו ורצונו יחד. כוונת הלב אומר שהלב מכוון ליראת שמים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל לא-לג
1. מה ההפרש בין ספר העליון לספר התחתון?
2. מה אתה למד מכך שספר עליון התגלה רק בעולם הבא ואולם ספר התחתון יכול להתגלות גם במקום הנפרד שהוא ז' היכלות דבריאה?
3. מדוע התורה שלמעלה נקראת תורה שבכתב ולא תורה שעל הכתב? אגב כך הסבר מדוע נקראת התורה שלמטה על-פה ולא בתוך הפה?
4. מדוע תרומה היא תרי ממאה?
5. מדוע צריך אדם לכוון בתפילה ומהי הכוונה?
6. במה מתקשטת המלכות בפני בעלה שהוא הקב"ה?
7. מהו התיקון דתפילה דמיושב? דהיינו מברכת יוצר אור עד תפילת העמידה.
8. מהו התיקון מאמת ויציב עד גאל ישראל?
9. מדוע צריכים לעמוד באימה וברעדה לפני תפילת שמונה עשרה? אגב כך הסבר את ג' הברכות הראשונות של תפילת שמונה עשרה.
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב