017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נב-נד למתקדמים I תגיות:...

017- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – נב-נד למתקדמים I תגיות: עליית התפילה, מדוּרַת אֵשׁ בָּעֶרֶב שַׁבָּת

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  נב- נד

עֲלִיַּת הַתְּפִלָּה

המצוות הן האמצעי להגיע לאהבת השם.

עד כה לימד על שש מאות מצוות הצריכות מעשה וכוונת הלב, כנגד שש המצוות המובאות כאן, ולכאורה חסרות י"ג מצוות להשלמת תרי"ג מצוות. אלא שמצוות אלו הן כנגד ששת ימי היגיעה, אותם יש לקשר לתכלית, שצריך לחפש את האהבה שהיא גימ' י"ג. כמו כן י"ג מידות הרחמים כוללות הכול, הם הצינור דרכו מתקשרים לקב"ה. וזה בדיוק המאמץ של הס"א להפריד את הפרטים, ששת ימי המעשה, מהכלל היא השבת. הס"א מציאה תחליף מזויף לשבת, להשתמש בכוח התאווה והפרטיות להנאה עצמית, שאלו דינים קשים ששורפים הכל. הסיסמא שלהם: "אם אתה תרצה מאד, תקבל, והעיקר שאתה נהנה מזה", דהיינו בלי קשר לתכלית שהיא ביטול הגאווה והפניית ההשתוקקות לקשר עם השם יתברך. בדיוק בנקודת המפגש עם ההשתוקקות העצמית, יש להתגבר על הנחש הנפשי ולוותר על האור. עיקר הסכנה לפני כניסת השבת.

 

קנו) אשרי חלקו מי שיָשׂים ליבו ורצונו לזה, ולהשלים אותם בכל יום. ובאלו תלויים דברים אחרים רבים. אבל כשמגיע האדם למקומות אלו, צריך לכוון ליבו ורצונו להשלים מצווה התלויה במילה. ואז מכריזים עליו ואומרים, ויאמר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר. בא רבי אבא ונשקו.

קנז) פתח רבי יצחק: ויקהל משה את כל עדת בני ישראל. הקהיל אותם, כדי למסור להם שבת כמקודם. כי מקודם שעשו ישראל את העגל, מסר להם את השבת. וזו היא שלא שמרו הערב רב. כיוון ששמעו, ביני ובין בני ישראל והיו מחוץ לענן, אמרו, ואנו, נמנע ממנו דבר הזה. מיד כתוב: ויקהל העם על אהרון, לעשות העגל, ונמשכו אחריהם רבים. ואחר שמֵתו אלו מעובדי העגל, הקהיל משה את בני ישראל בלבד, ונתן להם השבת כמקודם. כמ"ש: ששת ימים תעשה מלאכה. גם השבת היא סוג של הקהל, להביא הקהל לדבר אחד.

 

מדוּרַת אֵשׁ שֶׁבָּעֶרֶב שַׁבָּת [מדורא דאשא שבערב שבת]

קנח) לֹא-תְבַעֲרוּ אֵשׁ, בְּכֹל מֹשְׁבֹתֵיכֶם, בְּיוֹם, הַשַּׁבָּת. סוד זה נמסר לחכמים העליונים, כי שבת סוד עליון הוא כלומר אין מדובר רק על שמירת שבת בחיצוניות.

קנט) בשעה שהגיע יום השישי לעת ערב, אז כוכב אחד מצד צפון מאיר, ועימו שבעים כוכבים אחרים, וכוכב ההוא מכה באלו שבעים כוכבים האחרים, ונכללו כולם בכוכב ההוא, ונעשו בו כל השבעים אחד. וכוכב ההוא מתפשט ונעשה מדורה אחת לוהטת מכל הצדדים. אז מתפשט מדורה ההיא סביב אלף הרים, ועומדת עליהם, כמו חוט אחד המקיף אותם.

ששת ימים חג"ת נה"י, יום השישי יסוד. לעת ערב, בסיום היסוד, כשהעורלה, ג' קליפות, מתגברת בשליטה שלה להפריד הזיווג במלכות, שהיא השבת ביום השישי ישנה אפשרות, או שמסירים את העורלה ועושה ברית לחבר את יסוד, ששת הימים עם השבת, שאז יהיה ייחוד בין היסוד למלכות או אם יש את ג הקליפות הטמאות, אז השבת לכאורה כמו עוד יום אחד, ולא שקבלה את כל ששת הימים. וכוכב, הוא קליפת רוח סערה, שיש בו דינים קשים ממסך דמלכות של מדה"ד, מתגבר להאיר מצד צפון, מקו שמאל, להמשיך משם החכמה מלמעלה למטה דבר שאסור לעשות, כדרך כל הקליפות, ועימו שבעים כוכבים אחרים, שבעים שרים הנמשכים מהארת השמאל. ואין בהם מידת דין הקשה של רוח סערה, אלא כוכב ההוא מכה באלו שבעים כוכבים האחרים, כלומר, שהזדווג עימהם. ונכללו כולם בכוכב ההוא, שמידת דין הקשה שבכוכב מתפשט בכולם שזה חבר מרעים, המשתתפים לטובתם האישית. ונעשו בו כל השבעים אחד. וכוכב ההוא מתפשט ונעשה מדורה אחת לוהטת מכל הצדדים, שבחיבור עם שבעים כוכבים נעשה למדורת אש, דין קשה, הלוהט ושורף לכל הצדדים. כי דינים אלו קשים וחזקים מאוד, ואין מי שיעמוד בפניהם, ואין לו תיקון אלא גניזה. נה"י מכונים הרים. וכשממשיכים חכמה הם אלף הרים, כי אלף כינוי לחכמה. ושנאמר, אז מתפשט מדורה ההיא סביב אלף הרים. כלומר, שהמדורה מתפשט מסביב לנה"י, כדי לינוק מהם מתאר כאן את מה שקורה בגרמי השמים כהתגברות הס"א בבחינת ג הקליפות הטמאות, כאשר כאן רוח הסערה כוללת אותם כדי למנוע את זיווג היסוד עם המלכות שהיא השבת, דהיינו השכינה הקדושה.

קס) ומדורת אש מושך אצלו גוונים אחרים, מנה"י, שהם בפנימיות מהגוון שלו, גוון ראשון ירוק, הארת קו אמצעי. כיוון שכבר עומד הגוון הזה, עולה מדורת האש ומדלג למעלה על הגוון הירוק הזה ונכנס לפנים ממנו, ומשליך את הגוון הירוק לחוץ. ועומד הגוון הירוק לחוץ, ומדורת האש של הכוכב, הכלול משבעים כוכבים, עומד בפנים. כלומר, שביטל הארת קו אמצעי, ודחה אותה, ושלט במקומה, מטעם שבכל מקום שמתדבקים הדינים דמידת דין הקשה, תכף מסתלקים משם האורות.

קסא) אח"כ המשיך אחריו גוון שני, לבן, הארה מקו ימין, והאיר בפנימיות. כיוון שכבר עמד הגוון ההוא, עלה מדורת האש הזו של הכוכב, והשליך את גוון הלבן לחוץ, והוא נכנס בפנימיות. וכן כל שאר הגוונים, השליך אותם לחוץ, והוא נכנס בפנים וקרב אל הנקודה הנסתרת המלכות הקדושה, עטרת יסוד, לקבל אור. כי אם היה קרב, היה האור מסתלק מהיסוד, והוא היה מקבל אותו. אמנם נעשה תיקון שלא יוכל להתקרב. למעשה מזהיר כאן שהס"א מנסה להשתלט על הקדושה, בעיקר בערב שבת, לבוא ולינוק את אור הקדושה

קסב) ואֵרֶא, והנה רוח סערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל מתוך האש. יחזקאל ראה מראה ההוא, בתיקון שאינו עומד, אלא בשעה שכוכב ההוא רוח סערה שולט. כי אינו שולט תמיד, כי נגנז. התבאר, שרוח סערה בא לכבוש כל העולם לפני נבוכדנצר. אבל רוח סערה הוא כוכב שבלע שבעים כוכבים אחרים. וזהו רוח סערה שראה אליהו, שכתוב עליו, מפרק הרים ומשבר סלעים, כי אין כוח שיעמוד לפניו. וזהו העומד תמיד לפני כל הקליפות מבחוץ, כדי לשמור אותם שמבפנים ממנו, כקליפה השומרת המוח. שאע"פ שנגנז, נמצא כוחו תמיד מחוץ כל הדינים, כדי לשמור אותם, מטעם היותו שורש כל הדינים. ואם היה מתבטל, היו מתבטלים עימו כל הדינים.

 

 

שאלות לחזרה ושינון בזהר ויקהל נב-נד
1. אמר לנו ששש מצוות העומדות בתפילה עולות נכנג 600 מצוות התורה, והרי יש תרי"ג מצוות בתורה. היכן עוד י"ג?
2. מדוע הקהיל משה את העם מיד אחרי חטא העגל וכיצד זה קשור לשבת והערב רב?
3. תאר עפ"י חכמת הקבלה ופנימיות התורה את המראה שכוכב אחד נמצא בצפון מכה ב-ע' כוכבים שבאים עמו וכולם נכללים בו והוא מתפשט ונעשה מדורה אחת לוהטת מכל הצדדים ומתפשטת מדורה ההיא סביב אלף הרים ועומדת עליהם כמו חוט אחד המקיף אותם.
4. כיצד קשורה רוח סערה זו לנבוכדנצר וכיצד לרוח סערה שראה אליהו? מה תפקידה כלפי הקליפות נגד הקדושה?

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב