011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לד-לו למתקדמים I תגיות:...

011- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לד-לו למתקדמים I תגיות: כוונות התפילה

שיעור שמע
mp3 להורדה

וַיַּקְהֵל  לד- לו

כהקדמה לתפילה אומרים קורבנות בכוונה להראות מוכנות באדם לתת מעצמו למען הקשר. לאחר מכן שירות ותשבחות בהן מתקשטת המלכות כפי שאישה מתקשטת לבעלה, חלק שני תפילה מיושב שבקריאת שמע שעיקרה בחינת האמונה כהכנה לקשר עם השם. לאחר מכן יוצא המלך לקבל את המלכות ויש לעמוד באימה ורעדה. בתפילת שמונה עשרה: מגן אברהם קו ימין, קו שמאל גבורה ומאמינים בשלמות הבריאה, ואתה קדוש קו אמצעי – החיבור בין הבריאה לבורא. לאחר מכן שנים עשר חלקים של שאלות ובקשות למען היחד, שזוהי שעת רצון, ואז שלוש הברכות האחרונות הודיה.

קיב) עתה שמלך העליון והמלכות הם בחיבור בחדווה באלו הנשיקין, מי שצריך לשאול שאלות ובקשות ישאל, כי אז הוא שעת רצון. כיוון שביקש האדם בקשותיו מלפני המלך והמלכה בי"ב ברכות האמצעיות, אז יתקין עצמו ברצונו וליבו לשלוש ברכות האחרונות, לעורר חדווה שבסתר. כי מאלו שלוש ברכות הוא מתברך בדבקות אחרת, בזיווג. והאדם יתקן את עצמו לצאת מפניהם ולהניח אותם בחדווה מוסתרת שבאלו שלוש ברכות. ועכ"ז צריך להיות רצונו, שהתחתונים יתברכו מאלו הברכות של חדווה המוסתרת זיווג דיסודות שאינו יכול לבוא ללא הקדמה של הזיווג הרוחני.

קיג) ואז צריך ליפול על פניו, ולמסור את נפשו, בשעה שהמלכות אוחזת הנפשות והרוחות. אז היא השעה למסור נפשו בתוך אלו הנפשות שאוחזת. כי אז צרור החיים, המלכות, הוא כראוי דווקא בשיא העליה כשצוברים כוח ראוי לעורר את החסרונות אותן יש לתקן. לאחר תפילת שמונה עשרה בא הווידוי, לאחר תפילת שים שלום. זהו המקום למסירות נפש בדבקות, חידוש הברית, וזו סגולה מאד גדולה לזמן הווידוי. ואם אדם יכול כאן לכוון ליחד, ולהראות שכואב לו הפירוד מהיחד, כך הוא מתחבר לכלל.

הגאווה היא המחסום העיקרי בין האדם לבורא, ובגאוותו אינו מוכן לראות את חסרונותיו, ואין הכלל מעניין אותו.

קיד) דבר זה שמעתי בין הסודות של רבי שמעון, ולא ניתנה לי רשות לגלות, חוץ מכם חסידים העליונים. שאם בשעה שהמלכות אוחזת הנפשות והרוחות של בני האדם, ברצון אחד של הדבקות, האדם שם ליבו ורצונו לזה, ונותן נפשו בדבקות ברצון ההוא, לכלול נפשו באותה הדבקות, אם בשעה ההיא, התקבלה מסירת נפשו, ברצון הנפשות והרוחות והנשמות שאוחזת, זהו אדם שנצרר בצרור החיים, בעוה"ז ובעוה"ב.

קטו) ועוד שהמלך והמטרוניתא, תו"מ, צריכים להיכלל מכל הצדדים מלמעלה ומלמטה, ולהתעטר בנשמות בכל הצדדים. היא מתעטרת בנשמות מלמעלה ומתעטרת בנשמות מלמטה, מאותם שמוסרים לה נשמתם. ואם האדם מכוון ליבו ורצונו לכל זה, ומוסר לה נפשו מלמטה בדבקות וברצון, אז הקב"ה קורא לו שלום למטה, כעין שלום של מעלה, יסוד, המברך את המלכה, ומכליל אותה ומעטיר אותה מכל הצדדים.

קטז) אף כך האדם הזה, הקב"ה קורא לו שלום. כמ"ש: ויקרא לו ה' שלום. וכל ימיו קוראים לו כך למעלה, שלום. משום שהכליל והעטיר את המלכה מלמטה ע"י הוידוי, כעין שלום הזה שלמעלה, יסוד.

קיז) וכשהאדם ההוא מסתלק מעוה"ז, נשמתו עולה ובוקעת בכל אלו הרקיעים. ואין מי שיעכב בידה. והקב"ה קורא לה ואומר, יבוא שלום. והשכינה אומרת, ינוחו על משכבותם, ויפתחו לה י"ג (13) הרים של אפרסמון הטהור. ולא יהיה מי שיעכב בידה. וע"כ, אשרי מי ששם ליבו ורצונו לזה. וע"כ כתוב: כל נדיב ליבו יביאה את תרומת ה', אל מלך העליון.

קיח) אמר רבי אבא: אוי רבי שמעון, אתה בחיים, ואני כבר בוכה עליך. לא עליך אני בוכה, אלא אני בוכה על החברים, ואני בוכה על העולם, שיישארו יתומים ממך, אחר פטירתך מן העולם. רבי שמעון הוא כאור הנר, הדולק למעלה ודולק למטה. ובאור שהדליק למטה מאירים כל בני העולם. אוי לעולם כשיסתלק האור שלמטה, ויבוא בתוך האור של מעלה. מי יאיר אור התורה לעולם רשב"י הוא סוד עתיקא קדישא, האמונה הגדולה שבלעדיה אין קיום לעולם.

קיט) וְכָל-חֲכַם-לֵב, בָּכֶם, יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ, אֵת כָּל-אֲשֶׁר צִוָּה יְהוָה. בשעה שהקב"ה אמר למשה, הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידועים לשבטיכם, הסתכל בכל ישראל ולא מצא נבונים. כמ"ש: ואקח את ראשי שבטיכם, אנשים חכמים וידועים. ואילו נבונים, לא כתוב. שנבון מדרגה עליונה מחכם, ע"כ לא מצא נבונים, שנבון מדרגת בינה חשוב מחכם מדרגת חוכמה. כאן מדבר על חכם מצד המלכות, חכם לב.

קכ) מה ההבדל בין חכם לנבון? הרי אפילו תלמיד המַחְכים לרבו, נקרא חכם? חכם, היודע בשל עצמו כל מה שצריך. נבון, כמה מדרגות יש בו. כי מסתכל בכל דבר, ויודע בעצמו ובאחרים. כמ"ש: יודע צדיק נפש בהמתו. שהצדיק, יסוד, משפיע אל המלכות, הוי"ה דב"ן, שבהמה היא בגי' ב"ן (52). וכמ"ש: צדיק מושל יראת אלקים. שהצדיק, יסוד, מושל ומשפיע אל המלכות, הנקראת יראת אלקים.

וחכם, הוא מבחינת המלכות, שנקראת חכם לב. חכם בלב, משום שהחכמה נמצאת בלב, במלכות ולא במקום אחר. ונבון הוא למעלה ולמטה, הוא מסתכל בשל עצמו ובאחרים. חכם, הוא מלכות, שממנה מתגלה החכמה. ונבון, הוא יסוד, צדיק, גבוה ממלכות. ונודע שהחכמה שבמלכות מאירה רק מלמטה למעלה. ולכן נאמר, שחכם יודע בשל עצמו כל מה שצריך, כלומר, שיודע רק לעצמו, ואינו יכול להשפיע למטה לאחרים. חכם בלב ולא במקום אחר, כי הלב, המלכות, מקבלת מלמטה למעלה, ולא מלמעלה למטה, שהוא מקום אחר. והיסוד, נבון, משפיע החסדים מלמעלה למטה, שמקבל לעצמו ומשפיע למטה לאחרים, למלכות, כמ"ש: יודע צדיק נפש בהמתו. וכמ"ש: צדיק מושל יראת אלקים.

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל לד-לו
1. מדוע לאחר ג' הברכות הראשונות ניתן לשאול ולבקש?
2. מה תפקיד שלש הברכות האחרונות ובמה הן שונות מהשלש הראשונות שגם בהן יש זיווג?
3. מדוע לאחר השיא שהגענו אליו בשים שלום תריך האדם לנפול על פניו?
4. מהי נפילת אפיים כראוי ומה זוכה אדם שעושה זאת כך?
5. כיצד משבח רבי אבא את רבי שמעון על הדברים ששמע מרבי חייא?
6. מהי שאלתו של רבי יוסי? כיצד מראה שנבון גדול מחכם ומה הסברו של בעה"ס הקדוש בענין זה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב