012- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סד-סו למתקדמים I תגיות:...

012- הדף היומי בזוהר הסולם – ויקהל – סד-סו למתקדמים I תגיות: נָשְׁמָה יִתְרָה

שיעור שמע
mp3 להורדה

 

וַיַּקְהֵל  סד- סו

 נָשְׁמָה יִתְרָה

ברגע שאדם זוכה להרגיש נשמה יתרה זו שבשבת, מרגיש הוא שמחה, ובכלל ישראל זו שמירה לעם. הביטוי לרוח היתרה בא בעונג של הידור כלים לבוש וארוחות, ובנוסף לתענוג הגוף, יש את התענוג הרוחני, השמחה לנשמה. יש לאמן ולתרגל את הנפש שזו התכלית שהשבת היא מעין עולם הבא. וכך בכל פעולה המסמלת על המטרה, יש לכבד ולהדר.

קפח) רוח הזה נהנה כל ששת הימים מרוח עליון של העתיק. וביום השבת, כיוון שירד ורחץ בגן עדן בלילה, הוא מתענג מתענוג הגוף בסעודת האמונה, ומתעטר רוח הזה מלמעלה ע"י עתיקא קדישא ומלמטה ע"י עם ישראל בשלוש סעודות, ומקומו בכל הצדדים, בחכמה היא האור שמתקבל ברצון לקבל ובחסדים האור המתקבל ברצון להשפיע, בעטרה של מעלה, חסדים, ובעטרה של מטה, חכמה. בשבת מותר להשתמש ברצון לקבל, לכן נחשבת השבת למעין גמר תיקון. במהלך השבוע אין לנו מסוגלות להשתמש באור של מטרת הבריאה, אלא בתיקון בלבד.

קפט) וכיוון שנמצא עם האדם הרוח של הנשמה היתרה, צריכים לשמור אותו, וע"כ כתוב: ושמרו בני ישראל את השבת. שבת, נקודה תחתונה, מלכות. אֶת, רוח, התפשטות של הנקודה ההיא הגנוזה ברדלא. כאשר התווסף קדושה וברכות מלמעלה על נקודה ההיא הואר הכול. וההתפשטות נעשה רוח המאיר מכל הצדדים, חציו מתחלק למעלה ומאיר. וחציו מתחלק למטה ומאיר. כמ"ש: ביני ובין בני ישראל. שהרוח מתחלק בינו לבין ישראל, חלק ונחלה יש לנו יחד. המקום שמקבל הארה זו הוא היחד, מקום שהוא ביני ובין ישראל, שם נמצאת הנשמה היתרה, וזו רשות היחיד. כאשר הכלל מקבל עונג אזי גם כל אחד מהפרטים, חלק שלמעלה וחלק שלמטה גם מקבלים  תענוג. הכלל מזין את פרטיו כשמתקיים היחד.

קצ) החלק של מעלה, התעטר ביום ההוא מעונג העליון הקדוש. ונהנה מזיו העליון של עתיק, כתר. חלק התחתון מתעטר ביום ההוא מעונג של מטה, שנהנה באלו הסעודות שעושים ישראל. וע"כ צריכים לענג אותו במאכל ובמשתה, בלבושי כבוד, וברוב שמחה.

קצא) וכשמתעטר חלק שלמטה, ונשמר כמו שצריך, הוא עולה למעלה, ומתחבר בחלק האחר העליון. והנקודה הזו, מלכות, לוקחת הכול מהרוח, מחלק שלמעלה ומחלק שלמטה, ונכללת מכל הצדדים. ומשום שמתעטרת בשבת מלמעלה ומלמטה, כל שאר הימים, חג"ת נה"י, נותנים כוח לכל, וניתנה למלכות שליטה, מלמעלה ומלמטה. ובספרו של שלמה המלך נמצא עניין הזה, וביאר אותו רבי שמעון. אשרי חלקם של ישראל.

קצב) כתוב: כִּי-שֵׁשֶׁת יָמִים, עָשָׂה יְהוָה אֶת-הַשָּׁמַיִם וְאֶת-הָאָרֶץ, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי, שָׁבַת וַיִּנָּפַשׁ. וינפש, פירושו, אוי שאבדה הנפש. א"כ, היה צריך לומר, אוי לגוף, שממנו אבדה הנפש. ולמה בכתוב: וינפש, נזכרה רק הנפש? אלא באדם יש נפש, שמקבלת ומושכת אליה רוח מערב שבת. ורוח הזה שורה בתוך הנפש ההיא ושוכן בה כל יום השבת. ואז הנפש ההיא בגדלות ותועלת יתרה ממה שהייתה.

קצג) כל נפשות ישראל מתעטרות ביום השבת, והעטרה שלהם היא רוח השוכן בתוכם. כיוון שיוצא השבת ורוח עולה למעלה, אז אוי לנפש שאיבדה מה שאיבדה, עטרה העליונה ההיא וכוח הקדוש שהיה בה. וזהו כמ"ש: וַיִּנָּפַשׁ, שפירושו, אוי לנפש, שאיבדה מה שאיבדה את בחינתה עצמה, כמו שאומרים לאדם בכדי לקנות מדרגה רוחנית עליך לאבד את המדרגה הקודמת, בבחינת ההעדר קודם להויה.

קצד) עונתם זיווגם של החכמים, היודעים סודות עליונים, מליל שבת לליל שבת. אבל אנו רואים שכתר התחתון, מלכות, מקבלת מז"א בזיווג של יום, ובלילה היא נותנת מזון לכל צבאותיה, כמ"ש: ותקם בעוד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה. לוקחת בזיווג של יום, ונותנת בלילה. הרי שאין זיווג בלילה. ואיך נאמר, שזיווג נמצא בלילה של שבת?

קצה) לילה של שבת הוא המלכות, המחלקת נשמות לכל אלו החכמים היודעים החכמה. ולא נמצא זיווג ביום אחר בשמחה שלמה בלי עירוב אחר מס"א, כמו בלילה הזה, משום שהיא מחלקת אלו הנשמות בחכמים, בצדיקים, בחסידים, כראוי. וכן בכל לילה, בחצות לילה, נמצא זיווג ז"א עם המלכות. אבל אינו שלם בכל הצדדים כזיווג של ליל שבת. לכן ראוי זיווג דווקא בחצות לילה של כל יום, ומלמד שבחצות לילה יש רק מעט עירוב של הס"א, ולכן צריך זיווג בהצנע ועדיף זיווג בליל שבת. זהו זמן מסוגל להורים לכוון נפשם יותר במתן כוח לבן הנולד להיות בעל אמונה.

קצו) ומשום זה החכמים, שיודעים סודות, צריכים לסדר השימוש שלהם בלילה הזה, משום שבכל ימי השבת יש לנו רוח אחר, השורה על העולם. ובלילה הזה, יש לנו רוח אחר קדוש, עליון, היורד לבנים הקדושים. ורוח ההוא נושב מעתיק, הכתר, ויורד לנקודה התחתונה, לתת בה מנוחה לכל. ורוח הזה נחלק לכל הצדדים למעלה ולמטה, כמ"ש: ביני ובין בני ישראל.

קצז) וכשאֵלו החכמים יושבים ברוח הקדוש העליון ההוא, צריכים לשמש מיטתם. כי רוח הזה ממשיך אחריו למטה, כל אלו נשמות הקדושות וקדושים העליונים יורשים ברוח הזה, נשמות קדושות לבניהם כראוי.

 

 

אתר הבית- http://hasulam.co.il
אתר ספר הרב: http://parasha.pw
פייס הרב: http://adamsinay.net
הזוהר היומי: http://zoharyomi.net
אתר התע"ס: http://kab.li
חנות ספרי קבלה: http://kabbala.co
קורסים נבחרים: http://moodle.hasulam.co.il
קבלה למתחיל: http://goo.gl/zGAtcv
טיפ זוגי קבלי: https://goo.gl/cg1T8Y
ניוזלטר שבועי: http://goo.gl/uQl5qR
אפליקציית הסולם: http://www.hasulam.co.il/ap
הרב אדם סיני: http://goo.gl/B4Pfwl

צור קשר: http://goo.gl/81NR6h

פייסבוק –
http://facebook.com/hasulams

אין תגובות

להגיב