016- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מט-נא למתקדמים I תגיות:...

016- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – מט-נא למתקדמים I תגיות: עֲלִיַּת הַתְּפִלָּה, הרקיע השלישי

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  מט- נא

עֲלִיַּת הַתְּפִלָּה

לאחר שלימד שיש להתפלל בלחש, בלב, בקול אחד ברור, עתה עליו לשבור את ההשתוקקות הפרטית ולבוא לקו אמצעי כדי לייחד את הקב"ה והשכינה.

הרקיע השלישי אליו עולה התפילה, נצח הוד, כאן צריך שתחוויה של קו שמאל לקו אמצעי. כשרצה הקב"ה להמשיך התורה לארץ, היו מלאכים שהם כוחות נפש באדם שקטרגו, מאחר והם כוחות של קו שמאל ולא רצו שהתורה שהיא קו אמצע תשלוט, אלא הכוחות שלהם, כוחות ההשתוקקות לקבל. הקב"ה נזף העלים אותם בתוך סלע, דהיינו כוח הנק' מנעולא, כוח הכפייה העצמית שיש באדם. כוח ההשתוקקות נצרך כדי שיוכל האדם לבקש, ומעורר כוחות אלו בעת התפילה, אך מעורר כוחות מוחלשים של ההשתוקקות, ברמה המותרת כאשר מכפיפים את הרצון לקבל לימין, להשפעה ובכך באים לקו אמצעי.

ישנם שישה מצוות שהם כנגד שש מאות מצוות

קמד) וכשתפילה עולה, אותו הממונה, אחר שהשתחווה אל התפילה, היכה עם שרביט בסלע החזק המאיר, העומד באמצע הרקיע, ויוצאים מתוך הסלע שע"ה (375) חילות, שהיו גנוזים שם מיום שירדה התורה לארץ, משום שהתעקשו למאן ולעכב שלא תרד התורה לארץ, וגער בהם הקב"ה, ונכנסו תוך הסלע ההוא. ואינם יוצאים משם, חוץ מאותו הזמן שהתפילה עולה למעלה. אז פותחים ואומרים, ה' אדונינו מה אדיר שִׂמך בכל הארץ. זוהי התפילה, שנקראת אדיר, משום שהיא עולה על כל אלו הרקיעים. אז, הם משתחווים לה.

אלו המלאכים שקטרגו על התורה, קו אמצעי, שלא תימשך לארץ, למלכות, ולעולמות בי"ע, היו נמשכים מקו השמאל. ורצו שבמלכות ובבי"ע תהיה השליטה לשמאל, ולא לקו אמצעי, תורה, שממעט ג"ר מהארת השמאל. וע"כ נאמר, משום שהתעקשו למאן ולעכב שלא תרד התורה לארץ, למלכות, הכוללת בי"ע. אבל הקב"ה, קו אמצעי, גער בהם והכריח אותם לקבל את הארת קו האמצעי, ולהיעלם. ואז נעלמו בתוך הסלע החזק המאיר, העומד באמצע הרקיע, בכוח הדין שבקו האמצעי המנעולא, כך שאסור להם לבוא לידי ביטוי. בלי השתוקקות האדם אין התפילה עולה, מצד שני אסור שההשתוקקות העצמית תשלוט.

ואינם יוצאים משם, חוץ מאותו הזמן שהתפילה עולה למעלה. כי אין התפילה עולה אלא בהתעוררות קו השמאל, בינה ותו"מ, שנפלו לתחתון וחזרו למעלה מרקיע, ונעשו קו שמאל, שהם לוקחים עימהם גם התפילה, שהייתה דבוקה בהם בעת נפילתם התפילה היא גלגלתא ועיניים דתחתון שהיה דבוק ומאוחה בסוד אחים בכורים לאח"פ של העליון. וע"כ מקבל הממונה אז את השרביט, שהוא הארת השמאל. הרי שבעֵת עליית התפילה, יוצא הארת השמאל לשליטתו.

וכשהיכה עם שרביט בסלע החזק המאיר, העומד באמצע הרקיע, ויוצאים מתוך הסלע שע"ה חילות, שאז מתעוררים ומקבלים הארת השמאל מהשרביט. אז פותחים ואומרים, ה' אדונינו מה אדיר שמך בכל הארץ. שהתפילה העולה על הרקיעים, היא אדירה, משום שכוללת בתוכה המסך דחיריק דקו אמצעי, הממעט בכוח את קו השמאל מג"ר. וע"כ, אז הם משתחווים לה, שמרכינים ראשם, שאינם ממשיכים מג"ר דהארת החכמה, אלא מו"ק בלבד שהם מסכימים לוותר על הג"ר ונקראים שע"ה חילות שאם היו ג"ר היו 400, כמ"ש: ואל קין ואל מנחתו לא שעה, כי מנחתו הייתה מבחינת שע"ה חילות הללו, שגער בהם הקב"ה ונעלמו בסלע, ונפלו פניהם. וע"כ גם קין נפלו פניו שלא הרכין ראשו ורצה את בחינת הג"ר.

קמה) מכאן והלאה מתעטרת התפילה בעטרות עליונות ועולה לרקיע הרביעי, ת"ת. ואז יוצא השמש, ת"ת, במדרגותיו, ושמשיאל, ממונה העליון, יוצא. ושס"ה (365) מחנות עולים עימו לתוך הרקיע ההוא, ונקראים, ימות החמה. משום שהם מדרגות נמשכות מהחמה, ת"ת. וכולם מעטרים את התפילה בעטרות בשמיים של גן העדן.

קמו) ושם מתעכבת התפילה, כדי להתדבק באוויר דגבורה, במדרגות אשר שם. כי ברקיעים הקודמים, נה"י, לא הייתה צריכה להתעכב כל כך, מפני שהם נכללים בת"ת. עד שכל המחנות עולים עימה לרקיע החמישי, גבורה. ושם ממונה אחד, גדריאל, בעל מלחמות של שאר העמים. כי הגבורה, קו שמאל, שהעמים נאחזים בו. וכשהתפילה עולה, כשנושאת בתוכה המסך דקו אמצעי, הממעט את קו השמאל מג"ר, אז מזדעזע הוא וכל המחנות שלו, ונשבר כוחם, ויוצאים ומשתחווים, שמרכינים ראשם, ג"ר שלהם, ומעטרים לתפילה ההיא.

קמז) ועולים עימה עד שמגיעים לרקיע השישי, החסד. אז יוצאים כמה צבאות וכמה מחנות, ומקבלים את התפילה ההיא, עד שמגיעים לשבעים שערים, חג"ת נהי"מ, שכל אחת כלולה מעשר. כי החסד כולל כל ז"ת. ששם עומד ממונה העליון ענפיאל, ומעטר התפילה בשבעים עטרות.

קמח) וכיוון שהתפילה מתעטרת בכל אלו העטרות, אז מתחברים כל החיילים של כל הרקיעים, שליוו את התפילה מרקיע לרקיע עד כאן, ומעלים את התפילה לרקיע השביעי, בינה, הכוללת ג"ר. ונכנסת התפילה שם. וסנדלפון, השר המכובד העליון, שכל מפתחות אדוניו בידו, מכניס את התפילה לז' היכלות דיצירה עד כה היו ההיכלות מבריאה, עתה נכנסים להיכלות דיצירה.

קמט) ז' היכלות אלו הם היכלות של המלך, כלומר, ז' היכלות דמלכות דאצילות, ששם מזדווג המלך, ז"א. ותפילה ההיא, כשמתעטרת בכל אלו העטרות, כשעולה שם, מחברת ז"א ומלכות ביחד, להתעטר למעלה, להיות הכול אחד כראוי. והשם של הקב"ה, המלכות, יתעטר מכל הצדדים למעלה ולמטה, להיות אחד עם ז"א. ואז כתוב: ברכות לראש צדיק. שהיסוד, שנקרא צדיק, משפיע ברכות במלכות

קנ) אשרי חלקו של אדם, שיודע לסדר תפילתו כראוי. בתפילה זו שמתעטר בה הקב"ה, הוא מחכה, עד שיגמרו כל תפילות ישראל לעלות, ונכללות בתפילה השלמה. ואז הכול הוא בשלמות כראוי למעלה ולמטה.

קנא) יש מצוות התורה התלויות בדיבור, כמו שיש אחרות התלויות במעשה. והן שש מצוות, ונוהגות גם כאן בתפילה:

א.לְיִרְאָה את השם הנכבד והנורא, אשר על האדם לבטל עצמו מול השם

ב. לְאַהֲבָה אותו, באופן שלם ע"י יראה ואהבה בברכות של ק"ש

ג. לברך אותו, יוצר המאורות

ד. לייחד אותו, בק"ש

ה. שיברך הכוהן את העם, כדי לאחד את כולם

ו. למסור נשמתו לו דהיינו להסכים למסירות נפש, בזמן נפילת אפים.

ואלו שש מצוות, הנוהגות בתפילה, הן תלויות בדיבור. חוץ מאלו המצוות התלויות במעשה, כמו ציצית ותפילין.

קנב) והזוהר מפרש שש מצוות: א. ליראה את השם הנכבד והנורא. מצווה זו נוהגת באלו התשבחות שאמר דוד המלך, ובקורבנות שבתורה, ששם צריך האדם לירוא מפני אדונו. משום ששירים ההם עומדים במקום שנקרא יראה, המלכות. וכל אלו הללויה שכתוב: הם יראת הקב"ה, המלכות. וצריך האדם לשים רצונו בשירים אלו, ביראה הלל היא מלכות, ויש כאן לראות את גדולת השם, לירא אותו בגין דהיו רב ושליט. הקורבנות להראות שכל צד הדומם צומח חי שבאדם בטל לצד האדם שבאדם.

קנג) ב. לברך אותו. כיוון שהגיע האדם לברכת ישתבח, ישים רצונו לברך אל הקב"ה, כמו ברכת יוצר אור, יוצר המאורות.

ג. לאהבה אותו. כשמגיע לברכת אהבת עולם, ואל הכתוב: ואהבת את ה' אלקיך, שזה אהבת הקב"ה.

ד. לייחד אותו. כמ"ש: שמע ישראל ה' אלקינו ה' אחד. שכאן נמצא הייחוד של הקב"ה, לייחד שמו ברצון הלב כראוי. ומשם והלאה זיכרון של יציאת מצרים, שהיא מצווה להזכיר יציאת מצרים, כמ"ש: וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים.

קנד) ה. שיברך הכוהן את העם. הוא כדי לכלול ישראל יחד, בשעה שלוקחים ברכות שלמעלה, כי באותה שעה מקבלת כנ"י, המלכות, ברכות.

ו. למסור נשמתו לו. שעת רצון למסור לו נפשו, ולתת לו הנשמה ברצון הלב, כשנופלים על פניהם, ואומרים, אליך ה' נפשי אשׂא, שיכוון אליו ליבו ורצונו, למסור לו הנפש ברצון שלם.

ואלו הן שש מצוות העומדות בתפילה, העולות כנגד 600 מצוות התורה.

קנה) הרי י"ג (13) מצוות אחרות יש בתורה, כי יש תרי"ג (613) מצוות, ולמה נאמר ששש מצוות הן כנגד 600? י"ג מצוות אלו עומדים להמשיך י"ג מידות הרחמים, שהכול כלולים בהם. שי"ג מידות הרחמים שאנו אומרים, הן כנגדם. ושש מצוות אלו, שהתפילה מתעטרת בהם, הם כנגד חג"ת נה"י, שהתפילה, המלכות, מקבלת מז"א.

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהלמט-נא
1. מדוע הממונה ברקיע השלישי צריך להשתחוות אל התפילה?
2. מדוע התעקשו אותם מלאכים, אותם חיילות אותם שע"ה חיילות למאן ולעכב שלא תרד תורה לארץ?
3. מתי יוצאים חיילות אלו וכיצד ומה הם אומרים?
4. מיהו הרקיע הרביעי? כיצד נקרא הממונה שם?
5. מדוע מתעכבת התפילה ולמה היא ממתינה ברקיע הרביעי שלא קרה ברקיעים הקודמים?
6. מיהו הרקיע החמישי? מי הממונה שם ועל מה בעיקר הוא ממונה בנפש האדם?
7. מדוע בהיכל החמישי יש זעזוע ושבירת כוחם עד שצריכים להרכין ראשם ולעטר תפילה?
8. מי הוא הרקיע השישי? מי הממונה שם ומה תפקיד רקיע זה?
9. מיהו הרקיע השביעי? מיהו הממונה שם ומה תפקידו?
10. עד לאן עולה התפילה ומה היא עושה כאשר היא מתעטרת בכל אלו העטרות כשעולה שם?
11. מהם שש המצוות התלויות בדיבור ומדוע אנחנו מונים אותם כשש מאות מצוות התורה?
אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב