012- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לז-לט למתקדמים ן...

012- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – לז-לט למתקדמים ן תגיות: עלית התפילה

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

 

וַיַּקְהֵל  לז- לט

עֲלִיַּת הַתְּפִלָּה

אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוין לבו לשמים.

קכא) פתח ואמר: וַיֹּאמֶר לִי, עַבְדִּי-אָתָּה יִשְׂרָאֵל, אֲשֶׁר-בְּךָ אֶתְפָּאָר. המדובר הוא כאן בתפילה, שהאדם צריך להתפלל לפני הקב"ה, שהיא עבודה אחת גדולה ומכובדת מעבודות אדונו. יש עבודת הקב"ה העומדת במעשה הגוף, כלומר, המצוות התלויות במעשה. ויש עבודת הקב"ה, עבודה פנימית יותר, שהיא עיקר הכול, כלומר, מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. במקומות רבים אומרים העיקר המעשה, וכאן אומר הזוהר שהעיקר אלו מצוות התלויות בדיבור וברצון הלב. מצד המשכת האור, עיקר המעשה, אך קבלת האור יכולה להיות רק בפנימיות. המעשה הוא הכנה כדי לבוא לרצון הפנימי, הוא הכלי לקבלה. אין הכוונה בתפילה רק לומר את המילים בחיתוך שפתיים נכון, אלא העיקר הוא כוונת הלב.

קכב) בגוף יש 12 איברים, העומדים במעשה הגוף, שהם שתי ידיים ושתי רגליים, שבכל אחת מהן ג' פרקים, וד"פ ג' הם 12. ואלו הם איברי הגוף. ועבודת הקב"ה, המצוות התלויות במעשה, עומדת בהם. משום שעבודת הקב"ה הוא בב' בחינות:

א.באיברי הגוף שמבחוץ, 12 איברים שבידיים וברגליים,

ב. 12 איברים אחרים פנימיים, בפנימיות הגוף, שהם: מוח, לב, כבד, פה, לשון, חמש כנפי ריאה, ושתי כליות. והם תיקונים פנימיים לִפְנים מהגוף. להתקין בהם תיקון הרוח, שהוא העבודה הפנימית המכובדת של הקב"ה, כלומר, מצוות התלויות בדיבור, כגון תפילה וברכות והודאות.

קכג) תפילתו של אדם הוא עבודת הרוח, עבודה מבחינה ב', התלויה בדיבור. והיא עומדת בסודות עליונים. ובני אדם אינם יודעים, שתפילתו של אדם בוקעת אווירים ובוקעת רקיעים, פותחת פתחים ועולה למעלה.

קכד) בשעה שמאיר האור של הבוקר, והאור נפרד מהחושך, אז הולך כרוז בכל הרקיעים, ומכריז, היתקנו שליטי הפתחים, שליטי ההיכלות כל אחד ואחד על משמרתו, משום שאלו השולטים ביום אינם אלו השולטים בלילה. וכשבא הלילה יוצאים שליטים של יום, ומתמנים שליטים אחרים השולטים בלילה, ומתחלפים אלו באלו.

קכה) וכמ"ש: אֶת-הַמָּאוֹר הַגָּדֹל, לְמֶמְשֶׁלֶת הַיּוֹם, וְאֶת-הַמָּאוֹר הַקָּטֹן לְמֶמְשֶׁלֶת הַלַּיְלָה. וממשלת היום וממשלת הלילה, הם שליטים ממונים ביום ושליטים ממונים בלילה. לא ניתן לקבל את האור/תענוג ביום ללא רכישת האמונה בלילה

קכו) כשבא הלילה, יוצא כרוז, היתקנו שליטים של לילה, כל אחד ואחד על מקומו. וכשמאיר היום יוצא כרוז, היתקנו שליטים של יום, כל אחד ואחד על מקומו. וכשהכרוז מכריז, אז כל אחד ואחד נפקד על מקומו. אז מקדימה השכינה ויורדת, וישראל נכנסים לבית הכנסת, לשבח לריבונם, ופותחים בשירות ובתשבחות.

קכז) האדם, אחר שהתקין עצמו בעבודת המעשה, כלומר, בחינה א' בתיקוני מצווה וקדושה, שהם ציצית ותפילין, צריך לייחד ליבו בתיקון עבודה הפנימית של ריבונו, בחינה ב', ולשים ליבו ורצונו בעבודה ההיא של אלו הדיבורים שבתשבחות. כי הדיבור עולה למעלה.

קכח) ואלו הממונים העומדים באוויר, התמנו לד' רוחות העולם. לצד מזרח התמנה ממונה אחד, העומד באוויר בצד ההוא, ששמו גְזַרְדִיא. ועימו שרים ממונים אחרים, שהם מחכים לדיבור של התפילה, שעולה באוויר בצד ההוא. וממונה ההוא לוקח אותה.

קכט) אם היא דיבור כראוי, כל אלו השרים נושקים לדיבור ההוא, ועולים עימו עד אוויר של הרקיע למעלה, ששם ממונים שרים אחרים. בשעה שנושקים לדיבור ההוא, פותחים ואומרים, אשריכם ישראל, שאתם יודעים לעטר לאדונכם בעטרות קדושות. אשרי הוא הפה, שהדיבור של העטרה הזו יצא ממנו יש ממונים הבודקים את הדיבור ומעלים אותו למעלה.

קל) אז פורחות האותיות העומדות באוויר, שבשם הקדוש של י"ב אותיות, שהשם הזה שולט באוויר. וזהו השם שאליהו היה פורח בו, עד שעלה השמיימה. שאמר עובדיה לאליהו, ורוח ה' יישאךָ. משום שבשם הזה היה אליהו פורח בו באוויר. וזהו שם השולט באוויר.

 

 

שאלות לחזרה ושינון זהר ויקהל לז-לט
1. כיצד מתאר את עבודת התפילה ומה היחס בינה לבין העבודה העומדת במעשה הגוף?
2. מהו הסימן ל- 12 האיברים העומדים למעשה הגוף ומהו לאלו עמודים בפנימיות הגוף?
3. מהיכן אתה למד שבתפילות ברכות והודאות ישנם סודות עליונים?
4. מה מכריז הכרוז כשבא הלילה וכשמאיר היום? מה קורה בעקבות הכרזתו?
5. מה נכון לו לאדם לעשות כתוצאה מהידיעה של מה שקורה בעולמות העליונים?
6. מיהו הממונה לצד מזרח ומה תפקידו יחד עם השרים הממונים אחרים שנמצאים עמו?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב